Zawody i ich potencjał

Rzecznik praw konsumenta - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

27 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

8 komentarzy
Rzecznik praw konsumenta - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Rzecznik praw konsumenta to specjalista zajmujący się udzielaniem porad i informacji prawnych związanych m.in z naruszeniem umów sprzedaży, czy kontraktów o świadczenie usług.

Czego dowiesz się o tym zawodzie po przeczytaniu poniższego artykułu?

 • Na czym polega praca rzecznika praw konsumenta;
 • czym powinien cechować się kandydat na to stanowisko;
 • jakie zarobki są oferowane rzecznikowi praw konsumenta;
 • jak wygląda ścieżka kształcenia zawodowego;
 • jakie kompetencji przydadzą się podczas pracy w zawodzie;
 • jakie są możliwości zatrudnienia;
 • czy zawód rzecznika praw konsumenta jest przyszłościowy.

Rzecznik praw konsumenta - na czym polega praca?

Obszar działania rzecznika praw konsumenta obejmuje przede wszystkim obronę klientów przed przedsiębiorcami, którzy naruszają prawo. Szczegółowy zakres obowiązków reguluje Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Rzecznik praw konsumenta posiada uprawnienia do pełnienia funkcji oskarżyciela w imieniu poszkodowanego.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku rzecznika praw konsumenta?

 • udzielanie porad prawnych;
 • bezpłatne udzielanie informacji dotyczących praw konsumentów;
 • współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • występowanie z powództwem w imieniu poszkodowanego klienta;
 • kontakt z przedsiębiorcami naruszającymi przepisy;
 • kontrola prawa miejscowego pod kątem ochrony praw konsumenta;
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej praw konsumenta.

Video

Cechy dobrego rzecznika praw konsumenta

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Rzecznik

LAWYER (M/F)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Zielona Góra
Dodana

PRAWNIK (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Zielona Góra
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Każda osoba, która chce podjąć się pracy jako rzecznik praw konsumenta, ma obowiązek zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Jednak formalne kwalifikacje i wiedza merytoryczna to tylko jedna z niezbędnych kompetencji. Rzecznik praw konsumenta pracuje z ludźmi. Wykonywanie tego zawodu wymaga więc umiejętności pracy w zespole oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów. Konieczna jest też szczegółowa znajomość przepisów i umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce. 

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako rzecznik praw konsumenta?

 • otwartość i rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • znajomość systemów informacji prawnej np. LEX, LEGALIS;
 • szybkie analizowanie informacji;
 • umiejętność dostosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków pracy;
 • umiejętność łączenia informacji z różnych dziedzin (prawo, finanse, zarządzanie) i wysnuwania na ich podstawie wniosków;
 • sprawne wypowiadanie się na forum;
 • precyzja w wykonywaniu powierzonych zadań i terminowość;
 • kultura osobista;
 • umiejętność odpowiedniego kierowania rozmową i używanie profesjonalnego słownictwa.

Ile zarabia rzecznik praw konsumenta?

Rzecznik praw konsumenta jest zatrudniany w jednostkach samorządu terytorialnego i podlega strukturze administracyjnej powiatu. Jego wynagrodzenie jest określane odgórnie. Możliwe jest też uzyskanie dodatku funkcyjnego, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26.07.2000r. Maksymalna wysokość dodatku może wynieść 140% podstawowej pensji - jest to możliwość do znacznego podniesienia swoich zarobków. Szacuje się, że przeciętna płaca osoby pracującej jako rzecznik praw konsumenta waha się od 1000 do 5000 zł. Stawka zależy od wielu różnych czynników. Wpływ na wynagrodzenie ma województwo, miejsce zatrudnienia, a także ilość przepracowanych godzin - rzecznicy praw konsumenta są często zatrudniani na 1/4 bądź 1/2 etatu. 

Czy do pracy na stanowisku rzecznika praw konsumenta potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Osoba aspirująca na stanowisko rzecznika praw konsumenta musi ukończyć 18 rok życia oraz posiadać zdolność do czynności prawnych. Tego zawodu nie mogą wykonywać osoby, które były karane. Zgodnie z przepisami, wymagane jest ukończenie studiów - najlepiej w sektorze prawnym lub finansowym - oraz posiadanie pięcioletniego doświadczenia zawodowego. Niektóre uczelnie wyższe oferują również studia podyplomowe w zakresie ochrony praw konsumentów. Warto pamiętać o tym, że rzecznik praw konsumenta - podobnie jak każda osoba pracująca w sektorze prawnym - jest zobowiązany do nieustannego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE W celu wykonywania zawodu rzecznika praw konsumenta konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Najlepszą możlwiością są studia podyplomowe w zakresie ochrony praw konsumentów. -
PRZYDATNE - -

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku rzecznika praw konsumenta?

W zawodzie rzecznika praw konsumenta najlepiej odnajdą się osoby, które ukończyły studia magisterskie w zakresie prawa, ekonomii czy finansów. Dużym atutem będzie też doświadczenie w branży pokrewnej, które było okazją do nauczenia się swobodnej współpracy z ludźmi i poruszania się w informacjach dotyczących systemu prawnego. 

Jego zadaniem jest podejmowanie interwencji w sytuacjach dotyczących m.in braku rzetelnych informacji dotyczących oferowanych usług. Można powiedzieć, że rzecznik praw konsumenta to swego rodzaju mediator pomiędzy klientem, a przedsiębiorcą. Jest to praca, która dla wielu osób może stanowić niemałe wyzwanie. Wymaga umiejętności zachowania dystansu w stosunku do spornych kwestii i oddzielenia pracy od życia osobistego. Środowisko pracy często bywa stresujące - zawód ten polecany jest osobom, które nie mają problemów z funkcjonowaniem pod presją. Specyficzny zakres obowiązków sprawia, że rzecznik praw konsumenta powinien cechować się dobrym zdrowiem - zarówno psychicznym, jak i fizycznym.

rzecznik praw konsumenta

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku rzecznika praw konsumenta?

 • dobry wzrok - to niezbędna cecha każdego pracownika biurowego;
 • odporność psychiczna - praca rzecznika praw konsumenta związana jest z wypełnianiem obowiązków pod presją czasu i funkcjonowaniem w różnorodnym środowisku, wśród osób o spornych poglądach. Ważne jest opanowanie technik radzenia sobie ze stresem;
 • dobra kondycja - prowadzenie zdrowego trybu życia to duży atut dla osób pracujących głównie w pozycji siedzącej;
 • dobrze funkcjonujący aparat mowy - obowiązki rzecznika praw konsumenta wiążą się z dużą ilością pracy głosu.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie rzecznika praw konsumenta?

Rzecznik praw konsumenta to osoba, która podlega strukturom administracyjnym powiatów. Miejscem zatrudnienia jest biuro mieszczące się zazwyczaj w urzędzie miasta lub dzielnicy. Jest to najczęściej wybierane miejsce pracy. Niektóre z osób trudniących się tą profesją znajduje posadę także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Alternatywną ścieżką zawodową jest też praca na infolinii i w różnorodnych centrach informacji takich jak chociażby Urząd Transportu Kolejowego czy Europejskie Centrum Konsumenckie.

rzecznik praw konsumenta

Czy zawód rzecznika praw konsumenta jest przyszłościowy?

Rzecznik praw konsumenta to specjalista, który nie może narzekać na niedobór obowiązków. Prawo nieustannie się zmienia - jest to jedna z wielu przyczyn popularności korzystania z wszelkiego rodzaju porad prawnych. Praktycznie nie istnieje ryzyko zaprzestania korzystania z usług rzecznika praw konsumenta przez polskie społeczeństwo. Można stwierdzić, że z roku na roku z porad korzysta coraz więcej osób. 

Niezwykle popularne transakcje internetowe prowadzą do wielu nieścisłości i konfliktów, które są trudne do rozwiązania na własną rękę. Rzecznik praw konsumenta to profesja coraz bardziej doceniana, a porady specjalistów w tej dziedzinie cieszą się dużym uznaniem. Jest to zawód, który może spodziewać się dobrych prognoz na przyszłość.

Podsumowanie:
 • Rzecznik praw konsumenta zajmuje się obroną klientów przed przedsiębiorcami naruszającymi prawo, a jego szczegółowe obowiązki reguluje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • Dobry rzecznik praw konsumenta powinien posiadać formalne kwalifikacje, ale również umiejętności pracy w zespole, nawiązywania kontaktów oraz szczegółową znajomość przepisów.
 • Wysokość wynagrodzenia rzecznika praw konsumenta jest zależna od wielu czynników, takich jak miejsce zatrudnienia, ilość przepracowanych godzin, czy województwo, jednak szacuje się, że średnia płaca wynosi od 1000 do 5000 zł.
 • Aby pracować na stanowisku rzecznika praw konsumenta, konieczne jest ukończenie studiów oraz posiadanie pięcioletniego doświadczenia zawodowego, a najlepszą opcją są studia podyplomowe w zakresie ochrony praw konsumentów.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie rzecznik praw konsumenta znajdzie zatrudnienie?

Rzecznik praw konsumenta pracuje przede wszystkim w urzędzie powiatowym. Stanowiska dla osób wykonujących ten zawód są również oferowane przez infolinie czy różne centra informacji.

Z jakimi problemami można zgłosić się do rzecznika praw konsumenta?

Konsument może zgłosić się po poradę przede wszystkim w kwestii naruszeń prawa związanych z umowami o świadczenie usług lub kontraktami sprzedaży.

W jakich sprawach rzecznik praw konsumenta nie może udzielić porady?

Rzecznik praw konsumenta nie może udzielać porad przedsiębiorcom. W zakres jego kompetencji nie wchodzą sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych czy ochroną danych osobowych. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

8 komentarzy

Jensen

Jensen

Często słyszy się o sytuacjach, w których przedsiębiorcy naruszają prawa konsumentów. Z pewnością praca rzecznika ma duże znaczenie dla ochrony praw konsumentów.
Joanna

Joanna

Jest Rzecznik Praw Obywatelskich ale... Rzecznik Konsumentów (bez słowa Praw i liczba mnoga czyli Konsumentów a nie Konsumenta).
Joanna

Joanna

Przede wszystkim Pani redaktor nawet nie zna właściwej nazwy. Prawidłowa to Powiatowy/Miejski Rzecznik Konsumentów.
Memphisto

Memphisto

Świetne kompetencje interpersonalne oraz dobra znajomość prawa i przepisów to kluczowe cechy dobrego rzecznika praw konsumenta. Z pewnością jest to wymagająca praca, ale też bardzo satysfakcjonująca.
Zosia

Zosia

Chciałabym pracować jako rzecznik praw konsumenta, ale niestety wymagane jest 5-letnie doświadczenie zawodowe. Ciężko jest zdobyć doświadczenie, gdy nie ma się szansy na pierwszą pracę.
Gienek pr. po prakt.

Gienek pr. po prakt.

Rzecznik praw konsumenta to bardzo ważne stanowisko w naszej firmie. Doceniamy profesjonalizm i zaangażowanie naszego rzecznika, który pomaga nam zapewnić najlepszą jakość usług dla naszych klientów.
ktos

ktos

Praca rzecznika praw konsumenta wydaje się bardzo interesująca, ale wymagania są dość wysokie. Trzeba mieć nie tylko wykształcenie magisterskie, ale też 5-letnie doświadczenie.
Ola_bb

Ola_bb

Ciekawe, że odgórnie określane są zarobki rzecznika praw konsumenta. Mam nadzieję, że są one adekwatne do wagi wykonywanej pracy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka