Zawody i ich potencjał

Inspektor pracy - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

9 maja 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

13 komentarzy
Inspektor pracy - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Niestety, praktyka pokazuje, że wielu pracodawców uchyla się od narzuconych im obowiązków w zakresie prawa pracy. To właśnie dlatego jednym z zadań państwa jest walka z łamaniem prawa oraz naruszaniem uprawnień osób zatrudnionych. Wykonywaniem tego typu zadań zajmuje się PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. PIP reprezentuje inspektor pracy, który sprawdza, czy w danym zakładzie przestrzega się wspomnianej już ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Przeczytaj poniższy tekst, a dowiesz się:

 • jakie obowiązki wykonuje inspektor pracy?
 • jak kształtują się jego zarobki i od czego są one uzależnione?
 • jakie cechy oraz atuty powinien posiadać idealny inspektor pracy?
 • czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne dla wykonywania tego zawodu?

...oraz wiele innych. 

Inspektor pracy — na czym polega praca?

Inspektor pracy jest funkcjonariuszem reprezentującym PIP, tj. Państwową Inspekcję Pracy. Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku inspektora pracy? Jego podstawowym zadaniem jest kontrola przestrzegania prawa pracy w przedsiębiorstwie. Inspektor może wykonywać tego typu obowiązki między innymi poprzez:

 • weryfikację dokumentacji pracowniczej w badanym zakładzie,
 • osobiste kontrole oraz wywiady przeprowadzane z pracownikami,
 • kontrolę czasu pracy oraz tego, czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom jest co najmniej równe minimalnej płacy ustawowej.

Generalnie, czynności te mogą być wykonywane przez inspektorów w ramach okresowych inspekcji lub w wyniku zgłoszenia otrzymanego przez pokrzywdzonego pracownika.

Ile zarabia inspektor pracy?

Niestety, obecne zarobki inspektorów pracy nie należą do najwyższych. Z analizy raportów płacowych na temat płacy w PIP oraz informacji znalezionych na forach internetowych wynika, że średnie wynagrodzenie oscyluje w granicach 3500-4000 złotych brutto. Z drugiej strony, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, benefity (w tym na przykład bony oraz dodatkowe uposażenie wypłacane w okresach świątecznych) i możliwość zdobycia cennej wiedzy.

Więcej informacji na temat zarobków osiąganych przez inspektorów pracy można znaleźć w poniższym zestawieniu:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 700 zł 2 830 zł
ŚREDNIE 5 700 zł 4 108 zł
WYSOKIE 6 900 zł 4 954 zł

Cechy dobrego inspektora pracy

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Inspektor

Inspektor ds. elektrycznych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY

 • Warszawa
Dodana

Specjalista ds. administracji/Inspektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnym

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

 • Bielsko-Biała
Dodana

Inspektor diagnosta ds. obiektów inżynieryjnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Jarocin
Dodana

Inspektor diagnosta ds. obiektów inżynieryjnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Leszno
Dodana

Inspektor diagnosta ds. obiektów inżynieryjnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Ostrów Wielkopolski
Dodana

Jakie kompetencje przydadzą się na stanowisku inspektora PIP? Jeśli chodzi o cechy, jakie powinien posiadać skuteczny inspektor pracy, to są to między innymi:

 • dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • chęć stałego rozwoju — wynika to stąd, iż przepisy prawne właściwie w każdym roku podlegają licznym nowelizacjom,
 • uczciwość — często słyszy się o próbach przekupienia inspektora pracy przez kontrolowanego pracodawcę. Tymczasem, inspektor pracy powinien być obiektywnym specjalistą, który podejmuje działania leżące w interesie pracowników,
 • dociekliwość — wbrew pozorom, wykrycie uchybień oraz nieprawidłowości nie należy do najprostszych zadań. Osiągniecie sukcesu w tym zakresie wymaga nie tylko znajomości teorii (tzn. przepisów), ale także dociekliwości.

Jakie są przeciwwskazania zdrowotne na stanowisku inspektora pracy?

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku inspektora pracy?
Zawód inspektora nie jest zbyt obciążający pod kątem zdrowotnym. Mimo to trzeba mieć świadomość, że praca na tym stanowisku wymaga:
 • umiejętności prowadzenia auta — bardzo często inspektorzy pracy wykonują swoje zadania na terenie kontrolowanego przedsiębiorstwa,
 • dobry wzrok oraz pamięć — znaczna część obowiązków to analiza działań prowadzonych w danym zakładzie pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i umiejętności prowadzenia rozmów z pracownikami.

Czy do pracy na stanowisku inspektora pracy potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

W przypadku kandydatów na inspektorów pracy niezbędne są studia wyższe magisterskie. To, jakie studia wyższe zostały ukończone przez osobę zainteresowaną pracą w PIP, nie jest decydującym czynnikiem, aczkolwiek preferowane kierunki to:

 • prawo,
 • administracja,
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
 • ekonomia.

Oprócz tego cennym atutem są również studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. Znacznie ważniejsza jest jednak praktyczna znajomość spraw kadrowych oraz płacowych. Z tego powodu cenionymi kandydatami są przede wszystkim specjaliści z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w działach kadrowo-płacowych w prywatnych firmach. 

Jeśli chodzi o preferowane kierunki studiów magisterskich oraz podyplomowych, to więcej informacji na temat można znaleźć w poniższej tabeli:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Aby podjąć pracę na stanowisku inspektora pracy konieczne jest posiadanie tytułu magistra. -
PRZYDATNE - Przydatna jest znajomość języków obcych, więc ukończenie kursów językowych daje przewagę nad innymi kandydatami na to stanowisko.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie inspektora pracy?

Jednym ze stereotypów dotyczących zawodu inspektora pracy jest pogląd, zgodnie z którym może on pracować jedynie w Państwowej Inspekcji Pracy. Nic bardziej mylnego! Owszem, jest to główne miejsce zatrudnienia przedstawicieli tej profesji. Z drugiej jednak strony inspektorzy dysponują obszerną wiedzą oraz znajomością przepisów z zakresu kadr i płac. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by podjąć pracę w charakterze specjalisty ds. kadr i płac w biurze rachunkowym czy innym przedsiębiorstwie.

Czy zawód inspektora pracy jest przyszłościowy?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy pracodawcy mają obowiązek przestrzegania regulacji odnoszących się do sposobu wypłaty wynagrodzenia, ustalania wymiaru urlopowego dla zatrudnionej kadry itp. Ważne miejsce w tym przypadku zajmują również: kwestia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sposób prowadzenia akt (teczek) osobowych zatrudnionej kadry, a także takie pozornie nieistotne kwestie jak na przykład sposób dostarczenia świadectwa pracy byłemu pracowników.

Mnogość obowiązków ciążących na pracodawcach sprawia, że konieczne jest istnienie organu nadzorującego. Takie procesy jak na przykład automatyzacja procesów w nowoczesnej księgowości oraz kadrach i płacach nie sprawia, że kontrola przedsiębiorców nie jest już konieczna. Wręcz przeciwnie: często zmieniające się przepisy sprawiają, że zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy (oraz reprezentujących ją inspektorów) jest kontrolowanie, czy w firmach przestrzega się obowiązującego prawa.

W dobie zmieniających się przepisów pracownicy niezwiązani z branżą kadrową mogą nie być w pełni świadomi przysługujących im praw. Taki stan rzeczy daje szerokie pole do popisu inspektorom pracy, którzy mogą podjąć działania chroniące osoby zatrudnione.

Podsumowanie:
 • Inspektor pracy reprezentuje PIP (Państwową Inspekcję Pracy) i jego podstawowym zadaniem jest kontrola przestrzegania prawa pracy w przedsiębiorstwie poprzez weryfikację dokumentacji pracowniczej, osobiste kontrole oraz wywiady przeprowadzane z pracownikami.
 • Średnie zarobki inspektorów pracy wynoszą od 3500 do 4000 złotych brutto, jednak przedstawiciele PIP otrzymują stabilne zatrudnienie, benefity oraz możliwość zdobycia cennej wiedzy.
 • Skuteczny inspektor pracy powinien posiadać dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, chęć stałego rozwoju, uczciwość i dociekliwość.
 • Aby podjąć pracę na stanowisku inspektora pracy konieczne jest posiadanie tytułu magistra, preferowane kierunki to: prawo, administracja, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, ekonomia. Praktyczna znajomość spraw kadrowych oraz płacowych również jest bardzo ważna.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się na co dzień inspektor pracy?

Inspektor jest przedstawicielem PIP i sprawdza w imieniu tej instytucji, czy w danym przedsiębiorstwie przestrzega się prawa pracy.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się skuteczny inspektor pracy?

Przedstawiciel tego zawodu powinien być osobą dociekliwą, uważną, mającą dobrą pamięć (niezbędna jest dobra znajomość m.in. prawa pracy) oraz uczciwą. 

Gdzie pracują inspektorzy pracy?

Niestety, nie ma wielkiego wyboru w tym zakresie — podstawowym miejscem zatrudnienia jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by specjalista w tej branży nie mógł przenieść się do sektora prywatnego, by podjąć zatrudnienie jako specjalista ds. kadr i płac.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

13 komentarzy

Karol

Karol

Ciekawy artykuł na temat pracy inspektora. Bardzo przydatne informacje o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wydaje mi się, że jest to zawód dla osób, które lubią wyzwania, ale też chcą działać w interesie pracowników i zapewnić przestrzeganie prawa pracy. Na pewno warto rozważyć taką drogę zawodową!
psycholog

psycholog

Znam kilku inspektorów pracy i wiem, że są to bardzo zaangażowane osoby, które robią wiele dla praw pracowników. Doceniam ich pracę i wiem, że ich rola jest bardzo ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony praw pracowników.
Ewelina

Ewelina

Warto zwrócić uwagę na fakt, że praca inspektora pracy wymaga między innymi uczciwości i obiektywizmu. To cechy bardzo ważne w takiej pracy, zwłaszcza że inspektorzy czasem muszą podejmować trudne decyzje i podejście się z firmą, która nieprzestrzega praw pracowniczych.
Dorota

Dorota

Wydaje mi się, że rola inspektorów pracy jest coraz ważniejsza, zwłaszcza w dobie pandemii. Dlatego doceniam ich pracę i staram się współpracować ze wszystkimi inspektorami w sposób rzetelny i otwarty, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla moich pracowników.
Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

Cieszę się, że artykuł porusza także kwestię wymaganych kwalifikacji dla inspektorów pracy. Wydaje się, że jest to zawód dla osób z wykształceniem wyższym i z doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym, ale przydatna jest również znajomość języków obcych. To dobre wskazówki dla osób, które chcą pójść tą drogą zawodową.
Gosia

Gosia

Jestem zaskoczony tym, że inspektorzy mogą pracować również w biurach rachunkowych i innych przedsiębiorstwach. To dla mnie nowość, ale brzmi to interesująco i może być ciekawą alternatywą dla pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.
Sława

Sława

Nie jest łatwo znaleźć stabilną pracę, której się nie znudzimy po krótkim czasie. Inspektor pracy wydaje się być interesującym wyborem, który pozwala na stały rozwój wiedzy z zakresu prawa pracy i nałożonych na pracodawców obowiązków.
Cecylia

Cecylia

Kontrole ze strony inspektorów pracy to dla mnie zawsze stresujące doświadczenie, ale zdaję sobie sprawę, że ich rola jest bardzo ważna. Dzięki temu wiem, że mój pracownik nie jest narażony na nieprzestrzeganie przepisów, a ja mogę spać spokojnie wiedząc, że moja firma działa zgodnie z prawem.
Pepper

Pepper

Cieszę się, że artykuł porusza także temat możliwości zatrudnienia w zawodzie inspektora pracy. Nie wiedziałem, że można pracować w tym zawodzie również poza Państwową Inspekcją Pracy. To dobrze, że istnieją inne opcje zatrudnienia i że inspektorzy mogą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w innych firmach.
Wiktor

Wiktor

Znam wielu inspektorów pracy i wiem, że to bardzo odpowiedzialna i wymagająca praca. Wymaga ona nie tylko znakomitej znajomości przepisów, ale także umiejętności dociekliwości i obiektywizmu. To zawód dla osób, które lubią wyzwania i chcą działać w interesie pracowników.
Bartek

Bartek

Słyszałem, że zarobki inspektorów pracy nie są zbyt wysokie, ale z drugiej strony stabilne zatrudnienie i benefity to już coś. Myślę, że to zawód godny rozważenia, zwłaszcza dla osób zainteresowanych prawem pracy.
Anonim P

Anonim P

Nie jest to zbyt dobry zawód dla pracodawców. Kontrole ze strony inspektorów pracy często bywają uciążliwe i skomplikowane. Niemniej jednak, doceniam pracę, którą wykonują i zdaję sobie sprawę z ich ważnej roli w zapewnieniu przestrzegania prawa pracy w moim przedsiębiorstwie.
laborantka

laborantka

Interesujący artykuł na temat pracy inspektora. Może warto zastanowić się nad tym zawodem, zwłaszcza że jest stabilny i daje możliwość zdobycia cennej wiedzy. Warto wziąć pod uwagę także fakt, że przydatnym atutem jest dobra znajomość języków obcych. Teraz pozostaje tylko zdobyć wymagane kwalifikacje i składać podania o pracę!

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.