Zawody i ich potencjał

Czy warto zrobić doktorat? Korzyści, perspektywy zawodowe

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 8 głosów

8 głosów

3 komentarze
Czy warto zrobić doktorat? Korzyści, perspektywy zawodowe
Dowiedz się, czy warto zrobić doktorat. Zobacz korzyści z doktoratu, perspektywy zawodowe i zarobki. Odkryj, czy opłaca się posiadać tytuł doktora i jak wpływa na karierę.

Podnieść kwalifikacje

Studia doktoranckie uległy zmianie na początku XXI wieku. Wcześniej ich podjęcie było równoznaczne z rozpoczęciem akademickiej kariery, dziś dla wielu osób to po prostu sposób zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności. Warto również zauważyć, że na taki stan rzeczy duży wpływ miały działania Unii Europejskiej. Konieczność ujednolicenia programów takich studiów spowodowała, że współcześnie są one traktowane bardziej jak dawne studia magisterskie. Osoba je rozpoczynająca niekoniecznie sama ma zgłębiać określone problemy, ale powinna uczestniczyć w zajęciach, które pozwolą jej na poszerzenie swojej wiedzy i zdobycie konkretnych umiejętności. Z tego też względu coraz więcej doktorantów nie jest nastawionych na karierę naukową, ale na rozwijanie swoich zainteresowań, które często są powiązane z wykonywanym zawodem.

Szybszy awans, lepsza pensja?

Dla części doktorantów, którzy nie wiążą swojej kariery z uczelnią, studia doktoranckie to szansa na awans i lepsze zarobki. To jednak najczęściej tylko teoria, gdyż w praktyce bywa różnie. Owszem, doktorat może zrobić wrażenie na pracodawcy, ale sytuacja ta jest coraz rzadsza. Jeszcze kilkanaście lat temu posiadanie tytułu magistra było czymś niezwykłym, dziś coraz częściej pracodawcy spotykają się z sytuacją, że kandydat ubiegający się o posadę nie tylko zna kilka języków obcych, ale posiada również tytuł doktora lub jest w trakcie studiów doktoranckich. Z tego względu można uznać, że posiadanie kolejnego dyplomu wcale nie będzie przepustką do świetnej pracy.

Gdy mowa o studiach doktoranckich jako sposobie na zwiększenie swoich umiejętności, warto wskazać na fakt, że i na samych uczelniach pojawia się problem z zatrudnieniem osób zainteresowanych karierą naukową. Powód jest prosty i wiąże się z demografią. Coraz mniejsza liczba studentów sprawia, że potrzebna jest mniejsza kadra. Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie z myślą o karierze naukowej często są wypychane na rynek i musząposzukiwać pracy w prywatnych firmach. Z tego też względu na rynku pracy pojawia się coraz więcej lepiej wykształconych pracowników.

Na ile można liczyć?

Jak wygląda portfel doktoranta? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, wszystko zależy zaś od tego, czy już pracuje zawodowo, czy też wiąże swoją zawodową drogę z uczelnią i karierą akademicką. Zarobki doktorantów sprawdzała m.in. firma Sedlak & Sedlak w 2012 roku w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że na najniższe zarobki mogą liczyć doktoranci, którzy pracują w szkolnictwie (mediana 3 500 zł). Sytuacja wygląda inaczej, gdy mowa o sektorze publicznym czy też mediach i PR. Tam doktorant może liczyć średnio na 4 900 zł. Na jeszcze wyższe zarobki liczyć mogą pracownicy służby medycznej. Zdobycie stopnia naukowego otwiera furtkę do wynagrodzenia na średnim poziomie 5 375 zł. Na podobną pensję mogą liczyć doktoranci, którzy swoje życie zawodowe związali z branżą usług lub budowlaną (mediana 5 500 zł).

 

Korzyści z doktoratu

Szukasz pracy?

Pokojowa - Hotel Crystal Mountain Wisła

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana
Dodana
Dodana

Manager Gastronomii

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana

Kierownik Zmiany

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana

Dla pracodawców zastanawiających się nad zatrudnieniem absolwenta studiów doktoranckich, pytanie, czy warto zrobić doktorat, nabiera coraz większego znaczenia. Z perspektywy pracodawcy istnieje wiele korzyści związanych z zatrudnianiem osoby posiadającej tytuł doktora. Przede wszystkim, doktorat świadczy o wysokim poziomie wiedzy, umiejętnościach analitycznych i samodzielności. Posiadacz tytułu doktora reprezentuje wyższy poziom kompetencji i może przynieść firmie innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów.

Kolejnym aspektem jest prestiż związany z doktoratem. Tytuł doktora nadaje prestiż zarówno samemu absolwentowi, jak i firmie, która go zatrudnia. Posiadanie doktoratu może budować pozytywny wizerunek organizacji i przyciągać uwagę klientów oraz partnerów biznesowych. Ponadto, doktorat świadczy o determinacji, zaangażowaniu i zdolnościach badawczych, co może przyczynić się do podniesienia reputacji firmy na rynku.

Dlaczego warto zrobić doktorat?

Z perspektywy pracownika zastanawiającego się nad podjęciem studiów doktoranckich, istnieje wiele czynników przemawiających za tym, dlaczego warto robić doktorat. Po pierwsze, doktorat to możliwość pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie i rozwinięcia umiejętności badawczych. Osoba posiadająca tytuł doktora staje się ekspertem w swojej dziedzinie i ma możliwość wkładania w nią nowych, oryginalnych pomysłów.

Kolejnym argumentem jest fakt, że doktorat może otworzyć drzwi do bardziej zaawansowanych stanowisk zawodowych oraz zwiększyć perspektywy kariery. Pracodawcy często poszukują kandydatów z wyższym stopniem wykształcenia, a tytuł doktora może być dodatkowym atutem przy ubieganiu się o awans lub podwyżkę. Posiadanie doktoratu może również umożliwić pracownikowi wejście na ścieżkę naukową i rozwijanie swojej kariery w środowisku akademickim.

Czy opłaca się posiadać doktorat?

W kontekście zarobków, posiadanie doktoratu może wiązać się z wyższymi wynagrodzeniami. Absolwenci studiów doktoranckich często otrzymują atrakcyjne oferty pracy z lepszymi warunkami finansowymi. Firmy doceniają wysiłek i zaangażowanie włożone w zdobycie tytułu doktora, co może przekładać się na atrakcyjne propozycje wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, że zdobycie doktoratu wiąże się również z pewnymi kosztami. Studia doktoranckie są czasochłonne i wymagają poświęcenia dużej ilości czasu i wysiłku. Konieczne jest także znalezienie finansowania na przeprowadzenie badań i napisanie rozprawy doktorskiej. Przed podjęciem decyzji o doktoracie warto więc dokładnie rozważyć, czy inwestycja ta jest warta poniesionych kosztów.

Korzyści z doktoratu Doktorat a perspektywy zawodowe Zarobki po dyplomie doktora
Wysoki poziom wiedzy i umiejętności Różnorodne perspektywy w zależności od branży Możliwość atrakcyjnych ofert pracy
Prestiż i pozytywny wizerunek Kariera naukowa i badawcza Wyższe wynagrodzenie w niektórych branżach
Determinacja, zaangażowanie i umiejętności badawcze Kombinacja wykształcenia, doświadczenia i umiejętności Różnorodne perspektywy w zależności od dziedziny

Doktorat a perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe po uzyskaniu doktoratu mogą być różne i zależą od dziedziny, w której doktorat został zdobyty, oraz od indywidualnych umiejętności i ambicji absolwenta. W niektórych branżach, takich jak nauki ścisłe czy medycyna, posiadanie doktoratu jest często wymagane lub bardzo cenione przez pracodawców.

Jednak w innych dziedzinach, takich jak biznes czy technologia, perspektywy zawodowe mogą być różnorodne. Często decydującą rolę odgrywa kombinacja wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych. Posiadanie doktoratu może być dodatkowym atutem, który wyróżni kandydata na tle konkurencji, ale nie gwarantuje automatycznego awansu czy zwiększenia wynagrodzenia.

Warto również pamiętać, że doktorat otwiera możliwość kontynuowania kariery naukowej i prowadzenia własnych badań. Osoby zainteresowane pracą w środowisku akademickim mogą znaleźć satysfakcję i rozwój zawodowy poprzez publikowanie artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach i uzyskiwanie grantów badawczych.

Podsumowując, decyzja o podjęciu studiów doktoranckich i zdobyciu tytułu doktora powinna być dobrze przemyślana i zależećod indywidualnych celów, zainteresowań i perspektyw zawodowych. Posiadanie doktoratu może być wartościowym osiągnięciem, które wpływa na prestiż i otwiera drzwi do różnych możliwości zawodowych. Jednak należy uwzględnić koszty, czas i wysiłek związane z doktoratem oraz zrozumieć, że perspektywy zawodowe mogą się różnić w zależności od branży i konkretnego stanowiska. Dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie zastanowić się nad własnymi celami i oczekiwaniami oraz skonsultować się z profesjonalistami lub mentorami, którzy mogą doradzić w tej kwestii. W każdym przypadku, zarówno pracodawcy, jak i potencjalni doktoranci, powinni zdawać sobie sprawę z korzyści, wyzwań i perspektyw związanych z doktoratem, aby podejmować świadome decyzje zgodne z własnymi aspiracjami zawodowymi.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o doktoracie

  • Pierwszy doktorat został przyznany w XII wieku na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech. 
  • Tytuł doktora jest najwyższym stopniem naukowym przyznawanym przez uniwersytety. 
  • W Polsce najczęściej wybieranym kierunkiem doktoranckim jest prawo.
  • Według danych z 2022 r., około 40% doktorantów w Polsce to kobiety. 
  • Średni czas uzyskania stopnia doktora na świecie wynosi 5,8 lat.

To może Cię również zainteresować

Rozwijaj swoją firmę przez szkolenia pracowników

Najczęściej zadawane pytania

Czy warto zrobić doktorat?

Decyzja o zrobieniu doktoratu zależy od indywidualnych celów i oczekiwań. Posiadanie doktoratu może przynieść korzyści takie jak pogłębienie wiedzy, rozwinięcie umiejętności badawczych oraz zwiększenie perspektyw kariery zawodowej.

Czy opłaca się posiadać doktorat?

Opłacalność posiadania doktoratu zależy od wielu czynników, takich jak branża i konkretne stanowisko. Doktorat może przynieść prestiż, lepsze perspektywy zawodowe i wyższe zarobki w niektórych branżach. Jednak należy uwzględnić koszty, czas i wysiłek związane z doktoratem.

Co to jest doktorat?

Doktorat to najwyższy stopień naukowy, który można uzyskać na uczelni. Polega na samodzielnych badaniach naukowych oraz napisaniu rozprawy doktorskiej pod opieką promotora.

Dlaczego warto zrobić doktorat?

Warto zrobić doktorat, jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem wiedzy, rozwijaniem umiejętności badawczych, dążeniem do kariery naukowej lub budowaniem prestiżu w swojej dziedzinie.

Dlaczego nie warto robić doktoratu?

Nie warto robić doktoratu, jeśli nie jesteś zainteresowany badaniami naukowymi, nie widzisz związku z swoimi celami zawodowymi lub nie jesteś gotów poświęcić wielu lat na pisanie rozprawy i zdobycie stopnia doktora.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

3 komentarze

Friend

Friend

Gdyby się nie opłacało to nit by nie robił, pomijając sam tytuł naukowy.
Mormon

Mormon

Zależy gdzie i w jakim celu. Naukowo z pewnością, a czy tak do końca ważne to jest w innych zawodach? Ciężko to tak na 100% powiedzieć.
Teresa

Teresa

Osoby wykształcone mają większą szansę, aby zdobyć pracę. Kto uczy na uczelni i jest mgr, robi doktorat, potem docenturę itd. Według mnie, kto ma zdolności i chęci, niech robi doktorat.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka