Podróże służbowe

Podróże służbowe
Podróż służbowa dla jednych to swoistego rodzaju gratyfikacja, dla innych synonim rozłąki z rodziną. Pewne jest jednak, że dyskusja nad czasem pracy w podróży służbowej, wciąż budzi wiele wątpliwości wśród specjalistów. Co zatem wiedzieć o tej formie pracy? Czy zawsze trzeba się zgodzi i na polecenie szefa rozpocząć pakowanie walizek?

Podróż służba jest uregulowana przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. Zgodnie z artykułami, za podróż służbową uważa się wykonywanie, na polecenie zatrudniającego, pracy, czyli określonych zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy albo poza stałym miejscem świadczenia pracy. W ten sposób też podróż służbowa rozpoczyna się z momentem opuszczenia stałego miejsca świadczenia pracy, czyli zakładu w celu wykonania określonych zadań służbowych i kończy się w chwili powrotu pracownika do firmy lub też miejsca zamieszkaniu i to po wykonaniu wskazanego zadania. To właśnie jest istotna zmiana, która rozróżnia podróż służbową od czasu pracy w zakładzie pracy. W przypadku tego drugiego bowiem liczą się jedynie okresy przeznaczone na wykonywanie zleconych zadań.

Czwarte biurko w drugim pokoju, czyli moje miejsce pracy

W umowie o pracę niezwykle istotne jest wskazanie miejsca świadczenia pracy. Element ten jest przez strony odpowiednio wcześniej ustalony, przy czym zarówno pracownik, jak i pracodawca mają dużą dowolność w konstruowaniu samego zapisu. I tak, miejsce to może być określone na stałe lub też strony mogą wskazać, że miejsce będzie zmienne. W ostatnim przypadku może to być spowodowane choćby samym charakterem pracy, jaka będzie świadczona lub też właśnie odbywaniem częstych podróży służbowych.

Warto zauważyć, że miejsce pracy nie musi być wyposażone w zaplecze. Mowa zarówno o zapleczu socjalnym, jak i kadrowym czy też technicznym. Dalej, pod ogólnym pojęciem miejsca pracy, w doktrynie uważa się stały punkt w znaczeniu geograficznym.

To jak jest z podróżą służbową?

Jak wspomniano powyżej, ustawodawca pominął wiele ? jak się wydaje ? istotnych kwestii dla właściwego zrozumienia istoty podróży służbowej. Dyskusje budzi przede wszystkim fakt, iż w Kodeksie pracy nie znajdzie się odpowiedzi, jak w prawidłowy sposób rozliczać czas pracy w podróży służbowej. Z drugiej zaś strony, możliwe jest wyodrębnienie 3 sposobów pojmowania podróży służbowej.

To Cię powinno też zainteresować: Delegacja

W pierwszym przypadku mowa o najszerszym i najczęściej stosowanym w języku potocznym rozumieniu mowy potocznej ? podróż służbowa to po prostu wyjazd na delegację. Wówczas przyjmuje się, że trwa ona przez cały okres nieobecności pracownika w miejscu zamieszkania. W drugim przypadku nacisk kładzie się na sam fakt przemieszczenia się pracownika w celu wykonywania określonych czynności służbowych. Aby jednak dotrzeć do istoty podróży służbowej, należy podróż służbową rozpatrywać również w kontekście realizacji poleceń, które zostały wydane pracownikowi przez zatrudniającego.

Czas w podróży ? ile właściwe pracujesz?

Możliwość rozumienia i definiowania podróży służbowej na kilka sposób nie sprzyja liczeniu czasu pracy. W doktrynie powszechnie przyjmuje się, że w przypadku typowych podróży służbowych wyodrębnia się trzy jej okresy, czyli:

  • czas dojazdu do miejsca świadczenia pracy,
  • czas świadczenia pracy (wykonywanie powierzonych zadań służbowych),
  • czas powrotu do miejsce pracy lub miejsca zamieszkania.

W literaturze znaleźć można wiele rozmaitych sposobów na wyliczanie czasu trwania podróży służbowej, niemniej jednak w klasycznym ujęciu lub też ścisłym, uznaje się, że przejazd do i z miejsca wykonywania zadania przez pracownika, nie jest wliczany do czasy pracy. Dzieje się tak dlaczego, że czas ten de facto nie jest przeznaczony przez zatrudnionego do wykonywania polecań czy zadań służbowych, jakie zostały mu zlecone. Na takim też stanowisku stanął Sąd Najwyższy, który stwierdził, że faktycznie przejazd do oraz z miejsca odbywania podróży służbowej jest bezpośrednio związany z obowiązkami zawodowymi, to jednak nie jest przeznaczony na wykonywanie pracy, zatem pracownik nie pozostaje w pełnej dyspozycji pracodawcy. Jednym odstępstwo może mieć miejsce tylko wówczas, gdy ewentualnie godziny podróży przypadają na godziny rozkładowe pracownika.

Co jeszcze o pracy w podróży służbowej?

Podróż służbowa jest odpłatna, co znaczy, że pracownik ma prawo do otrzymania za nią wynagrodzenia. Warto zauważyć, że ustawodawca podkreślił to w stosownych artykułach Kodeksu pracy. I tak, wskazać można, że: Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. W przypadku zaś pozostałych pracowników, warunki ustalane są w układzie zbiorowym pracy lub też w regulaminie wynagrodzenia. W przypadku, gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalania regulaminu, warunki te powinny zostać pomiędzy stronami ustalone i zawarte w umowie o pracę.

Oceń ten wpis
Podróże służbowe
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

natala
2019-12-05, 09:58
Dobrze poznać temat podróży służbowych jak to jest w praktyce i na jakiej podstawie reguluje to prawo pracy. Wcześniej nie interesowałem się tym a teraz trochę więcej rzeczy jest dla mnie bardziej przystępnych w tym zakresie. Dobrze o tym wiedzieć.
Daria
2019-05-18, 14:58
Bardzo dużo jest podróży służbowych w obecnych czasach, które są uregulowane przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. Jeśli jestem w podróży służbowej, to nic nie tracę, ale też nic nie zyskuję. Pracodawca pokrywa wszystkie koszty mojej podróży... Wolę pracować na miejscu, niż być oddelegowana do podróży służbowej.
Binda
2019-05-02, 13:53
W specyficznych branżach jest wiele delegacji i są one uzasadnione. Nie wszyscy jednak z powodu własnych opcji realizują się w tym. Nie dla każdego jest to odpowiednia rzecz.
szef
2019-04-16, 11:41
Kompleksowa organizacja podróży służbowych pozwala naszym klientom skutecznie rozwiązywać ważne zadania, poszerzać krąg partnerów i zakres ich wpływu na biznes, zawierać lukratywne kontrakty, nie rozpraszając się problemami organizacyjnymi i krajowymi.
chabior
2019-04-02, 10:45
Podróż służbowa czasami może być ciekawa. W sumie poza pracą można zwiedzić np. miasto gdzie się przebywa. Wtedy da się połączyć przyjemne z pożytecznym. Nie wiem czy tak wszyscy myślą?
pinka
2019-03-30, 16:32
Podróże służbowe są bardzo różne. Spoko jednak jest wiedzieć na ten temat jak najbardziej. Ciekawe, że inaczej jest w sytuacji gdy firma jest prywatna a inaczej gdy państwowa.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.