!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zawody i ich potencjał

Inspektor sanitarny - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

27 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

0 komentarzy

Inspektor sanitarny - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Sanepid to powszechnie znana instytucja państwowa, która zajmuje się przestrzeganiem ustalonych zasad w zakresie warunków higieny w lokalach gastronomicznych, środkach transportu oraz miejscach pracy. Dodatkowo zajmuje się nadzorowaniem rozwoju chorób zakaźnych i zawodowych. Chciałbyś rozpocząć pracę jako inspektor sanitarny w stacji sanitarno-epidemiologicznej?

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega ta praca,
 • jakie są zarobki na stanowisku inspektora sanitarnego,
 • jakie jest wymagane wykształcenie,
 • jakie są cechy dobrego specjalisty,
 • w jakich warunkach pracuje na co dzień,
 • jakie są możliwości zatrudnienia,
 • jakie są perspektywy rozwoju zawodowego.

Inspektor sanitarny - na czym polega praca?

Inspektor sanitarny wykonuje swoje obowiązki w państwowej wojewódzkiej, powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jednocześnie odpowiada za kierowanie daną placówką. Do głównych zadań specjalisty należy kontrola i nadzór realizacji przepisów prawa w zakresie higieny w miejscach objętych nadzorem. Jednocześnie na podstawie dostarczonych protokołów określa, jakie czynności zostaną podjęte w celu wyeliminowania odnotowanych nieprawidłowości.

Jego głównym celem jest zapobieganie rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz zawodowych. Zajmuje się zatem nadzorowaniem warunków higieny: radiacyjnej, środowiska (wody, gleby, powietrza), zakładów pracy (kontrolowanie warunków pracy), wypoczynku i rekreacji, kosmetyków, żywności (warunki produkcji, transportu i przechowywania), szpitali i zakładów opieki zdrowotnej oraz placówek oświatowych (szkół, uczelni wyższych, placówkach dydaktyczno-wychowawczych). Poza tym odpowiedzialny jest za prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej oraz ustalanie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Zakres obowiązków na stanowisku inspektora sanitarnego:

 • ustalanie kierunków działania stacji epidemiologiczno-sanitarnej,
 • współpraca z ośrodkami opieki zdrowotnej,
 • tworzenie kalendarza szczepień ochronnych,
 • rozpatrywanie skarg oraz rozwiązywanie kwestii spornych,
 • reprezentacja placówki,
 • stosowne reagowanie w sytuacjach kryzysów epidemiologicznych.

Video

Ile zarabia inspektor sanitarny?

Zarobki inspektora sanitarnego mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi województwami oraz stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Mediana wynagrodzenia wynosi ok. 4500 zł brutto. Szczegółowe informacje dotyczące zarobków zostały zebrane w poniższej tabeli.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 800 zł 2 921 zł
ŚREDNIE 4 600 zł 3 466 zł
WYSOKIE 6 800 zł 4 966 zł

Czy do pracy na stanowisku inspektora sanitarnego potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Zawód inspektora sanitarnego podlega ścisłym regulacjom prawnym i został określony w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Specjalista musi posiadać polskie obywatelstwo oraz pełnię czynności prawnych. Ponadto musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Inspektor powinien ukończyć studia lekarskie lub posiadać tytuł magistra wraz z dodatkowymi kwalifikacjami, które można zdobyć podczas studiów podyplomowych lub doktoranckich. Wszystkie informacje dotyczące wymaganego wykształcenia zebrane zostały w tabeli poniżej.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE Od osób, które chcą wykonywać zawód inspektora sanitarnego wymaga się wykształcenia wyższego medycznego w zakresie odpowiedniej specjalizacji lub tytuł magistra wraz z dodatkowymi kwalifikacjami. -
PRZYDATNE - -

Cechy dobrego inspektora sanitarnego

Jako kierownik stacji sanitarno-epidemiologicznej dobry inspektor sanitarny powinien posiadać kilkuletnie doświadczenie, w tym na szczeblu kierowniczym. Powinien w sprawny sposób zarządzać ludźmi oraz rozwiązywać zaistniałe sytuacje konfliktowe. Musi przy tym odznaczać się wysokim poziomem kultury osobistej oraz posiadać rozległą wiedzę teoretyczną w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych. Konieczne jest przy tym posiadanie wiedzy, dotyczącej prawa oraz zarządzaniem finansami publicznymi. Jednocześnie inspektor powinien odznaczać się uczciwością oraz odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Kompetencje, które przydadzą się do pracy jako inspektor sanitarny:

 • wiedza w zakresie medycyny, prawa oraz finansów publicznych,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • zdolność pracy w zespole oraz rozwiązywania konfliktów.
inspektor sanitarny

W jakich warunkach pracuje inspektor sanitarny?

Głównym miejscem pracy inspektora sanitarnego jest prywatne pomieszczenie biurowe połączone z podległym sekretariatem. Najczęściej jest ono wyposażone w klimatyzację oraz sztuczne światło. Codzienne obowiązki wykonywane są przeważnie w pozycji siedzącej, jednak charakter pracy wymusza na specjaliście częste przemieszczanie się do współpracujących placówek.

Jednocześnie pracuje w systemie jednozmianowym w stałych godzinach pracy w dni robocze, co daje gwarancje wolnych weekendów oraz świąt państwowych. Charakter pracy wymusza na specjaliście 24h dostępność w razie sytuacji kryzysowej. Do jego dyspozycji pozostają także urządzenia służbowe, w tym samochód, telefon oraz komputer.

Narażony jest jednak na problemy zdrowotne, wynikające z pracy pod presją i w warunkach stresowych. Może borykać się z dolegliwościami ze strony kręgosłupa oraz narządu wzroku związanymi z długotrwałą pracą siedzącą. Wśród ewentualnych zagrożeń należy wymienić także te o charakterze epidemiologicznym. 

Predyspozycje zdrowotne na stanowisku inspektora sanitarnego:

 • ogólna sprawność psychoruchowa,
 • sprawny narząd wzroku, mowy, słuchu, powonienia,
 • zmysł równowagi,
 • sprawność układu oddechowego.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie inspektora sanitarnego?

Inspektor sanitarny może zostać zatrudniony wyłącznie w jednej z państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub granicznym. Powoływanie inspektorów ma charakter hierarchiczny. Główny inspektor sanitarny powoływany jest bowiem przez szefa rządu na wniosek Ministra Zdrowia, z kolei odpowiada za powołanie kierownika na poziomie wojewódzkim. Ten z kolei mianuje powiatowych i granicznych dyrektorów placówek.

inspektor sanitarny

Czy zawód inspektora sanitarnego jest przyszłościowy?

Zawód inspektora sanitarnego podlega bezpośrednim regulacjom rządu. Oznacza to, iż liczba miejsc pracy pozostaje ograniczona i nie można oczekiwać powstawania nowych oddziałów. Jednocześnie nie ma on możliwości zatrudnienia w prywatnych firmach oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie uprawnienia posiada inspektor sanitarny?

Aby poprawnie wykonywać swoje obowiązki, inspektor sanitarny ma prawo wstępu o dowolnej porze do obiektów objętych nadzorem, m.in. do: zakładów pracy, zakładów produkcji żywności, hoteli, restauracji oraz szpitali. Ponadto może żądać przedstawienia stosownej dokumentacji oraz prowadzić przesłuchania. Posiada także uprawnienia do pobierania próbek w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Jak zostać inspektorem sanitarnym?

W Polsce nie ma kształcenia dedykowanego dla zawodu inspektora sanitarnego. Kandydat ma obowiązek ukończenia studiów wyższych, preferowanie na kierunku medycznym. Alternatywnie może posiadać stosowne studia podyplomowe lub doktoranckie, podczas których zdobył umiejętności i wiedzę potrzebną na stanowisku dyrektora stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.