Umowa o pracę? Gwarantowana jest minimalna pensja

Umowa o pracę? Gwarantowana jest minimalna pensja
Pracownicy, którzy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę mogą spać spokojnie ? niezależnie od okoliczności pracodawca zawsze jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu. Dotyczy to zarówno egzekucji komorniczej, jak i innych potrąceń dokonywanych z pensji.

Podstawową i jednocześnie największą różnicą między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi (np. umowa zlecenia) jest to, że w pracownik, który podpisze umowę o pracę może liczyć na szereg przywilejów. Jednym z nich jest specjalna ochrona wynagrodzenia. Przejawia się ona głównie w tym, że pracodawca może dokonywać ? z wypracowanej przez podwładnego pensji ? potrąceń, ale tylko zgodnie z Kodeksem pracy. Ponadto, istotne są ograniczenia w maksymalnej wysokości potrącenia ? pracownikowi (poza egzekucją świadczeń alimentacyjnych) musi pozostać kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W 2014 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1680 zł brutto.

Należności potrącane z wynagrodzenia

Z wynagrodzenia za pracę nie można potrącać wszelkich należności. Pracodawca, aby dokonać potrącenia musi dysponować tytułem, który będzie go do tego upoważniał (np. zajęcie wynagrodzenia dokonane przez komornika sądowego lub organ administracji). Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę ?  po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ? podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108.

Potrąceń pracodawca powinien dokonywać w powyższej kolejności. Oznacza to, że zawsze pierwszeństwo będą miały świadczenia alimentacyjne przed innymi ? ma to istotne znaczenie przy zbiegach egzekucji do tego samego wynagrodzenia.

To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę

Granice potrąceń

W przypadku potrąceń z wynagrodzenia pracodawca musi też pamiętać o maksymalnych granicach potrąceń. Takie również zostały ustalone w Kodeksie pracy:

  • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych ? do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
  • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych ? do wysokości połowy wynagrodzenia.

Dodatkowo ochrona wynagrodzenia przejawia się również w ustaleniu kwoty, która jest wolna od potrąceń. Zgodnie z przepisami wolna od potrąceń jest kwota:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ? przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wynagrodzenia minimalnego ? przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wynagrodzenia minimalnego ? przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Z powyższego wynika zatem, że kwoty wolnej od potrąceń nie ma tylko w jednym przypadku ? w sytuacji, gdy mowa o potrąceniu świadczeń alimentacyjnych. Wówczas pracownik nie zawsze może liczyć na to, że otrzyma wynagrodzenie w kwocie równej minimalnemu wynagrodzeniu. Z drugiej strony, w dużej mierze to, ile pracownik otrzyma zależy od zarówno od wysokości wypracowanej pensji, zaległości alimentacyjnych, jak i wysokości bieżącej raty. Może okazać się, że zaległości nie ma, zaś pracownik zarabia tyle, że nawet po potrąceniu raty bieżącej świadczenia alimentacyjnego pracodawca przekazuje mu wynagrodzenie w wysokości wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Oceń ten wpis
Umowa o pracę? Gwarantowana jest minimalna pensja
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

M jak miłość
2019-12-04, 11:49
Musi coś takiego być tak jak analogicznie stawka minimalna za jedną godzinę. W ogóle jestem zdania, że w ogłoszeniach o pracę powinni podawać stawki za jakie chcą kogoś zatrudnić, nawet w widełkach.
Caria
2019-05-18, 05:44
Najlepsza praca to praca na umowie o pracę i najlepiej jakby była na czas nieokreślony. Można z pewnością wtedy być spokojnym i to z różnych względów. Zawsze jest zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, przysługuje w odpowiednich ilościach urlop wypoczynkowy, liczy się staż pracy ...
gość
2019-05-02, 12:21
Wynagrodzenia stanowią ważne źródło dochodów dla pracowników i określają ich poziom życia. Wynagrodzenia wpływają na wydajność pracowników i wydajność pracy. Zatem kwota i metoda wynagrodzenia są bardzo ważne zarówno dla kierownictwa, jak i dla pracowników.
Muk2
2019-04-01, 15:21
Jeżeli wszystko jest jasne i czytelne i zgodne z kodeksem to dobrze. Z tego więcej wiem na temat całej sytuacji. Dobra opcja w tym zakresie. Najgorsze są kary pieniężne wiadomo.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.