Praca Radiolog

Praca alert - powiadomienia

Radiolog

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 10 ofert pracy

Praca zawód radiolog

Lekarz radiolog oraz technik elektroradiologii stanowią zespół, który przeprowadza badania obrazowe w jednostkach medycznych. Lekarz radiolog zleca wykonanie badań, przeprowadza niektórych z nich i opisuje już gotowe wyniki, natomiast zadaniem technika elektroradiologii jest przygotowanie pacjenta i przeprowadzenie badania.

Radiolog – kilka słów o zawodzie

Radiologia to jedna z wielu specjalizacji lekarskich. Jest to specjalista, który zajmuje się odczytywaniem i opisem badań obrazowych takich jak RTG, USG, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Ponadto lekarz radiolog nadzoruje również niektóre zabiegi medyczne, w tym radioterapię. Lekarz tej specjalizacji nie ma zbyt częstego kontaktu bezpośrednio z pacjentem. Jego praca najczęściej wykonywana jest w zaciszu gabinetu, niemniej jednak ma bardzo duży wpływ na jego zdrowie i życie. To dzięki radiologom lekarze innych specjalności mogą dobrze zdiagnozować chorobę i prowadzić skuteczną terapię.

Radiolog – predyspozycje do wykonywania zawodu

Praca radiologa wymaga specjalnych predyspozycji. Doświadczeni w tym zawodzie lekarze wymieniają w pierwszej kolejności:

 • brak przeciwwskazań medycznych do wykonywania zawodu;
 • wyobraźnię przestrzenną;
 • dokładność;
 • systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Radiolog – wykształcenie

Wykonywanie zawodu radiologa wymaga ukończenia studiów na kierunku lekarskim. Następnie ukończenia stażu lekarskiego zakończonego egzaminem nadającym uprawnienia do wykonywania zawodu. Kolejnym etapem nauki jest rozpoczęcie specjalizacji w kierunku radiologia. Specjalizacja trwa kilka lat. W tym czasie lekarz zwiększa swoją wiedzę przez udział w wykładach, kursach i na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zyskuje również doświadczenie praktyczne podczas codziennej pracy w jednostce medycznej, w której robi specjalizację.

Radiolog – praca w zawodzie

Lekarz mający specjalizację z radiologii może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w jednostkach medycznych. Wszędzie tam, gdzie wykonywana jest diagnostyka obrazowa, tam niezbędny jest lekarz opisujący wyniki poszczególnych badań. Specjalista radiolog znajdzie też zatrudnienie w ośrodkach medycznych, w których przeprowadzana jest radioterapia. Obecnie lekarze o tej specjalności są poszukiwani zarówno w Polsce jak i za granicą.

Zarobki radiologów

To ile zarabia radiolog, uzależnione jest m.in. od jego wykształcenia, stażu pracy oraz zakresu obowiązków. Z danych publikowanych na początku 2021 roku wynika, że średnia pensja radiologa wynosi 6750 zł brutto. Ponad 25 % osób zatrudnionych w tym zawodzie zarabia ponad 9500 zł brutto.

Technik elektroradiolog – kilka słów o zawodzie

Technik elektroradiologii to osoba ściśle współpracująca z lekarzem radiologiem. To on wykonuje badania zlecane przez radiologa lub lekarzy innych specjalizacji. Zadaniem osoby pracującej w tym zawodzie jest przygotowanie pacjenta i przeprowadzenie badania. Technik jest również odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną przeprowadzanych badań.

O ile lekarz radiolog ma często dość ograniczony kontakt z pacjentami, o tyle praca technika elektroradiologii wymaga stałego kontaktu z osobami cierpiącymi. Bardzo ważne jest zatem, aby osoba wykonująca ten zawód miała predyspozycje do tej pracy. Wśród najważniejszych wymieniane są:

 • brak przeciwwskazań medycznych do wykonywania tego zawodu;
 • dokładność,
 • dbałość o szczegóły;
 • empatia;
 • cierpliwość;
 • umiejętność pracy z pacjentami;
 • umiejętność pracy w grupie.

Technik elektroradiolog – wykształcenie

Technikiem elektroradiologii można zostać po ukończeniu 2,5-letniej szkoły policealnej. Aby się do niej dostać, należy ukończyć szkołę średnią, matura nie jest wymagana. Podczas nauki w szkole policealnej uczniowie poznają teorię, w tym szczególny nacisk kładziony jest na anatomię i fizjologię człowieka. Poza zajęciami teoretycznym w szkole organizowane są także zajęcia praktyczne. Uczniowie odbywają praktyki w jednostkach medycznych, które oferują w pakiecie świadczonych usług diagnostykę obrazową. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu dyplomu konieczne jest zdanie egzaminu zawodowego. Dopiero pozytywny wynik z egzaminu daje uprawnienia do pracy w zawodzie technik elektroradiolog.

Technik elektroradiolog – praca w zawodzie

Technicy elektroradiologii znajdują zatrudnienie głównie w ośrodkach medycznych, gdzie wykonywane są badania diagnostyki obrazowej. Coraz częściej są także zatrudniani w niewielkich przychodniach stomatologicznych, gdzie wykonuje się zdjęcia RTG uzębienia. Techników elektroradiologii można też spotkać w ośrodkach medycznych, gdzie do terapii używane jest m.in. promieniowanie jonizujące.

Technik elektroradiologii – zarobki

Zgodnie z danymi z początku 2021 roku technik elektroradiologii zarabia średnio 3420 zł brutto. Około 25% osób pracujących w tym zawodzie zarabia ponad 4100 zł brutto. To ile zarabia elektroradiolog uzależnione jest przede wszystkim od jego wykształcenia i stażu.

Radiolog i technik elektroradiologii – zawody niebezpieczne

Jeszcze do niedawna oba zawody uznawane były za niebezpieczne. Przebywanie w pomieszczeniach gdzie wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące czy pole magnetyczne uważane było za zagrażające zdrowiu, a nawet życiu osób, które tam pracują. Obecnie podczas badań, pracownicy są bardzo dobrze chronieni. Napromieniowanie jest minimalne i nie zagraża w żaden sposób osobom wykonującym te zawody. Jedynym powodem odsunięcia pracownika od wykonywania niektórych zadań w tych zawodach jest ciąża.

Radiolodzy i technicy elektroradiologii to zawody, dzięki którym wykonywane i opisywane są badania obrazowe takie jak zdjęcia RTV, USG czy badanie rezonansem magnetycznym. Umiejętność wykonania tego rodzaju badań oraz dobrej interpretacji wyników ma ścisły wpływ na dalszą terapię wielu schorzeń. Z diagnostyką obrazową najczęściej można spotkać się w gabinetach ortopedycznych, neurologicznych oraz onkologicznych. Często konieczne jest również wykonanie tego typu badań na oddziale urazowym.