Zawody i ich potencjał

Andragog - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

4 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

4 komentarze
Andragog - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Andragog to zawód, który występuję w Polsce dość krótko. Wywodzi się z dziedziny nauki jaką jest pedagogika. Praca na takim stanowisku nie należy do najłatwiejszych, a wszystko przez nieprzetarte szlaki i konieczność współpracy z osobami w różnym wieku. Jest to jednak zawód niezwykle potrzebny, a wszystko przez rosnące potrzeby szkolenia dorosłych ludzi.

Z naszego artykułu dowiesz się: 

 • na czym polega praca andragoga;
 • w jakich warunkach pracuje andragog;
 • jakie są cechy dobrego andragoga;
 • ile zarabia andragog;
 • czy do pracy na stanowisku andragoga potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia;
 • jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie andragoga;
 • czy zawód andragoga jest przyszłościowy.

Andragog - na czym polega praca?

Andragog jest specjalistą pedagogiem, który zajmuje się prowadzeniem i planowaniem zajęć naukowych osób dorosłych. To właśnie on ma za zadanie odpowiadać na potrzeby dorosłych osób na doszkalanie się i nabywanie nowych umiejętności. Andragog zajmuje się opracowywaniem materiałów do szkolenia, a także przygotowywaniem systemów nauczania tak, aby były one w pełni efektywne i pozwalały na pozyskiwanie wiedzy przez osoby dorosłe w różnym wieku. 

Zakres obowiązków na stanowisku andragoga:

 • gromadzenie wiedzy o edukacji osób dorosłych w Polsce;
 • wykonywanie badań odnośnie kierunku kształcenia dorosłych;
 • orientowanie się w potrzebach dorosłych w sprawie kształcenia;
 • przeprowadzanie nauczania przy wykorzystaniu różnych metod nauczania, które będą skuteczne dla danej grupy;
 • realizowanie projektów wsparcia nauczania dorosłych;
 • promowanie nauczania i doszkalania wśród dorosłych;
 • prowadzenie działań edukacyjnych;
 • ocenianie efektów nauczania;
 • przygotowywanie publikacji naukowych dla dorosłych.

Warto wiedzieć, że istnieje kilka nazw zwyczajowych dla zawodu andragoga. To przede wszystkim: edukator osób dorosłych, nauczyciel dorosłych, specjalista do spraw nauczania dorosłych.

Video

W jakich warunkach pracuje andragog?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Pedagog

Pedagog specjalny

Integracyjne Przedszkole Zdrowia Jadwiga Kozłowska

 • Szczecin
Dodana

Nauczyciel pedagog specjalny

Przedszkole Publiczne w Michałowicach

 • Michałowice
Dodana

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog

KATARZYNA KWASIBORSKA

 • Gdańsk
Dodana

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog

KATARZYNA KWASIBORSKA

 • Gdańsk
Dodana

Pedagog

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Czaplinek

 • Czaplinek
Dodana

Andragodzy najczęściej pracują na stanowiskach biurowych, gdzie panuje oświetlenie dzienne i sztuczne. Czasami może być to również praca na salach wykładowych i zdalna. W swojej działalności wykorzystuje komputer, dlatego jest to praca siedząca, najczęściej przez 8 godzin. Musi obsługiwać typowe urządzenia biurowe, a także telefon stacjonarny. Warto wiedzieć, że praca andragoga wiąże się z częstymi kontaktami z ludźmi. Może odbywać się także w dni ustawowo wolne od pracy np. w weekendy. 

Predyspozycje zdrowotne na stanowisku andragoga:

 • ogólna sprawność fizyczna, zręczność rąk;
 • zdrowy układ krążenia;
 • prawidłowy wzrok;
 • sprawność układu kostno-stawowego;
 • prawidłowy słuch;
 • równowaga;
 • rozróżnianie barw.

Warto wiedzieć, że na stanowisku anragoga istnieje kilka zagrożeń. Praca wiąże się z ciągłym stresem w związku z kontaktem z ludźmi. To ogromna odpowiedzialność zawodowa za tok kształcenia osób dorosłych. Dodatkowo, andragog może być zagrożony poprzez agresywne zachowania dorosłych, obelgi słowne i czyny. Praca wiąże się także z wielogodzinnym przebywaniem w pozycji siedzącej, dlatego możliwe są schorzenia kręgosłupa i dolegliwości bólowe. Nadmiar stresu może także prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego np. problemów emocjonalnych.

andragog

Cechy dobrego andragoga

Zawód andragoga nie należy do najłatwiejszych, a wszystko przez konieczność ciągłej współpracy z ludźmi. Jak wiadomo, mogą zdarzyć się ludzie konfliktowi, trudni i nadmiernie wrażliwi. Dobry andragog powinien wyróżniać się empatią, cierpliwością, tolerancją dla innych. Powinien być również odporny na stres, posiadać wysoką kulturę osobistą oraz być dokładny, rzetelny i wytrwały. Jako że praca ta wiąże się ze współpracą z innymi, ważna jest gotowość do współdziałania i elastyczność.

Kompetencje, które przydadzą się do pracy andragoga:

 • dobra pamięć;
 • asertywność;
 • podzielność uwagi;
 • koncentracja uwagi;
 • zdolności organizacyjne i kierownicze;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się;
 • zdolność motywowania innych;
 • współpraca;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Warto wiedzieć, że istnieją także przeciwwskazania do podjęcia pracy na tym stanowisku. To przede wszystkim, duże wady wzroku i słuchu, które nie poddają się korekcie. Mogą one utrudniać komunikację międzyludzką, dlatego tak ważna jest sprawność wzroku i słuchu. Dodatkowo przeciwwskazaniem mogą być również spore wady wymowy, gdyż praca wiąże się ze stałym kontaktem między ludźmi. O wydaniu decyzji odnośnie przystąpienia do pracy na tym stanowisku zawsze decyduje lekarz medycyny pracy. Pracownik musi posiadać zdolność do wykonywania obowiązków i predyspozycje do rozwoju zawodowego.

Ile zarabia andragog?

Andragog to zawód, którego zarobki zależą w dużej mierze od wykształcenia, doświadczenia i miejsca pracy. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 010 zł 2 364 zł
ŚREDNIE 3 200 zł 2 512 zł
WYSOKIE 3 400 zł 2 648 zł

Czy do pracy na stanowisku andragoga potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Praca na stanowisku andragoga wiąże się z koniecznością posiadania określonego wykształcenia. Szczegółowy zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE Do wykonywania zawodu andragoga niezbędne jest  ukończenie studiów pedagogicznych lub pokrewnych. -
PRZYDATNE - Bardzo korzystne okazuje się zrobienie wszelkich kursów z kontaktów interpersonalnych.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie andragoga?

Andragog to zawód, który posiada szerokie możliwości zatrudnienia. Może pracować zarówno w publicznych jednostkach oświatowych, jak i prywatnych. Zatrudnienie znajdzie w placówkach dydaktycznych, firmach szkoleniowych, placówkach pomocy społecznej. Praca wiąże się z licznymi wystąpieniami na wykładach w salach konferencyjnych. Andragog może zająć się także pisaniem własnych pomocy naukowych, które pomogą w kształceniu i aktywizowaniu osób dorosłych. Warto wiedzieć, że coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje andragogów, którzy w firmach ustalają szkolenia pracowników i wskazują, jak należy dbać o ich dokształcanie. Andragodzy są szczególnie poszukiwani do miejsc, w których stawia się na rozwój pracowników. Andragodzy mogą pracować na uniwersytetach trzeciego wieku, szkołach i uczelniach wyższych, w muzeach, ośrodkach kultury, firmach szkoleniowych i zakładach doskonalenia zawodowego. Możliwości jest mnóstwo, dlatego nie ma co martwić się o możliwości odnośnie znalezienia pracy. Wiele osób nie ma również problemu z zyskaniem awansu. Potrzeba kształcenia wśród dorosłych jest ogromna, dlatego andragogika to dziedzina nauki, która znajduje się w ogromnym rozkwicie.

andragog

Czy zawód andragoga jest przyszłościowy?

Ze względu na dziedzinę, w jakiej działają andragodzy, jest to zawód niezwykle przyszłościowy i ważny. Każda osoba, która kształci się w tym kierunku musi wiedzieć, że ze znalezieniem zatrudnienia nie powinno być kłopotów. Związane jest to z ogromnym zapotrzebowaniem na specjalistów, którzy mają wiedzę w sprawie kształcenia osób dorosłych i sposobów efektywnego nauczania oraz ich motywowania. Coraz więcej ludzi stawia na swój rozwój i poszerzanie kompetencji. Osoby dorosłe wymagają jednak zupełnie innego podejścia niż dzieci, dlatego ich nauczaniem powinni zajmować się wykwalifikowani fachowcy jakimi są andragodzy.

Podsumowanie:
 • Andragog to specjalista pedagogiczny zajmujący się doszkalaniem i nabywaniem nowych umiejętności przez osoby dorosłe.
 • Praca andragoga często odbywa się na stanowiskach biurowych, ale także na salach wykładowych i zdalnie, wiążąc się z ciągłym stresem i zagrożeniami, takimi jak agresywne zachowania dorosłych czy schorzenia kręgosłupa.
 • Dobry andragog powinien wyróżniać się empatią, cierpliwością, tolerancją, odpornością na stres, wysoką kulturą osobistą, dokładnością, rzetelnością, wytrwałością i gotowością do współpracy i elastyczności.
 • Wykształcenie, doświadczenie i miejsce pracy wpływają na zarobki andragoga, które w Polsce wynoszą średnio od 3 010 zł do 3 400 zł brutto.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega praca andragoga?

Praca andragoga polega na prowadzeniu i planowaniu zajęć naukowych dla osób dorosłych. To opracowywanie szkoleń, systemów nauczania, które pozwolą na efektywne pozyskiwanie wiedzy przez osoby dorosłe. 

Jakie kompetencję przydadzą się na stanowisku andragoga?

Dobry andragog to osoba asertywna, o dobrych zdolnościach kierowniczych i organizacyjnych. Dodatkowo powinna posiadać odpowiednie wykształcenie, przeszkolenie i wiedzę, aby przekazywać ją innym osobom. Pożądane są również takie cechy jak zdolność motywowania innych i łatwość nawiązywania kontaktów. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Aleksander

Aleksander

Jako pracodawca, cenię sobie specjalistów, którzy pomagają moim pracownikom w rozwoju umiejętności. Widzę coraz większe potrzeby, aby inwestować w dokształcanie, dlatego rozważam zatrudnienie andragoga w mojej firmie. Jest to zawód przyszłościowy i potrzebny w dzisiejszych czasach.
tytus

tytus

Jako osoba poszukująca pracy, zastanawiam się, co mogę robić z moimi doświadczeniami, żeby zdobyć pracę na stanowisku andragoga. Wydaje mi się, że muszę bardziej skupić się na zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, ale również na poprawieniu swoich umiejętności interpersonalnych.
rob

rob

Zastanawiam się, czy praca andragoga jest dla mnie. Wydaje mi się, że posiadam wiele cech, jakie są wymagane w tym zawodzie, ale czy mam określone umiejętności? Czy potrzebne jest wykształcenie? Na pewno warto rozważyć tę ścieżkę zawodową.
Krystian

Krystian

Praca andragoga wydaje się trudna i odpowiedzialna, ale jednocześnie interesująca. Cieszę się, że istnieją tacy specjaliści, którzy pomagają osobom dorosłym w zdobywaniu wiedzy. Zarobki są też całkiem niezłe!

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.