Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Wolontariat pracowniczy: formy, cele i korzyści

7 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

4 komentarze
Wolontariat pracowniczy: formy, cele i korzyści
Odkryj ideę wolontariatu pracowniczego, różnorodne formy akcji oraz korzyści dla firmy i społeczności. Pracownicy zmieniają świat!

Czym jest wolontariat pracowniczy i jakie są jego cele?

Wolontariat pracowniczy to forma aktywności społecznej, która polega na tym, że pracownicy wspólnie, w godzinach pracy, wykonują określone zadania mające na celu pomaganie konkretnym osobom lub instytucjom, np. szkołom czy domom opieki. Idea wolontariatu pracowniczego różni się od klasycznego wolontariatu tym, że odbywa się on w ramach pracy i angażuje zespoły pracowników działających razem na rzecz określonych celów społecznych.

Głównym celem wolontariatu pracowniczego jest niesienie pomocy i wsparcia osobom lub instytucjom, które tego potrzebują. Poprzez zaangażowanie pracowników w akcje społeczne, firma może realnie wpłynąć na poprawę warunków życia w lokalnym środowisku. Działania wolontariatu pracowniczego mogą obejmować szeroki zakres działań, począwszy od remontów budynków, poprzez organizację zbiórek, aż po prowadzenie warsztatów edukacyjnych. Dodatkowym celem jest zintegrowanie pracowników wokół wspólnej idei pomagania i wolontariatu, co może korzystnie wpłynąć na relacje w zespole oraz budowanie więzi między pracownikami.

Wolontariat pracowniczy - angażuj się w akcje społeczne!
Wspólnie angażujcie się w działania charytatywne, zyskajcie motywację i zbudujcie pozytywny wizerunek firmy poprzez wolontariat pracowniczy.

Każda firma, która wprowadza program wolontariatu czerpie szereg korzyści

Przede wszystkim należy zauważyć, że pracodawca stwarza dzięki temu swoim pracownikom pole do aktywności społecznej. Pracownicy mogą nie tylko integrować się – co ma znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do dużych firm – ale również mieć większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Warto przy tym zauważyć, że realizowanie poszczególnych zadań powinno odbywać się zgodnie z umiejętnościami lub zainteresowaniami osób zatrudnionych. Ten aspekt podkreślają zwłaszcza specjaliści, którzy działają w branży HR. Jakie jeszcze korzyści może odnieść firma, w której wdrożono wolontariat pracowniczy?

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana

Sortowanie paczek - zmiana nocna - tygodniówki

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Czechowice-Dziedzice
Dodana
Dodana

Wizerunek firmy

Korzyści firmy w zakresie wizerunku – po wprowadzeniu wolontariatu pracowniczego – należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Przede wszystkim inaczej na zakład pracy patrzą osoby w nim pracujące. Taka firma przestaje być dla nich wyłącznie miejscem, w którym zarabiają pieniądze i wykonują powierzone im obowiązki służbowe. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na fakt, że znacząco wzrasta poziom energii i motywacji wśród pracowników, gdyż są oni społecznie zaangażowani i dodatkowo mają możliwość niesienia pomocy innym, potrzebującym. Poza tym trzeba pamiętać, że firma staje się społecznie odpowiedzialna – jest doceniana przez inne instytucje i przede wszystkim osoby, którym niesie pomoc.

Budowanie więzi między pracownikami

Wolontariat pracowniczy pomaga w budowaniu więzi na linii pracownik-firma i jednocześnie między zatrudnionymi. Dzieje się tak dlatego, że w naturalny sposób dochodzi tu do wyłonienia liderów, budowania prestiżu. Co więcej, pracownik czuje, że jest potrzebny nie tylko przy swoim biurku, ale – w godzinach pracy – może również pomagać. Ewentualne działania w grupie to konieczność poznania ludzi z innych działów, wymiana doświadczeń i poglądów. Wszystko to sprawia, że osoby zatrudnione stają się społecznie aktywne. Przede wszystkim jednak nie jest to przymus – wolontariuszem może zostać każdy, ale nie powinno być to pracownikom narzucane.

Dlaczego warto?

Jeżeli jesteś szefem, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że pracowników należy nieustannie motywować do pracy. Niekiedy wysokie zarobki w połączeniu z dostępem do systemu opieki medycznej czy służbowy sprzęt z górnej półki to za mało. Część pracowników może postrzegać swoje życie zawodowe jako po prostu dobre, ale nie doskonałe. Wprowadzenie wolontariatu pracowniczego to szansa na weryfikacje życiowych wartości czy przekonań. Dzięki takiej akcji pojawiają się inspiracje, zaś pracownicy otrzymują szansę, aby się dowartościować i móc spróbować czegoś nowego. Niejednokrotnie to właśnie wolontariat sprawia, że pracownik zmienia swój sposób myślenia, przełamuje negatywny stereotyp. To wyzwanie, dzięki któremu można zaangażować się w niesienie pomocy tym, którzy mają w życiu gorzej.

Biznes i wolontariat

Prowadzenie firmy to doskonały sposób na to, aby budować swój wiarygodny wizerunek. Poza tym, taka aktywność pozwala również na poznanie partnerów działających w środowisku, na nawiązanie kontaktów, które w okresie późniejszym mogą się przydać. Co więcej, działalność na rzecz lokalnej społeczności to odpowiadanie na potrzeby dużej grupy, u której buduje się świadomość marki. Takie działania, jak podkreślają specjaliści z zakresu HR, pozwalają również na poznanie i kooperację z otoczeniem. Mają one również wpływ na poziom świadczonych usług – pracownicy są bardziej empatyczni w stosunku do klientów, ich potrzeb. Dzięki temu wykonują powierzone im działania lepiej, szybciej i z większym zaangażowaniem. Trzeba też pamiętać o tym, że mniej boją się przyszłości – działanie w grupie pozwala nabrać przekonania, że nawet w złych chwilach znajdzie się ktoś, kto wyciągnie pomocą dłoń.

Piątki z myślą o innych

Wolontariat pracowniczy to przede wszystkim okazja, by wszyscy pracownicy, którzy na co dzień pracują przy swoich biurkach wykonali jakąś pracę wspólnymi siłami. W zależności od firmy i jej wielkości, wolontariat może przybrać różne formy. Część przedsiębiorców organizuje takie spotkania jednorazowo, część zaś decyduje się na wdrożenie wolontariatu cyklicznego, np. w ostatni piątek każdego miesiąca. Niezależnie od formy, cel jest zawsze taki sam – pomoc określonym osobom lub instytucjom. Może to być np. wymalowanie sal w szkole lub posprzątanie najbliższego w okolicy parku. Wybór pracowników nie ma większego znaczenia, ważne jednak, by służył społeczności. Przy wolontariacie ważne jest to, by pracownicy wykonywali pracę razem. Dzięki temu nie tylko mogą lepiej się poznać, lecz także oderwać się od swoich codziennych zajęć. To doskonały sposób, by pożegnać monotonię.

Pomoc fundacji

Inną możliwością jest stworzenie przez firmę fundacji lub wspieranie już istniejącej. W pierwszym przypadku część wypracowanych przez pracowników zysków jest przeznaczana bezpośrednio na działanie fundacji, w drugim zaś fundacja może być wspierana przez zatrudnionych na różne sposoby. Wśród najpopularniejszych wskazać należy fizyczną pomoc, np. organizowanie zbiorek, pomoc przy wykonywaniu codziennych prac związanych z funkcjonowaniem podmiotu czy wspieranie go w miesiącach, w których pracy jest najwięcej. Warto zauważyć, że gdy przedsiębiorca decyduje się na powołanie fundacji, to właśnie pracownicy są za nią odpowiedzialni, poświęcają swój czas i energię, by jej pomóc.

Wrażliwy pracownik

Nie można zapomnieć, że uczestnictwo w wolontariacie pracowniczym to również duże wydarzenie z punktu widzenia poszczególnych zatrudnionych. Stają się oni nie tylko bardziej wrażliwi, lecz także zmieniają się ich priorytety. Pomoc innym to wyjście poza własną strefę komfortu, a dzięki temu możliwe jest poszerzenie swoich horyzontów. Ponadto, pracownik sam przed sobą musi przyznać, że by pomagać innym wcale nie potrzeba wiele czasu – wystarczy po prostu wstać i zabrać się do pracy.

Wolontariat pracowniczy to nie nowość w polskich warunkach. Trzeba jednak podkreślić, że pomysł na to, by pracownicy firm włączali się do lokalnego życia przywędrował do nas z Europy Zachodniej. Funkcjonujące tam zakłady pracy jako pierwsze postanowiły wspomagać potrzebujących i działać na rzecz lokalnych społeczności. Dziś do tej idei przekonują się kolejne firmy na całym świecie. I okazuje się, że wolontariat pracowniczy to doskonały sposób, by zatrudnieni poznali się jeszcze lepiej.

Nawiązanie współpracy z innymi firmami

Wolontariat pracowniczy niekiedy wychodzi poza jedną firmę. Dziś już nie należy do rzadkości sytuacja, w której przy danym projekcie, np. odmalowaniu sal szkolnych, współpracują ze sobą pracownicy z konkurencyjnych zakładów pracy. Wbrew pozorom żadna z firm nie traci, przeciwnie – zatrudnieni mają szansę się poznać, mogą również zapoznać się z metodami pracy drugiej grupy. Również wizerunkowo takie zakłady wypadają całkiem dobrze – to, że ich właściciele potrafią porozumieć się poza codziennym zdobywaniem klientów bardzo dobrze o nich świadczy.

Wolontariat pracowniczy, a pandemia Covid-19

Pandemia COVID-19 wpłynęła na wiele dziedzin życia, w tym również na wolontariat pracowniczy. Ze względu na ograniczenia i obostrzenia, niektóre formy działania wolontariatu musiały zostać dostosowane do nowych warunków. Wielu pracowników angażowało się w pomoc społeczną zdalnie, np. poprzez organizację zbiórek online czy prowadzenie edukacyjnych webinarów. Mimo trudności, wolontariat pracowniczy okazał się niezwykle ważny w czasach pandemii, pozwalając na wsparcie osób potrzebujących i budowanie więzi w zespole pracowników. 

To może Cię również zainteresować

Wolontariat - Korzyści i Formy Wolontariatu

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy to forma społecznej działalności pracowników w godzinach pracy, mająca na celu pomaganie i angażowanie się w akcje charytatywne, zespołowe czy indywidualne, wspierając organizacje i osoby potrzebujące.

Jakie korzyści daje wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy przynosi wiele korzyści, takich jak zintegrowanie pracowników wokół pomagania, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, wzmocnienie relacji między pracownikami, a także osobiste zadowolenie i satysfakcję z niesienia pomocy.

Jak umożliwić pracownikowi wykonanie wolontariatu?

Aby umożliwić pracownikowi wykonanie wolontariatu, pracodawca może wprowadzić elastyczne godziny pracy, udostępnić dni wolne na działania charytatywne, zorganizować akcje społeczne wewnątrz firmy lub wspierać fundacje, w działalność których angażują się pracownicy.

Jakie są rodzaje wolontariatu pracowniczego?

Rodzaje wolontariatu pracowniczego mogą obejmować działania zespołowe na rzecz lokalnej społeczności, wsparcie organizacyjne dla fundacji, udział w akcjach charytatywnych, pomoc zwierzętom czy ludziom w potrzebie, a także współpracę między konkurencyjnymi firmami w celu realizacji projektów społecznych.

Jak pandemia wpłynęła na wolontariat pracowniczy?

Pandemia zmieniła podejście do wolontariatu pracowniczego, ale wiele firm wdrożyło innowacyjne rozwiązania, takie jak działania online czy wsparcie zdalnych akcji charytatywnych, aby nadal angażować się w społeczne działania.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

4 komentarze

Wojtek

Wojtek

Wolontariat pracowniczy w firmie. U nas go nie ma, z kolei u męża jest. Na pewno jak istnieje wolontariat pracownicy w firmie, to pracodawca się z tego cieszy, bo ma na tym zysk i lepszy wizerunek swojej firmy.
Wojtek

Wojtek

Wolontariat pracowniczy w firmie, to korzystna sprawa dla pracodawcy i odwrotnie.
Water

Water

Czasami to dobre rozwiązanie dla wielu pracowników, którzy chcą być prospołeczni i cała organizacja działa w tym kierunku. U nas tego nie ma ale zawsze takie coś jest korzystne.
Zuza

Zuza

W wielu rodzajach działalności taka opcja jest ciekawa dla wszystkich, którzy są z inicjatywą i wiążą z firmą konkretne plany i chcą kiedyś awansować wyżej. To ciekawa dla nich opcja.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka