Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Oferty pracy w urzędzie pracy- zalety i wady

5 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

5 komentarzy
Oferty pracy w urzędzie pracy- zalety i wady
Odkryj możliwości ofert pracy w urzędzie pracy. Dowiedz się, jak zgłosić lub odrzucić ofertę pracy. Efektywne funkcjonowanie urzędów pracy dla pracodawców i pracowników

Czy oczekiwanie, że pracownicy urzędu pracy pomogą w znalezieniu zatrudnienia jest wyłącznie złudną nadzieją? Okazuje się, że zdecydowana większość bezrobotnych nie wierzy, że zarejestrowanie się w tym przybytku pomoże im odnaleźć się na rynku pracy. Problem leży nie tylko w podejściu urzędników, ale również w fakcie, że brakuje ciekawych ofert pracy, zaś środki na pomoc bezrobotnym są zawsze niewystarczające. Choć od wejścia w życie reform Powiatowych Urzędów Pracy minęło trochę czasu, nie każdy zauważa zmiany.

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych

Przed majem bieżącego roku osoby bezrobotne w urzędzie pracy miały obowiązek kontaktować się z różnymi osobami, w tym doradcami zawodowymi czy liderami klubów pracy. Poza tym osoby zarejestrowane  przy okazji kolejnej wizyty  najczęściej trafiały do innego urzędnika. W konsekwencji ten musiał po raz kolejny szczegółowo zapoznać się z sytuacją trafiającego do niego bezrobotnego, aby móc zaproponować mu ofertę pracy czy szkolenie. Po majowych zmianach jest inaczej  przy rejestracji każdy otrzymuje swojego doradcę zawodowego, z którym regularnie się kontaktuje. Ponadto, nacisk położono na formy pomocy osobom bezrobotnym. W zależności od grupy, do jakiej zostali zakwalifikowani, doradca przedstawia im oferty pracy, daje wsparcie przez skierowanie na szkolenia lub stawia na aktywizację, choćby przez skierowanie do prac społecznie użytecznych.

Społeczny odbiór nie jest dobry

Od wejścia w życie zmian minęło kilka miesięcy. Niestety, nie wszyscy bezrobotni są zadowoleni. Bo choć zmiany są widoczne, w dalszym ciągu problemem jest uzyskanie kompletnej pomocy ze strony urzędników. Szczególnym kłopotem jest poszukiwanie pracy przez osoby posiadające kwalifikacje. Firmy, które zatrudniają fachowców nie uważają urzędów pracy za partnerów, gdyż najczęściej urzędnicy kierują do nich osoby, które nie posiadają wystarczających kwalifikacji. Przez lata działalności na rynku wypracowały one inne sposoby poszukiwania specjalistów, w tym choćby dawanie ogłoszeń w branżowej prasie.

Ustawodawca zauważył problem

Urzędy pracy  jako podmioty mało efektywne  zostały poddane szczegółowym badaniom. Efektem było wejście w życie nowej ustawy  miała ona sprawić, że zaczną funkcjonować znacznie lepiej niż dotychczas. Warto zauważyć, że po kilku miesiącach pracy na nowych warunkach, zarówno osoby bezrobotne, jak i specjaliści wskazują na zalety, ale też wady wprowadzonych rozwiązań. Podstawową kwestią jest wsparcie, na jakie liczyć mogą osoby w grupie 45-50+. Na aktywizację takich osób przeznaczono niemal 100 mln zł. Ponadto, zmieniła się definicja osoby młodej teraz za takie uznawane są osoby do 30. roku życia. Ale nie brakuje osób, które wskazują, że zmiany nie są kompletne. Przykład brakuje wsparcia dla osób między 30 a 45. roku życia  one nie mogą liczyć ani na staże, ani dofinansowania  jedyne, z czego będą mogły skorzystać to szkolenia.

Licz na siebie

Odrębną kwestią, jaką podnosi się przy ocenianiu efektywności urzędów pracy jest ich dostosowanie do współczesnych realiów i potrzeb pracodawców. Podmioty, które chcą zatrudniać mają mnóstwo możliwości  w sieci dostępne są bezpłatne i płatne serwisy ogłoszeniowe, jest również prasa branżowa. Urzędy pracy, jako miejsce, gdzie można się ogłaszać, przegrywają m.in. w szybkości reagowania. Osoby bezrobotne, które miałyby szansę na otrzymanie pracy ofertę otrzymują wówczas, gdy zjawiają się w urzędzie, aby złożyć podpis. Wówczas też najczęściej jest za późno  pracodawca zdążył już przeprowadzić wstępną rekrutację lub też ją zakończył. Z tego też względu osoby, którym zależy na znalezieniu posady, najczęściej biorą sprawy we własne ręce. I wydaje się, że w najbliższym czasie sytuacja ta nie ulegnie zmianie.

Szukasz pracy?

Inżynier ds. Inwestycji Budowlanych

Dijo Baking Sp. z o.o.

  • Wrocław
Dodana

Grafik

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

  • Śląskie
Dodana

Asystent biurowy

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Asystent Projektanta drogowego

ROBIMART Sp. z o.o.

  • Pruszków
Dodana

W maju bieżącego roku rozpoczęła się reforma urzędów pracy. Mają one nie tylko otworzyć się na współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, prywatnymi agencjami pracy czy organizacjami pozarządowymi, ale również nieść dopasowaną i kompleksową pomoc bezrobotnym. Cel? Aktywizacja tych, którzy bezskutecznie poszukują posady. A pracy jest wiele. Wciąż znaczący odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy nie tylko nie wie, w jaki sposób szukać zatrudnienia, ale również ma problem ze stworzeniem podstawowego zestawu dokumentów aplikujących. Efektem są rzesze osób, które ? choć twierdzą, że szukają pracy ? w rzeczywistości po prostu przychodzą do urzędu wówczas, gdy muszą się podpisać na liście. Ustawa, która weszła w życie ma stan ten zmienić.

Urząd pracy to hermetyczne środowisko

Urzędy pracy, co potwierdzają opinie samych bezrobotnych i pracowników agencji pracy, to dość hermetyczne środowisko, które nie zawsze jest chętne do wyjścia na zewnątrz i współpracy z innymi podmiotami. To swoistego rodzaju paradoks, opierający się na zasadzie, że zatrudnieni tam mają pracę wyłącznie dlatego, że są osoby jej poszukujący. Patrząc na sprawę z takiego punktu, nie dziwi fakt, że często urząd pracy agencje pośrednictwa pracy czy organizacje pozarządowe traktuje jako rywali, choć wszystkie te podmioty działają we wspólnym celu, czyli aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Taki stan rzeczy odzwierciedla się również w pomocy, jaką otrzymują osoby zgłaszające się do urzędu pracy  najczęściej jest ona niewystarczająca.

Staż z urzędu pracy

Z punktu widzenia osób bezrobotnych, o czym nie mają oni najczęściej wiedzy, istotna jest informacja, że urząd pracy dysponuje pełnym wachlarzem narzędzi, za pomocą których może skutecznie im pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy. Poza szkoleniami, pomocą psychologiczną czy rozmową z doradcą zawodowym, część bezrobotnych może skorzystać ze stażów lub rozpocząć kurs przekwalifikowujący lub doszkalający. W urzędzie można też zaczerpnąć informacji o aktualnych ofertach pracy lub zewnętrznych firmach, które pomagają w zdobyciu zatrudnienia. Niestety, najczęściej urzędnicy nie informują sami o takich formach pomocy, ale reagują dopiero wówczas, gdy zapyta sam zainteresowany.

Zasiłek z urzędu pracy

Aktualnie w naszym kraju stopa bezrobocia wynosi około 12,5%. Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się między innymi niesprawnie działające urzędy pracy. Z drugiej strony, problem leży również w mentalności samych bezrobotnych. Część osób tracących pracę nie poszukuje zatrudnienia od razu. Okazuje się, że zamiast aktywności niemal 80% osób, które właśnie rozstały się z pracodawcą wybiera zasiłek dla bezrobotnych i tym samym sześciomiesięczny odpoczynek. Brak rozumienia mechanizmów rządzących się rynkiem pracy i przede wszystkim reprezentowanie pasywnej postawy sprawia, że osoby takie zasilają później rzesze bezrobotnych. Im więcej czasu upłynie od ostatniego zatrudnienia, tym mniejszą mają szansę na znalezienie stałego zatrudnienia.

