!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zawody i ich potencjał

Sędzia - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

27 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 9 głosów

9 głosów

0 komentarzy

Sędzia - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Sędzia to profesja prawnicza pożądana przez wielu studentów wydziałów prawa i administracji. Jest to zawód prawniczy cieszący się szacunkiem i utożsamiany z prestiżem społecznym.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

 • jak w praktyce wygląda praca sędziego;
 • jakie cechy powinien mieć dobry sędzia;
 • na jakie zarobki może liczyć prawnik zatrudniony na tym stanowisku;
 • jak wygląda ścieżka kształcenia sędziego;
 • kto odnajdzie się w tym zawodzie;
 • czy zawód sędziego to przyszłościowa profesja.

Sędzia – na czym polega praca?

Zawód sędziego jest profesją cieszącą się największym szacunkiem wśród wszystkich zawodów prawniczych. Praca sędziego jest niezwykle odpowiedzialna. To od niego zależy, jakie konsekwencje poniosą strony procesu. Podstawowym obowiązkiem jest rzetelne zapoznanie się z aktami danej sprawy, przed wejściem na salę sądową a następnie przesłuchanie stron i wydanie wyroku. Sędzia to zawód zaufania publicznego. Osoba wykonująca tę pracę jest funkcjonariuszem publicznym, który rozstrzyga konflikty na bazie wykładni obowiązującego prawa. 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku sędziego?

 • analizowanie aktów sprawy;
 • przesłuchiwanie świadków i oskarżonych;
 • rozstrzyganie sporów w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • zapoznawanie się z opiniami biegłych;
 • występowanie na sali sądowej;
 • bieżące informowanie uczestników postępowania o stanie sprawy;
 • kontrolowanie dokumentacji.

Video

Cechy dobrego sędziego

Dobry sędzia to osoba, która uzyskała formalne wykształcenie oraz cechuje się wysokim poziomem wiedzy. Do rzetelnego wykonywania swojej profesji, niezbędne jest dążenie do nieustannego dokształcania się. Specyfiką wszystkich zawodów prawniczych – w tym sędziego – jest to, że prawo nieustannie się zmienia. W związku z tym proces kształcenia trwa przez całe życie zawodowe. 

Sędzia powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności pełnionej przez siebie funkcji. Niezbędne jest posiadanie ukształtowanego systemu wartości, poczucie etyki, a także łatwość w zachowaniu bezstronności podczas rozstrzygania spraw i wydawania orzeczeń. 

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako sędzia?

 • znajomość systemów LEX i LEGALIS;
 • umiejętność stosowania wykładni prawa;
 • szybkie analizowanie informacji;
 • umiejętność formułowania precyzyjnych pytań;
 • łatwość w komunikacji międzyludzkiej;
 • dokładność i precyzja w postępowaniu;
 • nieuleganie wpływom zewnętrznym.

Ile zarabia sędzia?

Wysokość pensji sędziego jest ustalana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Najważniejsze zmienne, różnicujące zarobki sędziów to miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje. Wynagrodzenie oferowane przez sądy apelacyjne może być nawet o kilka tysięcy wyższe niż stawki proponowane w sądach rejonowych. Ważną informacją jest to, że każdy sędzia otrzymuje dodatek za długoletni staż pracy, który może wynosić nawet 20% zasadniczego wynagrodzenia.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 11 200 zł 7 965 zł
ŚREDNIE 14 200 zł 10 010 zł
WYSOKIE 19 000 zł 13 283 zł

Czy do pracy na stanowisku sędziego potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Pierwszym etapem kształcenia, którego zaliczenie jest niezbędne do uzyskania kompetencji sędziego, jest ukończenie magisterskich studiów prawniczych. Następnie koniecznością jest zakwalifikowanie się na trzyletnią aplikację sędziowską lub prokuratorską, która kończy się egzaminem. Sędzia to zawód powoływany przez Prezydenta RP.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE W celu wykonywania zawodu sędziego konieczne jest ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku prawniczym. Niezbędne jest także odbycie aplikacji sędziowskiej, która trwa 3 lata. -
PRZYDATNE - -

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku sędziego? 

Praca sędziego nie jest profesją dla każdego. Istnieją ścisłe ograniczenia, które muszą zostać spełnione przez kandydata na to stanowisko. Przede wszystkim – niezbędne jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Przepisy wskazują też, że powołana może zostać osoba, która ukończyła 29 rok życia oraz wyróżnia się nieskazitelnym charakterem. Przed objęciem funkcji sędziego niezbędne jest uzyskanie trzyletniego doświadczenia na stanowisku asesora sądowego. 

Osoba podejmująca decyzję o wybraniu tej ścieżki zawodowej powinna być świadoma specyfiki profesji sędziego. Konieczność nieustannego rozwoju, przestrzegania tajemnicy zawodowej i podejmowania odpowiedzialnych decyzji może dla niektórych osób okazać się dość obciążająca.

 sędzia

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku sędziego?

 • dobry wzrok – jest niezbędny nie tylko do czytania akt procesowych lecz także w celu oceny dowodów. Osoba posiadająca wadę wzroku, której nie można skorygować okularami jest wykluczona z podjęcia zawodu sędziego
 • pozytywne wyniki badań laryngologicznych – sędzia ma za zadanie nie tylko słuchanie, lecz również publiczne wypowiadanie się. 
 • odporność na stres – zawód sędziego wymaga pracy pod presją czasu oraz rozstrzygania wielu spornych dylematów. Wykonywanie tego rodzaju zadań wymaga opanowania technik radzenia sobie ze stresem i umiejętności oddzielenia życia prywatnego od zawodowego.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie sędziego?

Sędzia to osoba zatrudniana przez państwo. Ilość miejsc pracy jest więc ograniczona, a uzyskanie wykształcenia nie jest gwarancją zatrudnienia. Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów kwalifikacyjnych, kandydat na sędziego przechodzi trzyletnią praktykę w roli asesora. Miejsce pracy może zostać zaoferowane przez sąd rejonowy, apelacyjny, Sąd Najwyższy, a także Ministerstwo sprawiedliwości. 

Głównym miejscem pracy sędziego jest sala rozpraw oraz pokój sędziowski, który pełni funkcje biurowe. Niektóre stanowiska wymagają również pracy w terenie m.in konsultowania dokumentacji w szpitalach psychiatrycznych czy domach dziecka.

sędzia

Czy zawód sędziego jest przyszłościowy?

Zawód sędziego często kojarzony jest z prestiżem i stabilizacją. Profesja ta jest pożądana przez absolwentów prawa, którzy cechują się pewnością siebie i dobrze odnajdują się w podejmowaniu decyzji. Sędzia to jedno z najważniejszych stanowisk w całym systemie sądownictwa. Wiąże się to z godziwymi zarobkami i pewnością stabilności objętej posady. 

Zawód sędziego to możliwość nieustannego rozwoju, a także uzyskiwania awansu. Sędzia może objąć stanowisko prezesa czy wiceprezesa sądu. Tego rodzaju zadania wiążą się z możliwością uzyskania dodatkowych korzyści finansowych. Sędzia to osoba, która ma przed sobą szerokie perspektywy na przyszłość i nie musi martwić się o stabilność finansową.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie pracuje sędzia?

Miejsce pracy sędziego to przede wszystkim sala sądowa. W zależności od pełnionej funkcji, sędzia z reguły wykonuje także pracę biurową. Specyfika pracy w niektórych sądach wymaga również pracy w terenie m.in w domach dziecka czy ośrodkach psychiatrycznych.

Czy studia prawnicze są potrzebne, aby wykonywać zawód sędziego?

Osoba, która pragnie wykonywać zawód sędziego powinna ukończyć studia prawnicze na wydziale prawa i administracji. Następnie, niezbędne jest podejście do egzaminu na aplikację. Kolejny etap to ukończenie aplikacji i przepracowanie trzech lat w roli asesora. 

Czy wykonywanie zawodu sędziego jest obciążające?

Sędzia to osoba, na której ciąży obowiązek podejmowania decyzji, które często nie są oczywiste. Współpraca z różnymi osobami i rozstrzyganie sporów to duża odpowiedzialność. W związku z tym, sędzia to zawód dla osób cechujących się odpornością psychiczną, które umieją oddzielić pracę od życia prywatnego. 

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.