Twoje wsparcie w rekrutacji

Powrót do pracy po wyroku? Zgłoś gotowość!

Powrót do pracy po wyroku? Zgłoś gotowość!
Jeżeli pracownik uzna, że wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę było wadliwe, może dochodzić swoich praw w sądzie. W sytuacji, gdy sąd przyzna mu rację, pracodawca musi przywrócić go do pracy. Aby jednak powrót był możliwy, niezbędne jest zgłoszenie przez zatrudnionego gotowości do pracy.

Pracodawca może rozstać się z pracownikiem m.in. przez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli takie zostało dokonane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, to osoba zwolniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Zgodnie bowiem z art. 45 § 1 Kodeksu pracy: ?w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy ? stosownie do żądania pracownika ? orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu ? o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu?.

Udowodnienie racji może zatem wiązać się z przywróceniem do pracy. Jeżeli sąd orzeknie przywrócenie pracownika do pracy, wcale nie oznacza to, że ten może czekać na ruch swojego przełożonego. Przeciwnie ? niezbędne jest zgłoszenie gotowości do pracy w ciągu 7 dni. Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji, sprawdź, w jaki sposób możesz powrócić do firmy i jakie obowiązki ? związane z przywróceniem do pracy ? ma pracodawca.

Wracasz do tej samej pracy

Podstawową kwestią jest to, że wyrokiem sądu następuje przywrócenie pracownika do pracy i ? co istotne ? na poprzednich warunkach pracy. Oznacza to, że podmiot zatrudniający nie może przesunąć pracownika na inne stanowisko. Jest to niedopuszczalne nawet wówczas, gdyby osoba zatrudniona na innym niż poprzednio stanowisku miała otrzymywać wynagrodzenie w wysokości takiej jak uprzednio. Faktycznie zatem ? jako pracownik ? masz możliwość domagać się zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy, na którym pracę świadczyłeś poprzednio. Takie stanowisko zaprezentował również Sąd Najwyższy m.in. w uzasadnieniu do wyroku z dnia 26 listopada 2003 roku (sygn. akt I PK 490/02). Oznacza to, że przywrócenie do pracy doprowadza do sytuacji, w której powstaje stosunek pracy, jaki istniał przed wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Zgłoś gotowość do pracy

To, czy wyrok przywracający pracownika do pracy będzie skuteczny, w głównej mierze zależy od tego, czy pracownik zgłosi swoją gotowość do podjęcia obowiązków służbowych. Zgodnie z przepisami ma na to 7 dni i dopiero wówczas reaktywowany ? z mocy wydanego przez sąd orzeczenia ? zostaje stosunek pracy. Faktycznie zatem między momentem wadliwego rozwiązania umowy o pracę a chwilą, w której pracownik składa oświadczenie o gotowości podjęcia pracy nie istnieje między stronami stosunek pracy. Z tego też względu osoba zainteresowana powrotem do swoich zawodowych obowiązków nie może oczekiwać na ruch pracodawcy ? tylko i wyłącznie od niej zależy, czy powróci ona do pracy.
Od kiedy biegnie 7-dniowy termin zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy? Od daty uprawomocnienia się wyroku o przywróceniu do pracy. Warto przy tym podkreślić, że w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego o przywróceniu terminu, co oznacza, że ewentualne domaganie się przez pracownika przywrócenia terminu na złożenie oświadczenia będzie nieskuteczne.

Pracodawca może czasem odmówić

Podmiot zatrudniający ma prawo odmówić przywrócenia do pracy pracownika. Dotyczy to jednak tylko takiej sytuacji, w której osoba zainteresowana nie złoży oświadczenia lub nie złoży go w wyżej wskazanym terminie. Zgodnie z art. 48 § 1 Kodeksu pracy: ?pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosi on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika?. Oznacza to, że faktycznie pracodawca ma możliwość zatrudnienia pracownika nawet wówczas, gdy ten nie złożył oświadczenia w terminie wskazanym przez ustawodawcę. W takiej jednak sytuacji podjęcie decyzji o ponownym przyjęciu do pracy pracownika jest jego dobrą wolą ? pracodawca nie jest w tej kwestii związany przepisami Kodeksu pracy.

Oceń ten wpis
Powrót do pracy po wyroku? Zgłoś gotowość!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Maniek
2019-12-11, 15:15
Różnie się na to patrzy, zwykle to sprawa indywidualna. Nie ma reguły ale są ściśle określone zasady na jakich taki powrót jest możliwy to dobrze. Rożne są sytuacje życiowe.
Łukasz
2019-05-22, 09:42
Jeśli wracam po wygranym wyroku do pracy, muszę zostać przyjęty do pracy. Zresztą wszystko jest opisane w tym artykule.
Erka
2019-05-08, 10:06
Czasami nie ma z tym problemu, ale jak wiadomo widmo wykluczenia społecznego często pokazuje, że nie jest to takie proste rozwiązanie by wrócić w to samo miejsce.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.