Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) - czym jest i komu przysługuje?

4 lipca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

3 komentarze
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) - czym jest i komu przysługuje?
Z początkiem tego roku weszła w życie ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, na podstawie której przyznawane jest nowe świadczenie dla rodziców najmłodszych dzieci. Nic więc dziwnego w tym, że pojawia się mnóstwo pytań dotyczących tego, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o przyznanie RKO, a także ile wynosi finalna pomoc. Ogromne znaczenie mają tutaj kwestie formalne, dlatego warto przyjrzeć się im nieco bliżej!

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) - czym jest i komu przysługuje?

Nowy Polski Ład jest prawdziwą rewolucją dla milionów naszych rodaków. To nie tylko zmiany podatkowe dla pracownik i przedsiębiorców, ale także nowe świadczenia rodzinne czy z funduszu socjalnego i nie tylko. Jednym z nich jest właśnie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który budzi wiele pytań i wątpliwości. 

Zobacz także artykuł: Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny - komu przysługuje, jak go uzyskać i ile wynosi? 

Czym jest i komu przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest świadczeniem, które zostało uregulowane w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinny kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270). W tym właśnie akcie prawnym czytamy, że głównym celem RKO jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Mowa tutaj o dzieciach w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla kogo? Jak się okazuje, o świadczenie mogą ubiegać się obywatele polscy oraz cudzoziemcy spełniający warunki wskazane w ustawie. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli jest się matką lub ojcem dziecka albo przyjęło się dziecko na wychowanie i dana osoba wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Istotnym kryterium jest również to, aby dziecko mieszkało z wnioskodawcą oraz było przez niego utrzymywane. 

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Lakiernik/ Produkcja Kamperów Bamberg

STERNJOB SP. Z O.O.

  • Niemcy
  • 15 500-18 000 zł / mc
Dodana

Instruktor Akrobatyki

Akademia Tańca Krok po Kroku

  • Cieszyn
Dodana
Aplikuj bez CV

Instruktor Tańca Latino

Akademia Tańca Krok po Kroku

  • Cieszyn
Dodana

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - kto nie otrzyma?

Istnieje grupa osób, które nie otrzymają Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W myśl artykułu 6 Ustawy o RKO świadczenie to nie przysługuje wówczas, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej; rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej; albo członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (z wyłączeniem świadczeń z państw UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii), chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

Jak i kiedy należy złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

W celu uzyskania pomocy należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona może dokonać tego od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc. W przeciwnym razie świadczenie będzie zmniejszone o kwotę 500 złotych za każdy miniony miesiąc, który biegnie od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Jeśli jest się rodzicem dziecka należy dostarczyć wniosek RKO-R, a w przypadku wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka - dokument RKO-O. Wniosek przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną (PUE ZUS), podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych świadczeń, jak np. 500+. 

Video

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku dotyczącego Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Wnioskodawca oprócz samego wniosku musi dostarczyć szereg konkretnych dokumentów, których treść stanowi podstawę do wydania decyzji o przyznaniu świadczenia. Mowa tutaj przede wszystkim o zaświadczeniu sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu (w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie); oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego wystąpiono do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia; decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego (jeżeli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny); orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym się rozwiódł, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach; a także dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Jak wypełnić wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Warto zastanowić się też nad tym, jak wypełnić wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, aby wszystko odbyło się zgodnie z przyjętymi zasadami? W celu wypełnienia wniosku trzeba zalogować się do swojego konta na PUE ZUS, następnie przejść do jednej z zakładek: Ogólny, Ubezpieczony albo Świadczeniobiorca i wybrać w menu bocznym - “Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - Wniosek i Informacje - Utwórz nowy wniosek”. Wniosek można utworzyć ponadto wchodząc w zakładkę “Dokumenty i wiadomość” a kolejno w “Dokumenty robocze”, jak i również w “Usługi” i następnie “Katalog Usług”. W kolejnych krokach trzeba postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w samym dokumencie. 

Jak długo przysługuje świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Świadczenie RKO jest wypłacane co miesiąc w wysokości, aż do momentu, gdy beneficjent otrzyma całą, ściśle określoną kwotę. ZUS przekazuje środki na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Warto dodać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji ma 2 miesiące od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. 

Ile wynosi świadczenie wypłacane w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy kiedy wypłaty? W praktyce następuje ona nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału. Świadczenie wynosi 12 000 zł na dziecko i to rodzic może zdecydować, czy chce otrzymywać wypłaty w kwocie 500 zł przez dwa lata czy też 1000 zł przez rok. Wysokość świadczenia może być obniżona o 500 zł za każdy miesiąc w sytuacji, gdy wniosek został złożony po upływie ostatniego dnia miesiąc, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc albo po upływie ostatniego dnia . miesiąca od dnia, w którym wystąpiono do sądu o wszczęcie postępowania. 

Podsumowanie:
  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) jest świadczeniem dla rodziców lub opiekunów dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, których celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.
  • Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, pod warunkiem, że dziecko mieszka z wnioskodawcą oraz jest przez niego utrzymywane.
  • W celu uzyskania świadczenia należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wraz z dokumentami takimi, jak zaświadczenie o postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka lub orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej.
  • Świadczenie z RKO jest wypłacane co miesiąc, aż do osiągnięcia przez beneficjenta ściśle określonej kwoty.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

3 komentarze

Paula

Paula

Ciekawe, że świadczenie to nie przysługuje, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Właściwie to logiczne, że w takiej sytuacji koszty związane z dzieckiem ponosi już inna instytucja czy osoba.
Amigos

Amigos

Bardzo cieszy mnie fakt, że cudzoziemcy spełniający warunki wskazane w ustawie również mogą ubiegać się o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To na pewno ułatwi wiele rodzinom sytuację finansową, niezależnie od tego, skąd pochodzą.
Halina

Halina

Cieszę się, że istnieje takie świadczenie jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, które pomaga w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. To na pewno ułatwia sytuację finansową rodzin, szczególnie tych z mniejszymi dochodami.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka