Urlop macierzyński

Zasiłek macierzyński - wysokość świadczenia i rodzaj umowy

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

9 komentarzy

Zasiłek macierzyński - wysokość świadczenia i rodzaj umowy
Z roku na rok rośnie liczba pracowników, którzy wykonują powierzone im czynności służbowe na podstawie umów cywilnoprawnych. Te określane są często mianem umów śmieciowych, gdyż nie uprawniają do korzystania z uprawnień pracowniczych, które są dostępne pracowników świadczących pracę w oparciu o umowy o pracę. Sprawdźmy więc, jaki wpływ ma rodzaj umowy na wysokość świadczenia przy zasiłku macierzyńskim.

Najpopularniejszym wciąż sposobem zatrudniania są umowy o pracę – na czas określony i nieokreślony. Niemniej, pojawienie się umów cywilnoprawnych, a także licznych ulg dla przedsiębiorców z nimi związanych, coraz częściej uważa się nadużywanie zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, zamiast tradycyjnych umów o pracę. Choć wiele się mówi o pracy ludzi młodych na umowach cywilnoprawnych, to brakuje szczegółowych statystyk wskazujących na to, ile osób rzeczywiście świadczy pracę na podstawie takich umów. Szacunki są bardzo zróżnicowane, część opracowań do umów cywilnoprawnych wlicza również umowy o pracę na czas określony, gdyż są one mniej stabilne niż umowy o pracę na czas nieokreślony. Ma to swoje konsekwencje chociażby we właśnie omawianym zasiłku macierzyńskim.
 

Wniosek o urlop macierzyński
 

Wniosek o urlop macierzyński niezbędny jest do ustalenia jego wymiaru. Rodząc jedno dziecko kobieta zyskuje prawo do 20 tygodni urlopu, przy ciąży bliźniaczej – 31 tygodni, przy trojaczkach 33 tygodnie, czworaczkach – 35 tygodni, a przy pięcioraczkach – 37 tygodni. Złożenie wniosku jest konieczne niezależnie od rodzaju umowy o pracę wówczas, gdy część urlopu macierzyńskiego ma zostać wykorzystana jeszcze przed narodzinami dziecka. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, przed datą porodu można wykorzystać maksymalnie z 6 tygodni. Resztę zaś dopiero po narodzinach potomstwa. Taki wniosek powinien zawierać podstawowe dane, czyli imię i nazwisko, a także datę od które urlop miałby obowiązywać. Niezbędne jest też dołączenie kserokopii zaświadczenia lekarskiego o planowanej dacie porodu. W sytuacji, gdy urlop macierzyński ma rozpocząć się dopiero po urodzeniu dziecka, pracodawcy wystarczy przedłożyć zaświadczenie o porodzie ze szpitala oraz akt urodzenia potomka. Złożenie wniosku o urlop macierzyński nie jest więc konieczne.
 

Pracujesz na umowę cywilnoprawną? Złóż wniosek o ubezpieczenie chorobowe
 

Osoby, które świadczą pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną, mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. To właśnie ono pozwoli im skorzystać z płatnego urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. Trzeba przy tym pamiętać o formalnościach, czyli o złożeniu stosownego wniosku. Najlepiej zrobić to od razu przy zawieraniu umowy z pracodawcą. Dlaczego? Choć prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje zawsze od pierwszego dnia ubezpieczenia, to w praktyce można mieć problem z uzyskaniem zasiłku chorobowego. Aby pracownik mógł skorzystać z takiego, musi upłynąć 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Tylko nieliczna grupa może liczyć na to, że będą ubezpieczeni już od dnia złożenia wniosku.
 

Szukasz pracy?

Pracownik produkcji Toyota

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Wałbrzych
Dodana
Polecana

Praca w magazynie. Układanie towarów. Niemcy

GRUPA CONTRAIN

 • Warmińsko-Mazurskie
Dodana

Pracownik produkcji

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Tychy
Dodana
Polecana
Dodana

Pomocnik magazynowy w Niemczech.

GRUPA CONTRAIN

 • Śląskie
Dodana

Co daje ubezpieczenie?
 

Zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która jest ubezpieczona i która w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego urodziła lub przyjęła na wychowanie dziecko. Pracownice, które świadczą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej i w przyszłości chcą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, muszą zadbać o to, aby zostać do takiego zgłoszone. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Trzeba przy tym pamiętać, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia ? jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych czy studentami do ukończenia 26 lat ? nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Inaczej mówiąc, nie mogą one liczyć na to, że po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dziecka otrzymają zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 

Praktyka ZUS
 

Z punktu widzenia kobiety, która chce w przyszłości korzystać z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, istotna jest też praktyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mowa tu o tym, że urzędnicy bacznie przyglądają się takim sytuacjom, w których doszło do zatrudnienia kobiety w zaawansowanej ciąży. W takim przypadku nierzadko zdarza się, że inspektorzy stwierdzają, że umowa została zawarta wyłącznie dla pozoru. Warto przy tym jednak wiedzieć, że nie każdą umowę ZUS może zakwestionować. W tej sprawie wypowiadał się niejednokrotnie Sąd Najwyższy. W wyrokach wskazywał on przy tym, że zawarcie umowy w okresie ciąży nie może być traktowane jako naganne nawet w takiej sytuacji, gdy głównym motywem było uzyskanie zasiłku macierzyńskiego. Dzieje się tak dlatego, że należy pod uwagę wziąć zwrot dla pozoru – mowa o takiej sytuacji, w której faktycznie pracownica nie podjęła pracy.
 

Nawet po rozwiązaniu umowy
 

Z punktu widzenia osób, które świadczą pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne ważne jest, że zasiłek macierzyński przysługuje im za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy. W praktyce mowa o tym, że kobieta liczyć może na ochronę  na identycznych zasadach, jak kobiety zatrudnione w oparciu umowy o pracę – czyli nawet wtedy, jeżeli przed upływem urlopu macierzyńskiego umowa uległaby rozwiązaniu. Wówczas może ona z niego w dalszym ciągu korzystać. Dzieje się tak dlatego, że w takiej sytuacji płatnikiem świadczeń jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto wiedzieć, że wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego jest możliwa w następujących okolicznościach:

 • w sytuacji, gdy tytuł do ubezpieczeń społecznych wygasł w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego;
 • wtedy, gdy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy przedłużona została do chwili porodu,
 • w takiej sytuacji, gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, w której kobieta była zatrudniona;
 • jeśli dziecko urodzone zostanie już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jednak zatrudnienie ustało w okresie ciąży z naruszeniem przepisów prawa przez pracodawcę;
 • kiedy dziecko zostanie urodzone lub przyjęte na wychowanie w trakcie trwania urlopu wychowawczego.
   

Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 

Wiele osób zastanawia się ile wynosi zasiłek macierzyński. Na początku zaznaczmy, że do pobierania pieniędzy jest uprawniony tylko jeden z rodziców. Nie ma zatem takiej możliwości, aby zasiłek był przyznany równocześnie matce i ojcu czy też był dzielony po połowie. Przez rok następującym osobom jest wypłacany 1 tysiąc złotych na rękę:

 • bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy,
 • pracującym na umowę o dzieło bez względu na dochód,
 • rolnikom,
 • studentom,
 • osobom, których dochód jest niewielki i naliczone świadczenie wyniesie poniżej 1 tys. zł, kwota zostanie wyrównana do okrągłego tysiąca.

W przypadku osób, które pracują na etacie, kwestia wysokości zasiłku macierzyńskiego prezentuje się następująco:

W związku z tym, że dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni jest obecnie dołączony do urlopu rodzicielskiego, który teraz ma wymiar 32 zamiast 26 tygodni, to przez pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego wypłacane będzie 100% zasiłku, a przez kolejne 26 tygodni 60%. Jeśli jednak kobieta już na początku zadeklaruje, że to ona będzie opiekować się dzieckiem przez 12 miesięcy, to przez rok będzie otrzymywała równy zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia. Ta regulacja dotyczy zarówno osób zatrudnionych na pełen etat, jak i w innym jego wymiarze.
 

Zasiłek rodzicielski
 

Zasiłek rodzicielski, jak sama nazwa wskazuje, przysługuje wówczas, gdy urodzi Ci się dziecko. Nie jest to wyłączna sytuacja. Inną szansą na otrzymanie zasiłku rodzicielskiego jest przyjęcie dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia albo dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia przez nie 10 roku życia na wychowanie i wystąpi się do sądu  o jego przysposobienie, albo  przyjmie dziecko na wychowanie w tym wieku w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Zasiłek przysługuje w wymiarze do 32 tygodni, jeśli na świat przyszło jedno dziecko albo jedno dziecko zostało przyjęte na wychowanie. Na zasiłek rodzicielski do 34 tygodni mogą liczyć osoby, którym urodziło się dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie albo przyjęły na wychowanie równocześnie dwoje lub więcej dzieci. Zasiłek rodzicielski może zostać podzielony na maksymalnie 4 części, liczone w tygodniach następujących po sobie, gdzie każda z nich nie może być krótsza aniżeli 8 tygodni. Co więcej, połowa zasiłku (16 tygodni) może zostać odłożona na później, a następnie wykorzystana w dowolnym momencie, aż do czasu, gdy dziecko skończy 6 lat.

Okres rodzicielstwa to szczególne chwile. Państwo stara się wspierać świeżo upieczonych rodziców, a jedną z takich form wsparcia stanowi urlop macierzyński i towarzyszący mu zasiłek. Dzięki temu matka może dojść do siebie po narodzinach malucha i dbać o niego w tych najważniejszych chwilach życia, a ojciec również im towarzyszyć za sprawą urlopu ojcowskiego czy urlopu rodzicielskiego.

Podziel się

9 komentarzy

Gizmo

Gizmo

Takie informacje są zawsze w cenie. Potrzeba tego jest ważna i dlatego dobrze na ten temat znać jak najwięcej szczegółów.
Krystian

Krystian

Kiedyś robione były nawet przekręty z wysokością zasiłku. Brało się najwyższy zus opłacało i potem na urlopie takim l4 i ciach konkretny zastrzyk gotówki. Teraz jednak zupełnie to zostało zlikwidowane i dziury są jak widać łatane
Asia2

Asia2

Z pewnością wiele można się dowiedzieć z powyższego artykuły. Przystępnie został napisany i z pewnością przyda się on wielu.
Maciej

Maciej

Bardzo ciekawie opisane. Dzisiaj jednak wszystko się zmienia więc jak co do czego przyjdzie to zawsze bym to weryfikował ze stanem faktycznym i sprawdzał szczegóły.
Iza Sadlik

Iza Sadlik

Interesowała mnie wysokość zasiłku macierzyńskiego..... Teraz wszystko z tego artykułu wiem.
Oleńka

Oleńka

Wszystkie pracujące matki mają prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego, czyli „zasiłku macierzyńskiego”. Dotyczy pracowników, osób samozatrudnionych, bezrobotnych i kobiet, które pracują w firmie męża i otrzymują wynagrodzenie.
Gutek

Gutek

Masz prawo do jednego roku urlopu macierzyńskiego. Nie ma znaczenia, jak długo pracowałeś dla swojego pracodawcy, ile płacisz lub ile godzin w tygodniu pracujesz.
Damianek

Damianek

Urlop macierzyński jest przyznawany na podstawie wniosku i listy chorych i jest wypłacany przez pracodawcę kosztem ubezpieczenia społecznego na podstawie 100% średnich zarobków.
Feta

Feta

Parę lat temu dobrze zus płacił jednak trzeba było leżeć w domu ze względu na bardzo częste kontrole pracowników tej instytucji. Z tego co wiem wiele ludzi jednak tak realizowało l4.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka