Zawody i ich potencjał

Jak zostać przedszkolanką - wykształcenie, cechy nauczyciela i kwalifikacje

14 czerwca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

13 komentarzy
Jak zostać przedszkolanką - wykształcenie, cechy nauczyciela i kwalifikacje
Przedszkolanka to osoba, która jest odpowiedzialna za planowania, organizowanie oraz prowadzenie zajęć dla dzieci w przedszkolu. Podstawowe obowiązki przedszkolanki to sprawowanie opieki nad dziećmi, nauka pisania i czytania, opowiadanie bajek oraz prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych. Zadaniem przedszkolanki jest przygotowanie maluchów do rozpoczęcia nauki w szkole. Jakie wykształcenie należy posiadać, aby zostać przedszkolanką? Co wyróżnia dobrą przedszkolankę? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Charakterystyka stanowiska pracy przedszkolanki i powołanie do zawodu

Przedstawiciele tego zawodu odpowiadają za przygotowanie dzieci do przyszłej nauki w szkole. Odpowiadają za organizowanie różnego rodzaju form aktywności dla maluchów, m.in. opowiadają bajki, uczą czytać i pisać, organizują zajęcia plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne a także pomagają dzieciom wykonywać codzienne czynności. Przedszkolanka jest także zobowiązana, aby informować rodziców o postępach w rozwoju psychofizycznym ich dziecka.

To powinno Cię również zainteresować: Oferty pracy dla przedszkolanek w miastach

Nauczyciele wychowania przedszkolnego zazwyczaj są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Jest to profesja bardzo odpowiedzialna oraz wymagająca. Kandydatki oraz kandydaci na to stanowisko powinni wyróżniać się szeregiem ważnych umiejętności oraz przede wszystkim powołaniem do wykonywania tego zawodu. Przedszkolanka powinna czuć, że jej praca to misja.

Co ważne, zawodu przedszkolanki nie mogą wykonywać osoby niepełnosprawne z wadami słuchu i wymowy a także osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa.

Przedszkolanka praca z dziećmi

10 najważniejszych atutów nauczyciela przedszkola

Nauczyciel przedszkola powinien posiadać konkretne cechy charakteru, które są niezbędne do tego, aby efektywnie pracować z dziećmi.

Oto 10 najważniejszych atutów nauczyciela przedszkola:

 1. Umiejętność nawiązywania kontaktów z maluchami.
 2. Pozytywne nastawienie do życia oraz otaczającego świata.
 3. Cierpliwość.
 4. Empatia.
 5. Odpowiedzialność.
 6. Wrażliwość.
 7. Kreatywność.
 8. Spostrzegawczość.
 9. Punktualność.
 10. Uprzejmość.

Idealna przedszkolanka – jak ją znaleźć, jak rozpoznać?

Idealna przedszkolanka to taka, którą wyróżniają wszystkie powyżej omówione cechy. Przede wszystkim, musi ona posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z maluchami. Łatwo to sprawdzić obserwując, jak wygląda praca danego nauczyciela przedszkolnego z grupką dzieci.

Szukasz pracy?

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

 • Dąbrowa Górnicza
Dodana
Dodana
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

 • Dzierżoniów
Dodana
Dodana

To powinno Cię również zainteresować: Wzór CV dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Oprócz tego, przedszkolanka musi być uczynna, cierpliwa, łagodna, punktualna, uprzejma, wrażliwa, kreatywna, empatyczna, odpowiedzialna oraz pozytywnie nastawiona do otaczającego ją świata. Wszystkie te cechy są niezbędne przy zajmowaniu się małymi dziećmi, które wymagają specjalnego traktowania oraz uwagi.

Kreatywny zawód przedszkolanki

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych przebiega na analogicznych zasadach jak w przypadku nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Nauczyciel wychowania przedszkolnego zaczyna swoją pracę na stanowisku stażysty. Ma wówczas możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w danej placówce edukacyjnej oraz zbiera cenne doświadczenie. Później przedszkolanka ma możliwość zdobycia następnego tytułu, jakim jest nauczyciel kontraktowy. Następne stopnie awansu u nauczycieli wychowania przedszkolnego to nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany.

Praca w przedszkolu: nauczyciela przedszkolnego, nauczyciela wspomagającego i pedagoga

W polskich przedszkolach zatrudniani są:

 • nauczyciele przedszkolni (pedagodzy przedszkolni),
 • nauczyciele wspomagający (nazwa zwyczajowa),

Jakie są obowiązki i kompetencje nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli wspomagających oraz pedagogów w przedszkolach?

Zalety zawodu przedszkolanki

Nauczyciel przedszkolny - wymagania i obowiązki

Aby wykonywać zawód nauczyciela przedszkolnego, należy posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe wraz z przygotowaniem pedagogicznym (akceptowane kierunki to wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńcza).

