Zawody i ich potencjał

Inspektor ochrony środowiska - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

1 czerwca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

0 komentarzy

Inspektor ochrony środowiska - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Inspektor ochrony środowiska to osoba, która może pracować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Do jej zadań należy przede wszystkim egzekwowanie prawa w zakresie ochrony środowiska, a także monitorowanie jego stanu, sporządzanie raportów i opracowywanie planów przeciwdziałania poważnym awariom. Aby móc pracować w tym zawodzie, konieczna jest obszerna wiedza w zakresie norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także odpowiednie wykształcenie.

Z tego artykułu dowiesz się: 

 • Czym zajmuje się inspektor ochrony środowiska. 
 • Jakie kompetencje zawodowe i predyspozycje zdrowotne przydają się w pracy inspektora ochrony środowiska.
 • Czy inspektor ochrony środowiska to zawód przyszłościowy i dobrze płatny. 

Inspektor ochrony środowiska – na czym polega praca?

Zadaniem inspektora ochrony środowiska jest przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad podmiotami korzystającymi ze środowiska. A co dokładnie robi taka osoba? Zakres jej obowiązków jest szeroki i nie można sprowadzić ich do jednej czynności. Do zadań inspektora zalicza się przede wszystkim planowanie, przeprowadzanie lub kontrolowanie działań związanych z ochroną środowiska, a także pilnowanie przestrzegania przepisów – dotyczy to zarówno jednostek organizacyjnych, jak i zakładów i osób prywatnych. Jest on uprawniony do tego, aby w razie potrzeby nałożyć mandat karny. Podstawą działań osoby na tym stanowisku jest ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Praca inspektora ochrony środowiska odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i w terenie. Osobie na tym stanowisku przypisuje się konkretny obszar do nadzorowania. 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku inspektora ochrony środowiska?

 • ocena stanu środowiska; 
 • kontrolowanie osób prywatnych, zakładów i jednostek organizacyjnych korzystających ze środowiska;
 • prowadzenie inspekcji terenowych;
 • monitorowanie poziomu hałasu;
 • monitorowanie zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby;
 • weryfikowanie przestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska; 
 • planowanie i prowadzenie (lub nadzorowanie) działań, mających zminimalizować negatywny wpływ działalności na środowisko;
 • opracowywanie dokumentacji określającej warunki korzystania ze środowiska;
 • udzielanie pouczeń i nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych za nieprzestrzeganie zasad związanych z ochroną środowiska;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań;
 • udostępnianie informacji związanych z ochroną środowiska;
 • podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymania działalności ze względu na naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska;
 • współpraca z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i organami administracji publicznej, 
 • udział w międzynarodowej wymianie informacji na temat stanu środowiska.

Jak zostać inspektorem ochrony środowiska?

Aby zacząć pracę na stanowisku inspektora ochrony środowiska, potrzebna jest nie tylko odpowiednia ścieżka kształcenia, ale również zamiłowanie do tematu ochrony planety, predyspozycje zdrowotne i kompetencje miękkie

Szukasz pracy?

Koordynator ds. Ochrony Środowiska i BHP

EnerSys Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Specjalista ds. BHP

PreZero Bielsko-Biała S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana
Dodana

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Nittan Euro Tech Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Młodszy specjalista ds. bhp

UMICORE POLAND sp. z o.o.

 • Nysa
Dodana

Myślisz o pracy na tym stanowisku? Pamiętaj, że aby egzekwować prawo w stosunku do innych, trzeba samemu dobrze je znać. Dlatego w tym zawodzie niezbędna jest obszerna wiedza w zakresie ochrony środowiska i panujących norm oraz znajomość zagadnień istotnych w procesie kontrolowania i organizowania działań związanych z ochroną środowiska. Atutem będzie wykształcenie średnie związane z ekologią (np. technik ochrony środowiska). 

Warto wspomnieć, że samodzielny inspektor, działający z ramienia Inspekcji Ochrony Środowiska musi wcześniej odbyć praktykę zawodową na niższych stanowiskach. 

Ile zarabia inspektor ochrony środowiska?

Inspektor ochrony środowiska zarabia średnio 4200 zł brutto miesięcznie. Jednak ze względu na różne formy i miejsca zatrudnienia stawka ta może być niższa lub wyższa. Oprócz tego zarobki uzależnione są też od wykształcenia i stażu pracy. Zdecydowanie wyższe wynagrodzenie otrzymują osoby z ponad 6-letnim stażem. 

Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiamy w poniższej tabeli:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 500 zł 2 702 zł
ŚREDNIE 4 300 zł 3 214 zł
WYSOKIE 6 800 zł 4 884 zł

Czy do pracy na stanowisku inspektora ochrony środowiska potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia? 

Ze względu na to, że inspektor ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, wymagania co do wykształcenia nie są ujednolicone. Działając z ramienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska konieczne jest ukończenie studiów przyrodniczych na kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewnym, a także odbycie praktyk i pozyskanie obszernej wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

W sektorze prywatnym natomiast zatrudnienie znaleźć mogą osoby z wykształceniem wyższym niezwiązanym z ochroną środowiska, jednak posiadające obszerną wiedzę w tym zakresie i mogące pochwalić się ukończeniem odpowiednich kursów. 

Więcej informacji znajdziesz w poniższej tabeli: 

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Aby zostać inspektorem ochrony środowiska, należy uzyskać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku ochrony środowiska, a następnie przejść odpowiedni kurs szkoleniowy i uzyskać licencję. -
PRZYDATNE - -

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku inspektora ochrony środowiska?

 • sprawność układu mięśniowego; 
 • ogólna wydolność organizmu; 
 • brak chorób alergicznych;
 • brak skłonności do chorób zakaźnych; 
 • sprawność narządów wzroku, słuchu, węchu i dotyku;
 • odporność na różnice temperatur; 
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie inspektora ochrony środowiska?

Inspektor ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej np. w Inspekcji Ochrony Środowiska, urzędzie miasta lub gminy czy starostwie powiatowym. Oprócz tego osoby na tym stanowisku zatrudniane są też w sektorze prywatnym np. w zakładach przemysłowych, które potrzebują zweryfikowania, czy normy dotyczące ochrony środowiska na pewno są przestrzegane. 

Inspektor ochrony środowiska może również przygotowywać zakłady do audytów środowiskowych, a także doradzać w kwestiach związanych z ekologią.

inspektor ochrony środowiska

Kto ma największe szanse na zostanie inspektorem ochrony środowiska?

Największe szanse na zostanie inspektorem ochrony środowiska mają osoby o najlepszym wykształceniu. Praca ta polega na kontrolowaniu przestrzegania zasad, dlatego niezbędna jest obszerna wiedza w zakresie przepisów o ochronie środowiska. Przy procesie rekrutacji większe szanse mają absolwenci studiów na kierunkach przyrodniczych, osoby, które ukończyły kursy przygotowujące do zawodu, a także osoby z doświadczeniem na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako inspektor ochrony środowiska?

 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych, 
 • spostrzegawczość, 
 • zdolność logicznego myślenia, 
 • samodzielność i samokontrola, 
 • dobra pamięć, 
 • wyobraźnia przestrzenna, 
 • uzdolnienia organizacyjne, 
 • umiejętność współpracy.
inspektor ochrony środowiska

Czy zawód inspektora ochrony środowiska jest przyszłościowy?

Według Urszuli Karpińskiej działającej z ramienia WIOŚ w Poznaniu sektor ochrony środowiska stale prowadzi nabory i poszukuje specjalistów. Nieustannie potrzebne są osoby z odpowiednią wiedzą i wykształceniem, które będą nie tylko egzekwowały prawo w zakresie ochrony środowiska i prowadziły monitoring, ale także wykonywały działalności laboratoryjne. 

Zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło wraz z rozwojem przemysłu, rolnictwa i branży farmaceutycznej. Dlatego osoby chcące pracować na stanowisku inspektora ochrony środowiska nie powinny mieć problemu ze znalezieniem pracy za 5 czy 10 lat.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się inspektor ochrony środowiska?

Inspektor ochrony środowiska zajmuje się przede wszystkim kontrolowaniem osób prywatnych, zakładów i jednostek organizacyjnych korzystających ze środowiska. Pilnuje on, aby przestrzegane były normy, a w razie potrzeby udziela pouczeń i nakłada grzywny. 

Ile zarabia inspektor ochrony środowiska? 

Średnia pensja inspektora ochrony środowiska wynosi 4200 zł brutto, jednak wysokość zarobków uzależniona jest od wielu różnych czynników. Istotne znaczenie mają miejsce pracy, wykształcenie oraz staż. 

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka