Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Wynagrodzenie w 2015 roku

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 9 głosów

9 głosów

6 komentarzy
Wynagrodzenie w 2015 roku
Od 1 stycznia 2015 roku minimalna wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 1750 zł brutto. Podwyżka będzie miała wpływ na szereg innych świadczeń, które mogą należeć się pracownikowi.

Spis treści

Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest regulowana w dwóch aktach prawnych. Mowa o ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku. Od stycznia 2015 roku wysokość tego wynagrodzenia będzie wynosić 1750 zł brutto, czyli będzie ono wyższe od tegorocznego o 70 zł. Zmiana wysokości pensji minimalnej ma znaczenie nie tylko dla pracowników. Zgodnie z przepisami, to właśnie to wynagrodzenie wpływa na wysokość niektórych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.

Świadczenia związane z pracą

Na jakie dokładnie świadczenia ma wpływ zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego? Przykładem może być dodatek, który otrzymują pracownicy świadczący pracę w godzinach nocnych. Tak zatrudnionym przysługuje bowiem dodatek do pensji za każdą godzinę w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca, który zamierza samodzielnie wyliczyć, ile pieniędzy powinien wypłacić swojemu podwładnemu, zasady obliczania dodatku znajdzie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Innym przykładem świadczenia, którego wysokość jest zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia jest wynagrodzenie wypłacane pracownikom podczas postoju. Jeżeli pracownik nie miał możliwości wykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, ma prawo do wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinną lub miesięczną. W sytuacji, gdy strony nie wyodrębniły takiego składnika, pracodawca powinien wypłacić 60% wynagrodzenia minimalnego.

Szukasz pracy?

Szlifierz

BULTEN POLSKA S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana

KONTROLER JAKOŚCI (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Nowa Sól
Dodana

Monter

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Dąbrówka
Dodana

Piekarz

Schiever Polska

  • Zielona Góra
Dodana

Wyższa kwota wolna od potrąceń

Pensja w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ? co do zasady ? jest wolna od potrąceń. Wyjątkiem jest potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności świadczeń alimentacyjnych. Warto przy tym zauważyć, że jeżeli w 2015 roku zmianie nie ulegną koszty uzyskania przychodów, kwota wolna od potrąceń ? w przypadku pracownika świadczącego pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ? wyniesie dokładnie 1 286,16 zł.
Kwota wolna od potrąceń dotyczy również pracowników, którzy podjęli pracę na podstawie umowy o pracę po raz pierwszy. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku minimalna pensja wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia. W 2015 roku będzie to kwota 1 400 zł brutto. Zasady są przy tym podobne ? podana kwota jest kwotą wolną od zajęcia, chyba że egzekucja komornicza dotyczy świadczeń alimentacyjnych.

Minimalne wynagrodzenie a odszkodowanie

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma również znaczenie w przypadku, gdy pracownik udowodni swojemu pracodawcy naruszenie zasady równego traktowania. Artykuł znajdujący się w Kodeksie pracy brzmi: ?Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów?. Ta sama zasada odnosi się do mobbingu. Pracownik, wobec którego przełożony dopuścił się mobbingu, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Ma on prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

6 komentarzy

Petra

Petra

Można dobrze sprawdzić jakie są różnice między poszczególnymi regionami. To są znaczące różnice.
Eryk

Eryk

Trzeba jasno powiedzieć, że takie kwoty o jakich tutaj mowa to śmiechu warte rzeczy są. Trzeba dużo więcej i w tym zakresie musi się to zmienić byśmy dogonili inne kraje, a nawet jakieś Czechy czy Słowenię.
Carmen

Carmen

Aktualnie jest inna stawka. Rząd zdecydował, że: minimalna płaca w 2019 r. wyniesie 2250 zł brutto (ok. 1634 zł na rękę) minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł brutto.
Wunka

Wunka

Wynagrodzenie pracownika odnosi się do nagrody lub rekompensaty przyznanej pracownikom za ich pracę. Wynagrodzenie zapewnia podstawową atrakcyjność pracownikowi w celu wydajnego i skutecznego wykonywania pracy. Zmiany jednak co roku są z stawką. W 2015 a 2019.
rude2

rude2

Dokładnie, teraz nie jest lepiej ponieważ koszty wszystkiego są większe więc takie wyrównanie to często zupełnie nie starcza. Bo to nie jest żaden wzrost przecież wypłaty.
Zwykły Człowiek

Zwykły Człowiek

70zł ? Jaja sobie robicie ?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.