Zawody i ich potencjał

Dyrektor szkoły - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

6 czerwca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

5 komentarzy
Dyrektor szkoły - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Posada dyrektora szkoły, mimo iż wiąże się z ogromnym prestiżem, jest pracą trudną, odpowiedzialną i wymagającą. Dodatkowo wymaga posiadania kwalifikacji i wielu cech charakteru, dzięki którym możliwe będzie efektywne zarządzanie szkołą i zatrudnionym w niej personelem.

Z naszego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega praca dyrektora szkoły;
 • jakie są cechy dobrego dyrektora szkoły;
 • ile zarabia dyrektor szkoły;
 • kto ma największe szanse na zostanie dyrektorem szkoły;
 • czy do pracy na stanowisku dyrektora szkoły potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia;
 • jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie dyrektora szkoły;
 • czy zawód dyrektora szkoły jest przyszłościowy.

Dyrektor szkoły - na czym polega praca?

Dyrektor szkoły to osoba, która kieruje placówką oświatową - szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, a także jest przełożonym nauczycieli i innych pracowników szkoły. Co ważne, sprawuje także opiekę nad młodzieżą i dziećmi. 

Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora szkoły to:

 • kierowanie szkołą czy placówką oświatową;
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 • sprawowanie opieki nad uczniami;
 • sprawowanie nadzoru nad pracownikami;
 • realizowanie uchwał szkoły;
 • zapewnianie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom;
 • dysponowanie pieniędzmi według planu finansowego;
 • tworzy warunki do potrzeb kształcenia uczniów specjalnych;
 • współpracuje z pielęgniarką i kadrą medyczną w celu sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi;
 • zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły;
 • wymierza kary i przyznaje nagrody dla pracowników.

Cechy dobrego dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły, ze względu na konieczność kierowania całą placówką powinien posiadać wiele cech, dzięki którym dużo łatwiej będzie mu zarządzać kadrą pedagogiczną, innymi pracownikami szkoły i dziećmi, które uczą się w danej szkole. 

Dobry dyrektor powinien mieć takie kompetencje jak:

 • doświadczenie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność zarządzania;
 • komunikatywność;
 • sprawne podejmowanie decyzji;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • odporność na stres;
 • zdyscyplinowanie;
 • stanowczość;
 • sprawiedliwość;
 • cierpliwość;
 • operatywność;
 • wytrwałość;
 • uczciwość;
 • uprzejmość;
 • opanowanie.
dyrektor szkoły

Ile zarabia dyrektor szkoły?

Szukasz pracy?

Specjalista ds. obsługi klienta w języku polskim i angielskim

Concentrix CVG International sp. z o.o.

 • Lublin
Dodana

Specjalista ds. obsługi sklepu internetowego

Concentrix CVG International sp. z o.o.

 • Lublin
Dodana

Stażysta/stażystka w dziale lean

Paged Meble Sp. z o.o.

 • Jasienica
Dodana
Dodana

Pracownik produkcji

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
Dodana

Posada dyrektora szkoły należy do zawodów dobrze płatnych. Wynagrodzenie jest najczęściej zależne od miejsca pracy. Szczegóły zostały przedstawione w tabeli poniżej.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 5 500 zł 3 980 zł
ŚREDNIE 7 300 zł 5 236 zł
WYSOKIE 8 600 zł 6 146 zł

Kto ma największe szanse na zostanie dyrektorem szkoły?

Każda osoba, która chce zostać dyrektorem szkoły musi spełnić szereg warunków określonych w ustawie. To przede wszystkim posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego, a także kwalifikacji, dzięki którym możliwe jest pełnienie funkcji pedagoga. Co istotne, aby móc zarządzać daną placówką, konieczne jest posiadanie wykształcenia z zakresu zarządzania. Jednak to nie wszystko. Każdy kandydat na stanowisko dyrektora powinien być wolny od kar dyscyplinarnych i kar za przestępstwa umyślne. Dodatkowo konieczne jest posiadanie minimum pięcioletniego doświadczenia pracy nauczyciela. 

Uwaga! Powyższe wytyczne nie mają zastosowania do ubiegania się o posadę dyrektora w prywatnych placówkach. Tam reguły są określane wewnętrznie.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku dyrektora szkoły?

Praca na stanowisku dyrektora wymaga pewnych predyspozycji zdrowotnych. To podobne wymagania do tych, które są potrzebne na stanowiskach biurowych. To głównie:

 • sprawność fizyczna;
 • sprawność intelektualna;
 • dobry wzrok;
 • dobry słuch;
 • równowaga;
 • zdolność do rozróżniania barw.

Ważne jest, aby osoba, która ubiega się od stanowisko dyrektora nie miała zaburzeń wzroku, których nie da się skorygować okularami. Dodatkowo kandydat na dyrektora nie powinien mieć zaburzeń słuchu, mowy, głosu, a także cierpieć na problemy dysfunkcyjne kończyn górnych i dolnych. Przeszkodą może być także niepełnosprawność intelektualna i daltonizm. 

Pamiętajmy także, że praca dyrektora to w dużej mierze praca przy biurku przed komputerem. Wiąże się to z zagrożeniami związanymi z powstaniem schorzeń kręgosłupa, dolegliwości bólowych pleców. To także zagrożenie dużym hałasem, stresem, obciążeniem mięśni i stawów, a także niewłaściwe oświetlenie. Warto wiedzieć, że dyrektor szkoły może stykać się z uczniami o różnych problemach, a także ich rodzicami, którzy mogą być nieprzyjaźnie nastawieni do pedagogów i dyrekcji szkoły. Dlatego na takim stanowisku powinna pracować osoba odporna na stres.

Czy do pracy na stanowisku dyrektora szkoły potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Do pracy na stanowisku dyrektora szkoły potrzebne są studia, a także dodatkowe szkolenia. Dane znajdują się w poniższej tabeli.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Od dyrektora szkoły wymaga się posiadania tytułu magistra i kwalifikacji pedagogicznych oraz zaliczenia kursu z zarządzania w oświacie. -
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie dyrektora szkoły?

Osoba, która chce pracować na stanowisku dyrektora i ma ku temu odpowiednie kwalifikacje, może ubiegać się o pracę w przedszkolach, żłobkach, szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach zawodowych. Co ważne, to także szansa na pracę w szkołach niepublicznych, które nie stawiają takich wymagań, jak szkoły publiczne. Należy jednak pamiętać, że jest to praca wyjątkowo odpowiedzialna, która wiąże się z masą obowiązków. W końcu to zarządzanie personelem, uczniami, a także finansami. Ważne jest także kreowanie pozytywnej atmosfery, tak aby dzieci chętnie uczęszczały do danej szkoły i placówka mogłaby posiadać najlepiej wykształconą i przygotowaną do nauczania kadrę pedagogiczną.

dyrektor szkoły

Czy zawód dyrektora szkoły jest przyszłościowy?

Nie ulega wątpliwości, że zawód dyrektora szkoły to jedno z najbardziej przyszłościowych zajęć. Związane jest to z koniecznością kształcenia społeczeństwa. Dzieci już od najmłodszych lat podejmują naukę, którą kontynuują do osiągnięcia wieku dorosłego. Przechodzą przez nauczanie w wielu szkołach, w których niezbędna jest osoba zarządzająca, jaką jest dyrektor szkoły. Dodatkowo chęć nauki przez wiele osób sprawia, że powstaje coraz więcej szkół prywatnych, które również wymagają zatrudnienia osoby kierującej. Można śmiało stwierdzić, że jest to zawód potrzebny i przyszłościowy.

Podsumowanie:
 • Dyrektor szkoły to osoba, która kieruje placówką oświatową, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, a także jest przełożonym nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Posada dyrektora szkoły jest dobrze płatna, a wynagrodzenie zależy najczęściej od miejsca pracy.
 • Do pracy na stanowisku dyrektora szkoły potrzebne są studia, a także dodatkowe szkolenia z zarządzania w oświacie.
 • Zawód dyrektora szkoły jest przyszłościowy, ze względu na konieczność kształcenia społeczeństwa i rosnącą liczbę szkół prywatnych.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się dyrektor szkoły?

Dyrektor szkoły to osoba, która zajmuje się prowadzeniem placówki oświatowej. Jej zadaniem jest zarządzanie personelem i uczniami, a także finansami szkoły. Dodatkowo odpowiada ze kreowanie pozytywnej atmosfery i reprezentowanie jej na zewnątrz.

Jakie kompetencje są ważne na stanowisku dyrektora szkoły?

Dyrektor szkoły musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, kwalifikacje pedagogiczne i studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Dodatkowo powinien być cierpliwy, przyjazny, nastawiony na dobro dzieci i nauczycieli, odporny na stres, uczciwy, odpowiedzialny i rzetelny. 

Czy zawód dyrektora szkoły jest przyszłościowy?

Zawód dyrektora szkoły jest funkcją, która nigdy nie przestanie być potrzebna. Związane jest to z koniecznością kształcenia społeczeństwa. W Polsce dzieci już od najmłodszych lat, do osiągnięcia dorosłości, uczą się w różnorodnych szkołach, którymi muszą zarządzać wykwalifikowani dyrektorzy szkół.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

5 komentarzy

Onna1

Onna1

Jako pracodawca w szkole, uważam, że dobry dyrektor powinien być przede wszystkim osobą odpowiedzialną i sumienną. Powinien być dobrym organizatorem pracy oraz zawsze dbać o dobre relacje z pracownikami i uczniami.
B.S.

B.S.

Absolutnie zgadzam się z tym, że dobry dyrektor musi być odporny na stres i komunikatywny. Sama już od jakiegoś czasu pełnię tę funkcję i wiem, że są to kluczowe cechy. Co do wykształcenia to rzeczywiście musiałam zrobić specjalną podyplomówkę. Ja akurat zdecydowałam się na studia online na WSKZ, żeby zaoszczędzić czas na dojazdach i nie spędzać weekendów w sali wykładowej.
Klaudia

Klaudia

Bardzo ciekawy artykuł. Na pewno przydatny dla wszystkich, którzy chcą pracować w szkole lub na stanowisku dyrektora. Teraz wiem, jakie studia i szkolenia muszę ukończyć, aby móc spełnić swoje marzenie.
Pytający

Pytający

Po przeczytaniu artykułu, rozważam podjęcie studiów w kierunku pedagogicznym, aby mieć szansę na zostanie dyrektorem szkoły w przyszłości. To interesujący i perspektywiczny zawód.
Brygida

Brygida

Jako pracownik w szkole muszę powiedzieć, że każdy dobry dyrektor szkoły powinien być przede wszystkim dobrym przywódcą. Powinien inspirować, motywować oraz umieć nadążyć za zmieniającymi się trendami w oświacie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.