Zawody i ich potencjał

Surdopedagog - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

31 maja 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

6 komentarzy
Surdopedagog - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Osoby głuche, niedosłyszące lub z wadami mowy wynikającymi z wad słuchu muszą zostać otoczone odpowiednią opieką, aby mogły prawidłowo się rozwijać. Tym właśnie zajmuje się surdopedagog. Jest specjalista wykształcony w kierunku pracy z dziećmi z zaburzeniami aparatu słuchu i mowy. Ma ona pomóc im porozumiewać się ze światem, a w niektórych przypadkach także przywrócić sprawność uszkodzonego zmysłu. Praca ta wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia zawodowego, ale też specyficznych cech charakteru. Czy warto zostać surdopedagogiem?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym zajmuje się surdopedagog.
 • Kto może zostać surdopedagogiem.
 • Ile zarabia osoba na stanowisku surdopedagoga. 
 • Gdzie może pracować surdopedagog. 
 • Czy warto uczyć się zawodu surdopedagoga. 

Surdopedagog – na czym polega praca?

Surdopedagog to pedagog specjalny. Prowadzi on zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi, a także wspiera rodziców/opiekunów w procesie terapii. Istotą jego pracy jest sprawić, aby dzieci z tego typu niepełnosprawnością mogły porozumiewać się ze światem i wyrażać swoje potrzeby, a w niektórych przypadkach pomóc im przywrócić sprawność w narządzie słuchu i mowy. 

Praca surdopedagoga obejmuje zarówno nauczanie przedmiotów ogólnokształcących zgodnie z programem (matematyka, język polski, historia), jak i wprowadzanie technik typowo terapeutycznych. Nie można również zapominać o tym, że osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za pracę z najbliższym otoczeniem dziecka – chodzi o to, aby rodzice, rodzeństwo czy dziadkowie wspierali proces terapii. 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku surdopedagoga?

 • nauczanie przedmiotów ogólnokształcących zgodnie z programem nauczania w szkole specjalnej, 
 • zajęcia terapeutyczne zmierzające do przywrócenia sprawności narządów mowy i słuchu, 
 • zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój zdolności poznawczych, 
 • pomoc dzieciom i młodzieży głuchej i niedosłyszącej w znalezieniu sposobu na porozumiewanie się ze światem i wyrażanie potrzeb, 
 • planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego i organizowanie pomocy dydaktycznych, 
 • rozmowy i praca z najbliższymi dziecka głuchego czy niedosłyszącego, 
 • opracowywanie narzędzi i mierzenie osiągnięć dzieci, 
 • stosowanie wobec dzieci i młodzieży głuchej lub niedosłyszącej różnych form opieki.

Cechy dobrego surdopedagoga

Szukasz pracy?

Pedagog specjalny

Integracyjne Przedszkole Zdrowia Jadwiga Kozłowska

 • Szczecin
Dodana

Nauczyciel- pedagog specjalny

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

 • Kołobrzeg
Dodana

Pedagog specjalny

Centralna Baza Ofert Pracy

 • Wyszków
Dodana

Nauczyciel współorganizujący

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIERAKOWICACH

 • Sierakowice
Dodana

Surdopedagog to osoba, która pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami. Trzeba wziąć pod uwagę to, że takie osoby są często wycofane społecznie, mają problemy natury psychicznej i depresyjnej. Dlatego oprócz ogólnych zdolności interpersonalnych i łatwego komunikowania się z ludźmi, surdopedagog musi umieć wczuwać się w problemy innych i wykazywać się empatią. Zdecydowanie nie jest to praca dla każdego. 

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako surdopedagog?

 • wiedza z obszaru audiologii, psychologii dziecka niesłyszącego i logopedii oraz wiedza na temat kultury głuchych;
 • umiejętność przekazywania i odbierania komunikatów; 
 • umiejętność właściwego planowania i organizowania pracy; 
 • empatia, wyrozumiałość, cierpliwość;
 • kreatywność i wyobraźnia;
 • znajomość nowych technologii informacyjnych;
 • umiejętność zrozumienia problemów innych ludzi.

Ile zarabia surdopedagog?

Wysokość wynagrodzenia surdopedagoga uzależniona jest od miejsca pracy, doświadczenia, wykształcenia i stażu. W przedszkolach i szkołach osoba na tym stanowisku traktowana jest jak nauczyciel wspomagający, dlatego obowiązują go zasady opisane w Karcie Nauczyciela. 

Jednak placówki oświatowe nie są jedynym miejscem, w jakich zatrudnia się surdopedagogów. Tacy specjaliści znajdują pracę również w ośrodkach terapeutycznych i poradniach logopedycznych. W takich przypadkach zarobki ustalane są przez pracodawcę i są uzależnione od zakresu obowiązków oraz wymiaru godzin

Sprawdź szczegółowe informacje na temat zarobków surdopedagoga w poniższej tabeli:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 010 zł 2 364 zł
ŚREDNIE 3 400 zł 2 639 zł
WYSOKIE 3 500 zł 2 702 zł

Czy do pracy na stanowisku surdopedagoga potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Surdopedagog powinien ukończyć studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją przygotowującą do pracy z osobami głuchymi i niedosłyszącymi. Takie rozwiązanie sprawdza się u osób, które od początku wiedzą, co chcą w życiu robić. Jednak kształcenie można też zacząć później w szkole podyplomowej na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami słuchu (surdopedagogika), jednak konieczne jest wykształcenie wyższe. 

Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiamy w poniższej tabeli:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Praca w zawodzie surpedagoga wymaga wykształcenia surpedagogicznego. Taki kierunek można skończyć na studiach podyplomowych. -
PRZYDATNE Nie jest to wymóg obowiązkowy, ale o wiele większe szanse na zostanie surpedagogiem mają Ci, którzy ukończyli także studia pedagogiczne. -

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku surdopedagoga?

 • brak przewlekłych chorób narządów wzorku, słuchu i mowy, 
 • brak chorób natury psychicznej i depresyjnej, 
 • brak nadpobudliwości i chorób nerwicowych, 
 • brak skłonności do zaburzeń umysłowych, 
 • sprawne palce, dłonie i kończyny górne, 
 • odporność na stres.
surpedagog

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku surdopedagoga?

Praca na stanowisku surdopedagoga to zajęcie przede wszystkim dla osób, które potrafią nawiązywać kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz wczuwać się w ich problemy. Istotne są wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, a także chęć niesienia pomocy innym

Ze względu na to, że surdopedagog często pracuje z osobami, które borykają się z problemami natury psychicznej, musi być także wrażliwy na cierpienie innych, a co więcej – sam nie mieć zaburzeń i psychicznych i potrafić panować nad własnymi emocjami.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie surdopedagoga?

Surdopedagog znajdzie pracę w placówkach oświatowych (specjalnych przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich) i w ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także w poradniach logopedycznych.

Wiele osób na dym stanowisku podejmuje się też dodatkowych działalności np. uproszczonej diagnostyki chorób słuchu, edukacji w zakresie surdopedagogiki czy współpracy z różnego rodzaju placówkami jako osoba organizująca zajęcia dodatkowe dla dzieci z niepełnosprawnością. Inną opcją jest otworzenie prywatnej poradni pedagogicznej i udzielanie konsultacji, a także prowadzenie terapii.

surpedagog

Czy zawód surdopedagoga jest przyszłościowy?

Zaburzenia narządu słuchu mogą być wrodzone lub nabyte. W tym drugim przypadku za problem niekiedy odpowiedzialny jest rozwój cywilizacji. Apart słuchu narażony jest na coraz większy hałas i raczej nie można spodziewać się zmiany w tym kierunku. Dlatego surdopedagog zawsze będzie potrzebny – wraz z dalszym rozwojem cywilizacji zapotrzebowanie na takich specjalistów może być jeszcze większe. Dlatego zdecydowanie jest to zawód przyszłościowy.

Podsumowanie:
 • Surdopedagog to specjalista, który prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi oraz pomaga im porozumiewać się ze światem i wyrażać swoje potrzeby.
 • Praca surdopedagoga wymaga wykształcenia surdopedagogicznego na poziomie studiów lub szkoleń podyplomowych oraz wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych i empatii.
 • Surdopedagog może pracować w placówkach oświatowych, ośrodkach terapeutycznych, poradniach logopedycznych lub prowadzić prywatną poradnię pedagogiczną, a ze względu na rozwój cywilizacji i narastający problem hałasu, zawód ten może być przyszłościowy.
 • Wysokość zarobków surdopedagoga zależy od miejsca pracy, doświadczenia, wykształcenia i stażu, a osoby na stanowisku surdopedagoga są traktowane jak nauczyciele wspomagający i podlegają zasadom opisanym w Karcie Nauczyciela.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się surdopedagog?

Surdopedagog to osoba pracująca z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi. Jej zadaniem jest przywrócenie sprawności w narządzie słuchu i mowy (jeśli to możliwe) lub pomoc w znalezieniu sposobu na porozumiewanie się z otoczeniem. Pracuje ona zarówno z dziećmi, jak i z ich opiekunami. Miejsca pracy to najczęściej placówki oświatowe oraz poradnie logopedyczne.  

Dla kogo jest praca na stanowisku surdopedagoga? 

Osoba na stanowisku surdopedagoga powinna wykazywać się empatią, wysoko rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi i zdolnością wczuwania się w problemy innych. Musi mieć dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, a także wykazywać chęć niesienia pomocy innym. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

6 komentarzy

Kamila.

Kamila.

Zarobki surdopedagoga wydają się godne uwagi. Może to być dobry powód, aby zainteresować się tym zawodem.
Olga

Olga

Wynagrodzenie takiego pedagoga jest upokarzająco niskie
Marian

Marian

Surdopedagog to bardzo ważne stanowisko w naszej firmie. Szukamy osób z odpowiednim wykształceniem i dużą empatią, które będą potrafiły pomóc naszym klientom.
Luna

Luna

Zainteresował mnie ten artykuł. Zastanawiałem się, czy warto studiować pedagogikę specjalną, a teraz mam pewność, że chcę zostać surdopedagogiem.
Malwina

Malwina

Praca surdopedagoga brzmi bardzo interesująco. Może to być moja szansa na znalezienie satysfakcjonującej pracy.
Monika

Monika

Surdopedagog to trudne ale bardzo potrzebne zajęcie. Uważam, że potrzeba więcej osób, które chcą pracować z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.