Zawody i ich potencjał

Zgrzewacz - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

5 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

7 komentarzy
Zgrzewacz - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Zgrzewacz to zawód o niezwykle wąskiej specjalizacji, polegający na umiejętnym łączeniu elementów konstrukcyjnych wyprodukowanych z metali niezależnych, stali oraz tworzyw sztucznych. Sam proces grzewczy zazwyczaj wykonywany jest na specjalnych maszynach nazywanych zgrzewarkami bądź na liniach zautomatyzowanych do zgrzewania. Aby zdobyć zatrudnienie w tym zawodzie, należy jednak spełnić określone wymagania oraz posiadać odpowiednie wykształcenie w tym kierunku. Na czym dokładnie polega praca zgrzewacza, jakie są zarobki i czy to stanowisko jest przyszłościowe?

Zgrzewacz - na czym polega praca?

Praca zgrzewacza polega przede wszystkim na przeprowadzaniu różnorodnych procesów grzewczych stali, metali niezależnych, tworzyw sztucznych, a także stopów przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy również odpowiednie nastawianie parametrów grzania oraz czynne dozorowanie procesów grzewczych. Dodatkowo, zgrzewacz powinien też przygotowywać materiały niezbędne do właściwego przeprowadzenia całej czynności, a następnie umiejętnie składać wyroby po skończonej pracy. Wyjątkowo istotnym zadaniem okaże się także bieżące kontrolowanie przebiegu procesu zgrzewania, a w razie wystąpienia nieprawidłowości podjęcie odpowiednich działań pozwalających efektywnie wyeliminować problem. Ponadto, osoby, które przejdą określone szkolenia, mogą zajmować się również naprawą urządzeń zgrzewających i pomocniczych. 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku zgrzewacza?

 • wykonywanie procesów zgrzewania;
 • wykorzystywanie różnych metod zgrzewania przy użyciu rozmaitych zgrzewarek i specjalistycznego sprzętu;
 • przygotowywanie materiałów do zgrzewania;
 • organizacja stanowiska pracy;
 • dozorowanie pracy urządzeń podczas procesu zgrzewania;
 • obsługa i konserwacja zgrzewarek;
 • wyszukiwanie nieprawidłowości w procesie zgrzewania i ich eliminowanie;
 • posługiwanie się narzędziami ślusarskimi;
 • analiza rysunków konstrukcyjnych.

Ile zarabia zgrzewacz?

Zgrzewacz zarabia średnio od 4500 do 5500 zł brutto. Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie osoby zatrudnione na tym stanowisku dostają dokładnie tyle samo pieniędzy. Miesięczna pensja zgrzewacza zależna jest bowiem od wielu dodatkowych czynników, w tym stażu pracy, wykształcenia, wielkości firmy, a nawet miejsca zamieszkania czy województwa. 

Szczegółowe zarobki przedstawia tabela poniżej.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 4 200 zł 3 193 zł
ŚREDNIE 5 400 zł 4 011 zł
WYSOKIE 6 100 zł 4 488 zł

Czy do pracy na stanowisku zgrzewacza potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Szukasz pracy?

Kasjer w sklepie kosmetycznym Warszawa

Work&Profit sp. z o.o.

 • Warszawa
Dodana

Kasjer w sklepie kosmetycznym Piaseczno

Work&Profit sp. z o.o.

 • Piaseczno
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Do pracy na stanowisku zgrzewacza zazwyczaj wymagane jest wykształcenie na poziomie szkoły branżowej I stopnia, najlepiej w zawodzie chociaż w pewnym stopniu pokrewnym (np. operator zgrzewarek czy ślusarz). Po ukończeniu szkoły dodatkowo trzeba też zdać egzamin Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający zdobycie określonych kwalifikacji MG.20. Dobrą alternatywę stanowi wykształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego na stanowiskach powiązanych z pracą ślusarza. W tym przypadku również trzeba wykazać się jednak świadectwem bądź dyplomem poświadczającym zdanie egzaminu (organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, Urząd Dozoru Technicznego lub Stowarzyszenie Polskich Energetyków) i jednoczesne uzyskanie uprawnień w zakresie MG.20. Potrzebne kwalifikacje można też zdobyć w wyniku przyuczenia do zawodu pod nadzorem doświadczonego zgrzewacza, który potwierdzi odbyte szkolenie. Większość pracodawców dodatkowo bierze pod uwagę posiadane uprawnienia w kierunku pracy z wykorzystaniem urządzeń elektroenergetycznych oraz cieplnych, certyfikaty z zakresu spawania i zgrzewania, a także kwalifikacje umożliwiające pracę ze sprzętem dźwignicowym bądź wózkami widłowymi. Stanowisko zgrzewacza nie wymaga ukończenia żadnych studiów. 

Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE W celu wykonywania pracy jako zgrzewacz wymagane jest wykształcenie na poziomie szkoły branżowej na kierunku związanym z pracą zgrzewacza. Istnieje także możliwość wzięcia udziału w zawodowych kursach kwalifikacyjnych, które kończą się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.
PRZYDATNE - Przydatne są wszelkie kursy i szkolenia z zakresu np. spawania.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako zgrzewacz?

 • dobra organizacja pracy;
 • logiczne myślenie;
 • podzielność uwagi;
 • zdolność podejmowania natychmiastowych decyzji;
 • umiejętność koncentracji;
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych;
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny;
 • odpowiedzialność za swoją pracę;
 • kierowanie się zasadami zgodnymi z etyką;
 • korygowanie własnych działań;
 • współdziałanie w zespole.
zgrzewacz

Jakie są przeciwskazania zdrowotne na stanowisku zgrzewacza?

Osoby chcące podjąć pracę na stanowisku zgrzewacza muszą cechować się głównie dobrym stanem zdrowia oraz doskonałą sprawnością fizyczną. Do najważniejszych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających pracę w tym zawodzie zalicza się zaawansowane wady wzroku i słuchu, przewlekłe choroby serca lub płuc, alergie, problemy z koordynacją ruchów i utrzymaniem równowagi, a także dolegliwości układu mięśniowego bądź kostno-stawowego. O innych przeciwwskazaniach orzeka lekarz medycyny pracy. 

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku zgrzewacza?

 • sprawność narządu słuchu i wzroku oraz zmysłu węchu i dotyku;
 • wysoka wydolność fizyczna;
 • sprawność układu mięśniowego oraz kostno-stawowego;
 • widzenie o zmroku;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • rozwinięty zmysł równowagi;
 • zręczność palców i rąk;
 • powonienie;
 • widzenie stereoskopowe.

Jak wygląda organizacja pracy na stanowisku zgrzewacza?

Zgrzewacz pracuje przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych, rzadziej na zewnątrz. Wykonywanie obowiązków może odbywać się w nieco uciążliwszych warunkach, które obejmują dym, hałas, wymuszoną pozycję ciała oraz konieczność unoszenia i przekładania ciężkich przedmiotów. W zależności od wielkości firmy, praca odbywa się w systemie jednozmianowym albo kilkuzmianowym w różnych godzinach. Osoba zatrudniona na tym stanowisku często musi pracować zespołowo oraz kontaktować się z pozostałymi pracownikami uczestniczącymi w procesie zgrzewania. Zawód ma charakter rutynowy i zazwyczaj nie wymaga rozwiązywania cięższych problemów. Ze względu na obecność maszyn, specjalistycznego sprzętu i wysokiej temperatury, zgrzewacze mogą być narażeni na różne kontuzje, skaleczenia i choroby układu oddechowego. 

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie zgrzewacza?

Pracownicy na stanowisko zgrzewacza poszukiwani są przez przedsiębiorstwa i zakłady wykorzystujące technologie spajania tworzyw sztucznych lub metali poprzez proces zgrzewania. Potencjalne zatrudnienie można więc znaleźć w firmach zajmujących się produkcją narzędzi, konstrukcji z blachy, wyrobów z tworzyw sztucznych, rurociągów, elementów karoserii samochodów, części konstrukcyjnych motocykli oraz rowerów, a także sprzętu AGD. Ponadto zgrzewacze potrzebni są też w firmach wytwarzających systemy ogrodzeniowe lub budujących tory szynowe. Zgrzewacz może również założyć własną działalność gospodarczą, oferując swoje usługi w zakresie zgrzewania materiałów.

zgrzewacz

Czy zawód zgrzewacza jest przyszłościowy?

Ze względu na bardzo wąską specjalizację zawód zgrzewacza zdecydowanie zalicza się do przyszłościowych. Rozwój firm związanych z motoryzacją, produkcją sprzętu AGD czy systemów ogrodzeniowych sprawia, że stopniowo będzie poszukiwanych coraz więcej osób na to stanowisko. Warto również zauważyć, że praca zgrzewacza jest niezwykle specyficzna, a towarzyszące jej niejednokrotnie utrudnione warunki (dym, hałas, wysoka temperatura) mogą dla wielu osób okazać się zbyt ciężkie. Zgrzewacze z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami nie powinni więc mieć większego problemu ze zdobyciem zatrudnienia.

Podsumowanie:
 • Zgrzewacz to zawód, w którym średnie zarobki wynoszą od 4500 do 5500 zł brutto, ale zależą od wielu czynników, takich jak staż pracy, wykształcenie czy miejsce zamieszkania.
 • Praca na stanowisku zgrzewacza wymaga wykształcenia na poziomie szkoły branżowej lub ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego z odpowiednimi egzaminami.
 • Osoby zatrudnione na tym stanowisku muszą cechować się dobrą kondycją fizyczną, a zgrzewanie materiałów może narażać ich na różne kontuzje, skaleczenia i choroby układu oddechowego.
 • Zawód zgrzewacza jest przyszłościowy ze względu na jego specjalizację oraz zastosowanie w wielu branżach, takich jak produkcja narzędzi, konstrukcji z blachy, rurociągów, elementów samochodowych i wiele innych.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega praca zgrzewacza?

Zgrzewacz to osoba, która zajmuje się łączeniem elementów wyprodukowanych ze stali, metalu i tworzyw sztucznych. Proces grzewczy odbywa się przy użyciu fachowego sprzętu oraz maszyn zwanych zgrzewarkami.

Jakie kompetencje powinien posiadać zgrzewacz?

Zgrzewacz przede wszystkim musi potrafić logicznie myśleć, mieć dobrą podzielność uwagi, wykazywać gotowość do pracy w trudniejszych warunkach, a także posiadać zdolność do podejmowania natychmiastowych decyzji.

Gdzie może pracować zgrzewacz?

Zgrzewacz może znaleźć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją narzędzi, systemów ogrodzeniowych, części karoserii samochodów bądź sprzętu AGD.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

7 komentarzy

Janusz

Janusz

Właśnie szukam ofert pracy i zastanawiałem się nad możliwością podjęcia pracy jako zgrzewacz. Artykuł jest bardzo pomocny, bo przedstawia zarówno wymagania, jak i perspektywy zarobkowe. Jestem zaskoczony, że nie trzeba posiadać specjalistycznego wykształcenia, a po ukończeniu szkoły branżowej i zdaniu egzaminu, można już podjąć pracę.
Franek

Franek

Wygląda na to, że zgrzewacz to zawód perspektywiczny i dobrze płatny. Właśnie szukam sposobu na zdobycie nowych umiejętności i wyjście z bezrobocia. Szkoda tylko, że są pewne przeciwwskazania zdrowotne, bo inaczej z pewnością zdecydowałbym się na taki kierunek kariery.
Grapiuk

Grapiuk

Wyjście z bezrobocia na pewno jest warte poświęcenia czasu na zdobycie kwalifikacji jako zgrzewacz. Zarobki wydają się bardzo atrakcyjne, a wymagana wiedza i umiejętności nie są wcale tak trudne do zdobycia. Czy jest tu ktoś, kto pracuje jako zgrzewacz i mógłby powiedzieć więcej o codziennej pracy?
Anastazja

Anastazja

Nie sądziłem, że zgrzewanie materiałów może być takie niebezpieczne! Dzięki temu artykułowi zwracam większą uwagę na swoje bezpieczeństwo w pracy.
Jolanta

Jolanta

Dobra wiadomość, że szkoła branżowa I stopnia jest wystarczająca do podjęcia pracy na stanowisku zgrzewacza. Mam nadzieję, że dzięki temu znaleźć pracę będzie łatwiej.
Elwira

Elwira

Bardzo przydatne informacje dla firm, które potrzebują zgrzewaczy. Wiedząc, czego wymaga to stanowisko, będziemy mieć większą pewność, że dobrze wybieramy kandydatów na to stanowisko.
ida21

ida21

Ciekawe, że do pracy na stanowisku zgrzewacza nie trzeba żadnych studiów. Jako osoba, która dopiero zaczyna swoją drogę zawodową, przemyślę tę opcję i zastanowię się nad kwalifikacyjnym kursem zawodowym.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka