Zawody i ich potencjał

Terapeuta zajęciowy - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

17 maja 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

13 komentarzy
Terapeuta zajęciowy - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Terapeuta zajęciowy to osoba pracująca z osobami niepełnosprawnymi, chorymi i wymagającymi rehabilitacji. Jego praca polega na prowadzeniu różnego rodzaju ćwiczeń i zajęć, takich jak chociażby malowanie, śpiewanie czy rzeźbienie w glinie. Zawód ten jest coraz bardziej pożądany na rynku pracy. Rośnie także liczba placówek zatrudniających tego typu terapeutów.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega praca terapeuty zajęciowego,
 • jaki powinien być dobry terapeuta,
 • jakie są zarobki w tym zawodzie,
 • w jaki sposób zostać terapeutą zajęciowym,
 • jakie są możliwości zatrudnienia,
 • czy zawód terapeuty jest przyszłościowy.

Terapeuta zajęciowy - na czym polega praca?

Osoba prowadząca terapię zajęciową pracuje z różnymi ludźmi – dziećmi, dorosłymi lub starszymi, ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi fizycznie czy intelektualnie. Zadaniem terapeuty jest przede wszystkim niesienie pomocy innym oraz swoistego rodzaju rehabilitacja poprzez zajęcia artystyczne, kontakt z naturą bądź też pracę manualną. Terapia zajęciowa może więc obejmować malowanie obrazów, ćwiczenia teatralne i taneczne, śpiewanie, granie na instrumentach, garncarstwo, wyplatanie koszy, gimnastykę na świeżym powietrzu, wyjścia do lasu, wizyty w muzeach, aromaterapię i inne aktywności – możliwości jest wiele, a wybór metod pracy zależy od terapeuty zajęciowego oraz potrzeb pacjentów.

Na co dzień terapeuta pracuje nie tylko z pacjentami, ale także z ich opiekunami, lekarzami i zespołem terapeutycznym. Zawód ten wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – niezwykle istotne jest rozpoznanie potrzeb podopiecznych i opracowanie optymalnej terapii, która poprawi ich komfort życia i wywrze pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku terapeuty zajęciowego?

 • nawiązanie kontaktu i współpraca z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym,
 • prawidłowe zdiagnozowanie i rozpoznanie potrzeb psychicznych, społecznych i biologicznych,
 • zaplanowanie programu terapii zajęciowej – zarówno grupowej, jak i indywidualnej,
 • organizacja poszczególnych zajęć, korzystanie z różnorodnych technik pracy,
 • obserwacja, dokumentacja oraz ocena przebiegu terapii, wyciąganie wniosków do przyszłej pracy.

Cechy dobrego terapeuty zajęciowego

Szukasz pracy?

Terapeuta Środowiskowy

Centrum Medyczne Damiana

 • Pomorskie
Dodana

Terapeuta zajęciowy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia

 • Chorzów
Dodana

Instruktor terapii

Środowiskowy Dom Samopomocy

 • Olecko
Dodana

Terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej

DZIENNY DOM SENIOR+ W KRASNOBRODZIE

 • Krasnobród
Dodana

Terapeuta integracji sensorycznej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JERUZALU

 • Mińsk Mazowiecki
Dodana

Terapeuta zajęciowy powinien cechować się przede wszystkim cierpliwością i empatią. Jest to konieczne w pracy z drugim człowiekiem, często niepełnosprawnym fizycznie lub intelektualnie, z różnymi potrzebami i ograniczonymi możliwościami. Dobrze, żeby osoba pracująca w tym zawodzie była także tolerancyjna, a jednocześnie asertywna, aby cechowała się kreatywnością, ekspresyjnością i otwartością na innych, miała postawę pełną szacunku i serdeczności. Terapeuta powinien wykazywać się także dużą samokontrolą i umiejętnością radzenia sobie ze stresem i presją czasu, a także potrafił brać odpowiedzialność za siebie i innych.

Od dobrego terapeuty zajęciowego oczekuje się także pewnych zdolności i sprawności, aby mógł profesjonalnie prowadzić zajęcia. Wymagana jest więc ogólna zręczność rąk i palców, spostrzegawczość, myślenie twórcze, umiejętność koncentracji i podzielności uwagi. Terapeuta powinien także posiadać zdolność do nawiązywania kontaktu z innymi oraz podejmowania trafnych, szybkich decyzji dotyczących pracy. Niezwykle ważne są również uzdolnienia artystyczne i organizacyjne, które są możliwe do wyuczenia.

Zawód terapeuty posiada także pewne wymagania dotyczące zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku terapeuty zajęciowego?

