ZFŚS tylko u niektórych pracodawców

ZFŚS tylko u niektórych pracodawców
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) ma obowiązek utworzyć tylko część pracodawców. Mowa tu o tych należących do sfery budżetowej i tych, którzy na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Co więcej, ostatnia grupa może zrezygnować z utworzenia funduszu.

Nie każdy pracodawca musi utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przepisami prawa są zobowiązani do tego:

  • pracodawcy należący do sfery budżetowej ? niezależnie od tego, ile osób zatrudniają (nie mogą oni zrezygnować z tworzenia funduszu),

  • pracodawcy pozabudżetowi, którzy na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego zatrudniają co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Ci drudzy ? w odróżnieniu od pierwszej grupy zatrudniających ? mogą zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i to w dowolnym momencie roku kalendarzowym. Nie mają przy tym całkowitej dowolności. Dzieje się tak dlatego, że konieczne jest tu dopełnienie wymogu związanego z wprowadzeniem do regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy zapisu o tym, że fundusz nie zostanie utworzony. Warto przy tym pamiętać, że pracodawca fakt ten powinien skonsultować z zakładową organizacją związkową lub też z przedstawicielem pracowników, jeżeli w zakładzie pracy nie działa taka organizacja.

 

Pracodawca ma wybór

Pracodawcy, którzy nie zatrudniają na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego co najmniej 20 pracowników i nie działają w sferze budżetowej, nie muszą ? choć mogą ? zdecydować o utworzeniu funduszu. Inną możliwością jest wypłacanie przez nich świadczeń urlopowych. Taką możliwość przewidują przepisy, dokładniej zaś ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Jednocześnie należy pamiętać, że pracodawca może całkowicie zrezygnować zarówno z tworzenia funduszu, jak i wypłaty wymienionych właśnie świadczeń urlopowych. W takim przypadku konieczne jest jednak zrezygnowanie z tych świadczeń zgodnie z przepisami zakładowymi, jakie obowiązują w danej firmie.

 

Kiedy regulamin wynagradzania?

Inną kwestią jest konieczność stworzenia regulaminu wynagradzania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mowa tu o tych podmiotach zatrudniających, którzy nawiązali stosunek pracy z mniejszą liczbą pracowników niż 20 w przeliczeniu na pełen etan, choć ? licząc osoby ? stan zatrudnienia wynosi minimum 20 pracowników. Wówczas też ewentualną decyzję o tym, że w zakładzie pracy nie powstanie fundusz świadczeń socjalnych należy koniecznie umieścić w tym akcie. Nie będzie to jednak konieczne w sytuacji, w której w zakładzie pracy będzie przygotowany układ zbiorowy pracy. Trzeba też pamiętać, że ewentualne uzgodnienie tej kwestii jest możliwe z przedstawicielami pracowników.

To Cię powinno też zainteresować: Fundusz socjalny - ustawa, zapomoga, świadczenia

 

Poniżej 20 pracowników

W zakresie rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych najłatwiej mają ci pracodawcy, którzy zatrudniają poniżej 20 pracowników ? przeliczając na pełne etaty i licząc poszczególnych zatrudnionych. W takim przypadku nie tylko nie mają oni obowiązku utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale również nie są objęci układem zbiorowym pracy. Rezygnacji dokonać powinni w myśl art. 3 ust. 3a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z tym przepisem powinni oni przekazać informację w tej sprawie w sposób, jaki został przyjęty w danym zakładzie pracy, na przykład przez oświadczenie. Jednocześnie trzeba pamiętać tu o terminie, który jest niezwykle ważny. Otóż, zgodnie z wytycznymi należy tego dokonać w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego.

Oceń ten wpis
ZFŚS tylko u niektórych pracodawców
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

u nas jest
2019-12-06, 07:08
ZFŚS tylko u niektórych pracodawców. Przydatny artykuł. Szczęśliwcy Ci, co u nich w zakładzie jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych....
Franek
2019-05-26, 19:44
ZFŚS co to jest- nie miałem pojęcia. A to takie proste- - po prostu jest to - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Z niegosą organizowane wycieczki dla pracowników, na święta wypłacane bony...
Olina
2019-05-07, 13:45
A to jest bardzo korzystne w firmach gdzie to jest. Popieram takie inicjatywy. Szczególnie korporacje ze związkami zawodowymi takie coś mają obowiązek stworzyć.
Mirosław
2019-04-09, 14:34
W tym funduszu w pracy korzystne jest branie np. pożyczki, którą spłaca się przez automatyczne odprowadzanie raty z wypłaty. Jest to z pewnością bardziej korzystne od innych pożyczek.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.