!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Jak potrącać z wynagrodzenia za pracę?

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

5 komentarzy

Jak potrącać z wynagrodzenia za pracę?
Pracodawca ma liczne obowiązki. Część z nich dotyczy prawidłowego rozliczania czasu pracy i wynagrodzenia. To ostatnie, zanim pojawi się na indywidualnym koncie bankowym zatrudnionego, musi być właściwie wyliczone, gdyż wcześniej pracodawca ma obowiązek potrącić odpowiednie należności.

W Kodeksie pracy każdy pracodawca znajdzie dokładne informacje na temat potrąceń, których musi dokonać. I tak, zgodnie z art. 87§1, w pierwszej kolejności należy odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W drugiej kolejności mogą być potrącane następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108.

 Warto przy tym podkreślić, że wszelkich potrąceń należy dokonywać dokładnie w takiej kolejności, jak wskazano powyżej. Wymieniony kanon odliczeń jest zamknięty, co oznacza, że pracodawca kwoty bez zgody pracownika może uszczuplić wynagrodzenie tylko o te należności.

Na podstawie czego?

Z oczywistych względów pracodawca, potrącając z wynagrodzenia określone kwoty, musi mieć ku temu podstawę. Przyjmuje się, że zarówno świadczenia alimentacyjne, jak i należności inne niż alimenty, odliczane są zgodnie ze stosownymi dokumentami. Możliwości jest kilka.

Wierzyciel alimentacyjny może skorzystać z tak zwanej uproszczonej egzekucji i tytuł egzekucyjny wraz z odpowiednim wnioskiem bezpośrednio skierować do pracodawcy. Wówczas, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 88 Kodeksu pracy, pracodawca ma możliwość przekazywania odliczonych kwot bezpośrednio na wskazane przez wierzyciela konto. Inną możliwością jest działanie na postawie pisma o zajęciu wynagrodzenia, które to wystosowane zostało przez kancelarię komorniczą lub właściwy organ egzekucyjny.

Ile potrącić?

Ustawodawca chroni wynagrodzenie za pracę, w związku z czym w Kodeksie pracy znaleźć można dokładne wytyczne o wysokości maksymalnego potrącenia. I tak, wolna od potrąceń jest kwota:

  • minimalnego wygrodzenia za pracę, przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (od 1 stycznia 2013 roku jest to kwota w wysokości 1600zł brutto), przy czym tylko wówczas, gdy chodzi o potrącenia inne niż na świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wynagrodzenia określonego powyżej przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wynagrodzenia określonego powyżej przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Z powyższego wynika zatem, że w przypadku egzekwowania świadczeń alimentacyjnych, ustawodawca nie przewidział kwoty wolnej od zajęcia. Wobec tego, zatrudniający ma zawsze obowiązek potrącić określoną sumę, niemniej jednak w art. 87§3 wskazane zostały granice tych potrąceń:

  • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych ? do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
  • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych ? do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to pracodawca powinien dokonywać potrąceń proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne lub też wszelkie należności, które przysługują pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej ? zgodnie z art. 87§5 ? na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych podlegają egzekucji do pełnej wysokości.

 

Pracownik wyraża zgodę

Wszystkich ? wskazanych powyżej potrąceń ? zatrudniający ma prawo dokonywać bez zgody pracownika. W szczególnych przypadkach możliwe jest dokonywanie uszczupleń wynagrodzenia za pisemną zgodą zatrudnionego (zgodnie z art. 91§1 Kodeksu pracy). Sytuacja taka ? dla przykładu ? może mieć miejsce wówczas, gdy do zakładu pracy zostaje dostarczone zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia, niemniej jednak z prawnego punktu widzenia, pracodawca odmówiłby z uwagi na fakt, iż pracownik zarabia kwotę, która jest wolna od egzekucji. W takim przypadku zatrudniony ma prawo zażądać od swojego pracodawcy, aby przekazywał on określoną sumę do komornika. Wystarczy, że przekaże on właściwe pismo do rąk zatrudniającego lub złoży je w księgowości firmy, w której pracuje. Na tej podstawie zatrudniający ma obowiązek przekazywać odliczone kwoty.

Bezpodstawne potrącenia?

Na pracodawcy spoczywa obowiązek dokładnego obliczania kwoty, jaka przysługuje pracownikowi tytułem wynagrodzenia za pracę i wypłacania jej w terminach wcześniej ustalonych. Ponadto, w przypadku, gdy dokonuje on potrąceń bezpodstawnych, grozi mu odpowiedzialność materialna. Stosownie do brzmienia art. 282§1 pkt 1 Kodeksu pracy, może on zostać ukarany grzywną w wysokości nie niższej niż 1000zł i nie wyższej niż 30 000 zł.

W przypadku, gdy pracodawca samodzielnie nie rozlicza wynagrodzeń swoich pracowników (zatrudnia do tego zewnętrzną firmę), odpowiedzialność, o której mowa powyżej, ciąży na osobie, która działa w jego imieniu.

To może Cię również zainteresować

Odpowiedzialność materialna pracowników

Podziel się

5 komentarzy

Chomik

Chomik

Wszystko musi być dobrze przedstawione i zrozumiałe. Wtedy pracownik także wie za co ma potrącenia.
Adelajda

Adelajda

Każdy pracodawca powinien przeczytać ten artykuł. Porady są ważne dla pracownika, ale też i pracodawcy. Szczególnie dotyczy to mniejszych firm, gdzie trzeba wszystko samemu ogarniać.
Zuzia

Zuzia

Bardzo przydatny artykuł. Co chciałam wiedzieć- teraz wiem.
Hamas

Hamas

Czytelne przepisy i regulamin powinny to określać. Wtedy pracownik wie co się z czym wiąże a nie jest zdziwiony potraceniami pensji. Dlatego wszystko musi być proste.
Opera

Opera

Dobrze znać zasady ile mi mogą potrącić i z jakiego tytułu. W ten sposób człowiek bardziej wyedukowany wie czego się przestrzegać i co w związku z takimi sytuacjami grozi.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.