Twoje wsparcie w rekrutacji

Zaległy urlop? Został jeszcze tylko tydzień!

Zaległy urlop? Został jeszcze tylko tydzień!
Niecały tydzień pozostał na wykorzystanie zaległych urlopów pracowniczych. Osoby zatrudnione, którym przysługuje prawo do wolnych dni mogą rozpocząć wypoczynek do 30 września włącznie. Tak wynika z zapisów, które znajdują się w Kodeksie pracy.

Pracownikowi, który świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić swojemu podwładnemu urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Termin urlopu powinien przy tym zostać ustalony przez obie zainteresowane strony. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z kilku powodów. Po pierwsze, mowa o szczególnych potrzebach samego pracodawcy ? może to być choćby dodatkowe zlecenie lub nieobecność pracownika, która mogłaby spowodować poważne zakłócenia toku pracy. Po drugie, powód przesunięcia urlopu może leżeć po stronie pracownika ? choćby z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (choroba, urlop macierzyński, powołanie na ćwiczenia wojskowe lub przeszkolenie wojskowe). Wówczas odstępstwa od powyższej zasady są w pełni dopuszczalne.

Urlop przypadający w październiku

Każdy pracownik zaległy urlop może rozpocząć do 30 września włącznie. Oznacza to, że część urlopu może przypadać na październik. Takie wykorzystanie dni wolnych jest jednak w pełni prawidłowe. Ważny jest bowiem moment, w którym osoba zatrudniona rozpocznie wypoczynek. Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca będzie utrudniał swojemu podwładnemu skorzystanie z zaległego urlopu? Czy oznacza to, że urlop przepada? Nie.

Bezpodstawne przesuwanie urlopu jest równoznaczne z popełnieniem przez pracodawcę wykroczenia. Tak wynika z art. 281 Kodeksu pracy. Grozi za nie grzywna w wysokości od 1000 do 30 000 złotych. Mowa tu oczywiście tylko o takich przypadkach, w których nie miały miejsca wyjątkowe okoliczności, w tym choćby przypadki losowe (choroba, wyjątkowe potrzeby pracodawcy czy urlop macierzyński).

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar urlopu wypoczynkowego

Fakt, że pracodawca nie udziela pracownikowi urlopu w terminie nie jest równoznaczny z tym, że pracownik traci do niego prawo. Przedawnienie roszczeń z tytułu stosunku pracy zostało szczegółowo uregulowane w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy: ?Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne?.

Kiedy mowa o przedawnieniu?

Z punktu widzenia stron umowy o pracę istotny jest moment, w którym dochodzi do przedawnienia roszczeń. Aby go wskazać, niezbędne jest określenie daty, od której zaczyna biec jego termin. W tym celu warto przywołać treść art. 161 Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo?. Oznacza to, że podmiot zatrudniający powinien zadbać o to, aby jego podwładny rozpoczął wykorzystywanie urlopu najpóźniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego. Jeżeli są ku temu przeszkody, to wypoczynku można udzielić do 30 września roku następnego. Przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wiąże się przy tym z wydłużeniem okresu przedawnienia. Na ten fakt zwrócił też uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 kwietnia 2001 roku (sygn. akt I PKN 367/00).

W sytuacji, gdy dochodzi do przedawnienia, jest to równoznaczne z faktem, że pracownik nie może dochodzić swoich praw przed sądem. Wyjątkiem od tej reguły jest treść art. 292 Kodeksu pracy: ?Roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia; zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne?.

Oceń ten wpis
Zaległy urlop? Został jeszcze tylko tydzień!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

prac.prod
2019-12-04, 07:49
Artykuł ciekawy. Zazwyczaj nikt z pracowników nie chce stracić urlopu wypoczynkowego. Jeśli go nie wykorzysta z różnych względów w roku kalendarzowym, to musi go wykorzystać w przyszłym roku chyba do 30 września.
Robert
2019-05-14, 09:20
Ciekawy artykuł dotyczący zaległego urlopu wypoczynkowego. Dużo się dowiedziałem, ale wolałbym pieniądze dostać za niewykorzystany urlop, bo kasa jest mi potrzebna.
Waldemar Musiał
2019-05-09, 13:09
Prawo pracownika do urlopu nie może być ograniczone, anulowane lub utracone przez niego podczas okresu pracy. Zaległy urlop jest płatny lub do wykorzystania później.
Rewnia
2019-05-07, 11:20
JA zawsze wykorzystuję, jednak niektórzy owszem wolą dostać jakieś pieniądze. To jednak chyba tylko ludzie uzależnieni od pracy albo tacy którzy potrzebują więcej kasy.
Kamel
2019-04-15, 15:12
Wiem, że niektórzy wolą kasę za wolne, ale my wykorzystujemy nasze urlopy z mężem co roku. Planujemy zawsze wakacje, święta i wiele innych wyjazdów jak jest możliwość.
Remina
2019-04-05, 09:15
U nas niby trzeba go wykorzystać tak jak to prawnie wygląda ale tam gdzie jest dobra atmosfera i relacje da się z wszystkim dogadać. Na przykłąd by zabrać dłuższy urlop za półtora roku.
Sola
2019-03-30, 14:10
Nie wiedziałem, że do października aż można wykorzystać? Z drugiej strony słyszałem, że w niektórych firmach nie robią problemów gdy ktoś jeszcze dłużej takie coś ma i chce wykorzystać.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.