Zawody i ich potencjał

Sędzia - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

27 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 9 głosów

9 głosów

4 komentarze
Sędzia - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Sędzia to profesja prawnicza pożądana przez wielu studentów wydziałów prawa i administracji. Jest to zawód prawniczy cieszący się szacunkiem i utożsamiany z prestiżem społecznym.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

 • jak w praktyce wygląda praca sędziego;
 • jakie cechy powinien mieć dobry sędzia;
 • na jakie zarobki może liczyć prawnik zatrudniony na tym stanowisku;
 • jak wygląda ścieżka kształcenia sędziego;
 • kto odnajdzie się w tym zawodzie;
 • czy zawód sędziego to przyszłościowa profesja.

Sędzia – na czym polega praca?

Zawód sędziego jest profesją cieszącą się największym szacunkiem wśród wszystkich zawodów prawniczych. Praca sędziego jest niezwykle odpowiedzialna. To od niego zależy, jakie konsekwencje poniosą strony procesu. Podstawowym obowiązkiem jest rzetelne zapoznanie się z aktami danej sprawy, przed wejściem na salę sądową a następnie przesłuchanie stron i wydanie wyroku. Sędzia to zawód zaufania publicznego. Osoba wykonująca tę pracę jest funkcjonariuszem publicznym, który rozstrzyga konflikty na bazie wykładni obowiązującego prawa. 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku sędziego?

 • analizowanie aktów sprawy;
 • przesłuchiwanie świadków i oskarżonych;
 • rozstrzyganie sporów w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • zapoznawanie się z opiniami biegłych;
 • występowanie na sali sądowej;
 • bieżące informowanie uczestników postępowania o stanie sprawy;
 • kontrolowanie dokumentacji.

Video

Cechy dobrego sędziego

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Prawnik

Specjalista ds. prawnych

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.

 • Rzeszów
Dodana

Asystent sędziego

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

 • Gdańsk
Dodana

Asystent sędziego

Sąd Rejonowy w Gostyninie

 • Gostynin
Dodana
Dodana

Asystent sędziego

Sąd Rejonowy w Gliwicach

 • Gliwice
Dodana

Dobry sędzia to osoba, która uzyskała formalne wykształcenie oraz cechuje się wysokim poziomem wiedzy. Do rzetelnego wykonywania swojej profesji, niezbędne jest dążenie do nieustannego dokształcania się. Specyfiką wszystkich zawodów prawniczych – w tym sędziego – jest to, że prawo nieustannie się zmienia. W związku z tym proces kształcenia trwa przez całe życie zawodowe. 

Sędzia powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności pełnionej przez siebie funkcji. Niezbędne jest posiadanie ukształtowanego systemu wartości, poczucie etyki, a także łatwość w zachowaniu bezstronności podczas rozstrzygania spraw i wydawania orzeczeń. 

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako sędzia?

 • znajomość systemów LEX i LEGALIS;
 • umiejętność stosowania wykładni prawa;
 • szybkie analizowanie informacji;
 • umiejętność formułowania precyzyjnych pytań;
 • łatwość w komunikacji międzyludzkiej;
 • dokładność i precyzja w postępowaniu;
 • nieuleganie wpływom zewnętrznym.

Ile zarabia sędzia?

Wysokość pensji sędziego jest ustalana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Najważniejsze zmienne, różnicujące zarobki sędziów to miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje. Wynagrodzenie oferowane przez sądy apelacyjne może być nawet o kilka tysięcy wyższe niż stawki proponowane w sądach rejonowych. Ważną informacją jest to, że każdy sędzia otrzymuje dodatek za długoletni staż pracy, który może wynosić nawet 20% zasadniczego wynagrodzenia.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 11 200 zł 7 965 zł
ŚREDNIE 14 200 zł 10 010 zł
WYSOKIE 19 000 zł 13 283 zł

Czy do pracy na stanowisku sędziego potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Pierwszym etapem kształcenia, którego zaliczenie jest niezbędne do uzyskania kompetencji sędziego, jest ukończenie magisterskich studiów prawniczych. Następnie koniecznością jest zakwalifikowanie się na trzyletnią aplikację sędziowską lub prokuratorską, która kończy się egzaminem. Sędzia to zawód powoływany przez Prezydenta RP.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE W celu wykonywania zawodu sędziego konieczne jest ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku prawniczym. Niezbędne jest także odbycie aplikacji sędziowskiej, która trwa 3 lata. -
PRZYDATNE - -

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku sędziego? 

Praca sędziego nie jest profesją dla każdego. Istnieją ścisłe ograniczenia, które muszą zostać spełnione przez kandydata na to stanowisko. Przede wszystkim – niezbędne jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Przepisy wskazują też, że powołana może zostać osoba, która ukończyła 29 rok życia oraz wyróżnia się nieskazitelnym charakterem. Przed objęciem funkcji sędziego niezbędne jest uzyskanie trzyletniego doświadczenia na stanowisku asesora sądowego. 

Osoba podejmująca decyzję o wybraniu tej ścieżki zawodowej powinna być świadoma specyfiki profesji sędziego. Konieczność nieustannego rozwoju, przestrzegania tajemnicy zawodowej i podejmowania odpowiedzialnych decyzji może dla niektórych osób okazać się dość obciążająca.

 sędzia

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku sędziego?

 • dobry wzrok – jest niezbędny nie tylko do czytania akt procesowych lecz także w celu oceny dowodów. Osoba posiadająca wadę wzroku, której nie można skorygować okularami jest wykluczona z podjęcia zawodu sędziego
 • pozytywne wyniki badań laryngologicznych – sędzia ma za zadanie nie tylko słuchanie, lecz również publiczne wypowiadanie się. 
 • odporność na stres – zawód sędziego wymaga pracy pod presją czasu oraz rozstrzygania wielu spornych dylematów. Wykonywanie tego rodzaju zadań wymaga opanowania technik radzenia sobie ze stresem i umiejętności oddzielenia życia prywatnego od zawodowego.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie sędziego?

Sędzia to osoba zatrudniana przez państwo. Ilość miejsc pracy jest więc ograniczona, a uzyskanie wykształcenia nie jest gwarancją zatrudnienia. Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów kwalifikacyjnych, kandydat na sędziego przechodzi trzyletnią praktykę w roli asesora. Miejsce pracy może zostać zaoferowane przez sąd rejonowy, apelacyjny, Sąd Najwyższy, a także Ministerstwo sprawiedliwości. 

Głównym miejscem pracy sędziego jest sala rozpraw oraz pokój sędziowski, który pełni funkcje biurowe. Niektóre stanowiska wymagają również pracy w terenie m.in konsultowania dokumentacji w szpitalach psychiatrycznych czy domach dziecka.

sędzia

Czy zawód sędziego jest przyszłościowy?

Zawód sędziego często kojarzony jest z prestiżem i stabilizacją. Profesja ta jest pożądana przez absolwentów prawa, którzy cechują się pewnością siebie i dobrze odnajdują się w podejmowaniu decyzji. Sędzia to jedno z najważniejszych stanowisk w całym systemie sądownictwa. Wiąże się to z godziwymi zarobkami i pewnością stabilności objętej posady. 

Zawód sędziego to możliwość nieustannego rozwoju, a także uzyskiwania awansu. Sędzia może objąć stanowisko prezesa czy wiceprezesa sądu. Tego rodzaju zadania wiążą się z możliwością uzyskania dodatkowych korzyści finansowych. Sędzia to osoba, która ma przed sobą szerokie perspektywy na przyszłość i nie musi martwić się o stabilność finansową.

Podsumowanie:
 • Sędzia to odpowiedzialne i prestiżowe stanowisko, wymagające formalnego wykształcenia, ciągłego doskonalenia oraz posiadania ukształtowanego systemu wartości.
 • Wysokość pensji sędziego zależy od miejsca zatrudnienia oraz pełnionej funkcji, z dodatkiem za długoletni staż pracy wynoszącym nawet 20% zasadniczego wynagrodzenia.
 • Do pracy na stanowisku sędziego potrzebne są magisterskie studia prawnicze oraz trzyletnia aplikacja sędziowska lub prokuratorska, a także doświadczenie na stanowisku asesora sądowego.
 • Zawód sędziego to możliwość stabilnej pracy, rozwoju oraz awansu w ramach systemu sądownictwa, jednak wymaga posiadania odpowiednich cech i nieskazitelnej reputacji.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie pracuje sędzia?

Miejsce pracy sędziego to przede wszystkim sala sądowa. W zależności od pełnionej funkcji, sędzia z reguły wykonuje także pracę biurową. Specyfika pracy w niektórych sądach wymaga również pracy w terenie m.in w domach dziecka czy ośrodkach psychiatrycznych.

Czy studia prawnicze są potrzebne, aby wykonywać zawód sędziego?

Osoba, która pragnie wykonywać zawód sędziego powinna ukończyć studia prawnicze na wydziale prawa i administracji. Następnie, niezbędne jest podejście do egzaminu na aplikację. Kolejny etap to ukończenie aplikacji i przepracowanie trzech lat w roli asesora. 

Czy wykonywanie zawodu sędziego jest obciążające?

Sędzia to osoba, na której ciąży obowiązek podejmowania decyzji, które często nie są oczywiste. Współpraca z różnymi osobami i rozstrzyganie sporów to duża odpowiedzialność. W związku z tym, sędzia to zawód dla osób cechujących się odpornością psychiczną, które umieją oddzielić pracę od życia prywatnego. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Ulka

Ulka

Interesujący artykuł. Myślałem, że zawsze potrzeba wiele pieniędzy na studiowanie prawa, ale nie zdawałem sobie sprawy, że sędzia może startować od stanowiska asesora. Bardzo ciekawe.
Paulina L

Paulina L

Są to bardzo godne zawody, ale wymagające od pracowników nieskazitelności. Uważam, że dobry sędzia powinien działać zawsze w oparciu o prawo i etykę. Wydaje mi się to bardzo ważne, zwłaszcza w profesjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.
Magda

Magda

Zaciekawił mnie ten artykuł, ponieważ od dawna zastanawiam się nad karierą prawniczą. Sędzia wydaje się być jednym z bardziej prestiżowych zawodów w tej branży. Ciekawe, jakie szanse na zatrudnienie są dla początkujących?
Maja

Maja

Praca sędziego wydaje się być bardzo odpowiedzialna i wymagająca wiedzy prawniczej. Zastanawiam się, czy zawsze jest to sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Ciekawe, jakie emocje towarzyszą sędziom podczas wydawania wyroków.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka