Oferty pracy Archeolog w miastach

Archeolog - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 1
Zawód: Archeolog

ADIUNKT W DZIALE ZBIORÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Archeolog umowa o pracę pełny etat
Sandomierz
08-12-2021
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Zawód archeologa

Archeolog to naukowiec, który bada życie i kulturę starożytnych cywilizacji z pozostałości po ich działalności. Głównym zadaniem archeologa jest prowadzenie wykopalisk w celu znalezienia tych reliktów przeszłości. Archeologia jest często porównywana do pracy detektywa. Jest to twórczy zawód, ponieważ trzeba użyć wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia, aby odtworzyć oryginalny obraz świata przeszłości. Naukowcy i archeolodzy pracują tak, jakby łączyli elementy mozaiki, aby rozwiązać zagadkę. Czasami pełne ujawnienie tajemnic jakiejkolwiek starożytnej kultury lub zabytku archeologicznego zabiera lata. Zawód archeologa był popularny w starożytnym Rzymie i Grecji. Nawet wtedy ludzie wiedzieli o epoce kamienia, brązu i żelaza, przeprowadzali wykopaliska i odkrywali starożytne zabytki architektury. W epoce renesansu przeprowadzono liczne wykopaliska, których głównym celem było zdobycie rzeźb antycznych.

Archeologia jako nauka powstała dopiero na początku XX wieku i dziś jest to sekcja badająca różne obszary kultur i epok. Archeolog kieruje się prawdziwym zainteresowaniem tym, jak żyli jego przodkowie. W dziejach ludzkości wciąż istnieje wiele nierozwiązanych zagadek, które nie są wyświetlane w starożytnych kronikach. Naukowcy dosłownie krok po kroku odzyskują dane z różnych okresów historycznych.

Archeologia we współczesnym świecie jest bardzo ważną nauką, która pozwala poznawać zasłonę tajemnic starożytnych cywilizacji, pozwala studiować kulturę i życie różnych epok, a także przedstawia pozostałości starożytnych zwierząt i roślin. Często archeolodzy w swoich badaniach współpracują z innymi dziedzinami nauki, pomaga to optymalizować metody badań i analizy obiektów. Praca archeologa jest dziś niezwykle poszukiwana, ponieważ wciąż jest wiele sekretów i tajemnic starożytnych ludów i cywilizacji naszej planety. Archeolodzy zwykle specjalizują się w określonych regionach i okresach historycznych. Na przykład naukowiec może stać się ekspertem w epoce paleolitu w Azji Środkowej. Oprócz zainteresowania wydarzeniami z przeszłości archeolog potrzebuje analitycznych, dedukcyjnych umiejętności. Aby uzyskać jedno zdjęcie, musisz porównać wiele różnych danych, które dają wykopaliska, badania laboratoryjne, prace kolegów.

Jak zostać archeologiem?

Główną działalnością archeologa jest prowadzenie wykopalisk w celu poszukiwania zabytków starożytnych i innych obiektów o znaczeniu historycznym. Archeolodzy znajdują również pracę w muzeach, gdzie zajmują się konserwacją przedmiotów znalezionych podczas wykopalisk, zapoznają zwiedzających z wynikami swoich badań, organizując wystawy i przygotowując wycieczki. Ponieważ działalność archeologa wiąże się z częstymi wykopaliskami w różnych warunkach klimatycznych, konieczna jest dobra wytrzymałość fizyczna, a także brak reakcji alergicznych na różne materiały organiczne. Ze względu na długie ekspedycje archeologiczne, osoba tego zawodu musi być również emocjonalnie przygotowana, spokojna i zrównoważona, ponieważ praca może być zarówno indywidualna, jak i zespołowa.

Archeolog zarobki - ile zarabia archeolog?

Zarobki archeologa w Polsce przedstawiają się następująco. Połowa badanych może liczyć na zarobki brutto od około 2200 do 3000 złotych. Pokazuje to, że powyżej 3000 złotych brutto w skali miesiąca zarabia 1/4 ankietowanych. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma tutaj także poziom wiedzy i doświadczenia. Istotną rolę odgrywa tutaj także sezonowość. Wielu archeologów pracuje także za granicą i zarobki w tym przypadku kształtowane są indywidualnie.

Archeolog - wymagania

Archeologia jest studiowana na uniwersytetach w zakresie specjalności historycznych. Praca na specjalności archeologa wymaga obecności wyższego wykształcenia akademickiego. To z kolei umożliwia zarządzanie wykopaliskami archeologicznymi i wykonywanie nadzoru archeologicznego. Podczas wykopalisk terenowych archeolog używa kilofa i łopaty, szkła powiększającego i pędzla, noża i strzykawki. Żeby pracować pod wodą, musi również być w stanie nurkować z akwalungiem i używać przyrządów do podwodnego wykopu. Podczas ekspedycji archeolog musi opisać każdy wykryty obiekt tak szczegółowo, jak to tylko możliwe - jest to ważne dla dalszej analizy. W archeologii eksperymentalnej rekonstrukcja przedmiotu odbywa się przy użyciu materiałów i technologii typowych dla badanej epoki. Podczas eksperymentu naukowcy próbują powtórzyć drogę życia starożytnych ludzi. Mistrzowie rzemiosła przywracają zapomniane technologie. Odtwarzając nieznaną technologię, archeolog opiera się na danych z wykopalisk, buduje hipotezy, przeprowadza eksperymenty. Nie może obejść się bez umiejętności inżynieryjnych. Praca archeologa to nie tylko intensywna praca intelektualna. Wymaga fizycznej siły i ascezy. Dla prawdziwego archeologa znaleziska archeologiczne są źródłem bardzo silnych emocji.

Wiedza historyczna jest niezbędna, znajomość badanej epoki, wiedza w pokrewnych dziedzinach: odbudowa naukowa, badania paleo-gleby, paleogeografia itp. Są szczególnie ważne. Często konieczne jest studiowanie specjalności, które nie są bezpośrednio związane z archeologią: antropologia, etnografia, heraldyka, numizmatyka, tekstologia, heraldyka, fizyka, chemia, statystyka. Badania mogą trwać w nieskończoność, a okres może się różnić od kilku godzin do dekady, ponieważ odkrycia są delikatne i mogą być rozproszone za pomocą dowolnego dotyku. Wreszcie, gdy artefakty zostaną w pełni wyekstrahowane, są ponumerowane, przeanalizowane, skatalogowane i przesłane do laboratorium. Obecność wyższego wykształcenia pomoże w osiągnięciu dobrej kariery zawodowej, ponieważ dyplom specjalisty otwiera możliwość dalszego prowadzenia wykopalisk i prowadzenia nadzoru archeologicznego.