Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Udowodnij, że pracujesz na umowę o pracę

3 lutego 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

3 komentarze

Udowodnij, że pracujesz na umowę o pracę
Obowiązujące przepisy prawa pracy nie wymagają, aby zainteresowane strony zawarły umowę w formie pisemnej. Pracodawca ma jednak obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie zawarte ustalenia. Co robić, gdy podmiot zatrudniający i o tym punkcie zapomina?

Nie są sporadycznymi takie sytuacje, w których dochodzi do zatrudnienia pracownika bez przedstawienia mu umowy. Najczęściej dotyczy to pracowników sezonowych, którzy wykonują pracę w gastronomii czy budownictwie. Ale brak zabezpieczenia w postaci umowy ma dla pracownika poważne konsekwencje. Przede wszystkim nie może być on pewnym tego, czy pracodawca wypłaci mu wynagrodzenia, czy odprowadzane są za niego składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właśnie z tego względu wiele osób, które po raz kolejny nie otrzymują umowy o pracę zastanawia się, w jaki sposób mogą domagać się choćby zaległego wynagrodzenia. Okazuje się, że jest to możliwe ? w tym wypadku konieczne jest zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy.

Zasady w Kodeksie pracy

Zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak strony nie zawarły umowy z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. W tym piśmie konieczne jest zawarcie określonych informacji, w tym przede wszystkim o:

Szukasz pracy?

Projektant - LEROY MERLIN - Olsztyn

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

 • Olsztyn
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Handlowiec IT

Incom Group S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Technolog/programista tokarek CNC

PCO SPÓŁKA AKCYJNA

 • Warszawa
Dodana
Dodana
Polecana
 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy ? dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Naruszenie tego obowiązku może być dla pracodawcy kosztowne. Ustawodawca traktuje je jako wykroczenie, które podlega karze grzywny od 1 000 do nawet 30 000 złotych.

Pomoc od Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownik, który nie otrzymał potwierdzenia warunków zawartej umowy może skorzystać z pomocy Państwowej Inspekcji Pracy w dochodzeniu swoich praw. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, to nie musi udowadniać swoich racji. Warto wiedzieć, że to w gestii inspektorów, którzy będą przeprowadzać kontrolę leży ustalenie stanu faktycznego. Inaczej mówiąc, ich zadaniem jest sprawdzenie, czy w danym zakładzie pracy są przestrzegane przepisy prawa pracy, w szczególności zaś te, które dotyczą zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.

Państwowa Inspekcja Pracy ma szerokie kompetencje. Inspektorzy mogą żądać przedstawienia przed pracodawcę wszelkich dokumentów pracowniczych, w tym również akt osobowych. Dotyczy to przy tym nie tylko tych pracowników, którzy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, ale również tych, którzy świadczą pracę na podstawie innej niż stosunek pracy. Jeżeli na podstawie udostępnionej dokumentacji inspektorzy stwierdzą, że pracodawca naruszył obowiązek potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia, mogą oni podjąć określone kroki, w tym:

 • wnieść powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • nakazać podmiotowi zatrudniającemu wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę,
 • zainicjować ściganie wykroczenia, którego dopuścił się pracodawca.

Samodzielne dochodzenie swoich praw

Pracownik, który nie otrzymał umowy o pracę może też samodzielnie dochodzić swoich praw. W takim przypadku chodzi o złożenie pozwu w sądzie pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy. To rozwiązanie wymaga jednak od zatrudnionego wykazania, że stosunek pracy rzeczywiście istniał. Ważne będą zatem środki dowodowe, w tym między innymi dokumenty czy zeznania świadka. Jeżeli proces toczy się jednocześnie z inspekcją prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy (jest to dozwolone), to również ustalenia, których dokonano w czasie kontroli mogą być pomocne dla udowodnienia tego, że zawarty został stosunek pracy. Pracownik, który zdecyduje się na taką drogę może dochodzić również roszczeń z tytułu zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.

Podziel się

3 komentarze

Aureola

Aureola

Dobre sobie, ale w wielu przypadkach trzeba mieć umowy i świadectwa pracy by w każdej chwili móc to wskazać gdy nadejdzie potrzeba.
Albert

Albert

Z punktu widzenia kp najważniejsze jest, aby umowa o pracę została zawarta na piśmie i zawierała rodzaj pracy, którą pracownik ma wykonywać dla pracodawcy, miejsce lub miejsca pracy oraz datę rozpoczęcia pracy.
delicja

delicja

W prawie pracy nie ma definicji zatrudnionego lub samozatrudnionego. Decyzję o statusie zatrudnienia można uzyskać, przyglądając się temu, co robisz, jak to robisz, a warunki, na jakich pracujesz, zostały zaangażowane.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka