Sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy

Sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy
Urząd pracy to instytucja, która zajmuje się między innymi pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. W jaki sposób opisywana instytucja pomaga w walce z bezrobociem?

W celu osiągnięcia pożądanego efektu zatrudnieniowego urząd pracy może skorzystać z tzw. instrumentów rynku pracy, wśród których wyróżnia się między innymi: staże, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, przygotowanie do wykonywania zawodu, jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, refundację części składki ZUS. Dodatkowo, urząd pracy oferuje osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy wsparcie w postaci: dodatków aktywizacyjnych, dofinansowania studiów podyplomowych, finansowania kosztów egzaminów i licencji, pożyczek szkoleniowych, stypendiów za kontynuowanie nauki, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, zwrotu kosztów przejazdu, zwrotu kosztów zakwaterowania.

Dla zobrazowania działań realizowanych przez urzędy pracy posłużymy się informacją sporządzoną przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej o stanie bezrobocia i formach jego przeciwdziałania na terenie powiatu suskiego, która obejmuje okres 11 miesięcy 2014 roku.

Z informacji wynika, że na dzień 30 listopada 2014 liczba osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie wynosiła 3111. W porównaniu do takiego samego okresu roku 2013 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP zmniejszyła się o 785 osób (3896 osób bezrobotnych – stan na dzień 30 listopada 2013). W okresie od 1 stycznia do 30 listopada bieżącego roku w tutejszym urzędzie zarejestrowało się 4197 osób – o 397 osób mniej w stosunku do takiego samego okresu roku 2013. Warto również zwrócić uwagę na liczbę osób wyrejestrowanych w okresie ostatnich 11 miesięcy z powodu podjęcia pracy. Ogółem z tego powodu zostało wyrejestrowanych 2366 osób, z czego 1242 osoby znalazły zatrudnienie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Dla porównania w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2013 roku liczba osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy wynosiła 2014, z czego 995 osób znalazło pracę za pośrednictwem PUP.

W okresie od stycznia do listopada 2014 roku liczba osób bezrobotnych zaktywizowanych w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 895, w tym:

  • 31 osób zatrudniono w ramach prac interwencyjnych,
  • 453 osoby skierowano na staż,
  • 131 pracodawców zawarło umowę ze starostą, przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
  • 117 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • 81 osób skierowano na szkolenia zawodowe,
  • 82 osoby skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane statystyczne o stanie bezrobocia i formach jego przeciwdziałania na terenie powiatu suskiego za okres 11 miesięcy 2014 roku, w porównaniu do takiego samego okresu roku 2013.

Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.11.2013 Stan na 30.11.2014
1.

Ogółem bezrobotni
w tym:

- kobiety

- zamieszkali na wsi

- niepełnosprawni

3896

 

2063

2824

181

3111

 

1665

2307

144

2. Ilość zarejestrowanych w okresie 11 miesięcy 4594 4197
3.

Ilość wyrejestrowanych w okresie 11 miesięcy, w tym z powodu:

a) podjęcia pracy ogółem

w tym:

- za pośrednictwem PUP

b) niepotwierdzenie gotowości do pracy

c) dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

4577

 

2014

 

995

1033

582

5113

 

2366

 

1242

1063

755

4. Środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację bezrobotnych. 5 457 600 6 082 800
5.

Ilość bezrobotnych zaktywizowanych w ramach środków FP i EFS ogółem:

w tym:

- prace interwencyjne

- staże

- refundacja pracodawcy kosztów ZUS

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- szkolenia zawodowe bezrobotnych

- prace społecznie użyteczne

833

 

 

35

426

67

69

 

148

88

895

 

 

31

453

131

117

 

81

82

Źródło: http://www.pupsuchabeskidzka.pl/

Oceń ten wpis
Sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Urilka
2019-12-06, 05:36
Sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy - dane nieaktualne. Bezrobocie spadło bardzo. Z tego co pamiętam, aktualnie wynosi 5,1% w skali całego kraju.
Danuta
2019-05-07, 13:30
Niby bezrobocie się zmniejsza a to wcale tak kolorowo nie jest. Z pewnością jest lepiej, jednak istnieją regiony w Polsce gdzie nie da się po prostu znaleźć dobrej pracy.
realista
2019-04-09, 14:56
Dobrze, że można takie informacje znaleźć w konkretnym urzędzie. Wtedy widać jaka jest konkretnie sytuacja w regionie na rynku pracy i ogólnie. To ułatwia sprawę.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.