!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zawody i ich potencjał

Socjoterapeuta - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

17 maja 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 8 głosów

8 głosów

0 komentarzy

Socjoterapeuta - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Socjoterapeuta to osoba pracująca z dziećmi i nastolatkami, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Najczęściej wychowują się oni w rodzinach dysfunkcyjnych lub problemowych i doświadczają różnego rodzaju trudności – w nauce, nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, radzeniu sobie z emocjami. Zadaniem socjoterapeuty jest więc pomoc tym osobom, zarówno w wymiarze pedagogicznym, jak i psychologicznym.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega praca socjoterapeuty,
 • jakie osoby odnajdą się na tym stanowisku,
 • czym powinien cechować się dobry socjoterapeuta,
 • jakie są zarobki w tym zawodzie,
 • jakie kwalifikacje są konieczne do uzyskania tytułu socjoterapeuty,
 • jak wyglądają możliwości zatrudnienia,
 • czy zawód socjoterapeuty jest przyszłościowy.

Socjoterapeuta - na czym polega praca?

Praca socjoterapeuty polega przede wszystkim na pomocy dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych. Osoba taka diagnozuje problemy, z którymi borykają się jej podopieczni, a następnie organizuje różnego rodzaju działania mające na celu wyeliminowanie przyczyn oraz przejawów zaburzeń zachowania. Socjoterapeuta pracuje zarówno z pojedynczymi osobami, jak i z większą grupą, w zależności od specyfiki problemu i potrzeb podopiecznych. Często włącza też rodziców do zajęć terapeutycznych, aby poprawić relacje łączące ich z dziećmi.

Socjoterapeuta może także skupić się na profilaktyce wychowawczej, organizując szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Niezależnie od specyfiki pracy i rodzaju placówki, z tym zawodem wiąże się duża odpowiedzialność i szereg koniecznych do wykonania zadań.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku socjoterapeuty?

 • diagnozowanie sytuacji i trudności podopiecznych, ocenienie wpływu środowiska na ich zachowania,
 • planowanie i realizowanie działań socjoterapeutycznych mających na celu zmianę postawy podopiecznych i poprawę ich sytuacji życiowej,
 • interwencja w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami podopiecznych,
 • prowadzenie zajęć pomagających wyładować stres, odreagować agresję i nabyć kompetencje komunikacyjne i społeczne,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami lokalnymi w celu rozwiązania problemów środowiskowych,
 • prowadzenie dziennika pracy.

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku socjoterapeuty?

Zawód socjoterapeuty jest wymagający i obciążający emocjonalnie, dlatego z pewnością nie jest dla każdego. Praca ta będzie najlepsza dla ludzi z pasją, którzy chcą pomagać dzieciom, nastolatkom i ich rodzicom, nie zrażając się trudnościami. Socjoterapeuta powinien być odporny emocjonalnie, ale jednocześnie empatyczny, a przede wszystkim musi lubić pracę z ludźmi i być wytrwały w niesieniu im pomocy.

Cechy dobrego socjoterapeuty

Dobry socjoterapeuta to osoba cechująca się wrażliwością, empatią, otwartością i brakiem uprzedzeń w stosunku do innych osób, często znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Niezwykle ważna jest także cierpliwość, zaangażowanie i kreatywność w planowaniu działań socjoterapeutycznych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności myślenia. Socjoterapeuta powinien również dobrze radzić sobie ze stresem i presją oraz być odporny emocjonalnie – w przeciwnym wypadku praca może szybko doprowadzić do wypalenia zawodowego. Równie ważne są umiejętności społeczne, takie jak łatwość w komunikacji, nawiązywanie i budowanie relacji oraz współpraca z innymi. Do podjęcia pracy w tym zawodzie nie ma istotnych przeciwskazań zdrowotnych, jednakże ważna jest ogólna sprawność fizyczna i umysłowa.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku socjoterapeuty?

 • sprawność układu oddechowego, krążenia, mięśniowego, nerwowego,
 • brak chorób zakaźnych,
 • ogólna wydolność fizyczne,
 • stabilność emocjonalna i brak defektów intelektualnych.
socjoterapeuta

Ile zarabia socjoterapeuta?

Wynagrodzenie osób pracujących w charakterze socjoterapeuty na ogół mieści się w przedziale od 2 500 do 4 000 złotych brutto. Wielkość zarobków zależy jednak od wielu czynników – wielkości i charakteru placówki, w której są zatrudnieni, rodzaju umowy, liczby godzin, stażu pracy, wykształcenia oraz wielkości województwa. Socjoterapeuci pracujący w prywatnej instytucji, posiadający tytuł magistra czy doktora będą zarabiać więcej niż osoby po studiach licencjackich, zatrudnione w placówce publicznej.

Informacje o zarobkach socjoterapeuty zebraliśmy w formie tabeli:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 010 zł 2 364 zł
ŚREDNIE 3 800 zł 2 894 zł
WYSOKIE 6 000 zł 4 319 zł

Czy do pracy na stanowisku socjoterapeuty potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Praca na stanowisku socjoterapeuty wymaga ukończenia studiów na kierunku socjoterapia lub pedagogika resocjalizacyjna. Absolwenci innych kierunków mają możliwość zrobienia kursów podyplomowych z wymienionych powyżej dziedzin, aby ubiegać się o nadanie tytułu socjoterapeuty. W tym zawodzenie ważne jest także przygotowanie pedagogiczne, uzyskane na drodze studiów lub dodatkowych szkoleń, a także szereg kompetencji miękkich i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako socjoterapeuta?

 • umiejętność pracy w zespole,
 • wiedza z zakresu socjalizacji, wychowania, metod pracy z dziećmi i dorosłymi,
 • umiejętność prawidłowego rozpoznania trudności podopiecznych i źródła ich problemów,
 • kreatywność we wdrażaniu rozwiązań socjoterapeutycznych,
 • umiejętność nawiązywania i budowania relacji z podopiecznymi i ich rodzicami i nauczycielami.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami w tabeli poniżej:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Możliwość wykonywania zawodu socjoterapeuty mają osoby, które posiadają wykształcenie wyższe. Niezbędne jest także posiadanie uprawnień pedagogicznych. Osoby, które nie skończyły studiów bezpośrednio związanych z socjoterapią mogą zrobić kurs zawodowy w zakresie socjoterapii, bądź resocjalizacji.
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie socjoterapeuty?

Socjoterapeuta na ogół jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Może pracować w takich placówkach jak przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz instytucje opiekuńczo-wychowawcze. Typowymi miejscami pracy są także młodzieżowe ośrodki wychowawcze, świetlice środowiskowe i placówki socjoterapeutyczne. Osoba pracująca w tym zawodzie może także prowadzić różnego rodzaju szkolenia czy warsztaty dla rodziców i nauczycieli, dotyczące wychowania i metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

socjoterapeuta

Czy zawód socjoterapeuty jest przyszłościowy?

W Polsce zawód socjoterapeuty dopiero wchodzi na rynek pracy, a sama dziedzina wciąż jeszcze się kształtuje. Niemniej jednak coraz więcej placówek dostrzega potrzebę zatrudnienia wykwalifikowanego specjalisty do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju problemami. Również rodzice chętniej włączają się w szereg działań socjoterapeutycznych, widząc ich pozytywne skutki. Liczba młodych ludzi z rozmaitymi trudnościami wychowawczymi i kłopotami w szkole czy w relacjach z rówieśnikami stale rośnie, dlatego zawód socjoterapeuty jest niewątpliwie bardzo potrzebny.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega praca socjoterapeuty?

Socjoterapeuta pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, a także z ich rodzicami. Celem pracy jest poprawa trudnych sytuacji życiowych podopiecznych, wyeliminowanie zaburzeń zachowania oraz udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Ile zarabia socjoterapeuta?

Zarobki socjoterapeuty zależą przede wszystkim od charakteru miejsca pracy, liczby godzin oraz stażu i wykształcenia. Przeważnie wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi od 2 500 do 4 000 złotych brutto.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie socjoterapeuty?

Osoba pracująca w charakterze socjoterapeuty może zostać zatrudniona przez szkoły, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne i inne tego typu placówki. Socjoterapeuta może także prowadzić własną działalność, organizując warsztaty czy szkolenia dla rodziców i nauczycieli dzieci z trudnościami.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.