Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 897        SUBSKRYBUJE: 6953
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa zlecenie, Pracownik młodociany, Nienormowany czas pracy, Pierwszy dzień w pracy, Zwolenie dyscyplinarne, Staż a lata pracy

Regulaminowe źródła prawa pracy w firmie

Regulaminowe źródła prawa pracy w firmie

Pracownicy, którzy chcą znać swoje prawa i obowiązki powinni zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy. Ale nie tylko przepisy tam zawarte ich obowiązują. Warto też pamiętać o regulaminowych źródłach prawa pracy, które mogą funkcjonować w firmie.

Część pracodawców ma obowiązek tworzyć regulaminy. Warto jednak wiedzieć, że również są źródłem prawa pracy. Jednocześnie wśród nich należy wymienić:

  • regulamin pracy,
  • regulamin wynagradzania,
  • regulamin premiowania i nagradzania,
  • regulamin zakładowej działalności socjalnej.

W zależności od tego, jaki regulamin obowiązuje w danym zakładzie pracy, pracownicy są zobowiązani zapoznać się z jego zapisami.

Treść regulaminu pracy

Najczęściej pojawiającym się w zakładach pracy regulaminem jest regulamin pracy. To w nim znaleźć można informacje na temat organizacji i porządku w procesie pracy. Z tym faktem wiążą się też prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawcy. Każdy regulamin pracy składa się przy tym z dwóch części. Mowa tu odpowiednio o części:

  • normatywnej ? dotyczy ona w szczególności organizacji pracy, systemów i rozkładu czasu pracy, definiuje porę nocną, zawiera informacje o wykazie prac, które są niedozwolone kobietom czy młodocianym i określa termin, miejsce, czas oraz częstotliwość wypłacania wynagrodzenia,
  • informacyjnej ? tu najczęściej pojawiają się szczegółowe informacje o karach porządkowych.

Regulamin pracy ustalany jest przy tym przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników i jednocześnie nie jest objęty układem zbiorowym pracy. Jeżeli w zakładzie pracy działa przy tym zakładowa organizacja związkowa, to ustalając regulamin pracodawca powinien pamiętać o konieczności uzgodnienia z nią poszczególnych punktów, które znajdą się w nim.
Dokładne wytyczne związane z tym, jak powinny przebiegać prace nad treścią regulaminu pracy znaleźć można w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 1042 Kodeksu pracy, w pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie z zakładową organizacją związkową terminu zakończenia tych uzgodnień. Wówczas też, w razie nieuzgodnienia treści regulaminu w ustalonym terminie, pracodawca sam powinien taki ustalić.

To Cię powinno też zainteresować: Jakie obowiązki ma Twój szef?

Regulamin wynagradzania

Poza regulaminem pracy w większości zakładów pracy obowiązuje również regulamin wynagradzania. W nim ustala się warunki wynagradzania pracowników i jednocześnie przyznawania innych świadczeń, które związane są z faktem wykonywania przez zatrudnionych służbowych poleceń. Z punktu widzenia pracowników to również cenne źródło informacji choćby o premiach czy dodatkowych nagrodach. Dlaczego? Gdyż to właśnie regulamin wynagradzania może określać zasady przyznawania dodatkowych składników płacowych.
Podobnie, jak w przypadku regulaminu pracy, regulamin wynagradzania ma obowiązek ustalić pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników i nie jest objęty układem zbiorowym. Jeżeli w firmie działa organizacja związkowa, to powinien on sformułować zapisy regulaminu w porozumieniu z nią.

Regulaminy a organizacje związkowe

O ile w zakładzie pracy działa tylko jedna organizacja związkowa, to pracodawca ? który jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy lub wynagradzania ? powinien uzgodnić z nią poszczególne ich punkty. Problem pojawia się wówczas, gdy w firmie działa takich organizacji kilka. Trzeba wiedzieć, że ten problem został rozwiązany przez ustawodawcę. Otóż, w takiej sytuacji wszystkie działające organizacje powinny przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko w sprawie projektu regulaminu i to nie później niż w ciągu 30 dni od przedstawienia go im. W przeciwnym razie, zgodnie z powyżej wskazanym przepisem Kodeksu pracy, podmiot zatrudniający może samodzielnie ustalić treść regulaminów.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.