Do obowiązków pedagoga przedszkolnego należy:

 • opowiadanie bajek,
 • organizowanie zajęć plastycznych,
 • organizowanie aktywności fizycznej,
 • nauka czytania i pisania,
 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem psychofizycznym dziecka,
 • informowanie rodziców o postępach dziecka oraz wszelkich nieprawidłowościach.

Nauczyciel wspomagający — wymagania i obowiązki

Przy charakteryzowaniu profesji nauczyciela wspomagającego w przedszkolu należy przede wszystkim zasygnalizować, że w polskich przepisach oświatowych nie ma definicji pojęcia "nauczyciel wspomagający" a także ich kompetencji czy obowiązków, które powinni wykonywać.

Nauczyciel wspomagający nie może być traktowany w kategoriach pomocy dla pozostałych nauczycieli czy też jako asystent, gdyż zajmuje on zwyczajne, samodzielne stanowisko. Nazwa "nauczyciel wspomagający" jest stosowana wyłącznie zwyczajowo i warto o tym pamiętać. Zazwyczaj nauczyciele określani jako wspomagający mają bardzo szeroką wiedzę w określonej dziedzinie oraz wyróżniają się szerokim wykształceniem w kierunku pedagogiki specjalnej.

Video

To powinno Cię również zainteresować: Wzór listu motywacyjnego dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Nauczyciel wspomagający jest odpowiedzialny za współorganizowanie kształcenia integracyjnego. Jego zadaniem jest pełnienie nadzoru nad procesem nauki dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie. O stworzeniu takiego stanowiska w przedszkolu zawsze decyduje dyrekcja, która powinna brać pod uwagę wytyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej mającej praco do wystawienia orzeczenia o konieczności wprowadzenia kształcenia specjalnego dla konkretnego ucznia.

Praca w przedszkolu jako intendentka, dozorca i woźna

W przedszkolu można pracować także w charakterze intendenta. Intendent to osoba, która jest odpowiedzialna za przygotowywanie jadłospisów oraz prowadzenie dokumentacji żywnościowej, kontrolowanie warunków sanitarnych obowiązujących w danej placówce, prowadzenie dokumentacji finansowej odnośnie żywienia oraz ustalanie stawki za żywność dla rodziców dzieci. Intendent powinien posiadać jak najszerszą wiedzę na temat funkcjonowania danego przedszkola oraz zawsze postępować zgodnie z jego regulaminem. Aby móc zatrudnić się w przedszkolu jako intendent, wystarczy posiadać wykształcenie średnie. Placówki mają jednak prawo do tego, aby zwiększać swoje wymagania wobec kandydatów na to stanowisko.

Dozorca jest osobą, która odpowiada w przedszkolu za naprawę sprzętów eksploatowanych w placówce, kontrolowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapobieganie zniszczeniom i kradzieżom, zgłaszanie dyrekcji usterek a także za prace na zewnątrz takie jak odśnieżanie, grabienie liści, zamiatanie oraz podlewanie roślinności. Aby zostać dozorcą, nie trzeba spełniać żadnych wymagań w zakresie wykształcenia. Wystarczy chęć do wykonywania pracy fizycznej.

Do obowiązków woźnego w przedszkolu należy podawanie posiłków dzieciom, sprzątanie po posiłkach, mycie naczyń oraz sprzątanie łazienek i sali dydaktycznej. W tym przypadku również nie ma wygórowanych wymagań odnośnie wykształcenia.

Przedszkolanka i jej zawód

Gdzie szukać ofert pracy w przedszkolu

Ofert pracy w przedszkolu można poszukiwać w następujących miejscach:

 • Biuletyn Informacji Publicznej - jest to strona internetowa, na której znajdują się ogłoszenia pochodzące od wszystkich instytucji publicznych,
 • strona internetowa Kuratorium Oświaty,
 • portale ogłoszeniowe,
 • grupy zrzeszające nauczycieli,
 • placówki przedszkoli.
Podsumowanie:
 • Praca na stanowisku przedszkolanki to profesja odpowiedzialna i wymagająca, która wymaga szeregu ważnych umiejętności oraz powołania do wykonywania tego zawodu.
 • Idealna przedszkolanka powinna wyróżniać się umiejętnością nawiązywania kontaktów z dziećmi oraz posiadać cechy takie jak uczynność, cierpliwość, łagodność, punktualność, wrażliwość, kreatywność, empatia, odpowiedzialność i pozytywne nastawienie.
 • Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych przebiega na analogicznych zasadach jak w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obejmując m.in. pracę stażysty, nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 • W przedszkolu można także pracować jako intendentka, dozorca lub woźna, ale to wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności związanych z danym stanowiskiem.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest przedszkolanka?

Nauczyciel wychowania przedszkolnego jest odpowiedzialny za sprawowanie opieki nad małymi dziećmi w wieku 3-6 lat. Do jego obowiązków należy m.in. organizowanie zajęć plastycznych, nauka czytania i pisania, organizowanie zajęć gimnastycznych, opowiadanie bajek itp.

Co wyróżnia idealną przedszkolankę?

Idealna przedszkolanka powinna być komunikatywna, szczera, uśmiechnięta, punktualna, empatyczna, odpowiedzialna oraz wrażliwa.

W jakich miejscach przedszkolanki mogą poszukiwać pracy?

W tej chwili liczba miejsc, w których kandydaci na nauczycieli wychowania przedszkolnego, mogą poszukiwać ofert pracy, jest wyjątkowo duża. Ogłoszenia o pracy dla przedszkolanek można znaleźć w:- Biuletynie Informacji Publicznej, - stronach internetowych Kuratoriów Oświaty,- portalach ogłoszeniowych,- grupach zrzeszających nauczycieli, - placówkach przedszkoli.

13 komentarzy

Ania

Ania

Kto w ogóle napisał ten artykuł? Przedszkolanka? Czy to jakiś nowy zawód???? Kompletny brak profesjonalizmu autora artykułu.
Wera

Wera

Nie ma takiego zawodu jak przedszkolanka. Brak profesjonalizmu autora.
Zofia Wilska

Zofia Wilska

Jako osoba bezrobotna poszukująca pracy, artykuł dał mi dobry przegląd tego, jakie wymagania stawia się w tej branży. Chociaż nie posiadam kwalifikacji pedagogicznych, to uważam, że wiele cech, takich jak cierpliwość, empatia czy kreatywność, można wykorzystać w innych pracach. Dzięki temu artykułowi zastanawiam się, czy nie spróbować swoich sił w tym zawodzie.
Ola77

Ola77

Jako pracodawca zatrudniający nauczycieli przedszkolnych, uważam, że artykuł dobrze przedstawia wymagania, jakie powinna spełniać przedszkolanka. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, którą warto podkreślić - dobry nauczyciel to również osoba odpowiedzialna finansowo, która potrafi zorganizować czas pracy tak, aby spełnić wymagania programowe, a jednocześnie nie przekroczyć określonego budżetu.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Osoba, która ten artykuł stworzyła powinna napisać go jeszcze raz. Jaka przedszkolanka? W szkole pracuje szkolnianka? W galerii handlowej galerianka? Autorka artykułu to redakcjanka?
marcinek

marcinek

Bardzo przydatny artykuł dla wszystkich, którzy chcą zatrudnić się jako przedszkolanka lub nauczyciel wspomagający. Opisane wymagania dały mi lepszy obraz tego, czego szukać na rynku pracy w tej branży oraz co warto podkreślać podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dzięki temu mam nadzieję, że będę bardziej konkurencyjna na rynku pracy.
Marco

Marco

Przedszkolanka -masakra
Ismena

Ismena

Ciekawy artykuł o tym, jakie wymagania i obecnie potrzebne umiejętności trzeba posiadać, aby zostać przedszkolanką. Zgadzam się, że praca z dziećmi w wieku przedszkolnym to misja, a idealna przedszkolanka powinna wyróżniać się szeregiem cech charakteru. Warto dodać, że oprócz tych umiejętności trzeba również pamiętać o posiadaniu odpowiedniego wykształcenia oraz ciągłym doskonaleniu się.
Ulla

Ulla

Przedszkolanka to mala dziewczynka uczeszczajaca do przedszkola. W przedszkolu pracuja NAUCZYCIELKI. Poza tym w przedszkolu nie uczy sie pisania i czytania!!! Jest przygotowanie do nauki pisania i czytania. Poziom osoby piszacej ten artykul zenujacy. Kompletny brak wiedzy. Wstyd.
Meg

Meg

Chryste, jaka PRZEDSZKOLANKA?! Czy jest też podstawianka, była gimnazjanka, jest liceanka czy uniwersanka czy akademianka?! Puknijcie się w końcu w te puste łby! Nawet wy, sjp... WSTYD!
Anka

Anka

W każdej pracy jest na początku ciężko....A juz nie przesadzajmy- panie przedszkolanki nie pracują codziennie po 8 godzin...
Kasia90

Kasia90

Prace jako nauczyciel wspomagający u nas w przedszkolu zaczęłam już kilka lat temu i dzięki niej spełniam się każdego dnia :) Studia wyższe ukończyłam w trochę innym kierunku, ale znalazłam podyplomówke na WSKZ z oligofrenopedagogiki, która dała mi kwalifikacje i bez problemu dostałam posade. Teraz jeszcze Pani Dyrektor chce w placówce wprowadzić więcej zajęć z wykorzystaniem IS, i zastanawiam się nad podjęciem integracji sensorycznej z terapią ręki, bo współpracę z uczelnią i samą nauke online wspominam naprawdę dobrze :)
Piotrek

Piotrek

Koleżanka skończyła studia i nią została od razu. Owszem na początku ciężko ale potem jak się awansuje to lepiej.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.