Zarobki

Czym jest weksel i jak go prawidłowo wypełnić? Weksel in blanco - przeczytaj, zanim go wystawisz

2 czerwca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 14 głosów

14 głosów

1 komentarz

Czym jest weksel i jak go prawidłowo wypełnić? Weksel in blanco - przeczytaj, zanim go wystawisz
Weksel to jedna z metod zabezpieczenia należności. Do jego przygotowania wystarczy kartka papieru i spisane na niej bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej kwoty pieniężnej. W wersji weksla in blanco, po prostu jedna z istotnych informacji nie jest uzupełniona. Aby umiejętnie posługiwać się wekslem, wykorzystać jego możliwości i uniknąć zagrożeń należy dobrze poznać ten instrument prawny. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są rodzaje weksli, kiedy stosuje się je, kiedy weksle jest ważny, jak wystawić weksel, czym charakteryzuje się weksel in blanco i w końcu jak dochodzić skutecznie windykacji należności za pomocą weksla.

Czym jest weksel i kiedy znajdzie swoje zastosowanie?

Weksel to forma pisemnego zobowiązania do zapłaty. Jest to forma papieru wartościowego, którego charakter i zasady posługiwania się reguluje prawo wekslowe.

Stronami są:

 • trasant (wystawca weksla), który zobowiązuje się do uregulowania określonej kwoty finansowej w wyznaczonym czasie,
 • remitent (wierzyciel weksla), na rzecz którego zobowiązanie to ma być uregulowane.

Najczęściej weksel jako formę zabezpieczenia stosuje się przy kredytach, zwłaszcza hipotecznych, innych pożyczkach lub gdy nabywca towaru nie ma chwilowo środków na zapłatę za niego w całości lub w części.

Prawo wekslowe i czekowe

Tym co reguluje zasady posługiwania się wekslami jest właśnie prawo wekslowe i czekowe. Ciekawostką jest to, iż obejmująca to jednolita ustawa pt: „Prawo Wekslowe” obowiązuje nieprzerwanie z kilkoma poprawkami od 1936 r. Jest to ewenement w polskim porządku prawnym. Aktami wykonawczymi do tej ustawy są dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z 1936 r. i z 1965 r. Ustawa wraz z poprawkami określa formy weksli, zasady ich wystawiania, posługiwania się nimi oraz dochodzenia na ich podstawie należności.

Weksel in blanco

Wszystkie rodzaje weksli i ich charakterystyka

Weksle w prawie polskim są dzielone ze względu na osobę dłużnika lub ze względu na osobę wierzyciela. Pod tym kątem możemy wyróżnić weksel własny lub weksel trasowany. Ponadto weksel może być wystawiony w specyficznej formie zwanej wekslem in blanco.

Własny weksel, inaczej zwany też jest suchym, prostym lub wekslem sola. Jako dokument zwiera on tzw. bezwarunkowe przyrzeczenie uregulowania określonej kwoty przez wystawcę weksla na rzecz remitenta w określonym czasie i miejscu. To co najważniejszy w tym rodzaju weksla, to wynikająca z niego dla obu stron bezwarunkowa odpowiedzialność za postanowienia weksla.

Szukasz pracy?

Magister farmacji Rybnik

Galen Spółka Jawna Jolanta Talik, Marek Stolarczyk

 • Rybnik
Dodana

Kierownik apteki

Galen Spółka Jawna Jolanta Talik, Marek Stolarczyk

 • Kraków
Dodana

Magister farmacji Cieszyn

Galen Spółka Jawna Jolanta Talik, Marek Stolarczyk

 • Cieszyn
Dodana
Dodana
Dodana
Polecana

Weksel trasowany nosi też nazwy weksla ciągnionego, przekazywanego lub traty. Ten rodzaj weksla ma nieco inną konstrukcję. Wystawiany jest przez trasanta do określonej osoby, zwanej trasata. Również zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wpłaty określonej kwoty w danym czasie i miejscu ale na rzecz strony trzeciej określonej jako remitent.

Elementy weksla własnego - co to takiego

Wszystkie elementy jakie powinien zawierać weksel by być uznanym za ważny są ściśle określone przez prawo. Nie obowiązującego jeden tzw. weksel wzór.

Rożne podmioty posługują się różnymi jego formami. Każdy weksel powinien zwierać więc:

 • nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,
 • polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, 
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata),
 • oznaczenie terminu płatności,
 • oznaczenie miejsca płatności,
 • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
 • podpis wystawcy weksla.
Podpisywanie weksla in blanco

Deklaracja wekslowa kiedy się ją stosuje?

Deklaracja wekslowa jest z kolei ważnym i nieodłącznym elementem weksla in blanco. Ponieważ weksel in blanco zawiera określone pola wymagane w wekslu nie uzupełnione; rodzi to właśnie konieczność powstania tzw. deklaracji wekslowej. Jest to rodzaj dodatkowego porozumienia stron, który określa w jakich okolicznościach odbiorca weksla może dokonać jego uzupełnienia o brakujące informacje. Deklaracja wekslowa wskazuje też maksymalną kwotę na jaką weksel może być uzupełniony a także termin płatności jakim może być opatrzony.

Jakie funkcje pełni weksel w obrocie gospodarczym?

Weksel, bez względu na jego formę i rodzaj spełniać może pięć podstawowych funkcji w obrocie gospodarczym. Funkcja kredytowa rozumiana jest jako odroczenie terminu płatności za towaru lub usługę do daty i w kwocie określonej na wekslu. Sam weksel może też służyć jako środek do zapłaty za określone towaru i usługi i mamy wtedy do czynienia z jego funkcją płatniczą. Przy kredytach i pożyczkach mówimy najczęściej o funkcji gwarancyjnej weksla. Gdy zabezpiecza on powstałe zobowiązanie. Ponieważ prawa z weksla można w drodze tzw. indosu przenosić na inne osoby, możemy wyróżnić więc obiegową funkcję weksla. Ostatnia to funkcja refinansowe. Pozwala ona posiadaczowi weksla na uzyskanie sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto i prowizję banku przed terminem jego płatności.

Weksel trasowany – co powinien zawierać?

Weksel trasowany oprócz wspomnianych powyżej elementów niezbędnych dla każdego weksla, ze względu na swoją formę powinien ponadto dokładnie określać trzy podmiotu lub trzy strony będące związanymi danym wekslem.

Są to odpowiednio:

 • trasant – czyli osoba wystawiająca weksel i to jej podpis widnieje na nim,
 • trasat – osoba wskazana w wekslu jako zobowiązana do uiszczenia określonej kwoty,
 • remitent – lub inaczej odbiorca weksla, a więc osoba na koto, której zobowiązanie wekslowe powinno być uregulowane.

Przypomnijmy w tym miejscu, iż do ważności i obowiązywania weksla trasowanego niezbędny jest pod nim trasata, czyli akceptanta weksla.

Weksle inwestycyjne – szansa czy zagrożenie?

Weksel inwestycyjny jest połączeniem weksla i pożyczki. W procesie tym występują trzy strony: Inwestor, Spółka i Przedsiębiorca. Inwestor wpłaca pieniądze, na rzecz spółki i nabywa od niej tzw. weksel inwestycyjny. Spółka z kolei korzystając z pozyskanych środków udziela pożyczki Przedsiębiorcy. Zabezpieczeniem jest tutaj zazwyczaj hipoteka na nieruchomości Przedsiębiorcy.
Weksle inwestycyjne to skomplikowany i obarczony dużym ryzykiem instrument. Przed ich stosowaniem i wynikającymi z nich zagrożeniami przestrzega na swoich stronach Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zakup takiego weksla powinien być poprzedzony dokładnym zbadaniem podmiotów jakie są jego stronami i charakteru inwestycji.

Podpis

Co to jest weksel in blanco?

Weksel in blanco posiada zazwyczaj jeden istotny element weksla nie uzupełniony. Z tego też względu jego nieodłącznym dodatkiem jest tzw. deklaracja wekslowa. Zazwyczaj nieuzupełnionym elementem w wekslu in blanco jest suma wekslowa.

Weksel in blanco - jak wypełnić żeby nie ryzykować?

Do ważności weksla in blanco wymagane są dwa elementy. Musi być na nim podpis jakiegokolwiek z wymienionych w nim dłużników wekslowych. Podpis ten powinien być złożony z zamiarem wywiązania się z zobowiązania wekslowego. Ponadto nieuzupełnienie treści weksla musi być zamierzone i wynikać z określonych okoliczności.

Elementem zabezpieczającym obie strony weksla in blanco przez nadmiernym ryzykiem jest złożenie w formie pisemnej i opatrzenie podpisami tzw. deklaracji wekslowe.

Przedawnienie weksla - terminy przedawnienia roszczeń

Terminy roszczeń wynikających z weksla nie trwają w nieskończoność. Najczęściej przedawnienie roszczeń z weksla in blanco upłynie po trzech lat, licząc od daty wymagalności weksla. Inaczej mówiąc, ważność weksla od daty wystawieni wynosi 3 lata. Przedawnienie z weksla in blanco 2018 r, upłynie w 2021 r. Data wystawienia weksla a przedawnienie jego zobowiązania są ścisłe związane.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest weksel in blanco?

To rodzaj weksla w którym jedna z istotnych informacji, zazwyczaj wysokość sumy wekslowej, nie została wpisana.

Czy dochodzenie należności z weksla jest łatwe?

Jeśli weksle jest wystawiony prawidłowo możemy skorzystać z tzw. postępowania nakazowego, które przyspiesza cały proces.

Podziel się

1 komentarz

zuzanna

zuzanna

Pomocne informacje na ten teat - wszystko w jednym miejscu. Polecam.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka