Zawody i ich potencjał

Praca w policji - jak spełnić wymagania?

30 marca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 16 głosów

16 głosów

4 komentarze

Praca w policji - jak spełnić wymagania?
Ochrona porządku publicznego i egzekwowanie przepisów prawa to w każdym społeczeństwie ważne zadanie. Z zawodem policjanta wiąże się także interesująca praca, atrakcyjne zarobki oraz prestiż i szacunek. Obecnie w Polskiej Policji pozostaje zatrudnionych około 98 tysięcy funkcjonariuszy, a każdego roku w jej szeregi pragnie wstąpić kilka tysięcy kandydatów. Jednak zanim podejmie się decyzję o związaniu swojej przyszłości z policją, warto nieco dokładniej poznać zasady rządzące pracą policjantów.

Praca w policji

Przede wszystkim należy wspomnieć, że praca w policji jest bardzo zróżnicowana. Zakres obowiązków jest odmienny dla stanowisk poszczególnych wydziałów. Przykładowo, co innego będzie należało do codziennych zadań policjantów z wydziałów ruchu drogowego, prewencji, dochodzeniowo-śledczego albo kryminalnego. Co więcej, w policji funkcjonuje 17 stopni hierarchii, podzielonych na 6 korpusów i one także różnicują zakres obowiązków.

Należy również pamiętać, że praca w policji wiąże się także z wieloszczeblowym systemem budowy kariery, która opiera się głównie na zasługach i doświadczeniu. Sama policja, jako instytucja, charakteryzuje się rozbudowanym schematem proceduralnym, dzięki czemu cała organizacja pracy posiada przejrzystą strukturę.

Nie można też zapominać, że praca w policji to oprócz rutynowych działań także niecodzienne wyzwania i sytuacje, w których można się wykazać i zrobić coś pożytecznego dla potrzebujących – nierzadko ochronić ludzkie (i nie tylko!) życie. Nie bez powodu praca w policji jest określana jako wyjątkowa profesja. Nie każdy może bowiem wstąpić w jej szeregi.

Video

Praca w policji – wymagania

Zawód dzielnego policjanta to marzenie niejednego dziecka. U progu dojrzałości taka decyzja wiąże się jednak z wieloma innymi czynnikami – między innymi restrykcyjnymi wymaganiami dla kandydatów. Trzeba pamiętać, że zawód policjanta wymaga odpowiedzialności i określonych kompetencji. Policjant nie tylko otrzymuje wiele uprawnień takich jak używanie broni palnej, ale przede wszystkim musi stanowić wzór zachowań w zakresie przestrzegania przepisów prawa.

Kandydat musi też spełnić podstawowe wymagania formalne – być obywatelem Polski, korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Powinien też cieszyć się nieposzlakowaną opinią i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Oprócz tego konieczne są sprawność fizyczna oraz predyspozycje psychospołeczne, w tym odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Video

Szukasz pracy?

Stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

  • Jawor
Dodana

Policjant

Komenda Miejska Policji We Wrocławiu

  • Wrocław
Dodana

Stażysta (docelowo starszy ratownik medyczny slużby)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

  • Jawor
Dodana

Testy do policji

Osoby decydujące się na wstąpienie do policji muszą liczyć się z testami weryfikującymi, które bez odpowiedniego przygotowania mogą sprawić dużo kłopotu. Stanowisko funkcjonariusza to odpowiedzialna posada, dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego pracownika.
Proces rekrutacji oraz selekcji obejmuje kilka etapów. Po złożeniu odpowiednich dokumentów kandydatów czekają testy policyjne, ustalające ich gotowość do podjęcia służby. Test sprawności fizycznej to trwający niecałe 2 minuty tor, który sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Z kolei test wiedzy do policji składa się z 40 pytań zamkniętych. To teoretyczna kontrola znajomości zasad funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz przepisów regulujących bezpieczeństwo publiczne.

W końcu przychodzi czas na testy psychologiczne. Jak podają ogólne statystyki, ponad 60% kandydatów na policjantów odpada właśnie na tym etapie rekrutacji. Test określa predyspozycje do wykonywania służby na czterech polach: zdolności intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności emocjonalnej i postawy pracy. Według raportów prawie 90% zdających otrzymują wynik negatywny testu w związku ze zbyt niską stabilnością emocjonalną i odpornością na stres.

Źródło obrazka: https://www.rekrutacja-do-policji.pl/

Dodatkowo każdy aspirujący policjant musi odbyć rozmowę kwalifikacyjną w obecności psychologa, podczas której ma szansę na zaprezentowanie własnej kandydatury. Osiągnięcia podczas kompleksowej weryfikacji zostają przeliczane na punkty i zestawione w postaci rankingów. Przechodzą najlepsi.

Test wiedzy do policji

W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci stają przed testem składającym się z 40 pytań. Konieczne jest wybranie jednej z czterech dostępnych odpowiedzi, a prawidłowy wybór oznacza przyznanie 1 punktu. Pytania w teście dotyczą funkcjonowania władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej oraz zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Warto się przyłożyć do tego etapu, ponieważ test wiedzy do policji pozwala zdobyć sporą ilość punktów. Ten etap nie jest selekcyjny, co oznacza że kandydaci przechodzą do kolejnych etapów rekrutacji bez względu na uzyskany wynik. Zestaw pytań opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z uwzględnieniem propozycji innych jednostek szkoleniowych.

Źródło obrazka: https://www.rekrutacja-do-policji.pl/

Testy sprawnościowe do policji

Każdy funkcjonariusz powinien się cechować odpowiednią sprawnością fizyczną. Właśnie dlatego drugim etapem rekrutacji są testy sprawnościowe.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

  • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Dokument musi być wystawiony w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do sprawdzianu fizycznego;
  • strój oraz obuwie sportowe do ćwiczeń.

Testy sprawnościowe do policji polegają na pokonaniu toru przeszkód w czasie poniżej 1 minuty i 41 sekund. Czas jest przeliczany na punkty w sposób jednakowy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Sprawność fizyczna musi być taka sama bez względu na płeć.

Video

Testy psychologiczne do policji

Odporność i zdrowie psychiczne są kolejnymi bardzo ważnymi cechami policjantów. Trzecim etapem rekrutacji są badania psychologiczne wykonywane przez psychologów w komendach wojewódzkich policji.

Testy psychologiczne do policji odbywają się za pomocą metody MultiSelect i składają się z części:

  • indywidualnego badania w formie testu;
  • rozmowy z psychologiem dotyczącej doświadczeń kandydata oraz jego postaw i predyspozycji;
  • podsumowania wyników badania i rozmowy.

Kandydaci mogą w czasie testów psychologicznych do policji zdobyć 60 punktów. Ocenie poddaje się predyspozycje intelektualne, stabilność, postawę w pracy oraz zachowania społeczne. W przypadku negatywnego wyniku badań psychologicznych kandydat może ponownie przystąpić do procesu rekrutacji po upływie 12 miesięcy od testu.

Video

Praca w policji – dla kogo?

Instytucja oferuje kilkaset różnych stanowisk, dlatego każdy, kto poważnie zastanawia się nad wstąpieniem do policji, może znaleźć posadę odpowiadającą jego kompetencjom i predyspozycjom. Opinie na temat pracy mundurowej są podzielone i zależą od formy zatrudnienia, wydziału, zakresu obowiązków oraz indywidualnych oczekiwań pracownika.

Kluczem do sukcesu jest odnalezienie własnego obszaru zainteresowań, a następnie sumienność, solidność i zaangażowanie. Nagrodą za przyjęcie na swoje barki odpowiedzialności za ochronę prawa i porządku z pewnością będzie interesująca i niepowtarzalna praca, a także satysfakcja i możliwość wszechstronnego rozwoju.

Video

Służba w policji - jak wygląda codzienność policjanta

Praca w policji jest dla wielu osób ciekawą ofertą pracy, jednak nie każdy wie, z czym się tak naprawdę wiąże. Służba w policji jest wymagająca fizycznie i psychicznie, ale przy tym wyjątkowo ciekawa, ponieważ najczęściej każdego dnia policjant spotyka się z zupełnie innymi przypadkami i wykonuje inne obowiązki. O pracy w policji myśli też coraz więcej młodych osób głównie ze względu na występujące aktualnie dość spore braki w policji, co powoduje, że kandydatom łatwiej przejść testy kwalifikacyjne i otrzymać posadę.

Ten ciekawy wywiad z policjantem obrazuje codzienność w policji:

Video

Praca w policji – wymagania i sposób pracy

Praca policjanta nie jest prosta, ale jej ogólny charakter w dużej mierze zależy od zajmowanego stanowiska. Zazwyczaj policja nie jest odpowiednio dofinansowana przez państwo, a każdy policjant jest przepracowany i oceniany każdego dnia, co również stanowi ogromne źródło stresu niekiedy nie wymierne z jego zarobkami. Na przykład policjanci z drogówki muszą nie tylko pilnować porządku i łapać potencjalnych piratów drogowych, ale również są rozliczani przez swoich przełożonych np. z ilości wystawionych mandatów. To powoduje często duże rozgoryczenie, ponieważ zamiast zająć się tym, co w gruncie serca uważają za najpotrzebniejsze dla obywateli, robią to, co da im najlepsze wyniki przy najmniejszym nakładzie pracy.

Planując rozpoczęcie pracy w policji, należy liczyć się z tym, że jest to jedno z niewielu stanowisk, na którym spełnianie nakazów przełożonych wręcz nie może podlegać żadnym dyskusjom. Polecenia służbowe najczęściej muszą być wykonane bez żadnych negocjacji, ponieważ w przeciwnym wypadku policjantowi grozi zablokowanie możliwości awansu, kara lub nawet wydalenie z policji. Przyszli policjanci muszą się także liczyć z tym, że jest to praca w dużej mierze weekendowa i nocna. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że liczba policjantów w Polsce jest wciąż zbyt mała, dlatego osoby już pracujące na takim stanowisku zazwyczaj każdego miesiąca robią wiele nadgodzin.

Jeśli więc rozważasz podjęcie pracy policjanta, koniecznie rozważ wszystkie wady i zalety. Choć zawód ten kusi różnorodnymi przywilejami i stosunkowo wysoką płacą, trzeba pamiętać, że jest to służba społeczeństwu, która niejednokrotnie wiąże się z narażaniem własnego życia i zdrowia.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Czy testy do policji są trudne?

Jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji jest test wiedzy ogólnej zawierający szereg pytań zamkniętych, w tym także zadania polegające na spostrzegawczości kandydata, a także umiejętności wyciągania wniosków na podstawie posiadanych informacji.

Jakie testy do policji Multiselect

Jedno jest jednak pewne – zanim ktokolwiek zacznie w nich pracować, musi przejść 4 etapy testów: - Test Sprawności Fizycznej (TSF). - Test Wiedzy Ogólnej (TWO). - Test Multiselect (MS). - Test w postaci rozmowy kwalifikacyjnej.

Podziel się

4 komentarze

angeika

angeika

Dobrze poznać jak to wygląda i co trzeba spełnić.
Mateusz

Mateusz

Gdzie złożyć aplikacje o race w policji ?
Sabina

Sabina

Trzeba uważać, by nie popełnić błędów. Wiele ludzi także idzie do straży bo jest tam łatwiej i to jest niepokojące bo w policji muszą być testy.
Andrzej

Andrzej

Praca w policji ma różny zakres i charakter. W policji funkcjonuje 17 stopni hierarchii, podzielonych na 6 korpusów i one także różnicują zakres obowiązków. Jak się dostać, jak wygląda rekrutacja, ile się zarabia, jakie są plusy i minusy wykonywania tego zawodu- warto to wiedzieć, jak się marzy, aby pracować w policji.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka