Zarobki

Zarobki w krajach Unii Europejskiej - gdzie zarabia się najwięcej?

7 listopada 2022

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 19 głosów

19 głosów

10 komentarzy
Zarobki w krajach Unii Europejskiej - gdzie zarabia się najwięcej?
Liczna grupa Polaków podejmuje decyzję o emigracji do innych krajów europejskich ze względów finansowych. Jest to spowodowane możliwością zarobienia znacznie większych pieniędzy, niż jest to osiągalne w Polsce. Jest to powszechne zjawisko, a zwłaszcza wśród młodej części społeczeństwa, która jeszcze nie posiada specjalistycznego wykształcenia. Istotnym kryterium wyboru kierunku migracji pozostaje nie tylko wysokość zarobków, ale i koszty życia w danym kraju. Jak wyglądają zarobki w Europie i w jakim kraju najlepiej się zarabia?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

 • Jakie kraje Unii Europejskiej są liderami pod względem zarobków?
 • Z jakimi krajami Unii Europejskiej można porównać zarobki w Polsce?
 • Jak wygląda zależność pomiędzy zarobkami w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a kosztami życia?
 • Czy w krajach Unii Europejskiej istnieje duża różnica płacowa?
 • Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zarobków w krajach Unii Europejskiej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o życiu zawodowym poza granicami Polski, zapoznaj się z artykułem: Praca za granicą.

Jakie kraje Unii Europejskiej są liderami pod względem zarobków?

Polacy najchętniej emigrują do takich krajów jak Niemcy i Holandia. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z przeprowadzonymi badaniami statystycznymi, nie są to kraje, w których można zarobić najwięcej pieniędzy. W jakim kraju zarabia się najwięcej? Do czołówki zarobkowej państw kontynentu Europy można zaliczyć takie kraje jak Szwajcaria, Norwegia oraz Liechtenstein. Oferują one najkorzystniejsze średnie, miesięczne pensje w przeliczeniu do złotego. Zgodnie z najnowszymi danymi, krajem, w którym bez wątpienia zarobisz najwięcej jest Liechtenstein, gdzie średni zarobek netto wynosi ponad 28 tysięcy złotych miesięcznie i są to najwyższe zarobki w Europie. Są to także najwyższe zarobki na świecie. W Norwegii za godzinę pracy można otrzymać nawet i ponad 50 euro, co w przeliczeniu na polską walutę, daje prawie 240 złotych!

Biorąc pod uwagę jedynie kraje należące do Unii Europejskiejnajkorzystniej wypada Dania, gdzie zarabia się najwięcej. Średnia stawka godzinowa w tym kraju wynosi 44 euro. Drugim krajem w rankingu jest Luksemburg - tam za godzinę pracy możesz otrzymać około 41 euro. Pozostałe państwa, które znajdują się w wysokiej czołówce zarobkowej to BelgiaHolandia oraz Szwecja. Dobrze prezentują się także średnie zarobki w Niemczech. Z racji ich sąsiedztwa z Polską, stają się najpopularniejszym celem emigracji zarobkowej Polaków.

Z jakimi krajami Unii Europejskiej można porównać zarobki w Polsce?

Jak wyglądają średnie zarobki na świecie? W rankingu przeciętnych, miesięcznych zarobków netto Polska znajduje się powyżej 40. miejsca. W jej niedalekim sąsiedztwie znajdują się takie kraje Unii Europejskiej jak LitwaŁotwaSłowacjaChorwacjaGrecjaPortugaliaCzechyEstonia i Słowenia. Należy zaznaczyć, że niżej od Polski w tym zestawieniu znajduje się jedynie Litwa - tam "na rękę" otrzymasz 3 358.11 zł na miesiąc. Pozostałe kraje wypadają lepiej - od minimum 3 516.42 zł (Łotwa) do 5 195.48 zł (Słowenia). Finansowo najbliżej Polski w rankingu znajdują się Litwa oraz ŁotwaMiesięczne zarobki netto tych trzech państw nie przekraczają 3 600 złotych. Dla wielu zadziwiająca może być średnia wysokość zarobków netto we Włoszech. Przeciętny Włoch otrzymuje miesięcznie 1 758 euro (około 8 368 złotych).

Szukasz pracy?

Magazynier

PROSEAT Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik produkcji (Wapienica)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pakowaczka / pakowacz 3 zmiany

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Monter / monterka 3 zmiany

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Video

Zarobki w krajach Unii Europejskiej a koszty życia

Biorąc pod uwagę raport Warsaw Enterprise Institute, który porównuje koszty życia i poziom cen w Polsce na tle krajów UE w latach 2010 - 2022 można dojść do wniosku, że były one stosunkowo niskie. Co istotne - nie tylko w porównaniu do ich przeciętnego poziomu w krajach Unii, ale i w zestawieniu z państwami, które były słabiej rozwinięte gospodarczo. Do 2020 roku odnotowano znaczący spadek gospodarstw domowych, które deklarowały brak swobody finansowej. Miało to miejsce zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi. Niestety - silny wzrost inflacji odnotowany w ostatnich kwartałach, a także rosnące wydatki związane z kredytami bankowymi, powodują ponowny, znaczący wzrost kosztów życia.

Przy wyborze kierunku emigracji należy mieć na uwadze nie tylko wysokość zarobków, ale i ilość pieniędzyktórą należy przeznaczyć na życie. Jej wysokość może się znacząco różnić w obrębie danego państwa w zależności od miejsca zamieszkania, wielkości "koszyka zakupowego", a także rodzaju zatrudnienia. Jak sytuacja prezentuje się w pozostałych krajach? Posługując się danymi pochodzącymi z Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego, możemy porównać Niemcy, Francję, Danię, Islandię oraz Polskę. Do przeliczeń przyjęto najniższe, możliwe wynagrodzenie. 

Spośród wymienionych państw, sytuacja w Polsce, pomimo jednoczesnych najniższych cen żywności w UE, prezentuje się najgorzej. Koszty życia w naszym kraju przekraczają 70% minimalnej pensji. Na przedostatnim miejscu znajduje się Holandia, w której na utrzymanie przeznaczysz aż 59% minimalnego wynagrodzenia. Dla porównania - w Niemczech przeznaczysz na to 56%, we Francji 51%, natomiast w Danii 45%Najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce w Islandii, gdzie koszty życia to mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Czy w krajach Unii Europejskiej istnieje duża różnica płacowa?

Obecnie aż 21 krajów Unii Europejskiej posiada gwarantowane, minimalne wynagrodzenie. Niestety, zgodnie z danymi Eurostatu, różnice pomiędzy nimi mogą być nawet siedmiokrotne. Zgodnie ze stanem, mającym miejsce 1 stycznia 2022 roku, w 13 krajach UE płaca minimalna była niższa niż 1 000 euro (około 4 760 złotych). Najmniej zarabiają obywatele Bułgarii - 332 euro miesięcznie (około 1 580 złotych), Łotysze - 500 euro (około 2 380 złotych), a także Rumuni - 515 euro (około 2 451 złotych). Najlepiej zarabiają obywatele Luksemburga - 2 257 euro (około 10 743 złotych), Irlandii - 1 775 euro (około 8 449 złotych), a także Holendrzy - 1 725 euro (około 8 211 złotych).

ONZ zwraca uwagę na fakt, że osoby pracujące w Unii powinny otrzymywać przyzwoite wynagrodzenie, godziwe warunki pracy oraz życia. Jeden z celów organizacji obejmuje negocjacje dotyczące płac, wdrażania i kontroli płacy minimalnej. Kolejnym celem jest tworzenie równych warunków życia. Nie obejmuje to jednak wspólnego minimum dla wszystkich krajów UE. Należy mieć na uwadze fakt, że dysproporcje pomiędzy płacami minimalnymi ulegają zmniejszeniu, po uwzględnieniu kosztów utrzymania.

Video

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zarobków w krajach Unii Europejskiej?

Istnieje szereg czynników, które determinują wysokość wynagrodzeń w państwach Unii Europejskiej. Do najważniejszych z nich należą poziom rozwoju gospodarczegostruktura rynku pracysytuacja społeczna w kraju, a także uwarunkowania kulturowe. Istnieje ścisła zależność pomiędzy wielkością PKB na osobę, a średnim wynagrodzeniem w konkretnym państwie. Gdy rośnie PKB, jednocześnie bogaci się społeczeństwo. Wzrost PKB oznacza, że kraj wytwarza coraz więcej - przybywają coraz to nowe miejsca pracy i zwiększają się zarobki.

W Polsce zarabia się mniej niż w wielu krajach UE z powodu wciąż słabo rozwiniętej infrastruktury, stosunkowo niewielkiej liczby firm rodzimych, preferencji Polaków względem produktów z importu, a także niskiej siły nabywczej polskiego społeczeństwa. Dodatkowe hamujące czynniki to prawo, które nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu, a także brak wprowadzanych reform prorozwojowych.

Podsumowanie:
 • Najwyższe zarobki w Europie oferuje Liechtenstein, gdzie średni zarobek netto wynosi ponad 28 tysięcy złotych miesięcznie, co stanowi najwyższą pensję w Europie i na świecie.
 • Wśród krajów należących do UE najkorzystniej pod względem zarobków wypada Dania, gdzie średnia stawka godzinowa wynosi 44 euro, natomiast drugim krajem w rankingu jest Luksemburg, gdzie za godzinę pracy można otrzymać około 41 euro.
 • W Polsce znajduje się powyżej 40. miejsca w rankingu przeciętnych, miesięcznych zarobków netto, a w jej sąsiedztwie kraje takie jak Litwa, Łotwa i Słowacja oferują niższe zarobki niż Polska, natomiast kraje takie jak Portugalia czy Słowenia wypadają lepiej.
 • Koszty życia w Polsce przekraczają 70% minimalnej pensji, co jest najgorszym wynikiem spośród porównywanych krajów, gdzie na utrzymanie przeznacza się od 45 do 59% minimalnego wynagrodzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie kraje Unii Europejskiej są liderami pod względem zarobków?

Liderem zarobków na świecie jest Liechtenstein. Wśród krajów należących do Unii Europejskiej liderem jest Dania ze stawką 44 euro za godzinę. Na drugim miejscu znajduje się Luksemburg, ze stawką 41 euro za godzinę. Pozostałe, korzystne finansowo państwa to Belgia, Holandia, Szwecja oraz Niemcy.

Z jakimi krajami Unii Europejskiej można porównać zarobki w Polsce?

Średnie zarobki w Polsce można porównać z zarobkami na Litwie oraz Łotwie - w przeliczeniu na PLN, nie przekraczają 3 600 złotych miesięcznie.

Czy w krajach Unii Europejskiej istnieje duża różnica płacowa?

Istnieją kraje UE, których przyjęte pensje minimalne różnią się między sobą aż siedmiokrotnie. Najgorzej zarabiają Bułgarzy - 332 euro, a najlepiej obywatele Luksemburga - 2 257 euro miesięcznie.

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zarobków w krajach Unii Europejskiej?

Istnieje szereg czynników determinujących wysokość zarobków w konkretnych państwach. Najważniejsze z nich to poziom rozwoju gospodarczego, w tym PKB, struktura rynku, a także regulacje prawne.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Marlena

Marlena

Bardzo ciekawe dane. Myślę, że warto o tym mówić z pracownikami, aby zobaczyli, jak wyglądają stosunki płacowe w innych krajach i zrozumieli, dlaczego u nas pensje są tak niskie.
józef

józef

Patrząc na te zarobki w Szwajcarii czy Norwegii, można tylko pozazdrościć. Ale z drugiej strony - w kraju, gdzie jest tyle bezrobotnych jak w Polsce, trzeba być wdzięcznym za każdą pracę, nawet jeśli płaci mniej.
Ufok

Ufok

Widzę, że moje marzenia o emigracji do kraju z najwyższymi zarobkami w Europie - Liechtensteinie - pozostaną tylko marzeniami. W mojej branży nie ma tam zbyt wielu ofert pracy. Cóż, trzeba szukać alternatywnych rozwiązań.
Boguś

Boguś

Ciekawy artykuł, warto się zastanowić nad emigracją za granicę w celu poprawienia warunków życia. Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko wysokość zarobków, ale także koszty życia mają duże znaczenie.
Marzyciel

Marzyciel

Nie sądziłem, że Polska wypadnie tak słabo w rankingu kosztów życia. To z kolei komplikuje moje plany oszczędzania i planowania przyszłości.
Aaricia

Aaricia

Słyszałem, że w Danii zarabia się bardzo dobrze, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Muszę się zastanowić, czy warto podjąć próbę znalezienia pracy tam.
Tamara

Tamara

Bardzo przydatne informacje, dzięki którym będę mógł dokładniej rozważyć, do jakiego kraju chciałbym emigrować w poszukiwaniu pracy.
WIola

WIola

Ciekawy artykuł, ale szczerze mówiąc zaskoczyła mnie wysokość zarobków w Liechtensteinie. Zastanawiam się jednak, jakie są tam koszty życia.
Krzi

Krzi

Kraje Uni:-)
Pablo511

Pablo511

A gdzie norwegia :)

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka