Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4093        SUBSKRYBUJE: 7525
Tematy, które interesują czytelników:  Choroba zawodowa, Warunki szkodliwe, Opłacalne kierunki studiów

Wynagrodzenie minimalne w 2015 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2015 roku
Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1680 zł brutto. Od przyszłego roku wzrośnie ono o 70 zł. Oznacza to, że na umowie o pracę pracownika zatrudnionego za najniższą krajową pojawi się kwota 1750 zł. Kto i kiedy ustala minimalne wynagrodzenie?

Zanim zostanie ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę konieczne jest dopełnienie wszystkich formalności. W pierwszej kolejności Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję wysokości płacy minimalnej. Rada zobowiązana jest zaopiniować otrzymaną propozycję. Jeżeli zostaje ona przyjęta, to niezbędne jest jej skonsultowanie z Komisją Trójstronną. Ta składa się z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Komisja do 15 lipca musi przedstawić Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeżeli tego nie zrobi, to rząd do 15 września samodzielnie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warto jednak pamiętać, że nie może być ono niższe od pierwotnej propozycji, która została przyjęta przez Radę Ministrów.

Rząd zdecydował o podwyższeniu minimalnej płacy o 70 złotych i jednocześnie zrezygnował z jej zregionalizowania. Czytaj więcej: Minimalne wynagrodzenie - od stycznia 2015 roku o 70 złotych brutto wyższe.

 

Minimalne wynagrodzenie

Z punktu widzenia każdego pracownika minimalne wynagrodzenie ma wpływ na szereg świadczeń. Przede wszystkim pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin nie mogą zaproponować im niższej stawki. Ponadto, pracownikom świadczącym pracę w godzinach od 22 do 7 rano (w godzinach nocnych) przysługuje dodatek do pensji w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z płacy minimalnej. Również wynagrodzenie za przestój w zakładzie pracy zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

To Cię powinno też zainteresować: Płaca minimalna - jak jest ustalana?

 

Czynniki, które wpływają na wysokość minimalnego wynagrodzenia

Trzeba pamiętać, że wysokość płacy minimalnej nie jest ustalana przypadkowo. Zgodnie z przepisami, jest ona ustalana w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokością wzrostu cen (inflacja). Warto przy tym pamiętać, że ważne są tu wyliczenia ekonomistów. Ewentualne podniesienie płacy minimalnej o zbyt dużą kwotę może spowodować, że firmy rozpoczną likwidację stanowisk pracy lub też zaproponują swoim pracownikom przejście na tak zwane umowy śmieciowe, czyli cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że każdorazowo podwyżka płacy minimalnej przekłada się bezpośrednio na sytuację osób, które zarabiają najmniej.

 

Ile w 2015 roku?

W tym roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby płaca minimalna wynosiła 1750 zł. Na posiedzeniu rządu w dniu 10 czerwca 2014 roku przyjęta została propozycja ministerstwa. Oznacza to, że jeżeli Komisja Trójstronna nie dojdzie do porozumienia w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, to rząd samodzielnie ustali jego wysokość. Jednocześnie trzeba pamiętać o wyżej przedstawionych wytycznych, które odnoszą się do tego, że kwota ta nie może być niższa od pierwotnej propozycji, która została przyjęta przez Radę Ministrów, czyli właśnie od 1750 zł.

 

Kwota wolna od potrąceń

Trzeba też zauważyć, że płaca minimalna zawsze ? niezależnie od wysokości ? jest w szczególny sposób chroniona przez ustawodawcę. Mowa tu o tym, że jest to kwota wolna od potrąceń. Zgodnie bowiem z art. 871 § 1 Kodeksu pracy, wolna jest kwota w wysokości ?minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ? przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne?. Oznacza to, że pracodawca może potrącić z najniższego wynagrodzenia tylko kwoty, które wynikają ze świadczeń alimentacyjnych (w tym przypadku nie ma kwoty wolnej od zajęcia).

Oceń ten wpis
Wynagrodzenie minimalne w 2015 roku
Ocena: 3.5, liczba głosów: 6

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.