 • sprawność zmysłu dotyku, wzroku, słuchu i równowagi,
 • sprawny układ kostno-stawowy,
 • brak alergii kontaktowych,
 • brak chorób psychicznych,
 • stabilność emocjonalna,
 • prawidłowo funkcjonujący głos i mowa.
terapeuta zajęciowy

Ile zarabia terapeuta zajęciowy?

Zarobki terapeuty zajęciowego zależą od wielu czynników – czasu pracy, stażu, specyfiki danej placówki, formy zatrudnienia czy wielkości miasta. Przeciętne wynagrodzenie w tym zawodzie mieści się w przedziale od 3 000 do 4 000 złotych brutto. W prywatnych instytucjach zarobki będą większe niż w placówce NFZ.

Zebraliśmy informacje na ten temat w tabeli poniżej:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTTO
MINIMALNE 3 200 zł 2 511 zł
ŚREDNIE 3 600 zł 2 766 zł
WYSOKIE 4 200 zł 3 149 zł

Czy do pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Aby pracować jako terapeuta zajęciowy, nie jest wymagane ukończenie studiów, jednakże osoby z wykształceniem wyższym mają szersze perspektywy zatrudnienia. Możliwe jest ukończenie kursu w szkole policealnej dotyczącego tego rodzaju terapii i obejmującego część teoretyczną i praktyczną. Warunkiem uzyskania tytułu terapeuty zajęciowego jest posiadanie dyplomu lub certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Dodatkowym atutem jest także świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub plastycznej i znajomość języka obcego na poziomie min. B2. W trakcie pracy warto także korzystać z dodatkowych szkoleń i konferencji poszerzających zakres umiejętności i technik prowadzenia zajęć.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako terapeuta zajęciowy?

 • wiadomości z zakresu fizjologii, patofizjologii i anatomii człowieka,
 • zdolność do komunikowania się z pacjentem i nawiązywania współpracy,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętności w zakresie prac manualnych, artystycznych i ćwiczeń psychoruchowych.

Przedstawiamy zebrane informacje w formie tabeli poniżej:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Wymagane jest ukończenie policealnej szkoły medycznej, dzięki której zdobywa się dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. -
PRZYDATNE Osoby, które chcą wykonywać zawód terapeuty zajęciowego nie muszą kończyć studiów w tym kierunku. Warto się jednak na nie zdecydować, kiedy chce się doskonale przygotować do wykonywania tego zawodu. Jedną z możliwości zdobycia kwalifikacji terapeuty zajęciowego jest udział w specjalistycznych kursach, które kończą się egzaminem i certyfikatem MEN.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie terapeuty zajęciowego?

Terapeuta zajęciowy może pracować między innymi na oddziałach rehabilitacyjnych, w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pomocy społecznej, przedszkolach specjalnych lub innych instytucjach, bądź też prowadzić własną działalność w gabinecie terapeutycznym. Czas pracy i sposób postępowania zależny jest od specyfiki placówki.

terapeuta zajęciowy

Czy zawód terapeuty zajęciowego jest przyszłościowy?

Obecnie coraz więcej osób docenia dobroczynny wpływ terapii zajęciowej na zdrowie fizyczne i psychiczne pacjentów, dlatego zawód terapeuty prowadzącego tego typu aktywności jest coraz bardziej pożądany na rynku pracy. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, a różnego rodzaju placówki chętnie zatrudniają osoby prowadzące terapię zajęciową. Dlatego zawód ten jest niewątpliwie przyszłościowy, a bezrobocie jest stosunkowo mało prawdopodobne. W Polsce żyje kilka milionów osób niepełnosprawnych potrzebujących rozmaitych aktywności, a przecież terapeuta zajęciowy może pracować również z osobami pełnosprawnymi w różnym wieku.

Podsumowanie:
  • Terapeuta zajęciowy prowadzi terapię poprzez zajęcia artystyczne, fizyczne i manualne.
  • Praca ta wymaga empatii, cierpliwości, kreatywności oraz zdolności organizacyjnych i artystycznych.
  • Zarobki terapeuty zajęciowego zależą od wielu czynników, przeciętnie wynoszą od 3000 do 4000 złotych brutto.
  • Do pracy na tym stanowisku nie jest wymagane ukończenie studiów, ale warto posiadać kurs w szkole medycznej oraz dodatkowe szkolenia i certyfikaty.

Najczęściej zadawane pytania

Ile zarabia terapeuta zajęciowy?

Przeciętne wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi od 3 000 do 4 000 złotych brutto. Zarobki zależą m.in. od stażu pracy, specyfiki placówki, rodzaju umowy oraz czasu spędzonego w pracy.

Jaki powinien być dobry terapeuta zajęciowy?

Osoba pracująca w tym zawodzie powinna cechować się empatią, tolerancją, otwartością na innych oraz cierpliwością. Terapeuta musi także być odpowiedzialny, rzetelny i dobrze radzić sobie ze stresem oraz presją czasu. Ważna jest także sprawność manualna, uzdolnienia artystyczne oraz brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie terapeuty zajęciowego?

Osoba pracująca jako terapeuta zajęciowy może zatrudnić się w różnego rodzaju placówkach – ośrodkach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, dziecięcym oddziale rehabilitacyjnym lub w szkole specjalnej. Alternatywą jest także prowadzenie własnego gabinetu terapii zajęciowej.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

13 komentarzy

Staszek

Staszek

Terapeuci zajęciowi to wspaniali ludzie, którzy pomagają wielu osobom. Myślę, że chętnie pracowałabym w takim zawodzie, pomagając innym w ich codziennym życiu.
Dorota

Dorota

Terapia zajęciowa to bardzo ważna dziedzina, a terapeuci zajęciowi są wspaniałymi ludźmi, którzy pomagają innym. Takie osoby z pewnością zasługują na szacunek i podziw za swoją pracę.
Daria

Daria

Terapeuta zajęciowy to zawód, w którym można pomóc innym i zarobić dobrze na swoją pracę. Cieszę się, że artykuł opisuje, jakie kwalifikacje są potrzebne do pracy w tym zawodzie.
Linda

Linda

Terapeuci zajęciowi są niezastąpieni w naszej firmie, ponieważ pomagają naszym pracownikom z niepełnosprawnościami w codziennej pracy.
Kacper

Kacper

Terapeuci zajęciowi to wspaniali ludzie, którzy pomagają innym w codziennym życiu. Myślę, że chciałabym pracować w takim zawodzie, pomagając ludziom w ich terapii zajęciowej.
Królewicz

Królewicz

Terapia zajęciowa to bardzo potrzebna dziedzina, a terapeuci zajęciowi są wspaniałymi ludźmi. Obdarzeni są ogromem cierpliwości i empatii, które pozwalają im skutecznie pomagać swoim pacjentom.
Talik Tomasz

Talik Tomasz

Bardzo dobry artykuł, który rozwiewa moje wątpliwości co do tego zawodu. Teraz wiem, jakie są wymagania i jakie szkolenia warto odbyć, aby zdobyć potrzebne kwalifikacje.
Sabina

Sabina

Terapeuci zajęciowi to bardzo dobrze przygotowani specjaliści. W mojej firmie taka osoba jest niezastąpiona, ponieważ pomaga naszym pracownikom w pracy manualnej i rozwija ich kreatywność.
Pytlik

Pytlik

Cieszę się, że artykuł opisuje wymagane kwalifikacje, bo chyba zdecydowałam się na ten zawód. Praca terapeuty zajęciowego wydaje mi się bardzo interesująca i chciałabym pomagać ludziom w taki sposób.
Bartek

Bartek

Osoby pracujące jako terapeuci zajęciowi z pewnością ciężko pracują, ale ich praca jest bardzo ważna. Widzieć, jak zmieniają się ich pacjenci i jak pomagają im w ich codziennym życiu, to jedno z najlepszych uczuć na świecie.
Anonim

Anonim

Wszyscy macie rację ale zarobki są bardzo małe. Niestety w większości te niższe niż te wyższe. Jednak to praca która wiele wynagradza od ludzi, z którymi się ćwiczy. Natomiast dopóki ten zawód nie będzie bardziej płatny to nawet pójście na studia nie zachęci. Dodatkowo wieleu pracodawców chciałoby aby taka osoba była wręcz artystą od grania na instrumentach po podejście psychologiczno pedagogiczne. To byłby piękny obraz ale aby człowiek rozwijał się dla tej pracy, niestety muszą być również wyższe zarobki. Szkoda że prace ogólnie tego typu są mało płatne i te w szpitalach psychiatrycznych jak i domach opieki czy innych ośrodkach.
Bazalt

Bazalt

Bardzo ciekawy artykuł. Zastanawiałem się nad karierą terapeuty zajęciowego, a teraz mam już pełniejszy obraz tej pracy. Myślę, że warto dążyć do zdobycia odpowiednich kwalifikacji i zapisać się na kurs lub szkołę medyczną.
Albert Semeniuk

Albert Semeniuk

Artykuł bardzo dobrze opisuje, czym zajmuje się terapeuta zajęciowy. Terapia zajęciowa to bardzo ważna dziedzina, która pomaga wielu osobom. Jeśli ktoś jest empatyczny, kreatywny i odpowiedzialny, to ten zawód może być dla niego idealny.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.