Etnograf - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 0
Zawód: Etnograf
Aktualnie brak ofert pracy w zawodzie Etnograf.
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Zawód etnografa

Etnograf to specjalista zajmujący się kulturą narodów, jej historią, tradycjami i stylem życia. Profesjonalny etnograf zajmuje się badaniem społeczności etnicznych i języka, ich stylu życia, kultury, etnogenezy, ruchu, przesiedleń i relacji kulturowo-historycznych. Zawód jest odpowiedni dla osób interesujących się historią, światową kulturą artystyczną, językami obcymi, geografią, religią i naukami społecznymi. Przedmiotem badań nad etnografią są zjawiska etnograficzne: kultura materialna (żywność, sposoby pozyskiwania żywności i generowane przez nią formy gospodarki, udomowienie zwierząt, narzędzia, naczynia, broń, środki komunikacji, mieszkania, odzież i biżuteria), struktura społeczna (małżeństwo i rodzina, stowarzyszenia społeczne, formy organizacji i elementy władzy, konflikty i komunikacja związków, prawo), kultura duchowa (język, religia, moralność, sztuka, poezja, pisanie). Etnografia stawia i rozwiązuje zarówno poznawcze, jak i praktyczne problemy etnicznych aspektów restrukturyzacji życia, współczesnych procesów etnicznych, tworzenia nowych narodów, walki ze stereotypami itp.

Jak zostać etnografem?

Specjalista może wykonywać swoją działalność podczas długich wypraw etnograficznych w kraju lub za granicą. Często etnograf odchodzi w ramach ekspedycji archeologicznej i współpracuje z historykami. O szczegółach pochodzenia i celu tego lub tego obiektu, znalezionego w czasie wykopalisk, to on będzie pytał mieszkańców w najbliższym osiedlu. W pracowni zajmuje się badaniami stacjonarnymi: kompiluje mapy etnograficzne, organizuje badania antropologiczne, analizuje i klasyfikuje zebrane materiały etnograficzne, pracuje z dokumentami archiwalnymi. Etnograf jest przede wszystkim praktykiem. Po przybyciu do danego regionu etnograf pracuje przez 2-3 miesiące w celu nawiązania kontaktu z przedstawicielami badanej grupy etnicznej, studiując ich sposób życia i tradycje. Następnie przeprowadza ankietę wśród miejscowej ludności, pyta mieszkańców o tym, dlaczego i jak się ubierają, co jedzą. Na podstawie otrzymanych informacji opracowują raporty, które pojawiają się w raportach na konferencjach naukowych lub publikacjach popularnonaukowych.

Specjalista w tej dziedzinie może być naukowcem i uczestniczyć w międzynarodowych sympozjach, nauczycieli akademickich, naukowców etnograficznego muzeum, przewodnik historyczno-etnograficznych i turystycznych wycieczek, dziennikarz w mediach. Popyt na etnografów na rynku pracy jest niewielki. Profesjonalizm etnografa polega na umiejętności przywiązania się do siebie: towarzyskość, a nawet jakiś artyzm są niezbędne do uzyskania informacji. Zaufanie i współczucie są najlepszymi towarzyszami etnografa. A jednak - tendencja do badań, umiejętności analitycznych, umiejętności czytania i pisania. Znajomość języka obcego i specjalistyczna wiedza z zakresu archeologii będą przydatne.

Etnograf - wymagania

Etnograf jest specjalistą od etnografii - historycznej nauki, która bada etniczne grupy narodów, ich pochodzenie, zwyczaje, cechy polityczne, ekonomiczne, religijne, filozoficzne, kulturowe i inne. Z reguły etnografowie specjalizują się w konkretnym etnosie, a nie etnografii jako całości.

Główne działania:

 • badanie cech tradycji codziennej (codziennej) kultury ludzi, kształtowanie jej etnicznego wizerunku;
 • badanie działalności gospodarczej i struktury społecznej grupy etnicznej;
 • studium prymitywnego systemu komunalnego (według jego pozostałości współczesnych narodów);
 • badanie migracji i liczby ludów;
 • nauka języka, przekonań religijnych grupy etnicznej;
 • bezpośrednia obserwacja życia ludzi (badania stacjonarne i ekspedycyjne, zbieranie zbiorów itp.);
 • praca z dziedzictwem historycznym (znaleziska archeologiczne, piśmiennictwo, sztuka ludowa);
 • prowadzenie ankiet i rozmów z nowoczesnymi przedstawicielami etnosów;
 • prowadzenie badań antropologicznych;
 • badanie problemów pokrewieństwa językowego;
 • kompilacja map etnograficznych (badanie interakcji etnosu i środowiska naturalnego, typy osadnictwa).


Wymagane umiejętności zawodowe i wiedza:

 • głęboka wiedza z zakresu historii, geografii, historii cywilizacji świata;
 • znajomość historii poszczególnych narodów, etnografii, etnologii, antropologii, archeologii, języków starożytnych;
 • znajomość historii powszechnej, a także istniejących tradycji i zwyczajów badanej grupy etnicznej;
 • obecność umiejętności dziennikarskich.


Cechy osobiste:

 • pedanteria, inicjatywa;
 • niezależność, przemyślenia;
 • pracowitość;
 • dobra pamięć, pamięć długotrwała;
 • analityczny sposób myślenia;
 • myślenie przestrzenne;
 • umiejętność kompetentnego wyrażania myśli;
 • uzdolnienia do działań badawczych;
 • skłonność do pracy z dokumentacją;
 • umiejętność angażowania się w długotrwałą żmudną pracę;
 • umiejętność analizowania i usystematyzowania dużej ilości informacji;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Ile zarabia etnograf?

W tej chwili zawód etnografa, pomimo jego fascynacji, jest mało pożądany. Większość szans na zdobycie tej pracy to dziennikarze specjalizujący się w tej dziedzinie. Wynagrodzenie etnografa również nie jest atrakcyjne. Jednak za granicą ten zawód stał się obiecujący. Tam etnografowie pracują jako konsultanci korporacji gazowych i naftowych, którzy chcą negocjować z ludźmi mieszkającymi w miejscach przyszłej produkcji ropy. Bardziej wskazane jest, aby przyszli etnografowie zdobyli wyższe wykształcenie humanistyczne w dziedzinie kulturoznawstwa, filologii, dziennikarstwa i historii. W niektórych przypadkach można uzyskać dyplom z geografii. Mimo wszystko możliwości pracy w muzeach, archiwach i innych placówkach pozwala w wielu przypadkach na otrzymanie ciekawej pracy i płac.