Praca Renowator

Praca alert - powiadomienia

Renowator

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 41 ofert pracy

Praca zawód renowator

Zawód renowatora

Renowator jest specjalistą w zakresie konserwacji i renowacji obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego (sztuka i rzemiosło oraz architektura). Profesjonalne renowacje pojawiło się w średniowieczu wraz z prywatnymi zbiorami dzieł sztuki. Z początku wymagano od renowatora jednej rzeczy: zachowania, o ile to możliwe, dobrego wyglądu obrazu lub rzeźby, tak aby była, jak nowa. Nowoczesna renowacja naukowa (muzealna), w przeciwieństwie do prostych napraw, sugeruje inne podejście. Jej celem nie jest odtworzenie, ale by zachować artystyczne lub historyczne cechy obiektu, ducha czasu, w którym się pojawił i istniał. Integralną częścią nowoczesnej renowacji jest konserwacja. Właściwie renowacja (interwencja naprawcza) polega na przywróceniu lub uzupełnieniu ubytków. Ta ochrona ma na celu utrzymanie obiektu tak długo, jak to możliwe w jego obecnym stanie. W tym celu można stosować obróbkę chemiczną i wiele innych zabiegów. Zarówno działania konserwatorskie, jak i renowacyjne dotyczą pracy w tym zawodzie.

Jak zostać renowatorem?

Renowatorzy zazwyczaj specjalizują się w niektórych rodzajach obiektów artystycznych (obrazy, książki, rzeźba, szkło, metal, tkanina itp.). Jednak często specjaliści muszą ze sobą współpracować, ponieważ wiele prac obejmuje różnorodne materiały. Każdy przedmiot wymaga specjalnego podejścia. Dlatego przed rozpoczęciem prac renowacyjnych zawsze prowadzone są badania. Za ich pomocą określa się stopień uszkodzenia, materiały, z których wykonany jest przedmiot, biorąc pod uwagę ślady wcześniejszych prac konserwatorskich. W takim przypadku renowatorzy starają się wykonać najmniejszą interwencję. Gdy tylko jest to możliwe, używają nieniszczących metod badawczych. Następnie renowator (lub zespół renowatorski) wybiera metody przywracania. Preferowane są takie metody, które nie pociągają za sobą nieodwracalnych zmian. Określając strategię renowacji, specjalista konsultuje się z historykami, historykami sztuki, archeologami, chemikami, fizykami i innymi ekspertami.

Oprócz renowacji naukowych istnieje komercyjna renowacja. Jej głównym zadaniem jest nadanie produktowi wyglądu rynkowego, aby przywrócić funkcjonalność przedmiotowi. Na przykład komercyjna renowacja mebli antycznych uwzględnia przede wszystkim życzenia klienta, który zwykle stara się nie tylko przechowywać antyki w domu, ale również je wykorzystywać. W antycznym fotelu zamierza usiąść, co oznacza, że powinien być wystarczająco mocny. Konserwator może wzmocnić ramę, zmienić tapicerkę, zaktualizować lakier itp. Te czynności związane z renowacją mebli można nazwać naprawą. Jednak komercyjni renowatorzy muszą również pracować z naprawdę wartościowymi przedmiotami i wymagają bardzo profesjonalnego podejścia. Przedmioty, które komercyjna renowacja uważa za produkty antykwaryczne, renowacja naukowa uważa je za dziedzictwo kulturowe.

Ile zarabia renowator?

Renowator zarabia między 2800 a 3800 złotych brutto miesięcznie. W wielu miejscach zarobki mogą się znacząco różnić. Dotyczy to szczegółów pracy oraz ich zakresu i odpowiedzialności. W pracy liczy się także specjalistyczna wiedza praktyczna i teoretyczna. Nie bez znaczenia jest także region zatrudnienia oraz funkcja. Renowatorzy pracują w muzeach, w instytucjach państwowych, jak również w prywatnych warsztatach zajmujących się renowacją komercyjną. Renowator nigdy nie będzie profesjonalistą, jeśli nie będzie skłonny do ciągłego studiowania, opanowania wszystkich nowych technik. Musi znać materiały i technologię renowacji. Musi także znać i umieć korzystać z technik stosowanych przy produkcji obiektu, na którym pracuje. Dlatego logiczne jest, że dyplomowani artyści często przychodzą do tej pracy. Renowator stale uzupełnia swoją wiedzę. W tym celu przechodzi staże, uczestniczy w seminariach i konferencjach. Żeby przeczytać fachową literaturę, musi znać przynajmniej jeden język obcy.

Renowator - wymagania

Żeby opanować ten zawód, trzeba mieć nie tylko odpowiednią wiedzę, zainteresowanie historią, ale także wielką cierpliwość i wytrwałość. W końcu praca z delikatnymi dziełami z poprzednich lat musi być bardzo ostrożna - mogą się rozpaść od nieostrożnego dotyku. Nagrodą za dzieła konserwatora będą entuzjastyczne twarze odwiedzających, którzy przyjrzeli się fragmentom reliktu z przeszłości. Renowatorzy pomagają ludziom dostrzec nieskazitelne piękno zabytków historycznych i kulturowych, a także uratować je przed zniszczeniem. Są oni lekarzami sztuki, dla nich nic nie jest niemożliwe. Ta specjalizacja jest odpowiednia dla osób gotowych do ciężkiej pracy. Jeśli dana osoba docenia i kocha historię i sztukę, to dla niej odpowiednim zajęciem jest odnawianie unikalnych przedmiotów starożytności. Zachowanie wartości dla przyszłych pokoleń i umożliwienie im poznania ich jest trudną, ale ważną i interesującą pracą.

Profesjonalnie ważne cechy renowatora to:

  • zdolności twórcze i artystyczne, dobre oko;
  • zdolność koncentracji uwagi;
  • intuicyjne myślenie;
  • opracowana pamięć wizualna i dotykowa;
  • rozwinięty artystyczny i estetyczny smak;
  • umiejętność postrzegania relacji przestrzennej obiektów;
  • umiejętność projektowania;
  • zmysł smaku, harmonia i symetria;
  • abstrakcyjne myślenie.