!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Premia nie zawsze oznacza to samo

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 9 głosów

9 głosów

5 komentarzy

Premia nie zawsze oznacza to samo
Pensja rzadko kiedy składa się z jednego, podstawowego elementu, czyli wynagrodzenia zasadniczego. W praktyce większość pracodawców wypłaca swoim podwładnym również premie. Prawo do tego rodzaju, dodatkowego wynagrodzenia nie zawsze musi przysługiwać każdemu pracownikowi.

W Kodeksie pracy na próżno szukać definicji pojęcia ?wynagrodzenia za pracę?. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy Pracodawca zatrudnia swoich pracowników zawsze za wynagrodzeniem. Warto przy tym wskazać na uchwałę Sądu Najwyższego (w składzie 7 sędziów) z dnia 30 kwietnia 1986 roku. To właśnie w niej znalazł się zapis mówiący, że wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem o charakterze przysparzająco-majątkowym. Pracodawca jest zobowiązany wypłacać je w pewnych okresach czasu za pracę swoim pracownikom. W niektórych przypadkach, poza wynagrodzeniem zasadniczym, pracownikom może przysługiwać także premia.

Szerokie pojęcie

W teorii pojęcie ?wynagrodzenie za pracę? jest rozumiane bardzo szeroko. Pracownicy uważają najczęściej swoje wynagrodzenie za pewną spójną całość. W jego skład mogą jednak wchodzić różne elementy, w tym przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, premia czy dodatki (choćby dodatek za godziny świadczone w godzinach nadliczbowych). Koniecznym elementem jest tylko i wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, które pracodawca jest zobowiązany zawsze wypłacić pracownikowi. Inaczej sprawa ma się z fakultatywnymi składnikami, których przyznanie może ? ale nie musi ? należeć się osobie zatrudnionej. Przykładem jest premia ? jest ona uznana za zmienną część wynagrodzenia, gdyż nie musi być przyznawana co miesiąc. To, czy pracownik nabędzie do niej prawo zależy od wielu czynników.

Nieuregulowana problematyka

Aktualne przepisy prawa pracy nie regulują sposobu premiowania osób zatrudnionych. Oznacza to, że każdy pracodawca musi samodzielnie rozwiązać tę kwestię w taki sposób, jaki uważa za właściwy. W praktyce rozróżnić należy dwa rodzaje premii, czyli:

  • premię regulaminową ? jest ona wypłacana pracownikowi po spełnieniu przez niego określonej puli warunków, które zawarte zostały w regulaminie premiowania,
  • premię uznaniową ? jest to rodzaj nagrody, która przyznawana jest pracownikowi według uznania pracodawcy.

Co warto podkreślić, premia jest świadczeniem periodycznym. Wypłacana jest w pewnych odstępach czasowych ? najczęściej miesięcznych lub kwartalnych. To właśnie premia jest też najczęstszym uzupełnieniem wynagrodzenia zasadniczego.

Premia regulaminowa

Fakt, że wypłacanie premii regulaminowej jest unormowane w aktach prawa wewnątrzzakładowego ma swoje skutki. Aby nabyć prawo do niej, pracownik jest zobowiązany spełnić określone przesłanki, które ustanowił pracodawca. Jeżeli pomimo ich spełnienia wypłata premii nie nastąpi, to pracownik dodatkowego wynagrodzenia może dochodzić nawet na drodze sądowej. Dzieje się tak dlatego, że premia tego rodzaju nie jest wypłacana jako swoistego rodzaju nagroda, ale element wynagrodzenia. Konkretne kryteria ustalane są przy tym choćby w regulaminie nagradzania. Warto przy tym wskazać, że pracodawca może zamieścić tam zarówno warunki pozytywne, jak i negatywne. W pierwszym przypadku może być to między innymi osiągnięcie określonej wydajności czy zwiększenie sprzedaży. W drugim przypadku mowa przykładowo o braku absencji pracownika.

Premia uznaniowa

Inaczej jest w przypadku premii uznaniowej. Ta wypłacana jest przez pracodawcę na podstawie swobodnego osądu. Pracownikowi zatem nie przysługuje roszczenie o jej wypłatę, gdyż warunki jej przyznania nie muszą być obiektywne. W gruncie rzeczy taka premia jest zatem nagrodą i na fakt ten zwrócił uwagę między innymi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 marca 1977 roku. O wypłacie premii uznaniowej decyduje więc wyłącznie ocena pracy, jakiej dokonuje pracodawca lub bezpośredni przełożony pracownika. Warto przy tym wskazać na fakt, że w przypadku premii uznaniowej pracodawca nie ma obowiązku ? jak ma to miejsce przy premii regulaminowej ? sprecyzować warunków, po spełnieniu których pracownik nabywa prawo do niej. Tym samym nie ma on również obowiązku podawać ich do wiadomości wszystkim zatrudnionym w zakładzie pracy.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Podziel się

5 komentarzy

Adolf

Adolf

j kombinują wszyscy by tak to rozegrać, że np. masz stałą premię i stawkę minimalną. Wiele jest takichz abiegów.
Arkadiusz

Arkadiusz

Premia czasami jest taka jak u nas. Mam niby wypłatę 3400 a w tym jest premia 800zł i tak mam od 6 lat. Dlatego słowo premia do mnie pod tym względem nie przemawia bo to po prostu słowo :)
Berenika

Berenika

Jest premia uznaniowa i premia regulaminowa. Nie każdy pracownik takie premie otrzymuje. O premii uznaniowej faktycznie decyduje pracodawca. Jak pracownik uważa, że powinien dostać premię uznaniową a jej nie dostał, a spełnił wszystkie wymagania - niech uda się do szefa. Jeśli to nic nie da, ma prawo sprawę podać do sądu.
michnik

michnik

Pakiet wynagrodzenia obejmuje także wynagrodzenie, ale może również zawierać inne świadczenia lub nagrody, takie jak zakwaterowanie, samochód, telefon, gaz lub elektryczność, posiłki.
Wolik

Wolik

Najważniejsze by premia była w naszej firmie jak najczęściej. Każdy ceni sobie dodatkowe środki, oczywiście jest tutaj mowa o premii, a nie premii doliczanej stale od początku umowy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.