Praca Protokolant, Stenotypista

Praca alert - powiadomienia

Protokolant, Stenotypista

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 65 ofert pracy

Praca zawód protokolant, stenotypista

Zawód protokolanta

Stenotypiści znani również jako protokolanci, używają maszyn stenograficznych, nagrywarek głosu lub sprzętu elektronicznego i dźwiękowego do transkrypcji mowy na słowo pisane, pracują w salach sądowych, środowiskach biznesowych lub branży komunikacyjnej. Stenotypista dokonuje transkrypcji mowy na pisemną. Pracownicy mogą pracować na salach sądowych, ale wielu z nich pracuje również dla firm, agencji rządowych i agencji prasowych. Ich usługi można zobaczyć na aukcjach sprzedażowych lub napisach telewizyjnych dla osób niedosłyszących. Protokolanci dokonują transkrypcji przy użyciu maszyn stenograficznych, mechanizmów pisania głosowego lub sprzętu elektronicznego i dźwiękowego. Maszyny stenotopowe są podobne do maszyn do pisania i są wykorzystywane do transkrypcji w czasie rzeczywistym.

Podczas korzystania z maszyn do pisania głosowego, mówi się do mikrofonu i zapisuje nagranie później. Elektroniczne urządzenia rejestrujące wykorzystują technologię rozpoznawania mowy do natychmiastowej transkrypcji. Oprócz dokumentowania słów pracownicy są odpowiedzialni za edytowanie swoich transkrypcji i przechowywanie ich danych. Aby zapewnić dokładne transkrypcje, muszą również tworzyć i utrzymywać skomputeryzowane słowniki, które odpowiadają ich urządzeniom raportującym.

Jak zostać protokolantem?

Protokolanci tworzą transkrypcje słowo w słowo na rozprawach, zeznaniach, rozprawach administracyjnych i innych postępowaniach sądowych. Niektórzy zapewniają napisy do telewizji i tłumaczenia w czasie rzeczywistym dla osób niesłyszących lub niedosłyszących podczas publicznych wydarzeń, spotkań biznesowych i lekcyjnych. Protokolanci zazwyczaj wykonują następujące czynności:

  • Uczestniczą w zeznaniach, rozprawach, postępowaniach i innych wydarzeniach wymagających pisemnych zapisów;
  • UcNagrywają dialog mówiony za pomocą specjalistycznego sprzętu, w tym maszyn do stenografii, urządzeń do nagrywania obrazu i dźwięku oraz mikrofonów ukrytych;
  • Czytają lub odtwarzają całość, lub część postępowania na żądanie sędziego;
  • Proszą mówców o wyjaśnienie niesłyszalnych lub niejasnych stwierdzeń, lub zeznań;
  • Przygotowują transkrypcje dla nagrań;
  • Edytują transkrypcje błędów pisowni;
  • Dostarczają kopie transkryptów i nagrań sądom, radcom i zaangażowanym stronom;
  • Dostarczają transkrypcję dialogów telewizyjnych lub filmowych na ekrany, aby pomóc osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym;
  • Zapewniają tłumaczenie w czasie rzeczywistym na lekcjach i innych publicznych forach z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi.


Protokolanci tworzą transkrypcje wypowiedzi, rozmów, postępowań sądowych lub innych wydarzeń. Są odpowiedzialni za sporządzenie kompletnych, dokładnych i bezpiecznych legalnych protokołów rozpraw sądowych, zeznań świadków itp.
Zarówno dla stenotypowego zapisu maszynowego, jak i rejestrowania głosu, protokolanci muszą tworzyć, utrzymywać i stale aktualizować słownik online, z którego korzysta oprogramowanie komputerowe do transkrybowania. Nagrywanie jest czasami konwertowane przez skomputeryzowane oprogramowanie do rozpoznawania głosu na transkrypt, który recenzent sądowy sprawdza pod względem dokładności, ortografii i gramatyki. Maszyny stenotypowe działają jak klawisze, ale tworzą słowa za pomocą kombinacji klawiszy, a nie pojedynczych znaków, dzięki czemu protokolanci nadążają za szybkim dialogiem. Pracownicy, którzy używają maszyn stenotypowych, są określani mianem stenotypistów.

Protokolant - wymagania

Protokolanci muszą mieć wyjątkowe umiejętności słuchania i ostry słuch. Muszą działać szybko przy minimalnych błędach i mieć wyjątkowe umiejętności w zakresie ortografii i gramatyki. Ponadto, muszą być na bieżąco z bieżącymi wydarzeniami, a jeśli pracują w sali sądowej, należy znać słownictwo i procedury prawne. Znajomość komputera jest również koniecznością. Praca na tym stanowisku oferuje stosunkowo wysokie wynagrodzenie w porównaniu do wymaganej edukacji, co pozwala najlepszym rekordom sądowym szybko awansować na szczyt. Zaskakujące jest to, że tempo wzrostu liczby miejsc pracy dla protokolantów jest powolne, nawet jeśli utrzymuje się popyt na takie usługi. Coraz częściej wymagane są tłumaczenia nagrań i praca nie tylko w języku ojczystym. Pracownicy wykonują swoje obowiązki szybciej niż kiedykolwiek, na szczęście uzbrojeni są w technologię, która pozwala im jeszcze szybciej wykonywać swoją pracę. Jednak wiele jest miejsc pracy dla takich specjalistów, gdzie protokolanci mogą potrzebować różnych poziomów wykształcenia i certyfikacji w zależności od tego, gdzie mieszkają i chcą pracować.

Ile zarabia protokolant?

Średnie zarobki protokolanta w Polsce wynoszą 2600 złotych brutto na miesiąc. W ten sposób można się dowiedzieć, że połowa badanych pracowników wskazała, że zarabia od 2300 do 2950 PLN. 1/4 zarabia więcej, ale także nie brakuje tych, co zarabiają mniej. Wpływ na wysokość płac ma oczywiście miejsce zatrudnienia, wielkość firmy oraz region pracy. W pracy liczy się doświadczenie i umiejętności, które mają wpływ na wysokość płac. Pracodawcy w niektórych firmach udzielają pracownikom premii kwartalnych, dodatków specjalnych oraz innych bonifikat, jak na przykład prywatna opieka medyczna.