Zawody i ich potencjał

Inspektor sanitarny - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

27 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

9 komentarzy
Inspektor sanitarny - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Sanepid to powszechnie znana instytucja państwowa, która zajmuje się przestrzeganiem ustalonych zasad w zakresie warunków higieny w lokalach gastronomicznych, środkach transportu oraz miejscach pracy. Dodatkowo zajmuje się nadzorowaniem rozwoju chorób zakaźnych i zawodowych. Chciałbyś rozpocząć pracę jako inspektor sanitarny w stacji sanitarno-epidemiologicznej?

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega ta praca,
 • jakie są zarobki na stanowisku inspektora sanitarnego,
 • jakie jest wymagane wykształcenie,
 • jakie są cechy dobrego specjalisty,
 • w jakich warunkach pracuje na co dzień,
 • jakie są możliwości zatrudnienia,
 • jakie są perspektywy rozwoju zawodowego.

Inspektor sanitarny - na czym polega praca?

Inspektor sanitarny wykonuje swoje obowiązki w państwowej wojewódzkiej, powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jednocześnie odpowiada za kierowanie daną placówką. Do głównych zadań specjalisty należy kontrola i nadzór realizacji przepisów prawa w zakresie higieny w miejscach objętych nadzorem. Jednocześnie na podstawie dostarczonych protokołów określa, jakie czynności zostaną podjęte w celu wyeliminowania odnotowanych nieprawidłowości.

Jego głównym celem jest zapobieganie rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz zawodowych. Zajmuje się zatem nadzorowaniem warunków higieny: radiacyjnej, środowiska (wody, gleby, powietrza), zakładów pracy (kontrolowanie warunków pracy), wypoczynku i rekreacji, kosmetyków, żywności (warunki produkcji, transportu i przechowywania), szpitali i zakładów opieki zdrowotnej oraz placówek oświatowych (szkół, uczelni wyższych, placówkach dydaktyczno-wychowawczych). Poza tym odpowiedzialny jest za prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej oraz ustalanie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Zakres obowiązków na stanowisku inspektora sanitarnego:

 • ustalanie kierunków działania stacji epidemiologiczno-sanitarnej,
 • współpraca z ośrodkami opieki zdrowotnej,
 • tworzenie kalendarza szczepień ochronnych,
 • rozpatrywanie skarg oraz rozwiązywanie kwestii spornych,
 • reprezentacja placówki,
 • stosowne reagowanie w sytuacjach kryzysów epidemiologicznych.

Video

Ile zarabia inspektor sanitarny?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Inspektor

Inspektor nadzoru ds. budowlanych

BBTBS

 • Bielsko-Biała
 • 6 000-7 000 zł / mc
Dodana

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
Dodana

Inspektor ds. kontroli jakości

GATNER Packaging sp. z o. o. sp. k.

 • Trzcinica
Dodana

Starszy inspektor ds. BHP / Pracownik biurowy

Sanit Trans Sp. z o.o.

 • Międzyrzecze Górne
Dodana

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

 • Bielsko-Biała
Dodana

Zarobki inspektora sanitarnego mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi województwami oraz stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Mediana wynagrodzenia wynosi ok. 4500 zł brutto. Szczegółowe informacje dotyczące zarobków zostały zebrane w poniższej tabeli.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 800 zł 2 921 zł
ŚREDNIE 4 600 zł 3 466 zł
WYSOKIE 6 800 zł 4 966 zł

Czy do pracy na stanowisku inspektora sanitarnego potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Zawód inspektora sanitarnego podlega ścisłym regulacjom prawnym i został określony w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Specjalista musi posiadać polskie obywatelstwo oraz pełnię czynności prawnych. Ponadto musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Inspektor powinien ukończyć studia lekarskie lub posiadać tytuł magistra wraz z dodatkowymi kwalifikacjami, które można zdobyć podczas studiów podyplomowych lub doktoranckich. Wszystkie informacje dotyczące wymaganego wykształcenia zebrane zostały w tabeli poniżej.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE Od osób, które chcą wykonywać zawód inspektora sanitarnego wymaga się wykształcenia wyższego medycznego w zakresie odpowiedniej specjalizacji lub tytuł magistra wraz z dodatkowymi kwalifikacjami. -
PRZYDATNE - -

Cechy dobrego inspektora sanitarnego

Jako kierownik stacji sanitarno-epidemiologicznej dobry inspektor sanitarny powinien posiadać kilkuletnie doświadczenie, w tym na szczeblu kierowniczym. Powinien w sprawny sposób zarządzać ludźmi oraz rozwiązywać zaistniałe sytuacje konfliktowe. Musi przy tym odznaczać się wysokim poziomem kultury osobistej oraz posiadać rozległą wiedzę teoretyczną w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych. Konieczne jest przy tym posiadanie wiedzy, dotyczącej prawa oraz zarządzaniem finansami publicznymi. Jednocześnie inspektor powinien odznaczać się uczciwością oraz odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Kompetencje, które przydadzą się do pracy jako inspektor sanitarny:

 • wiedza w zakresie medycyny, prawa oraz finansów publicznych,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • zdolność pracy w zespole oraz rozwiązywania konfliktów.
inspektor sanitarny

W jakich warunkach pracuje inspektor sanitarny?

Głównym miejscem pracy inspektora sanitarnego jest prywatne pomieszczenie biurowe połączone z podległym sekretariatem. Najczęściej jest ono wyposażone w klimatyzację oraz sztuczne światło. Codzienne obowiązki wykonywane są przeważnie w pozycji siedzącej, jednak charakter pracy wymusza na specjaliście częste przemieszczanie się do współpracujących placówek.

Jednocześnie pracuje w systemie jednozmianowym w stałych godzinach pracy w dni robocze, co daje gwarancje wolnych weekendów oraz świąt państwowych. Charakter pracy wymusza na specjaliście 24h dostępność w razie sytuacji kryzysowej. Do jego dyspozycji pozostają także urządzenia służbowe, w tym samochód, telefon oraz komputer.

Narażony jest jednak na problemy zdrowotne, wynikające z pracy pod presją i w warunkach stresowych. Może borykać się z dolegliwościami ze strony kręgosłupa oraz narządu wzroku związanymi z długotrwałą pracą siedzącą. Wśród ewentualnych zagrożeń należy wymienić także te o charakterze epidemiologicznym. 

Predyspozycje zdrowotne na stanowisku inspektora sanitarnego:

 • ogólna sprawność psychoruchowa,
 • sprawny narząd wzroku, mowy, słuchu, powonienia,
 • zmysł równowagi,
 • sprawność układu oddechowego.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie inspektora sanitarnego?

Inspektor sanitarny może zostać zatrudniony wyłącznie w jednej z państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub granicznym. Powoływanie inspektorów ma charakter hierarchiczny. Główny inspektor sanitarny powoływany jest bowiem przez szefa rządu na wniosek Ministra Zdrowia, z kolei odpowiada za powołanie kierownika na poziomie wojewódzkim. Ten z kolei mianuje powiatowych i granicznych dyrektorów placówek.

inspektor sanitarny

Czy zawód inspektora sanitarnego jest przyszłościowy?

Zawód inspektora sanitarnego podlega bezpośrednim regulacjom rządu. Oznacza to, iż liczba miejsc pracy pozostaje ograniczona i nie można oczekiwać powstawania nowych oddziałów. Jednocześnie nie ma on możliwości zatrudnienia w prywatnych firmach oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Podsumowanie:
 • Inspektor sanitarny odpowiedzialny jest za kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu higieny w miejscach objętych nadzorem, a także za zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i zawodowych.
 • Zarobki inspektora sanitarnego zależą od miejsca pracy i wynoszą średnio ok. 4500 zł brutto.
 • Do wykonywania zawodu inspektora sanitarnego wymagane jest wykształcenie wyższe medyczne lub tytuł magistra wraz z dodatkowymi kwalifikacjami, które mogą zostać zdobyte podczas studiów podyplomowych lub doktoranckich.
 • Dobry inspektor sanitarny powinien odznaczać się kilkuletnim doświadczeniem, umiejętnością zarządzania ludźmi, posiadaniem wysokiej wiedzy teoretycznej oraz odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie uprawnienia posiada inspektor sanitarny?

Aby poprawnie wykonywać swoje obowiązki, inspektor sanitarny ma prawo wstępu o dowolnej porze do obiektów objętych nadzorem, m.in. do: zakładów pracy, zakładów produkcji żywności, hoteli, restauracji oraz szpitali. Ponadto może żądać przedstawienia stosownej dokumentacji oraz prowadzić przesłuchania. Posiada także uprawnienia do pobierania próbek w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Jak zostać inspektorem sanitarnym?

W Polsce nie ma kształcenia dedykowanego dla zawodu inspektora sanitarnego. Kandydat ma obowiązek ukończenia studiów wyższych, preferowanie na kierunku medycznym. Alternatywnie może posiadać stosowne studia podyplomowe lub doktoranckie, podczas których zdobył umiejętności i wiedzę potrzebną na stanowisku dyrektora stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

9 komentarzy

Darczynca

Darczynca

Praca inspektora sanitarnego to ciekawe stanowisko z zapewnioną stabilnością zatrudnienia i atrakcyjnymi zarobkami. Trzeba jednak spełnić szereg wymagań, co z pewnością nie ułatwia wejścia na rynek pracy.
Keisha2

Keisha2

Dobre umiejętności zarządzania zespołem, wysoka kultura osobista i rozległa wiedza teoretyczna to tylko niektóre z cech dobrego inspektora sanitarnego. To zawód wymagający nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.
Aga

Aga

Oprócz kasy ważna jest też atmosfera w pracy, a z tym też jest naprawdę różnie.
Kuba

Kuba

Za te 4500 brutto to powinno być napisane w ogłoszeniu o pracę "uwaga, uwaga szukamy frajera, który nie ma dzieci i mało je"
Patryk

Patryk

Wykształcenie wyższe w zakresie medycyny lub tytuł magistra wraz z dodatkowymi kwalifikacjami to wymagania, jakie musi spełniać specjalista pracujący na stanowisku inspektora sanitarnego. To dość wymagające, ale interesujące stanowisko o stabilnych zarobkach.
pielęgniarka

pielęgniarka

Minimalna pensja gwaratnowana przez ustawę dla pracownika sanepidu z tytulem mgr i roczną specjalizacją to ponad 8 tys brutto, do tego gwarantowana jest stała premia 10 procent oraz stażowe od 5 do 30 procent a do tego dodatek za pracę w ternie okolo 20 procent. Pracownik sanepidu z odpowiednią wysługą w mojej niewielkiej miejscowości zarabia więc 13 tys brutt.
Mateusz

Mateusz

Ważnym aspektem pracy inspektora sanitarnego jest jego rola w zapobieganiu rozwojowi chorób zakaźnych i zawodowych. Warto zatrudnić specjalistę z doświadczeniem kierowniczym, aby zarządzał stacją sanitarno-epidemiologiczną i wykonywał swoje obowiązki w sposób skuteczny.
Kaśka

Kaśka

Może w Warszawie , panie Marku...
Marek

Marek

Artykuł to bzdura. Ludzie w sanepidzie zarabiają po 6 do 12 tysięcy na rękę! Osoby z krótkim stażem po studiach i roczna podyplomowa zarabiają najmniej 8 tyś na rękę - to gwarantuje siatka plac.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka