Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1028        SUBSKRYBUJE: 7257
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w urzędzie, Odstąpienie od umowy, Pytania na rozmowie, Multitasking

Wykaz prac zabronionych kobietom w ciąży - będą zmiany?

Wykaz prac zabronionych kobietom w ciąży - będą zmiany?

Pracownice w ciąży nie mogą wykonywać niektórych prac, nawet jeżeli wyrażą na to zgodę. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca chroni tę grupę w szczególny sposób. W najbliższym czasie szykują się również zmiany w tym zakresie, gdyż przepisy Kodeksu pracy muszą zostać dostosowane do przepisów Unii Europejskiej.

Aktualne przepisy prawa pracy przewidują ogólny zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych czy szkodliwych. Wynika to z art. 176 Kodeksu pracy: ?Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac?. Zamieszczenie takiego przepisu w Kodeksie pracy oznacza, że ma on charakter powszechny i bezwzględnie obowiązujący. Pracodawca nie może ? przykładowo ? tłumaczyć się tym, że zatrudniona przez niego pracownica wyraziła zgodę na świadczenie takiej pracy na piśmie. Co więcej, w przypadku kobiet w ciąży wykaz prac wzbronionych jest jeszcze bardziej rygorystyczny.

Wykaz prac wzbronionych

Aktualnie wykaz prac wzbronionych kobietom znaleźć można w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Wynika z niego, że na pracodawców nakłada się ograniczenia związane z zatrudnianiem kobiet przy pracach:

 • związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,
 • w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
 • w hałasie i drganiach,
 • narażających na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz pracach przy monitorach ekranowych,
 • pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,
 • w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
 • w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
 • grożących ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Warto przy tym pamiętać, że część wymienionych powyżej prac zabroniona jest wyłącznie kobietom w ciąży i/lub karmiącym piersią.

Obowiązki pracodawcy

W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia pracownicę w ciąży, to musi pamiętać o wszelkich ograniczeniach, które nałożył na niego ustawodawca. Zgodnie z art. 179 § 1 Kodeksu pracy, gdy zatrudnia on pracownicę w ciąży lub karmiącą piersią przy pracach jej wzbronionych, powinien ją przenieść do innej pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, to niezbędne będzie zwolnienie pracownicy z obowiązku świadczenia przez nią pracy na nieodzowny okres. Gdy mowa zaś o pozostałych pracach, to będzie on zobowiązany do tego, aby dostosować warunki stanowiskowe do wymagań określonych w przepisach lub ograniczyć czas pracy swojej podwładnej. W drugim przypadku ma to na celu wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy.

To Cię powinno też zainteresować: Pracownica w ciąży - prawa i obowiązki

Planowane są zmiany

Aktualnie ograniczenia związane z wykonywaniem określonych prac dotyczą zarówno kobiet, jak i kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Szykują się jednak zmiany w prawie, które związane są z faktem, że nasz kraj należy do Unii Europejskiej. Komisja Europejska zwróciła uwagę naszemu państwu, że aktualne brzmienie art. 176 Kodeksu pracy jest niezgodne z dyrektywą równościową (Dz.U. UE L 204/23). Rządowy projekt nowelizacji w tym zakresie przewiduje między innymi możliwość zatrudniania kobiet w kopalniach. Wynika to z faktu, że obowiązujące przepisy prawa pracy stoją w sprzeczności z równouprawnieniem płci. Po planowanych zmianach sytuacja będzie wyglądać w taki sposób, że:

 • kobiet pracodawcy nie będą mogli zatrudniać przy pracach związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym (takich, które stwarzają zagrożenie dla ich zdrowia),
 • kobiet w ciąży lub karmiących piersią nie będzie można delegować do prac uciążliwych, niebezpiecznych czy szkodliwych dla zdrowia.

Oznacza to, że nowelizacja Kodeksu pracy w tym zakresie będzie zmierzać do dostosowania prawa do wymogów Unii Europejskiej.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.