!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Praca Jeziorany

Znaleźliśmy 508 ofert pracy

Praca w Jezioranach

Praca Jeziorany – aktualne oferty pracy w Jezioranach

Jeziorany to miasto o niewielkiej powierzchni, zajmującej 3,4 km² i zamieszkiwanej przez 3 258 osób. Panuje tutaj bardzo wysoka stopa bezrobocia, praktycznie co piąta osoba w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy (21,4%). Na każde 1000 mieszkańców przypadają 134 osoby aktywne zawodowo, z czego 72% tych osób stanowią kobiety. Wysoka stopa bezrobocia prawdopodobnie jest spowodowana brakiem ofert pracy na lokalnym rynku. W Jezioranach widnieje jedna propozycja dla kierowcy z prawem jazdy kat. D. Niskie szanse zatrudnienia odzwierciedla również saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy. Każdego dnia do pracy poza granice gminy wyjeżdża 280 osób, a niemalże trzykrotnie mniej (108) mieszkańców okolicznych miast przyjeżdża do Jezioran do pracy.

Najbliższym większym miastem, w którym można znaleźć zatrudnienie jest oddalony o ponad 30 km Olsztyn. Dostępnych jest prawie 700 ogłoszeń, poszukiwani są głównie kierowcy i kurierzy,  budowlańcy, pracownicy biurowi oraz pracownicy gastronomii. Jednakże problemu ze znalezieniem pracy nie powinni mieć również handlowcy, sprzedawcy, pracownicy obsługi klienta, osoby do pracy przy produkcji, mechanicy samochodowi, magazynierzy oraz wiele, wiele innych. Dostępne oferty są kierowane do osób o różnym wykształceniu, profilu zawodowym oraz kwalifikacjach. Warto rozważyć możliwość dojazdów do Olsztyna, zwłaszcza, że kursują tam bezpośrednie autobusy, które mają odjazdy średnio co 30 – 90 minut. Jeziorany jako gmina jest ukierunkowana na rolnictwo, produkcję rolną i hodowlę zwierząt. Na terenie Jezioran brakuje jednak podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego, które mogłyby zapewnić zbyt dla produkcji rolnej. Ponadto w gminie nie ma rozwiniętego przemysłu, jednakże nie znajduje to swojego odzwierciedlenia w udziale poszczególnych sektorów gospodarki w samym mieście. Prawie 40% (37,9%) jezioran jest zatrudnionych w przemyśle i budownictwie. Rolnictwo zajmuje dopiero drugie miejsce, stanowiąc 23,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Jezioran. Natomiast 11,5% pracuje w sektorze usługowym oraz 2,1% w sektorze finansowym.

 

Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Jezioranach

Mieszkańcy Jezioran w celu znalezienia pracy mogą również się zarejestrować się w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie. Co prawda na terenie samego miasta nie pojawiają się aktywne oferty, jednakże w miastach oddalonych o 30km można znaleźć już 650 miejsc pracy. Większość ofert jest głównie w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i Barczewie. Warto nadmienić, że urzędy pracy często publikują ogłoszenia  i informacje o konkursach z tzw. państwówki, tak jak np. obecnie prowadzony nabór na młodszego wychowawcę działu penitencjarnego w zakładzie karnym, czy strażnik działu ochrony. W sektorze prywatnym natomiast można znaleźć oferty m.in. dla samodzielnej księgowej, pracownika ochrony, pomocy kuchennej, pokojowej, gońca, sprzątającej, operatora urządzeń czy pracownika w dziale utrzymania ruchu.

Mieszkańcy Jezioran mogą również rozważyć możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej, jednakże wymaga to dobrego rozeznania na rynku. Jeziorany mogą się okazać trudnym gruntem dla przedsiębiorcy, świadczy o tym stosunkowo niewielka ilość prowadzonych tutaj działalności – pod koniec 2017 roku było ich 143, jednakże więcej osób fizycznych wyrejestrowało w tym roku działalność (22) niż ją zarejestrowało (20). Natomiast najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37.8%) oraz Budownictwo (18.9%). Rozważając możliwość założenia własnej działalności, lub planując podjęcie innych działań mających na celu aktywizację zawodową, warto przeanalizować zarówno aktualne jak i przeszłe barometry zawodów. Barometry zawodów prognozują jak będzie rozkładało się zapotrzebowanie na pracowników danej branży w określonym roku.

Przewiduje się, że w 2019 roku będzie duże zapotrzebowanie na takie zawody jak magazynierzy, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie budownictwa, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy socjalni, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze, tapicerzy, zaopatrzeniowcy i dostawcy

Urząd Pracy w Jezioranach - oferty pracy

Urząd Pracy w Powiecie Olsztyńskim ma swoją główną siedzibę w Olsztynie, ale posiada również filię w Biskupcu i obsługuje wszystkich bezrobotnych mieszkańców powiatu olsztyńskiego – w tym mieszkańców Jezioran. Po rejestracji jako osoba pozostająca bez pracy i poszukująca zatrudnienia jesteśmy umawiani na rozmowę z doradcą zawodowym i dopasowuje się do nas pracę, która w pełni odpowiada naszym predyspozycjom zawodowym i zdolnościom. Dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie znaleźć satysfakcjonujący etat z atrakcyjnymi zarobkami i rozwijającą nas posadę pod względem zawodowym. Z kolei osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową, w tym absolwenci szkół i młode matki, mogą liczyć na wsparcie zarówno pod względem bezpłatnych szkoleń, jak i kursów przygotowujących do wakatu w obranym przez siebie zawodzie.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Al. Piłsudskiego 64B
10-450 Olsztyn
tel: 89 537 28 13 - informacja (dot. rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy)
tel: 89 537 28 09 - informacja (finansowe formy wsparcia w aktywizacji pracodawcy i bezrobotnego)
tel: 89 533 01 56 - Centrum Aktywizacji Zawodowej
e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl
www: http://uppolsztyn.praca.gov.pl/

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.