Praca Pracownik instytucji kultury

Praca alert - powiadomienia

Pracownik instytucji kultury

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 23 oferty pracy

Praca zawód pracownik instytucji kultury

Zawód pracownika instytucji kultury

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego jest jednym z głównych obowiązków państwa. Najlepszą formą ich ochrony, zwłaszcza w okresie globalnych kryzysów politycznych, niestabilności gospodarczej i innych zmian w skali na dużą skalę, są niewątpliwie muzea. W każdym mieście znajdują się muzea. Pracownik muzeum zatem jest profesją znaczącą. Zawód, który wszyscy kojarzą z pięknymi kobietami w wieku emerytalnym, siedząc w kącie na wysokim krześle, ale czujnie, aby odwiedzający nie dotykali najcenniejszych eksponatów. W praktyce to tak nie wygląda. W większości muzeów opiekunowie są naprawdę emerytami, ale coraz częściej pojawiają się oferty pracy, w których szuka się np. "mężczyzn w wieku 18-40 lat". Zwykle doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w tej pracy, ale uważność, życzliwość i umiejętność znalezienia wspólnego języka z odwiedzającymi są bardzo ważne. Harmonogram pracy jest ustalany co miesiąc, więc można go połączyć z innymi działaniami.

Jak zostać pracownikiem instytucji kultury?

Trzeba jednak wspomnieć, że stanowisk pracy w instytucjach kulturalnych, takich jak muzeum jest bardzo dużo i różnią się one między sobą znacząco. Pracownikami takiej instytucji są m.in.:

Przewodnik turystyczny
Najłatwiejszy sposób na zdobycie pracy w muzeum bez wykształcenia profilowego. Preferowane są osoby z wyższym wykształceniem w profilu muzeum, towarzyskie, bez problemów z dykcją. Wynagrodzenie przewodnika zależy od liczby wycieczek i statusu muzeum. Prezentacja multimedialna jest bywa aktywnie wykorzystywana, gdy przewodnik wygłasza wykłady.

Organizator wycieczek
Jest to osoba, która zajmuje się przyjmowaniem grup wycieczkowych - prowadzi wstępne zapisy, synchronizuje czas odwiedzin, odpowiada na pytania odwiedzających związane z pracą muzeum, rozpatruje statystyki, przyjmuje wnioski i sporządza umowy z organizacjami. Praca wymaga uwagi, dobrej pamięci, koncentracji i umiejętności komunikowania się z ludźmi - często organizator wycieczek pełni obowiązki menedżera. Edukacja specjalna nie jest potrzebna, nie ma limitu wiekowego, ale doświadczenie zawodowe jest pożądane.

Kustosz
Jeden z niewidocznych zawodów dla zwiedzających, ale bardzo ważny dla funkcjonowania muzeum. Kustosz jest zaangażowany w fundusze muzealne - księgowość, dokumentacja, konserwacja. Przyjmuje przedmioty muzealne do przechowywania, rejestruje, zaznacza, organizuje, monitoruje tryb przechowywania (należy przestrzegać określonej temperatury, wilgotności i poziomu światła). Jeśli wystawa opuści muzeum, jest odpowiedzialna za pakowanie eksponatów i towarzyszy im w podróży, prowadzi prace badawcze, określa, które przedmioty należy przekazać konserwatorom, sporządza ekspertyzy. Kustosz wie więcej o historii wystaw, jej cechach i wyjątkowości. Jest przede wszystkim badaczem, teoretykiem i praktykiem. Niestety, ten zawód nie jest dla alergików - obfituje w kurz, siniaki skórne, wdychanie trucizn na szczury i myszy oraz wielu innych alergenów w miejscu pracy.

Pracownik instytucji kultury - wymagania

Istnieje wiele specjalności pod ogólną nazwą "pracownik muzeum". Są to wykładowcy, przewodnicy i opiekunowie, którzy bezpośrednio pracują z obiektami muzeum, badają je i opisują. Również w muzeum pracują artyści, specjaliści z działu wystaw, którzy projektują wystawę przed jej upublicznieniem. Każda wystawa ma własnego opiekuna, który zgłębia temat i przygotowuje materiał na wydarzenie. Wymagania na stanowiska pracowników muzeum są różne, co zostało przedstawione wyżej. Zainteresowanie młodszego pokolenia można wzbudzić jedynie poprzez popularyzowanie znaczenia dziedzictwa historycznego jako elementu kulturowego społeczeństwa, a jednocześnie zapewniając wystarczające gwarancje społeczne. Jednak zaniedbanie problemów społeczności muzealnej, które obserwujemy dzisiaj, nie pozwala nam mówić o świetlanej przyszłości dla tej branży.

Zawodowo ważne cechy: wysoka kultura, erudycja, odpowiedzialność, obserwacja, uwaga, logika słowno-graficzna. Najczęściej pracownicy muzeów są absolwentami wydziałów historii sztuki uczelni nauk humanistycznych lub wydziałów historycznych najważniejszych uniwersytetów i instytutów pedagogicznych. Muszą znać specyfikę kultury różnych krajów i epok, być w stanie odróżnić oryginał od kopii. Wśród pracowników muzealnych są tacy, którzy studiowali wiedzę techniczną na uniwersytetach i znają specyfikę płótna i farby, potrafią określić, jak zmieniają się z czasem. Pracownicy najważniejszych muzeów, zwłaszcza państwowych, posługują się kilkoma językami obcymi. W wielu muzeach pracują przewodnicy oprowadzający grupy językowe. Muzea także dysponują materiałami w różnych językach.

Ile zarabia pracownik instytucji kultury?

Nie da się jednoznacznie uściślić ile zarabia się w tej branży, gdyż zawodów jest tutaj bardzo dużo. Na przykładzie kierownika muzeum można przykładowo podać, że średnie zarobki wynoszą od 3 983 PLN do 6 299 PLN (tyle deklaruje połowa badanych, co stanowi średnią 5121 PLN). 25% ankietowanych zarabia więcej. Oczywiście nie brakuje tych, co zarabiają poniżej 3 983 PLN. To wszystko wiąże się z miejscem pracy, obowiązkami, wielkością instytucji i regionem kraju.