Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 30045        SUBSKRYBUJE: 7197
Tematy, które interesują czytelników:  Co wpisać do CV, Prawa pracownika, Delegacja, Freelancer, Spóźnienie do pracy, Znajomość języków obcych, Motywacja, Marketing internetowy, Relokacja pracowników, Praca w IT, Kredyt, Kwestionariusz osobowy, Praca

Zaległy urlop? Został jeszcze tylko tydzień!

Zaległy urlop? Został jeszcze tylko tydzień!
Niecały tydzień pozostał na wykorzystanie zaległych urlopów pracowniczych. Osoby zatrudnione, którym przysługuje prawo do wolnych dni mogą rozpocząć wypoczynek do 30 września włącznie. Tak wynika z zapisów, które znajdują się w Kodeksie pracy.

Pracownikowi, który świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić swojemu podwładnemu urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Termin urlopu powinien przy tym zostać ustalony przez obie zainteresowane strony. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z kilku powodów. Po pierwsze, mowa o szczególnych potrzebach samego pracodawcy ? może to być choćby dodatkowe zlecenie lub nieobecność pracownika, która mogłaby spowodować poważne zakłócenia toku pracy. Po drugie, powód przesunięcia urlopu może leżeć po stronie pracownika ? choćby z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (choroba, urlop macierzyński, powołanie na ćwiczenia wojskowe lub przeszkolenie wojskowe). Wówczas odstępstwa od powyższej zasady są w pełni dopuszczalne.

Urlop przypadający w październiku

Każdy pracownik zaległy urlop może rozpocząć do 30 września włącznie. Oznacza to, że część urlopu może przypadać na październik. Takie wykorzystanie dni wolnych jest jednak w pełni prawidłowe. Ważny jest bowiem moment, w którym osoba zatrudniona rozpocznie wypoczynek. Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca będzie utrudniał swojemu podwładnemu skorzystanie z zaległego urlopu? Czy oznacza to, że urlop przepada? Nie.

Bezpodstawne przesuwanie urlopu jest równoznaczne z popełnieniem przez pracodawcę wykroczenia. Tak wynika z art. 281 Kodeksu pracy. Grozi za nie grzywna w wysokości od 1000 do 30 000 złotych. Mowa tu oczywiście tylko o takich przypadkach, w których nie miały miejsca wyjątkowe okoliczności, w tym choćby przypadki losowe (choroba, wyjątkowe potrzeby pracodawcy czy urlop macierzyński).

Fakt, że pracodawca nie udziela pracownikowi urlopu w terminie nie jest równoznaczny z tym, że pracownik traci do niego prawo. Przedawnienie roszczeń z tytułu stosunku pracy zostało szczegółowo uregulowane w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy: ?Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne?.

Kiedy mowa o przedawnieniu?

Z punktu widzenia stron umowy o pracę istotny jest moment, w którym dochodzi do przedawnienia roszczeń. Aby go wskazać, niezbędne jest określenie daty, od której zaczyna biec jego termin. W tym celu warto przywołać treść art. 161 Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo?. Oznacza to, że podmiot zatrudniający powinien zadbać o to, aby jego podwładny rozpoczął wykorzystywanie urlopu najpóźniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego. Jeżeli są ku temu przeszkody, to wypoczynku można udzielić do 30 września roku następnego. Przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wiąże się przy tym z wydłużeniem okresu przedawnienia. Na ten fakt zwrócił też uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 kwietnia 2001 roku (sygn. akt I PKN 367/00).

W sytuacji, gdy dochodzi do przedawnienia, jest to równoznaczne z faktem, że pracownik nie może dochodzić swoich praw przed sądem. Wyjątkiem od tej reguły jest treść art. 292 Kodeksu pracy: ?Roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia; zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne?.

Oceń ten wpis
Zaległy urlop? Został jeszcze tylko tydzień!
Ocena: 4.0, liczba głosów: 17

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.