Praca Kartograf

Praca alert - powiadomienia

Kartograf

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 16 ofert pracy

Praca zawód kartograf

Zawód kartografa

Kartografowie są częścią większej grupy zawodowej zwanej naukowcami kartograficznymi. Gromadzą informacje geograficzne z fotografii lotniczych i danych z badań i wykorzystują te informacje do przygotowania map, wykresów i rysunków na dużych obszarach powierzchni Ziemi. Kartografowie muszą umieć czytać i rozumieć szczegółowe fotografie i rysunki. Muszą również wiedzieć, jak korzystać z ręcznych i skomputeryzowanych instrumentów kreślarskich, technik fotogrametrycznych, wzorów matematycznych i precyzyjnego sprzętu stereoplotowego. Przede wszystkim kartografowie muszą być w stanie oddać dokładne reprezentacje zgromadzonych danych. Nowsze technologie zmieniają sposób pracy kartografów. Technologie te obejmują systemy informacji geograficznej (GIS), które są skomputeryzowanymi bankami danych dotyczących danych przestrzennych. Jednym z rezultatów nowszej technologii jest narodziny nowego typu kartografa - specjalisty od informacji geograficznej - który koncentruje się na gromadzeniu i analizowaniu geograficznej informacji przestrzennej poprzez łączenie funkcji mapowania i pomiarów.

Jak zostać kartografem?

Jeśli interesujesz się mapami i chcesz połączyć swoje umiejętności w zakresie projektowania, technologii i geografii, zastanów się nad tym, czy zostać kartografem. Jako kartograf będziesz zaangażowany w naukowe, technologiczne i artystyczne aspekty tworzenia map. Przedstawisz złożone informacje jako diagramy, wykresy i arkusze kalkulacyjne, a także w postaci konwencjonalnych map. Mapy i szczegółowe informacje geograficzne są potrzebne do wielu celów, od codziennego użytku przez osoby indywidualne do rozwoju przemysłowego na dużą skalę. Obecnie dominuje rola wykorzystania systemów informacji geograficznej i technik map cyfrowych. Możesz pracować w różnych obszarach: ochrona, rząd, wojsko, wydawnictwa, geodezja. Rola ta różni się znacznie od opracowania i projektu informacji geograficznej do bardziej strategicznych i technicznych prac.

Kartograf - wymagania

Większość kartografów jest zatrudnianych po ukończeniu studiów licencjackich. Może być również wymagane portfolio gotowych map. Wejście na pole jako technik kartograficzny po ukończeniu dwuletniego specjalistycznego programu szkolenia w szkole policealnej jest możliwe. Po zdobyciu doświadczenia i dalszych szkoleń technik może zostać kartografem.

W pracy kartograf musi:

 • badać, a następnie decydować, co powinno pojawić się na mapie;
 • projektować mapy, grafiki, ilustracje i inne;
 • przekazywać informacje za pomocą kolorów, symboli i stylu;
 • kompilować i tworzyć wykresy na komputerach dla specjalistów i użytkowników ogólnych;
 • badać, wybierać i oceniać dane źródłowe map do wykorzystania przy przygotowywaniu lub korekcie map i wykresów w różnych skalach;
 • analizować i oceniać informacje mapowane;
 • współpracować z klientami w zakresie ich wymagań oraz kontaktów zewnętrznych, takich jak geodeci i projektanci, w zakresie dostarczania informacji;
 • zestawiać dane dostarczane za pomocą technik teledetekcji;
 • obsługiwać aparat do drukowania fotogrametrycznego lub cyfrową fotogrametryczną stację roboczą (DPW), która ogląda zdjęcia stereoskopowo lub w formacie 3D;
 • projektować, utrzymywać i manipulować bazami danych geograficznych (GI);
 • pracować z systemami informacji geograficznej (GIS), aby zobaczyć, modelować i analizować elementy krajobrazu;
 • używać pakietów do publikowania, aby edytować i formułować informacje;
 • przechwytywać, utrzymywać i generować cyfrowe dane geograficzne;
 • uogólniać dane mapy, aby umożliwić zmniejszenie skali (mapowanie pochodne);
 • sprawdzać zawartość i dokładność map, wykresów i wydruków próbnych.


Na poziomie specjalisty trzeba:

 • wziąć odpowiedzialność za szereg produktów (lub wszystkie, jeśli są w małej firmie);
 • zarządzać budżetami, pracownikami i harmonogramami produkcji;
 • opracowywać nowy biznes;
 • współpracować z innymi działami i z klientami.


Przydatny może być również stopień z projektowania, informatyki i inżynierii oprogramowania. Kwalifikacje podyplomowe mogą być pomocne, jeśli chcesz wejść do bardziej wyspecjalizowanej dziedziny przemysłu i później rozwijać karierę. Znajomość języków obcych również może być przydatna. Kartografowie pracują albo w sektorze publicznym, albo w firmach kartograficznych. Jeśli pracujesz dla mniejszej firmy, może się okazać, że dostępnych jest mniej pieniędzy na szkolenia, chociaż mogą istnieć bardziej zróżnicowane projekty, które pomogą Ci w rozwijaniu umiejętności. Pracodawcy mogą również zapewniać sponsorowanie studiów podyplomowych, jeśli nie masz jeszcze kwalifikacji magisterskich. Postęp kariery zależy w pewnym stopniu od wielkości, struktury i charakteru organizacji, dla której pracujesz, a także od twoich cech i motywacji. Istnieją również możliwości, aby doświadczeni kartografowie mogli przejść na samozatrudnienie, dostarczając specjalistyczny produkt lub usługę innym firmom kartograficznym lub wydawcom.

Ile zarabia kartograf?

Doświadczeni kartografowie pracujący na zasadzie doradztwa negocjują opłatę ze swoim klientem w oparciu o jego doświadczenie i reputację. Wielkość kapitałowa firmy ma tyutaj znaczenie, podobnie jak doświadczenie i wykształcenie pracownika na tym stanowisku.