Reforma urzędów pracy

Reforma urzędów pracy, jak wskazują politycy, została zaplanowana jako gruntowna. Zmiany mają dotyczyć nie tylko podejście do bezrobotnych, ale przede wszystkim współpracy z podmiotami, które działają na rynku na rzecz aktywizacji właśnie bezrobotnych. Z punktu widzenia osób szukających zatrudnienia i jednocześnie zarejestrowanych w urzędach pracy, takie zmiany mogą być pozytywne i przede wszystkim przynieść oczekiwane rezultaty. Skorzystać mogą też pracodawcy. Otóż, nowe przepisy przewidują, że dostaną oni niezbędne dofinansowanie zatrudniając osoby młode lub te, które ukończyły 50. rok życia. Inaczej mówiąc, dzięki dodatkowym funduszom będą mogli oni zminimalizować koszty pracy i tym samym utworzyć kolejne stanowiska pracy.

W kontekście funkcjonowania urzędów pracy, osoby zarejestrowane jako bezrobotne mają pewne oczekiwania. Liczą na pomoc w znalezieniu pracy, dostęp do interesujących ofert zatrudnienia oraz wsparcie w procesie poszukiwań. W praktyce jednak często napotykają na trudności i niezadowalający poziom pomocy. To sprawia, że wiele osób zaczyna polegać na sobie i podejmuje własne inicjatywy w poszukiwaniu zatrudnienia.

Dla pracodawców poszukujących nowych pracowników, urząd pracy stanowi jedno z wielu narzędzi rekrutacyjnych. Firmy często korzystają z innych, bardziej efektywnych sposobów dotarcia do kandydatów, takich jak portale ogłoszeniowe czy agencje pracy. Urzędy pracy nie zawsze są postrzegane jako wiarygodni partnerzy, którzy potrafią dostarczyć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Istnieje zatem potrzeba usprawnienia współpracy między urzędami pracy a pracodawcami, aby zapewnić lepsze dopasowanie kandydatów do ofert pracy.

Reforma urzędów pracy ma na celu poprawę sytuacji zarówno dla osób bezrobotnych, jak i dla pracodawców. Przewiduje się wprowadzenie profilowania pomocy dla bezrobotnych, co oznacza indywidualne podejście i wsparcie dopasowane do konkretnych potrzeb i umiejętności poszukujących pracy. Dodatkowo, reforma ma skupić się na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez szkolenia, staże i inne formy wsparcia. Pracodawcy również będą mogli skorzystać z różnych form dofinansowania zatrudnienia osób młodych oraz osób powyżej 50. roku życia, co może zachęcić ich do tworzenia nowych miejsc pracy.

Ważnym aspektem, na który zwraca się uwagę przy ocenie efektywności urzędów pracy, jest ich adaptacja do współczesnych realiów i potrzeb pracodawców. W dobie internetu i nowoczesnych technologii, firmy mają szeroki dostęp do różnych narzędzi rekrutacyjnych i ogłoszeń o pracę. Urzędy pracy powinny dostosować się do tych zmian i być bardziej responsywne w reagowaniu na zapotrzebowanie pracodawców. Dotarcie z ofertą pracy do bezrobotnych powinno odbywać się szybko i efektywnie, aby umożliwić skuteczne dopasowanie kandydatów do wymagań stanowiska.

W przypadku osób bezrobotnych, istotne jest świadomość, że urząd pracy oferuje różne narzędzia i programy, które mogą pomóc im w znalezieniu pracy. Oprócz ofert pracy, istnieje możliwość skorzystania z szkoleń, staży czy kursów przekwalifikowujących. Urzędy pracy powinny bardziej aktywnie informować bezrobotnych o tych możliwościach i pomagać im w wykorzystaniu dostępnych programów. Zasiłek dla bezrobotnych powinien być traktowany jako tymczasowe wsparcie, a osoby bezrobotne powinny być zachęcane do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Reforma urzędów pracy ma na celu zmianę sytuacji na rynku pracy, poprawę efektywności działania urzędów oraz zwiększenie szans bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia. Kluczowe jest dostosowanie się do potrzeb zarówno osób bezrobotnych, jak i pracodawców, oraz świadczenie kompleksowej i dopasowanej pomocy. Wprowadzenie profilowania pomocy, usprawnienie współpracy z innymi podmiotami oraz skierowanie większego wsparcia na aktywizację zawodową mogą przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy i zwiększenia liczby miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Oferty pracy w urzędzie pracy

Szukanie odpowiednich pracowników to kluczowy element prowadzenia działalności biznesowej. Dlatego też chciałbym zwrócić uwagę na możliwość korzystania z ofert pracy dostępnych w urzędzie pracy. Choć nie zawsze jest to pierwsza opcja, warto zastanowić się nad zgłoszeniem oferty pracy do urzędu, ponieważ może to przynieść pewne korzyści.

W urzędzie pracy zgłosiła się wiele osób poszukujących pracy, które są aktywnie zaangażowane w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia. Dzięki temu, jeśli masz ofertę pracy, zgłoszenie jej w urzędzie pracy może skutkować znalezieniem odpowiednich kandydatów na stanowisko, którego szukasz. Urzędy pracy często dysponują bazą danych z zarejestrowanymi bezrobotnymi, którzy posiadają różne umiejętności i doświadczenie zawodowe. W ten sposób możesz znaleźć potencjalnych pracowników, którzy są aktywnie zainteresowani podjęciem pracy.

Jak odrzucić ofertę pracy zgłoszoną w urzędzie pracy?

Odrzucenie oferty pracy, która została zgłoszona w urzędzie pracy, może być trudne i delikatne zagadnienie. Należy pamiętać, że osoby poszukujące pracy są zainteresowane znalezieniem zatrudnienia i czekają na propozycje pracy. Dlatego ważne jest, aby przekazać informację o odrzuceniu oferty w sposób profesjonalny i uprzednio przemyślany.

Gdy otrzymujesz ofertę pracy od urzędu pracy, ważne jest, aby zwrócić uwagę na kryteria, które są istotne dla Twojej firmy i stanowiska, na które poszukujesz pracownika. Jeśli oferta nie spełnia Twoich wymagań lub nie pasuje do profilu poszukiwanego kandydata, musisz skutecznie i uprzejmie odmówić.

Ważne jest, aby poinformować urząd pracy o swojej decyzji w sposób jasny i konkretny. Możesz napisać formalne pismo lub wysłać wiadomość e-mail, w której wyraźnie wyjaśnisz, dlaczego nie możesz zaakceptować oferty pracy. Ważne jest również podanie konkretnych powodów, takich jak niewłaściwe umiejętności kandydata, brak doświadczenia lub niezgodność z wymaganiami stanowiska. Dzięki temu urząd pracy będzie mógł skierować innych potencjalnych kandydatów, którzy lepiej odpowiadają Twoim oczekiwaniom.

Efektywne funkcjonowanie urzędu pracy

Skuteczne funkcjonowanie urzędu pracy to kluczowy element zapewnienia odpowiednich miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Urzędy pracy mają za zadanie pomagać osobom szukającym zatrudnienia, zapewniać wsparcie i dostarczać informacji na temat ofert pracy. Dlatego istotne jest, aby urząd pracy działał efektywnie i profesjonalnie.

Aby zapewnić efektywne funkcjonowanie urzędu pracy, konieczne jest odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi oraz dostosowanie procedur do potrzeb i wymagań rynku pracy. Urzędy pracy powinny być w stałym kontakcie z pracodawcami, aby pozyskiwać aktualne informacje dotyczące ofert pracy i oczekiwań względem kandydatów.

Ważne jest również, aby urząd pracy dbał o rozwój swoich pracowników, zapewniał im odpowiednie szkolenia i narzędzia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków. Dzięki temu urząd pracy będzie w stanie lepiej sprostać oczekiwaniom zarówno osób bezrobotnych, jak i pracodawców.

Skuteczne funkcjonowanie urzędu pracy to nie tylko korzyść dla osób bezrobotnych, ale także dla pracodawców, którzy mogą znaleźć odpowiednich kandydatów na stanowiska w swojej firmie. Współpraca między urzędami pracy a pracodawcami jest kluczowa dla zwiększenia liczby miejsc pracy i poprawy sytuacji na rynku pracy.

To może Cię również zainteresować

Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Najczęściej zadawane pytania

Czy urzędy pracy są efektywne w pomocy w znalezieniu zatrudnienia?

Efektywność urzędów pracy jest zróżnicowana i często zależy od indywidualnych przypadków. Niestety, wiele osób jest niezadowolonych z jakości wsparcia, które otrzymują od urzędów pracy. Problemy obejmują brak odpowiednich ofert pracy i niewystarczające wsparcie dla osób szukających pracy.

Czy urzędy pracy dostosowują się do współczesnych realiów i potrzeb pracodawców?

Jest to obszar, w którym urzędy pracy często są krytykowane. Mimo dostępności wielu narzędzi online do publikowania ofert pracy, urzędy pracy często przegrywają pod względem szybkości reakcji. W rezultacie, osoby bezrobotne mogą nie otrzymywać ofert pracy na czas, co prowadzi do frustracji i niemożności znalezienia pracy.

Jakie narzędzia do poszukiwania pracy są dostępne w urzędach pracy?

Urzędy pracy oferują różne narzędzia, które mogą pomóc w poszukiwaniu pracy. Poza szkoleniami, pomocą psychologiczną czy rozmową z doradcą zawodowym, część bezrobotnych może skorzystać ze stażów lub rozpocząć kurs przekwalifikowujący lub doszkalający. Niemniej jednak, informacje o takich formach pomocy często nie są dostępne bezpośrednio od urzędników, a raczej są udzielane na wniosek zainteresowanej osoby.

Czy reforma urzędów pracy przyniesie pozytywne zmiany?

Reforma urzędów pracy jest planowana jako gruntowna i ma na celu nie tylko zmienić podejście do bezrobotnych, ale również współpracować z podmiotami, które działają na rynku pracy. Te zmiany mogą być pozytywne i przynieść oczekiwane rezultaty dla osób szukających pracy i pracodawców.

Czy bezrobotni często korzystają z zasiłków dla bezrobotnych?

Tak, około 80% osób, które straciły pracę, decyduje się na pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Ta pasywna postawa często prowadzi do dłuższego okresu bezrobocia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

5 komentarzy

Paulina

Paulina

Oczywiście zgadzam się w pełni z tym artykułem. Ja osobiście przeszłam przez to i nie mogę wyjść z podziwu, dlaczego tak jest. Ja wiem, że pracownicy wykonują polecenia swoich przełożonych, ale do to w ich gestii leży poczuwanie się do pomocy innym - w końcu to placówki państwowe, które mają obowiązek pomagać ludziom. W listopadzie zarejestrowałam się w urzędzie pracy, w styczniu zapisałam na kurs, na każdym spotkaniu pytałam, kiedy rozpocznie się kurs?. Początkowo nie było wystarczającej liczby osób, później zebrano grupę, a nie było osoby, która będzie prowadziła kurs. Mija miesiąc, odnotowanie mam dopiero w czerwcu.. W maju dzwonie i nie uwierzycie - okazało się, że kurs trwa od 14 czy 19 kwietnia do 24 maja i nikt ale to NIKT nie raczył mnie o tym poinformować. Wyobraźcie sobie, że usłyszałam, że na ten kurs zakwalifikowało się 10 osób / 500 osób :O Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć, dlaczego się nie dostałam. Można by tak pisać i pisać, ale niestety braknie tu miejsca. Pozdrawiam.
Gut

Gut

Artykuł ok. Kto szuka pracy- niech to robi na różne sposoby. Może mu pomoże UP, ale nie wolno na tym zaprzestać. Jest ogłoszeń o pracę mnóstwo. Wysyłać w różne miejsca swoje CV. Przyjechać na targi pracy. Dla chcącego- nic trudnego. Kto solidnie szuka pracy, znajdzie ją...
Lidzia

Lidzia

Pracy (nie) szukaj w urzędzie pracy. Ktoś tą drogą ją znajdzie, a ktoś nie. Warto skorzystać z ofert agencji pracy...lub z innych źródeł.
Minato1

Minato1

Ja traktuję urząd pracy jako jedną z możliwości, żeby nie tracić ubezpieczenia. Szukanie pracy przede wszystkim trzeba realizować samemu korzystając z wielu innych rozwiązań.
Umek

Umek

Mało kto znajdzie dobrą pracę przez urząd pracy. Trzeba przede wszystkim liczyć na własne możliwości poszukiwania pracy. Poradników na ten temat jest bardzo bardzo dużo.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka