Zawody i ich potencjał

Oligofrenopedagog - czym się zajmuje i jak można zdobyć kwalifikacje? Zarobki oligofrenopedagoga w Polsce

10 września 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 12 głosów

12 głosów

6 komentarzy
Oligofrenopedagog - czym się zajmuje i jak można zdobyć kwalifikacje? Zarobki oligofrenopedagoga w Polsce
Z pewnością wiele osób słyszało o zawodzie pedagoga specjalnego, jednak tylko niektórzy mogą zdawać sobie sprawę, że pod tym pojęciem kryje się co najmniej kilka specjalizacji. Do tej grupy zawodowej zaliczany jest między innymi oligofrenopedagog, który zajmuje się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przeczytaj też: Chcesz pomagać? Wybierz jeden z tych zawodów!

Oligofrenopedagog – co to jest za zawód?

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej, która zajmuje się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Termin oligofrenopedagogika wywodzi się z języka greckiego. „Oligos” oznacza pomniejszenie, „phren” to umysł, a „paidagogike” – nauka o wychowaniu. Oligofrenopedagog pracuje z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej w celu ich wszechstronnego rozwoju i przystosowania do życia w społeczeństwie.

Jakie są główne obowiązki oligofrenopedagoga?

Do głównych obowiązków oligofrenopedagoga należy kształcenie osób z niepełnosprawnością w celu przywrócenia im maksymalnej sprawności intelektualnej. Taki długofalowy proces działań, nazywany rewalidacją uczniów, jest ukierunkowany na edukację, terapię oraz wychowanie. Wśród najważniejszych zadań wykonywanych przez oligofrenopedagoga wymienia się:

 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych,
 • wyznaczanie możliwości rozwojowych dla danego ucznia oraz ustalanie celów i zadań wychowawczych,
 • ukierunkowanie procesu rewalidacji w zależności od stopnia niepełnosprawności umysłowej,
 • określanie możliwości rehabilitacji oraz metod i form pracy dla danego ucznia,
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla ucznia,
 • planowanie zajęć edukacyjnych w taki sposób, by pozwalały na maksymalny, wszechstronny rozwój podopiecznych,
 • opracowywanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów,
 • przygotowywanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania jednostkowego i społecznego,
 • przygotowywanie do wykonywania zawodu.

W ramach pełnionych obowiązków oligofrenopedagog musi także:

 • ściśle współpracować z rodziną dziecka,
 • prowadzić dziennik pracy,
 • sporządzać arkusze obserwacji,
 • analizować wyniki nauczania,
 • ciągłe doskonalić własny warsztat pracy oraz podwyższać posiadane kwalifikacje.

Video

Szukasz pracy?

Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)

Szkoła Podstawowa im. kpt. St. Betleja

 • Nowa Sól
Dodana

Nauczyciel wychowania fizycznego

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM.POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE

 • Skawina
Dodana

Nauczyciel oligofrenopedagog

Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Fundacji DUO w Soli Kiczorze

 • Istebna
Dodana

Oligofrenopedagog-wychowawca w świetlicy szkolnej

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM.POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE

 • Skawina
Dodana

Nauczyciel- zajęcia rewalidacyjne- rozwijające kompetencje ruchowe

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM.POCZTY POLSKIEJ W SKAWINIE

 • Skawina
Dodana

Jaki charakter powinna mieć osoba na stanowisku oligofrenopedagog?

Osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku oligofrenopedagoga powinna wykazywać się określonymi cechami charakteru, które predysponują ją do wykonywania tego zawodu. Kluczowe kompetencje oligofrenopedagoga to komunikatywność, empatia, asertywność i samodzielność. Musi mieć umiejętność samokontroli i radzenia sobie ze stresem oraz wykazywać się wysoką odpornością emocjonalną. Niezwykle istotne są również wytrwałość, systematyczność, poczucie odpowiedzialności za innych oraz umiejętność rozumienia własnych emocji. W pracy oligofrenopedagoga niezbędne są też gotowość do dzielenia się wiedzą oraz stałego rozwoju i szkolenia się.

Gdzie zdobyć kwalifikacje do zostania oligofrenopedagoga?

Oligofrenopedagogika jest połączeniem nauk empirycznych, humanistycznych, społecznych, wychowawczych i praktycznych. W pracy oligofrenopedagoga przydatna okazuje się także wiedza z zakresu psychologii, socjologii, psychiatrii, a niekiedy nawet medycyny. Oligofrenopedagog powinien więc być specjalistą o wszechstronnej wiedzy, którą potrafi wykorzystać w codziennej pracy z podopiecznymi. Dzięki temu będzie umieć nie tylko właściwie ustalić kierunek procesu rewalidacyjnego, ale również dostosować metody i techniki pracy z dzieckiem w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego.

Ścieżka edukacyjna oligofrenopedagoga różni się nieco od tej, jaką trzeba przebyć, by pracować jako pedagog szkolnynauczycielprzedszkolanka czy nauczyciel nauczania początkowego. Chcąc zostać oligofrenopedagogiem, należy ukończyć studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, edukacja integracyjna lub pokrewnym. Niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu można też zdobyć na studiach podyplomowych z wybranej specjalności. Po ukończeniu studiów można starać się o zatrudnienie w takich placówkach jak:

 • szkoły specjalne i integracyjne,
 • ośrodki wczesnej diagnozy i interwencji,
 • specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • ogólnodostępne placówki oświatowe.

Należy także pamiętać, że oligofrenopedagog musi stale się dokształcać. W tym celu powinien brać udział w szkoleniach dla oligofrenopedagogów i wszelkich kursach, które pozwalają na aktualizację wiedzy merytorycznej. Oligofrenopedagog może również podwyższać swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych.

Na jakie zarobki może liczyć oligofrenopedagog?

Wysokość zarobków oligofrenopedagoga różni się w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego czy rodzaju i wielkości placówki. Średnia pensja na stanowisku oligofrenopedagoga wynosi około 4500 zł brutto miesięcznie. Najlepiej zarabiający oligofrenopedagodzy mogą liczyć na wynagrodzenie powyżej 5000 zł brutto, natomiast ci najgorzej opłacani otrzymują co miesiąc mniej niż 3800 zł brutto.

Czy zawód oligofrenopedagoga jest przyszłościowy?

Choć w ostatnim czasie dość często można spotkać się z twierdzeniem, że nie warto studiować pedagogiki i kierunków pokrewnych, oligofrenopedagog często wymieniany jest jako zawód przyszłości. Dlaczego? W Polsce prężnie rozwija się rynek usług terapeutycznych – u coraz większej liczby dzieci bowiem diagnozuje się rozmaite trudności, w tym w obszarze niepełnosprawności, które wymagają wsparcia ze strony specjalistów. Co więcej, rośnie też świadomość społeczna, dzięki czemu rodzice dzieci z upośledzeniem umysłowym częściej zaczynają szukać specjalistycznej pomocy oraz możliwości terapii. W Polsce powstają także kolejne placówki edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, co przekłada się na wzrost popytu na pedagogów specjalnych, w tym oligofrenopedagogów.

Oligofrenopedagog to osoba, która zajmuje się wychowaniem i nauczaniem dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Oprócz określonej wiedzy merytorycznej oligofrenopedagog musi wykazywać się określonymi cechami charakteru niezbędnymi w codziennej pracy oraz stale rozwijać swoje umiejętności i podwyższać posiadane kwalifikacje.

Podsumowanie:
 • Oligofrenopedagogika to specjalność pedagogiki zajmująca się nauczaniem i wychowywaniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
 • Głównymi obowiązkami oligofrenopedagoga są kształcenie, terapia, wychowanie oraz ukierunkowanie procesu rewalidacji zależnie od stopnia niepełnosprawności umysłowej.
 • Osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku oligofrenopedagoga powinna wykazywać się komunikatywnością, empatią, asertywnością, samodzielnością oraz umiejętnościami samokontroli.
 • Ścieżka edukacyjna oligofrenopedagoga wymaga ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika specjalna lub edukacja integracyjna, a po ukończeniu studiów, pracę można podjąć w placówkach specjalnych lub integracyjnych.

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest oligofrenopedagog?

Oligofrenopedagog to pedagog specjalny, który pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnym stopniu upośledzonych umysłowo. Celem pracy oligofrenopedagoga jest wszechstronny rozwój podopiecznych oraz przygotowanie ich do życia w społeczeństwie.

Jakie obowiązki ma oligofrenopedagog?

Do głównych zadań oligofrenopedagoga zalicza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych zgodnych z ustalonymi wcześniej celami i przy pomocy odpowiednio dobranych metod i technik. Oligofrenopedagog musi ponadto pozostawać w stałym, bliskim kontakcie z rodzinami uczniów, monitorować ich postępy oraz wykonywać prace administracyjne związane z pełnionymi obowiązkami.

Jak zostać oligofrenopedagogiem?

By zostać oligofrenopedagogiem, należy ukończyć studia wyższe pedagogika specjalna, edukacja integracyjna lub pokrewnym. Wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania tego zawodu można również zdobyć na studiach podyplomowych, oferowanych przez liczne uczelnie w Polsce.

6 komentarzy

Ala

Ala

Cieszy mnie fakt, że rynek usług terapeutycznych w Polsce się rozwija. Zapewne poszukiwani będą specjaliści, jak oligofrenopedagodzy. Trzeba jednak wykazać się wieloma umiejętnościami i wiedzą merytoryczną.
Sara

Sara

Wielkie uznanie dla oligofrenopedagogów, którzy poświęcają swój czas i energię, by pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Chętnie podjąłbym tę pracę.
Luiza

Luiza

Zastanawiałem się nad wyborem kierunku studiów i mam poważne zainteresowanie pedagogiką specjalną. Artykuł dodał mi motywacji i nadziei na przyszłość.
Ruthaus

Ruthaus

Praca oligofrenopedagoga to niełatwe zadanie, ale bardzo ważne i satysfakcjonujące. Warto wykazywać się empatią i wytrwałością w tej pracy.
Maria

Maria

Dla mnie praca jako pedagog specjalny była marzeniem :) długo pracowałam w podstawówce, jako pedagog szkolny i postanowiłam się dokształcić w tym zakresie. Rozpoczęłam studia na WSKZ z oligofrenopedagogki i to było najlepsze posunięcie :) studia już skończyłam, teraz rozpoczynam studia z surdopedagogiki, bardzo jestem zadowolona z poziomu kształcenia :)
Olifant

Olifant

Przyzwoite IQ jest warunkiem wstępnym każdej dobrej pracy, ale wielokrotnie wykazano, że nie jest to świetny wskaźnik sukcesu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.