Pracownik - prawa i obowiązki

Wolontariat - Korzyści i Formy Wolontariatu

6 września 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 29 głosów

29 głosów

4 komentarze
Wolontariat - Korzyści i Formy Wolontariatu
Wolontariat kojarzy się ze spędzaniem czasu wolnego wśród innych, potrzebujących pomocy osób. Odkryj różne formy wolontariatu, dlaczego warto zostać wolontariuszem i jakie korzyści to przynosi.

Czym jest wolontariat? Najprościej mówiąc, to nieodpłatna działalność na rzecz innych. Wolontariusze często współpracują z fundacjami czy instytucjami działającymi na rzecz dzieci, osób starszych czy wykluczonych społecznie. Poza pracownikami, na taką formę aktywności społecznej decydują się również studenci czy uczniowie szkół średnich.

Warto pamiętać, że wolontariat to znacznie więcej niż tylko spędzanie czasu na pomocy innym. Wielu pracowników nie zauważa, jak wiele korzyści płynie z wolontariatu. Poza niesieniem pomocy innym, musimy też pamiętać o tym, że taka aktywność, pozwala lepiej poznać samego siebie. Trudno też nie docenić tego, że osoby działające jako wolontariusze, mogą przełamać swoją nieśmiałość i nauczyć się właściwego rozpoznawania potrzeb ludzi, którymi się otaczają. Co więcej, nie da się ukryć, że w ostatnich latach coraz więcej pracodawców zwraca uwagę na kompetencje miękkie u kandydatów do pracy, a te wypracowane podczas wolontariatu, mogą być szczególnie cenne.

Zaangażuj się w wolontariat, aby rozwijać umiejętności, wzbogacać doświadczenia i wpływać pozytywnie na społeczność.

Wolontariat – cele i korzyści

Dla niektórych, wolontariat może jawić się jako metoda wykorzystywania osób chętnych do pomocy, jako darmową siłę roboczą. Nic bardziej mylnego – wolontariat nie przynosi może korzyści finansowych, ale gwarantuje wiele innych, wymiernych korzyści. Jeśli do pełnionego wolontariatu podchodzi się z odpowiednim nastawieniem, tzn. wyznaczy sobie odpowiednie cele i zadania, można bardzo się rozwinąć i dużo zyskać.

Pierwszorzędnym celem wolontariatu jest niesienie pomocy innym. W zależności od tego, ile czasu pracownik może poświęcić na taką aktywność, do wybranej przez siebie fundacji lub instytucji przychodzi raz lub kilka razy w tygodniu. Może przy tym wybierać w całej palecie zajęć – może pracować zarówno z dziećmi, jak i osobami starszymi. Liczą się zatem predyspozycje i wyuczony zawód zainteresowanego pracownika, choć nie zawsze. Co ważne, wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od tego, jakie posiada wykształcenie czy doświadczenie. Najważniejsze są dobre chęci, pozytywne nastawienie i motywacja do działania.

Pracownicy podejmujący decyzję o pozostaniu wolontariuszami, nie tylko zawierają nowe znajomości, lecz także mają szansę zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W zależności od tego, z jakimi osobami pracują, mogą uczyć się cierpliwości lub poznawać świat z zupełnie innej perspektywy. Nie można też zapomnieć, że takie wyjście do ludzi to również doskonały lek na nieśmiałość. Oswojenie się z nowym środowiskiem to sposób na przełamanie swoich lęków i obaw. To świetna metoda do rozwijania umiejętności pracy w grupie, która jest teraz często pożądana przez pracodawców.

O wolontariacie powinni pomyśleć nie tylko pracownicy, którym udało się zdobyć stabilną pracę. Taka forma aktywności powinna być szczególnie istotna dla osób dopiero wkraczających na drogę zawodową. Takim osobom jest szczególnie trudno znaleźć zatrudnienie. Nie da się ukryć, że absolwenci szkół średnich czy wyższych nie zawsze mogą pochwalić się doświadczeniem, a wolontariat będzie świetnym sposobem na zapełnienie dokumentu aplikacyjnego, lecz przede wszystkim cenną informacją dla pracodawcy, brzmiącą „ten kandydat jest aktywny i ambitny”. W trakcie wolontariatu można nabyć także wiele przydatnych umiejętności, które zrobią dobre wrażenie na komisji rekrutacyjnej i będą swoistym potwierdzeniem Twojego doświadczenia.

Wolontariat można rozpatrywać pod wieloma względami. Nie można zapomnieć, że wolontariusze, z uwagi na wykonywane czynności, często przechodzą liczne szkolenia. Te są dla nich w większości bezpłatne. W praktyce oznacza to możliwość nabycia dodatkowych umiejętności i to bez konieczności ponoszenia kosztów. To doskonały sposób, aby uczyć się, pomagając jednocześnie tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Umowa o wolontariat

Szukasz pracy?

Psycholog dziecięcy

Centrum Wsparcia Psychologicznego

 • 100-120 zł / h
 • Wrocław
Dodana

Młodszy Inspektor - Psycholog

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
Dodana

Pracownik produkcji

JOBME S.A.

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Skierniewice
Dodana

Pracownik produkcji

JOBME S.A.

 • Tarnów
Dodana

Edycja Opisów Produktów ALLEGRO dla STUDENTA

KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Tychy
Dodana

Trzeba pamiętać, że wolontariat nie jest pracą w rozumieniu Kodeksu Pracy. Z tego względu, nie mogą z niego korzystać m.in. firmy. Dobrowolna pomoc nie może też stać się wyzyskującym zajęciem. Jeżeli wolontariusz będzie wykonywał pracę na rzecz danej fundacji dłużej niż 30 dni, to strony muszą podpisać umowę. Po zakończeniu współpracy z wybranym podmiotem, warto też poprosić o referencje, aby mieć jasny dowód odbycia wolontariatu i przydatny dokument, który można załączyć do CV.

W momencie podjęcia decyzji o dłuższej współpracy z wybraną placówką, ta zobowiązana jest przedstawić wolontariuszowi stosowną umowę. Wszelkie szczegóły zostały omówione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariuszem zostaje każda osoba, która wyraża chęć świadczenia nieodpłatnej pracy na rzecz innego podmiotu. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, ale w przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodziców. Wolontariusz nie jest pracownikiem, ma więc inne obowiązki i prawa. Nie przysługuje mu np. urlop czy zasiłek chorobowy. Wolontariat nie wlicza się także do stażu pracy, ale dzięki temu osoby bezrobotne pobierające zasiłek nie tracą do niego prawa.

Umowa o wolontariat powinna zawierać zakres obowiązków, którymi będzie zajmował się wolontariusz. Oczywiście mogą pojawić się pewne odstępstwa od nich, ale nie powinny być rażące. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, jeśli wolontariat ma trwać dłużej niż 30 dni. Osoby przyjmujące wolontariuszy, mają także obowiązek przeszkolenia ich w zakresie BHP, a także opowiedzenia o przysługujących prawach. Najlepszą formą jest przekazanie w formie pisemnej regulaminu, ulotki informacyjnej itp.

Wolontariusz powinien także mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki oraz wszystkie niezbędne materiały i środki, z pomocą których ma wykonywać powierzone mu w umowie zadania. Jeśli w czasie trwania wolontariatu, osoba poniesie jakieś koszty (np. transportu, zakupu potrzebnych materiałów itp.), pracodawca ma obowiązek zwrócenia dokładnej należności. Obowiązkowe jest także opłacenie wszystkich ewentualnych kursów i szkoleń, które są niezbędne do wykonywania zleconych zadań. Na żądanie wolontariusza, organizator wolontariatu powinien wystawić mu wszelkie konieczne zaświadczenia, a także przygotować na koniec opinię i/lub rekomendację, szczegółowo opisującą zakończoną współpracę.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to forma współpracy między pracownikami a organizacjami pozarządowymi, w której pracownicy angażują się w różne działania społeczne, korzystając z umiejętności i kompetencji nabytych w miejscu pracy. Dla wielu pracowników jest to okazja do zdobycia nowych doświadczeń, rozwinięcia umiejętności interpersonalnych oraz wzmocnienia poczucia wartości. Wolontariat pracowniczy może przybierać różne formy, od indywidualnych działań po projekty grupowe, które integrują zespoły pracowników. W Polsce coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z takiej współpracy i aktywnie wspiera swoich pracowników w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Istnieją sytuacje, w których firma deleguje swoich wybranych pracowników do udziału w wolontariacie dla organizacji pozarządowych. Wolontariat pracowniczy nie jest działaniem w żaden sposób wprost uregulowanym przez obowiązujące przepisy prawa. Dotyczy np. udziału w akcjach społeczno-charytatywnych, które pracownicy pomagają organizować i prowadzić, tworzenia własnych inicjatyw społecznych lub łączenia wyjazdów integracyjnych z pracą wolontariusza, aby np. uniknąć opłat za zakwaterowanie. Są to oczywiście działania dobrowolne, które firma wspiera i popiera.

W związku z tym, że wolontariat pracowniczy przybiera nieco innych charakter niż tradycyjny, oprócz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązują także inne przepisy prawa. Do tych zaliczyć można przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym, a w określonych sytuacjach prawnych także przepisy Kodeksu Pracy. Jeśli wszystkie działania wolontariatu pracowniczego będą zgodne z prawem, mogą przybierać różną formę – np. dotyczyć udziału w ogólnokrajowych akcjach społeczno-charytatywnych, wspierania działań proekologicznych czy być projektami inicjatywy pracowniczej.

Wolontariat za granicą

Dobrowolna praca poza granicami kraju jest świetną okazją do poznania innej kultury, zebrania doświadczenia, a także ćwiczenia umiejętności językowych. Za przyjęcie wolontariusza odpowiedzialnych jest kilka organizacji – przyjmująca go na miejscu, wysyłająca, a także organizacje wspierające finansowo całe przedsięwzięcie. Istnieje wiele takich profesjonalnie zorganizowanych akcji wolontariatu za granicą. Jeśli tylko pozwala Ci na to czas albo Twoje szefostwo wyraża chęć, abyś w takim przedsięwzięciu uczestniczył, warto z tej szansy skorzystać.

W przypadku wolontariatu za granicą niezbędne jest oszacowanie ryzyka, jakie takim wyjazdom towarzyszy. W zależności od predyspozycji i kompetencji, warto wybrać taką opcję, która będzie dla Ciebie komfortowa i pozwoli na pełne zaangażowanie. To, że podczas takiego wolontariatu zdobędzie się nowe doświadczenia i zwiedzi piękne zakątki świata to jedno, jednak drugie to to, że niejednokrotnie wolontariat jest ciężką i niebezpieczną pracą. Wybierając kraj, miejsce i rodzaj pracy, jaką będzie się świadczyć w ramach wolontariatu, trzeba wziąć pod uwagę czynniki takie jak koszty, rozłąka z rodziną, warunki mieszkalne, ryzyko chorób czy warunki klimatyczne. Jest to jednak przygoda, która przyniesie Ci ogrom radości, jeśli dobrze wybierzesz, dlatego warto się taką opcją zainteresować.

Wolontariat to wspaniały sposób spędzania wolnego czasu dla wszystkich ambitnych osób, chcących pomagać innym. Warto zdecydować się na tę prostą metodę samorozwoju i zdobywania doświadczenia, bowiem przynosi ona mnóstwo korzyści.

Każda osoba, która jest zainteresowana wolontariatem musi zawrzeć stosowne porozumienie z wybraną przez siebie organizacją. W treści porozumienia musi znaleźć się kilka podstawowych informacji, w tym przede wszystkim:

 • zakres, sposób i czas wykonywanych przez wolontariusza zadań,

 • informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

Istotną kwestią jest fakt, że nie zawsze porozumienie zainteresowane strony muszą zawrzeć na piśmie. Jeżeli jako wolontariusz będziesz pracować dłużej niż 30 dni, to organizacja rzeczywiście ma taki obowiązek. Inaczej jednak, jeżeli pracować jako wolontariusz będziesz przez krótszy okres. Wówczas organizacja będzie zobowiązana potwierdzić na piśmie treść porozumienia, ale tylko wtedy, jeżeli wystąpisz z takim wnioskiem. W przeciwnym razie porozumienie nie musi być pisemne. Jeszcze inaczej jest wówczas, gdy zawierane porozumienie dotyczy wydelegowania Ciebie, jako wolontariusza w celu wykonywania określonych świadczeń na terytorium innego kraju. W takim przypadku przysługuje Tobie prawo do świadczeń i pokrycie kosztów, chyba że inaczej kwestię tę regulują ustawy międzynarodowe.

Organizacja ma swoje obowiązki

Większość wolontariuszy zapomina, że organizacja, z którą zawierają oni porozumienie ma określone obowiązki w stosunku do nich. Poza wyżej wymienioną kwestią pokrycia kosztów podróży czy diet w przypadku delegowania wolontariusza do innego kraju, każda organizacja jest zobowiązana do:

 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym również do dostarczenia odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które uzależnione są od rodzaju świadczeń,

 • informowania wolontariuszy o ewentualnym ryzyku dla zdrowia, jak i zapoznania z zasadami ochrony przed określonymi zagrożeniami,

 • zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Powinieneś przy tym pamiętać, że jako wolontariusz możesz pracować tylko dla pewnej grupy organizacji. Mowa tu o takich podmiotach, jak: fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe czy organizacje pozarządowe. W formie wolontariatu możesz również wykonywać zadania dla organów administracji publicznej i podległych im jednostek. W tym wypadku mowa jednak wyłącznie o zadaniach, które związane są z działalnością w sferze pożytku publicznego.

Forma Wolontariatu Opis Korzyści Przykłady
Wolontariat Pracowniczy Współpraca pracowników z organizacjami pozarządowymi. Rozwój umiejętności, integracja zespołu. Projekty społeczne, akcje charytatywne.
Wolontariat Indywidualny Działania na rzecz społeczności podejmowane indywidualnie. Zdobycie nowych doświadczeń, rozwinięcie umiejętności interpersonalnych. Pomoc osobom starszym, działania na rzecz środowiska.
Wolontariat Grupowy Projekty realizowane przez zespoły wolontariuszy. Integracja, nawiązywanie nowych kontaktów. Akcje ekologiczne, budowa infrastruktury.
Wolontariat Szkolny Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym. Rozwój empatii, odpowiedzialność za innych. Projekty edukacyjne, pomoc rówieśnikom.

Wolontariat to nie praca

Każdy, kto pracuje jako wolontariusz nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia. Warto jednak zauważyć, że wolontariusze świadczą pracę pod kierownictwem. To swoistego rodzaju wyjątek, gdyż w takiej sytuacji zawierane są i tak umowy cywilnoprawne. Inaczej mówiąc, nie można utożsamiać pracy wolontariusza ze świadczeniem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że nie ma on swoich obowiązków i praw. Każdy z wolontariuszy jest zobowiązany do:

 • stosowania się do poszczególnych punktów zawartego z organizacją porozumienia,

 • sumiennego wykonywania obowiązków na rzecz organizacji, z którą rozpoczął współpracę.

Wolontariusz ma ponadto swoje prawa. Poza wyżej wskazanym uprawnieniem do pokrycia kosztów i diet w sytuacji, gdy mowa o wyjeździe zagranicznym, każdemu wolontariuszowi przysługuje również zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, jak również świadczenie zdrowotne. Co więcej, organizacja jest również zobowiązana wykupić wyżej już wspomniane ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz będzie świadczył pracę nie dłużniej niż 30 dni. Ponadto, strony mogą umówić się i ustalić wysokość dodatkowych kosztów, jakie będzie pokrywała organizacja, a które związane będą ze świadczeniem pracy na jej rzecz przez wolontariusza.

Wolontariat jest dobrym rozwiązaniem dla osób nieposiadających doświadczenia zawodowego. Polecamy artykuł: A może praktyki?, które również pozwalają na zdobycie nowych umiejętności oraz pierwszego doświadczenia zawodowego.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem

Decyzja o zostaniu wolontariuszem to nie tylko szansa na pomoc innym, ale również na rozwój osobisty i zawodowy. Wolontariat uczy pracy w zespole, rozwija umiejętności komunikacyjne i pozwala na zdobycie cennego doświadczenia, które może być przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Dla pracowników, wolontariat to także okazja do poznania nowych ludzi, nawiązania cennych kontaktów i zrozumienia potrzeb społeczności, w której żyją. W Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który jest okazją do podziękowania wszystkim, którzy poświęcają swój czas na pomoc innym. Centrum Wolontariatu Pracowniczego regularnie organizuje szkolenia i warsztaty dla chętnych, pomagając w rozpoczęciu przygody z wolontariatem.

Wolontariat w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowaniem, zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Szkoły i uczelnie wyższe coraz częściej włączają wolontariat do programów edukacyjnych, uznając jego wartość edukacyjną i wychowawczą. Wolontariat szkolny pozwala młodzieży na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, rozwijanie empatii i odpowiedzialności za innych. Dla pracowników, wolontariat to także okazja do przełamania rutyny dnia codziennego, zdobycia nowych umiejętności i poczucia, że ich praca ma realny wpływ na życie innych ludzi.

Korzyści płynące z wolontariatu są nieocenione. Dla wielu osób jest to szansa na zdobycie nowych umiejętności, rozwinięcie pasji czy po prostu spędzenie czasu w sposób wartościowy. Wolontariat rozwija, inspiruje i motywuje do działania. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jak możemy przyczynić się do dobra innych i jednocześnie wzbogacić swoje życie o nowe doświadczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy to forma współpracy między pracownikami a organizacjami pozarządowymi, gdzie pracownicy angażują się w działania społeczne, korzystając z umiejętności zawodowych.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Bycie wolontariuszem daje szansę na rozwój osobisty, zdobycie nowych doświadczeń, rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i pomoc innym.

Jakie formy wolontariatu istnieją w Polsce?

W Polsce istnieją różne formy wolontariatu, takie jak wolontariat pracowniczy, indywidualny, grupowy czy szkolny.

Jakie korzyści daje wolontariat?

Wolontariat pozwala na zdobycie nowych umiejętności, rozwinięcie pasji, nawiązanie cennych kontaktów i poczucie, że praca ma realny wpływ na życie innych ludzi.

Czym różni się wolontariat indywidualny od grupowego?

Wolontariat indywidualny polega na działaniach podejmowanych samodzielnie przez jedną osobę, podczas gdy wolontariat grupowy to projekty realizowane przez zespoły wolontariuszy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

4 komentarze

Godło

Godło

Sporo ludzi chce się odnajdywać w takich inicjatywach. Prawda jest taka, że gdyby takich ludzi nie było to o wiele trudniej by było w wielu społecznych inicjatywach pomocy.
Monika

Monika

Wolontariat nie jest zły jednak jest dla ludzi z powołaniem lub nie na cały etap. Bowiem nie każdego stać na to by nie wiem porzucić życie, są przecież opląty i koszty.
Zofia

Zofia

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca. Cieszyć się należy, że są tacy ludzie, którzy za darmo wykonują taką pracę i pomagają innym.
Sandra

Sandra

Jest wiele ludzi z powołania co zajmują się tym po godzinach. Bardzo dobrze, że są tacy ludzie co nie wiem na przykład pomagają bezdomnym zwierzętom czy realizują inne projekty społeczne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.