HR Manager Warszawa - najnowsze oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy w zawodzie HR Manager w w państwie Warszawa

Oferty pracy najbliżej miejscowości Warszawa:

Aktualnie brak podobnych ofert

Praca dla HR managera w Warszawie

W Warszawie nie brakuje firm, które potrzebują specjalistów. Manager ds. zasobów ludzkich prowadzi i zarządza usługami w zakresie zasobów ludzkich. Obowiązki menadżera ds. HR różnią się w zależności od ogólnych potrzeb firmy lub organizacji. Kierownik działu kadr określa lub przypisuje obowiązki, które są wymagane przez zespół kierownictwa wyższego szczebla, aby zaspokoić potrzeby zarządzania personelem. Główne obszary, którymi zarządza Manager HR obejmują:

 • rekrutację i zatrudnienie,
 • organizację i planowanie,
 • systemy zarządzania wydajnością i doskonaleniem,
 • rozwój organizacji,
 • zatrudnienie i zgodność z obawami regulacyjnymi dotyczącymi pracowników,
 • zatrudnianie pracowników, rozwój, ocena potrzeb i szkolenia,
 • opracowywanie strategii i dokumentacji,
 • relacje między pracownikami,
 • ułatwienia dla całej firmy,
 • komunikacja pracowników firmy i społeczności,
 • administrację odszkodowań i świadczeń,
 • bezpieczeństwo pracowników, dobrobyt i zdrowie,
 • fundusze charytatywne.


Czasami Manager HR odpowiada za obszary pomocnicze, takie jak recepcja, obsługa klienta, administracja lub księgowość transakcyjna. Manager HR tworzy i kieruje praktykami i celami działu kadr, które zapewnią wzmocnienie pozycji, jakość, wydajność i standardy, osiągnięcie celu, a także realizują rekrutację i ciągły rozwój doskonałej siły roboczej.

HR manager Warszawa - oferty pracy

Oferty pracy na to stanowisko można znaleźć w wielu serwisach związanych z pracą, a także w urzędach pracy oraz w prasie. HR Business Partner niedawno był poszukiwany przez Oney Polska S.A. Inicjowanie i wdrażanie działań w obszarze HR wspierających realizację strategii biznesowej firmy i spieranie procesu rekrutacji w dedykowanym obszarze było kluczowe do pracy na tym stanowisku. Z kolei w innych ogłoszeniu osoba zatrudniona na stanowisku HR Business Partnera miała być odpowiedzialna za wspieranie kadry menadżerskiej obszaru sprzedaży i marketingu w zakresie zarządzania pracownikami i stosowania narzędzi HR. W przypadku tego stanowiska ofert pracy w stolicy nie brakuje.

Warszawa HR manager - pracodawcy

Pracodawcy zamieszczający ogłoszenia o pracę w Warszawie są organizacjami z różnych sektorów działalności gospodarczej. Do firm ogłaszających nabór na to stanowisko, należą m.in.: HRK S.A., CWT czy Calzedonia Germany GmbH. Warszawski Uniwersytet Medyczny także zainteresowany był niedawno pozyskaniem specjalisty od HR. Przede wszystkim pracodawcy stawiają nacisk na wykształcenie wyższe magisterskie oraz kilkuletnie doświadczenie i teoretyczną i praktyczną wiedzę związaną ze znajomością przepisów. Nie bez znaczenia jest biegłą znajomość komputera oraz organizacja pracy i decyzyjność.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać HR manager?

Managerowie HR to nadzorcy działu kadr i ubezpieczyciele funkcji i zadań realizowanych przez zespół HR. Są oni często postrzegani jako ogniwo między kierownictwem organizacji a jej pracownikami, ponieważ ich praca przebiega w szerokim zakresie, od udzielania konsultacji w zakresie planowania strategicznego, aż po rekrutację, przeprowadzanie wywiadów i zatrudnianie nowych pracowników. Dlatego menedżerowie HR są specjalistami odpowiedzialnymi za przyciąganie, motywowanie i zatrzymywanie najbardziej wykwalifikowanych talentów poprzez kierowanie funkcjami administracyjnymi działu HR. Ze względu na nadzór nad tym stanowiskiem osoby zarządzające zasobami ludzkimi są delegowane do zajmowania się usługami związanymi z pracownikami, przestrzeganiem przepisów i relacjami z pracownikami, wśród wielu innych zadań. Menedżerowie zasobów ludzkich mają doskonałe umiejętności decyzyjne, strategiczne, przywództwo, interpersonalne i etyczne. Jednak poza tymi cechami menedżerowie zasobów ludzkich muszą być dobrze wykształceni w swojej dziedzinie wiedzy. Menedżerowie ds. HR zazwyczaj posiadają stopień licencjata i doświadczenie w zakresie zasobów ludzkich, chociaż wielu pracodawców woli, aby menedżerowie zasobów ludzkich mieli tytuł magistra zarządzania zasobami ludzkimi