Zawody i ich potencjał

Mikrobiolog - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

16 sierpnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

9 komentarzy
Mikrobiolog pracuje w laboratorium. Przeprowadza badania nad różnego rodzaju drobnoustrojami, takimi jak wirusy i bakterie. Mikrobiolog może znaleźć pracę w różnych sektorach przemysłowych, np. farmaceutycznym lub kosmetycznym. Może także pracować na uczelni. Jakie są jego zarobki? Czym dokładnie zajmuje się mikrobiolog i jakie kompetencje musi posiadać?

Mikrobiolog - na czym polega praca

Mikrobiolog zajmuje się pracą z drobnoustrojami. Poznaje, obserwuje, hoduje i bada bakterie oraz wirusy. Jego celem jest poznanie budowy, czynności życiowych oraz rozwoju drobnoustrojów. Podczas wykonywania swojej pracy mikrobiolog ma także na celu poznanie roli w środowisku przyrodniczym poszczególnych wirusów i bakterii. Zajmuje się on także badaniem środowiska życia drobnoustrojów, czyli m.in. gleby oraz produktów spożywczych. Bakterie oraz wirusy występują także w tkankach ludzkich, np. krwi czy jelitach, a także w tkankach zwierząt i roślin. Mikrobiolog posiada także szeroką wiedzę na temat innych mikroorganizmów, czyli grzybów i protistów. 

Podczas przeprowadzanych badań mikrobiolog sprawdza także, jak dane bakterie i wirusy są odporne na stężenia różnych środków fizycznych oraz chemicznych, a także leków. Swoją pracę wykonuje on zarówno w laboratorium, jak i w terenie. 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku mikrobiologa?

 • opracowywanie koncepcji oraz doskonalenie ich,
 • tworzenie teorii z zakresu wirusów i bakterii,
 • opracowywanie metod badawczych,
 • przeprowadzanie badań nad drobnoustrojami,
 • podsumowywanie badań,
 • przygotowanie stanowiska pracy oraz potrzebnych materiałów (np. posiewów),
 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych,
 • prowadzenie badań mikroskopowych,
 • diagnostyka mikrobiologiczna.

Mikrobiolog poszukuje także sposobów wykorzystania wyników badań w medycynie oraz weterynarii (np. poprzez badania wrażliwości drobnoustrojów na leki), a także w rolnictwie, przemyśle oraz środowisku.

Mikrobiolog może także pracować nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi oraz nad konkretnymi produktami. Do jego obowiązków może należeć także kontrola jakości próbek oraz sprawdzanie, czy nie dostały się do nich zanieczyszczenia biologiczne.

Video

Ile zarabia mikrobiolog?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Biolog, Botanik

Oligofrenopedagog

Niepubliczne Placówki Oświatowe Jonatan

 • Bielsko-Biała
Dodana

Nauczyciel

Integracyjne Przedszkole Zdrowia

 • Szczecin
Dodana

Nauczyciel PEDAGOG SPECJALNY

Integracyjne Przedszkole Zdrowia

 • Szczecin
Dodana

Pomoc Nauczyciela

Niepubliczne Placówki Oświatowe Jonatan

 • Bielsko-Biała
Dodana

Nauczyciel języka angielskiego

Niepubliczne Placówki Oświatowe Jonatan

 • Bielsko-Biała
Dodana

Szacunkowe zarobki mikrobiologa mają szerokie widełki. Na wynagrodzenie mikrobiologa mają wpływ zarówno wykształcenie (licencjat, magister lub doktor), jak i doświadczenie. Najwyższe zarobki oferują firmy farmaceutyczne oraz kosmetyczne. Średnie zarobki obejmują pracowników uczelni, a najniższe - mikrobiologów pracujących w placówkach państwowych, np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 4 200 zł 3 193 zł
ŚREDNIE 4 900 zł 3 671 zł
WYSOKIE 5 700 zł 4 216 zł

W jakich warunkach pracuje mikrobiolog?

Mikrobiolog pracuje głównie w warunkach laboratoryjnych. Laboratoria przeważnie znajdują się na terenie większych firm i stanowią ich część. Pracownicy badają, np. próbki kosmetyków w celu znalezienia ewentualnych zanieczyszczeń biologicznych. Mikrobiolog może pracować także w terenie. 

Warunki pracy mikrobiologa są ściśle określone. Musi on zachowywać bezpieczeństwo, a także zabezpieczać siebie przed zakażeniem drobnoustrojami, które bada. Dlatego też zawód ten posiada odpowiednio przygotowane dokumenty prawne, które określają wszystkie ważne aspekty pracy. Oprócz nich powstają zbiory przepisów, np. GMP, które także regulują wykonywanie obowiązków mikrobiologa oraz czuwają nad jakością pracy. 

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku mikrobiologa?

Na stanowisku mikrobiologa występują przede wszystkim biologiczne czynniki szkodliwe, które wynikają z charakteru pracy oraz zakresu obowiązków. Dlatego też mikrobiolog musi dbać o bezpieczeństwo i przestrzegać wszelkich przepisów BHP. Zagrażają mu także czynniki szkodliwe chemiczne. Mikrobiolog pracuje z różnymi środkami chemicznymi oraz lekami. Bada on, jaki mają wpływ na drobnoustroje. Szkodliwe czynniki chemiczne mogą przedostawać się do organizmu przez skórę, drogi oddechowe, a także usta oraz przewód pokarmowy. Dlatego też mikrobiolog pracuje w odpowiednio dobranym stroju, który zawiera m.in. rękawiczki oraz okulary ochronne, a także fartuch.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku mikrobiologa?

 • sprawności sensomotoryczne,
 • dobry wzrok,
 • sprawne ręce,
 • doskonała koordynacja ręka-oko,
 • brak alergii na substancje chemiczne, które wykorzystywane będą podczas pracy,
 • brak przeciwwskazań do pracy w warunkach laboratoryjnych.
mikrobiolog

Czy do pracy na stanowisku mikrobiologa potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

By pracować jako mikrobiolog, należy skończyć studia na kierunku mikrobiologii. W zależności od stopnia studiów, mikrobiolog będzie mógł poszukiwać pracy na różnych stanowiskach oraz oczekiwać innych zarobków.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE Osoby, które chcę pracować jako mikrobiolog musi ukończyć studia na kierunku mikrobiologia. -
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie mikrobiologa?

Mikrobiolog może zostać zatrudniony na uczelni jako pracownik badawczy. Podczas swojej pracy będzie on wykonywać badania oraz publikować artykuły naukowe w swojej dziedzinie. Dodatkowo musi prowadzić zajęcia dla studentów. Po uzyskaniu stopnia doktorskiego, mikrobiolog może starać się o habilitację. Jest to jednak trudna ścieżka kariery, która wymaga niesamowitej wiedzy oraz umiejętności dydaktycznych. Dlatego też na uczelniach zatrudnia się niewielu mikrobiologów. Mimo wszystko warto zdobywać kolejne stopnie naukowe, ponieważ pozwalają one na większe zarobki. 

Mikrobiolog może także znaleźć pracę w sektorze prywatnym, czyli różnego rodzaju firmach. Najczęściej są to firmy związane z przemysłem farmaceutycznym lub kosmetycznym, ale mikrobiolodzy mogą pracować także w innych branżach, np. gastronomicznej. Ambitni pracownicy mogą liczyć z czasem na awanse na stanowiska szefów działu lub specjalistów kierujących określonymi zespołami badawczymi. Awanse te mają miejsce najczęściej w placówkach, które posiadają duże działy kontroli jakości, a także badań i rozwoju. W tych miejscach zarobki są wyższe niż na uczelniach.

W państwowych placówkach, np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej także czeka praca na mikrobiologów. Jednakże oferuje ona najniższe możliwe zarobki.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako mikrobiolog?

 • zdolność uczenia się i chęć poszerzania wiedzy,
 • cierpliwość,
 • precyzja w działaniu,
 • zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • zdolność myślenia logicznego oraz analizy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności matematyczne,
 • umiejętność obsługi komputera oraz potrzebnych programów komputerowych,
 • umiejętność organizacji i planowania pracy,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.
mikrobiolog

Czy zawód mikrobiologa jest przyszłościowy?

Zawód mikrobiologa jest bardzo przyszłościowy. Z racji tego, że rynek kosmetyków i leków ciągle się rozrasta, mikrobiolodzy znajdą w nim zatrudnienie. Również na uczelniach wyższych są potrzebni ambitni mikrobiolodzy, którzy jednocześnie potrafią przekazywać wiedzę innym.

Podsumowanie:
 • Podczas wykonywania badań mikrobiolog sprawdza odporność bakterii i wirusów na różne środki fizyczne, chemiczne oraz leki, przy czym jego praca odbywa się w laboratorium lub w terenie. Mikrobiologowie zajmują się także wykorzystaniem badań w medycynie, weterynarii, rolnictwie, przemyśle oraz środowisku.
 • Zarobki mikrobiologów uzależnione są od stopnia wykształcenia oraz doświadczenia. Najwyższe zarobki oferują firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, a najniższe mikrobiolodzy pracujący w państwowych instytucjach, np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Warunki pracy mikrobiologa wymagają zachowania bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów BHP, ponieważ istnieje ryzyko zakażenia drobnoustrojami lub narażenia się na szkodliwe czynniki chemiczne.
 • Do pracy na stanowisku mikrobiologa niezbędne są studia na kierunku mikrobiologii, natomiast dodatkowe kursy czy szkolenia są przydatne, ale nie wymagane. Mikrobiolodzy mogą pracować w sektorze prywatnym lub państwowym, a ich kariera może prowadzić do stanowiska szefów działu lub specjalistów kierujących zespołami badawczymi.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda praca mikrobiologa?

Mikrobiolog pracuje w warunkach laboratoryjnych. Bada on, jaki wpływ mają drobnoustroje na środowisko, a także, w jaki sposób się rozwijają i jakie są ich funkcje życiowe. Zajmuje się on także badaniem wrażliwości bakterii i wirusów na leki oraz substancje chemiczne i fizyczne. Może także badać kosmetyki i wyroby farmaceutyczne.

Gdzie może pracować mikrobiolog?

Mikrobiolog może pracować na uczelni, gdzie przeprowadza badania naukowe oraz przekazuje swoją wiedzę studentom. Może pracować także w laboratoriach w firmach m.in. farmaceutycznych, gastronomicznych oraz kosmetycznych. Znajdzie także zatrudnienie w państwowych placówkach.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

9 komentarzy

Opel

Opel

My, mikrobiolodzy, musimy dbać o swoje bezpieczeństwo w pracy, ale i tak cieszy mnie, że mogę pracować nad czymś tak ważnym i dawać konkretny wkład w naukę i badania.
Estella

Estella

Brzmi to jak trudny i wymagający zawód, ale z drugiej strony ważne jest, żeby robić coś, co ma sens i pomaga w rozwoju różnych branż, jak medycyna czy przemysł kosmetyczny.
syrusz

syrusz

Bardzo cenimy pracowników z wykształceniem w zakresie mikrobiologii, ale równie ważne są dla nas umiejętności praktyczne i doświadczenie w pracy w laboratorium.
Marta Waliczek

Marta Waliczek

Studia na mikrobiologii to niejedyny sposób, żeby pracować w tym zawodzie. Niektóre firmy zatrudniają także osoby po innych kierunkach, ale z doświadczeniem w laboratorium.
Kasia

Kasia

Praca w laboratorium wymaga dużej precyzji i skupienia, ale dzięki niemu możemy pomóc w walce z chorobami i odkryć nowe rozwiązania technologiczne. Bardzo cenię swoją pracę jako mikrobiolog.
Roxa

Roxa

Niestety, jako osoba bezrobotna szukam pracy w różnych dziedzinach, ale po przeczytaniu tego artykułu zaciekawił mnie zawód mikrobiologa. Może to być właśnie to, czego szukam.
Ula

Ula

Dla naszej firmy związanej z przemysłem farmaceutycznym bardzo ważne są wyniki badań mikrobiologicznych. Dlatego też zatrudniamy najlepszych specjalistów, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo i jakość naszych produktów.
Euzebiusz

Euzebiusz

Na pewno nie jest łatwo znaleźć pracę jako mikrobiolog, ale patrząc na przyszłość tego zawodu i rozwijający się rynek kosmetyków i leków, warto dać mu szansę.
Ahonen

Ahonen

Jako pracownik laboratorium wiem, że praca mikrobiologa może być trudna i wymagająca, ale daje też wiele satysfakcji. Widzieć jak nasze badania pomagają w medycynie, to niesamowite uczucie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka