Zawody i ich potencjał

Prokurator - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

27 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

5 komentarzy
Prokurator - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Prawo to jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Oferuje swoim absolwentom szeroki wybór różnych ścieżek zawodowych. Jednym z najbardziej pożądanych zawodów prawniczych jest prokurator. Czego dowiesz się podczas lektury tego artykułu?
 • jaka jest specyfika pracy prokuratora;
 • jakie cechy przydadzą się podczas wykonywania tego zawodu;
 • na jakie zarobki może liczyć osoba po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej;
 • jak wygląda ścieżka kształcenia;
 • jak wyglądają możliwości zatrudnienia osoby pracującej w zawodzie prokuratora;
 • czy prokurator to zawód przyszłościowy.

Prokurator – na czym polega praca?

Prokurator jest jednym z zawodów prawniczych. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie zadań związanych ze ściganiem przestępstw oraz przestrzeganiem praworządności. Praca prokuratora polega przede wszystkim na prowadzeniu postępowania w sprawach karnych oraz pełnienia roli oskarżyciela podczas spraw sądowych. 

Prokurator często utożsamiany jest jedynie z prawem karnym. Ma on jednak uprawnienia również do wytaczania powództw w zakresie prawa cywilnego. Możliwości osoby wykonującej zawód prokuratora są stosunkowo szerokie. Może uczestniczyć w praktycznie każdym postępowaniu, które odbywa się przed sądami, trybunałami, a także organami administracyjnymi

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku prokuratora?

 • pełnienie funkcji oskarżyciela,
 • podejmowanie środków, które mają na celu prawomocne stosowanie przepisów w postępowaniach,
 • współpraca z organami państwa,
 • prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych,
 • wytaczanie powództw.

Video

Cechy dobrego prokuratora

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Prawnik

Asystent sędziego

Sąd Rejonowy w Gliwicach

 • Gliwice
Dodana

Asystent sędziego

Sąd Rejonowy w Goleniowie

 • Goleniów
Dodana

Asystent sędziego

Sąd Rejonowy w Przemyślu

 • Przemyśl
Dodana

Asystent sędziego (kd-111-18/2023)

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

 • Warszawa
Dodana

Starszy specjalista (zespół prawny)

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

 • Zegrze
Dodana

Dobry prokurator to osoba, która zdobyła odpowiednie doświadczenie i posiada wiedzę merytoryczną na wysokim poziomie. Jednak jest to jedynie jeden z elementów istotnych w tym zawodzie. Prokurator pracuje z ludźmi. Pożądaną cechą jest więc łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w grupie.

Praca prokuratora wymaga wykształconej umiejętności logicznego myślenia oraz precyzyjnej argumentacji. Codzienne zadania wykonywane przez prawnika tej specjalności mogą być obciążające pod kątem psychicznym. Ważna jest więc umiejętność radzenia sobie ze stresem i panowania nad emocjami. 

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku prokuratora?

 • Dobra kondycja fizyczna – prokurator prowadzi siedzący tryb życia, często pracuje bez przerw przez długie godziny. W celu uniknięcia nieprzyjemnych schorzeń – w szczególności dotyczących kręgosłupa – niezbędna jest regularna aktywność fizyczna
 • Odporność psychiczna – profesja prokuratora wymaga podejścia z dystansem zarówno do sytuacji pokrzywdzonego jak i oskarżonego. Niezbędna jest więc umiejętność oddzielenia życia zawodowego od prywatnego
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem – w codziennym życiu prokurator spotyka różne stresujące, niespodziewane problemy. Atutem będzie więc silny układ nerwowy, który pozwoli na łatwiejsze opanowanie technik radzenia sobie ze stresem. 
 • Dobry wzrok – duża ilość pracy biurowej może być męcząca dla oczu, dlatego zaleca się regularne wizyty u okulisty

Ile zarabia prokurator?

Zarobki prokuratora regulowane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustala się na podstawie przeciętnej wartości pensji z drugiego kwartału poprzedniego roku kalendarzowego. Istnieje możliwość podniesienia zarobków poprzez uzyskanie dodatków za wykonywanie zawodu przez długi okres czasu. Może stanowić on maksymalnie 20% zasadniczej wartości wynagrodzenia.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 8 400 zł 6 056 zł
ŚREDNIE 11 300 zł 8 033 zł
WYSOKIE 15 300 zł

10 760 zł

Czy do pracy na stanowisku prokuratora potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Aby zostać prokuratorem, niezbędne jest ukończenie pięcioletnich, magisterskich studiów prawniczych. Jest to dopiero pierwszy krok ścieżki zmierzającej ku zdobyciu uprawnień zawodowych. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej niezbędne jest przystąpienie do egzaminu na aplikację. Sama aplikacja trwa trzy lata i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyki w sądach i prokuraturze. Ostatnim elementem edukacji jest podejście do egzaminu zawodowego i zaliczenie go z pozytywnym rezultatem. Ilustruje to poniższa tabela:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE W celu wykonywania zawodu prokuratora konieczne jest ukończenie studiów prawniczych, a dodatkowo trzy lata aplikacji prokuratorskiej. -
PRZYDATNE - -

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku prokuratora?

Nie każda osoba może ubiegać się o pracę na stanowisku prokuratora. Podstawowym wymogiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz ukończenie studiów prawniczych. Wykluczone są osoby, które zostały skazane za popełnienie czynu zabronionego, który był ścigany z oskarżenia publicznego. Prokuratorem nie mogą zostać żołnierze zawodowi, ani prawnicy pełniący dotychczas funkcje sędziowskie, którzy uchybili godności tego urzędu i potwierdziło to prawomocne orzeczenie. 

Zawód prokuratora to praca dla osób uczciwych, które pragną nieustannie się rozwijać i posiadają wysokie poczucie etyki zawodowej. Doskonale sprawdzą się na tym stanowisku osoby dążące do podnoszenia swoich kwalifikacji. Atutem w wykonywaniu obowiązków będzie też z pewnością umiejętność analizy faktów i wyodrębniania informacji wywierających szczególne znaczenie na losy sprawy.

prokurator

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako prokurator?

 • umiejętność obsługi systemów informacji prawniczej m.in LEX, LEGALIS
 • logiczne myślenie
 • umiejętność argumentacji
 • znajomość technik panowania nad stresem
 • umiejętność pracy pod presją
 • sprawne wyszukiwanie informacji w długich i skomplikowanych aktach
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie prokuratora?

Pracodawcą prokuratora, co do zasady, może być jedynie państwo. Wynika z tego, że najczęściej prokurator pracuje przede wszystkim w prokuraturze. Dodatkową możliwością podjęcia pracy zarobkowej jest zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym lub naukowym – jednak pod pewnymi warunkami. Tego rodzaju zajęcie nie może w żaden sposób przeszkadzać w wykonaniu podstawowych zadań prokuratora.

Wykluczone jest posiadanie przez prokuratora własnej działalności gospodarczej, uczestniczenie w spółce, a także podejmowanie jakiegokolwiek zajęcia, które może wpływać na jego bezstronność. Prokurator to zawód zaufania publicznego, ograniczony przez sztywne przepisy dotyczące etyki. Osoba pracująca w zawodzie prokuratora nie może działać na szkodę wizerunku swojego urzędu.

prokurator

Czy zawód prokuratora jest przyszłościowy?

Zawód prokuratora to profesja, którą cechuje wysoki stopień sformalizowania. Z jednej strony może wydawać się, że ogranicza to perspektywy zawodowe – jednak nic bardziej mylnego. Praca prokuratora to gwarancja stałej pensji, która nie ulegnie znaczącemu zmniejszeniu w związku ze zmianami gospodarczymi. Równocześnie możliwe jest też podnoszenie swoich kwalifikacji, a tym samym zwiększanie zarobków. 

Prokurator to osoba, która służy społeczeństwu i odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu systemu prawnego. Jest to zawód niezwykle potrzebny w obecnym systemie prawnym i politycznym, który mimo głęboko zakorzenionej tradycji, nieustannie się rozwija.

Podsumowanie:
 • Prokurator posiada szerokie możliwości pracy i może uczestniczyć w praktycznie każdym postępowaniu, które odbywa się przed sądami, trybunałami, a także organami administracyjnymi.
 • Dobry prokurator to osoba, która ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę merytoryczną na wysokim poziomie oraz umiejętności interpersonalne, logicznego myślenia i radzenia sobie ze stresem.
 • Wysokość zarobków prokuratorów zależy od licznych czynników, ale minimalne wynagrodzenie wynosi 8,4 tys. zł brutto, a średnie 11,3 tys. zł brutto.
 • Aby zostać prokuratorem, niezbędne jest ukończenie pięcioletnich, magisterskich studiów prawniczych, aplikacji prokuratorskiej trwającej trzy lata oraz zdanie egzaminu zawodowego.

Najczęściej zadawane pytania

Ile lat trwa proces kształcenia na prokuratora?

Aby zostać prokuratorem należy ukończyć studia prawnicze, które trwają sto lat. Po uzyskaniu dyplomu, magister prawa zobowiązany jest do podejścia do egzaminu, a następnie ukończenia 3–letniej aplikacji prokuratorskiej. Cała ścieżka kształcenia zajmuje około 8 lat.

Jak wygląda praca w prokuraturze?

Prokurator zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi ze ściganiem przestępców. Często uczestniczy również w postępowaniach cywilnych. Jego główną funkcją jest pełnienie roli oskarżyciela podczas sprawy sądowej. 

Czy prokurator ma stałe godziny pracy?

Prokurator to zawód, którego nie obowiązują stałe godziny pracy. Czas poświęcany na wykonanie obowiązków zależy od umiejętności organizacji czasu, a także ilości powierzonych spraw. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

5 komentarzy

Norbert

Norbert

Widzę, że zawód prokuratora to nie tylko odpowiedzialna praca, ale także wymagający wykształcenia i doświadczenia. Z pewnością zatrudniłbym kogoś, kto posiada umiejętności analityczne i logiczne myślenie, a także doskonałą znajomość prawa. Cieszę się, że artykuł pokazuje, jakie są wymagania i jak trudno jest przeciąć się na stanowisku prokuratora.
Game Over

Game Over

Artykuł dobrze pokazuje, jak trudno jest dostać pracę na stanowisku prokuratora. Wymaga to wiele poświęceń i wysiłku. Jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy podejmują się takiego wyzwania. Na pewno nie jest to zawód dla każdego, ale dla tych, którzy się do niego nadają, może to być świetna droga zawodowa.
Nosfer

Nosfer

Praca prokuratora wydaje się ciekawa, ale wymaga długiej i trudnej drogi. Warto zastanowić się, czy na pewno chcę iść w tym kierunku. Jestem pod wrażeniem artykułu i tego, jak wiele możliwości daje zawód prokuratora. Na pewno warto zrobić dokładne rozeznanie, aby podjąć najlepszą decyzję.
Fabian

Fabian

Rozważam podjęcie studiów prawniczych i praca prokuratora wydaje mi się bardzo interesująca. Artykuł bardzo mnie zainspirował i zachęcił do dalszego działania. Widać, że to zawód wymagający i odpowiedzialny, jednakże z odpowiednim przygotowaniem i umiejętnościami może prowadzić do sukcesu.
Wow

Wow

Studia trwające sto lat - to brzmi jak zachęta.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka