Zwrot podatku z Albanii - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Albanii - rozliczenie dochodów w Polsce
Legalne zatrudnienie w Albanii wiąże się z koniecznością opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby zatrudnione na umowę o pracę nie muszą samodzielnie płacić podatku, ponieważ obowiązek odprowadzenia stosownych składek spada na pracodawcę.

Pracodawcy co miesiąc potrącają z wynagrodzenia stosowne składki podatku dochodowego i przekazują je na konto Centralnego Biura Administracji Podatkowej Albanii. Opłacanie składek w ten sposób oznacza, że ilość wpłaconych pieniędzy może się różnić od faktycznie należnego podatku dochodowego. Szczególnie jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z ulg podatkowych bądź świadczył pracę u więcej niż jednego pracodawcy. Właśnie dlatego warto złożyć deklarację podatkową.

Podobnie, jak w Polsce raz do roku należy się rozliczyć z albańskim urzędem skarbowym. Nie wszyscy jednak mają taki obowiązek. Warto więc zapoznać się z prawami i obowiązkami podatników w Albanii.

Kto musi złożyć roczną deklarację podatkową w Albanii?

Centralne Biuro Administracji Podatkowej Albanii zdecydowało, że podatnicy zarabiający rocznie poniżej 2 milionów ALL i pracujący dla jednego pracodawcy nie mają obowiązku składania rocznej deklaracji. Wynika to z faktu, że pracodawca ma obowiązek złożenia po zakończeniu roku podatkowego deklaracji za pracownika. Odpowiednik polskiego PIT-11 trafia bezpośrednio do urzędu skarbowego i zostaje potraktowany jako roczne rozliczenie podatnika.

Rozliczenie dochodów z Albanii:

 • Podatnicy zarabiający ponad 2 miliony ALL zostają objęci obowiązkiem dokonania rozliczenia.
 • Dotyczy to także podatników czerpiących dochody z różnych źródeł oraz chcących skorzystać z ewentualnych ulg podatkowych.
 • Należy mieć świadomość, że rezydenci podatkowi Albanii muszą się rozliczyć ze wszystkich dochodów uzyskiwanych na całym świecie.
 • Nierezydenci kraju rozliczają się wyłącznie z dochodów uzyskanych na terenie Albanii.

Status rezydencji mogą otrzymać osoby przebywające w Albanii ponad 183 dni w roku podatkowym. Kolejnym warunkiem może być posiadanie stałego zamieszkania w kraju, bądź centrum interesów osobistych w Albanii.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Albania

Kiedy i jak należy złożyć deklaracje podatkowe?

Podatnicy w Albanii rozliczają się za zakończony rok podatkowy. Podobnie, jak w Polsce ten jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Właśnie ten okres ujmuje się w deklaracji podatkowej.

Centralne Biuro Administracji Podatkowej Albanii wymaga, aby deklaracje podatkowe złożyć do dnia 30 kwietnia następnego roku po zakończonym roku podatkowym. Zwłoka w przypadku obowiązku złożenia deklaracji może oznaczać naliczenie odsetek bądź kar.

Deklaracje podatkowe w Albanii:

 • Deklarację podatkową można złożyć fizycznie w oddziale urzędu skarbowego, ale preferuje się rozliczenie on-line.
 • Zarówno rezydenci, jak i nierezydenci mogą się zarejestrować w systemie internetowym pozwalającym w łatwy i szybki sposób wypełnić wszystkie dokumenty związane z kwestiami podatkowymi.
 • Na stronie Centralnego Biura Administracji Podatkowej Albanii można znaleźć zarówno system służący do rozliczeń, jak i ewentualne formularze do pobrania. Serwis urzędu skarbowego znajduje się pod adresem: https://www.tatime.gov.al
 • Podatnicy w systemie znajdą już wstępnie wypełnioną deklarację oraz informacje odnośnie wynagrodzeń i podatków pobieranych z wypłaty przez pracodawcę.
 • W przypadku czerpania dochodów z innych źródeł niż praca najemna należy posiadać stosowne dokumenty potwierdzające wpływy.
 • Skorzystanie z ulg będzie również wymagało posiadania rachunków potwierdzających prawo do uzyskania odpisów.
 • W przypadku ustalenia nadpłaty podatku na koncie podatnika można uzyskać zwrot podatku.
 • Trzeba jednak złożyć w terminie do 30 dni od złożenia deklaracji podatkowej specjalny wniosek o wypłatę nadpłaconego podatku.
 • Można też przekazać daną kwotę na poczet podatków z przyszłego roku.

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać w Albanii?

Albański urząd skarbowy przewidział kilka ulg podatkowych pozwalających między innymi obniżyć podstawę opodatkowania.

Ulgi podatkowe w Albanii:

 • Pierwszą i najważniejszą ulgą jest kwota wolna od podatku. Miesięczne zarobki w tym bałkańskim państwie są objęte podatkiem dochodowym dopiero od kwoty 30 000 ALL. Oznacza to, że rocznie kwota wolna od podatku stanowi aż 360 000 ALL. Z tej ulgi korzysta każdy podatnik automatycznie.
 • Kolejny odpis może dotyczyć odsetek pożyczek zaciągniętych w celach edukacyjnych. Podatnik może zarówno odliczyć wydatki na własną edukację, jak i na naukę dzieci bądź osób pozostających pod opieką podatnika.
 • Podstawę opodatkowania można uszczuplić także przez wydatki na leczenie. Koszty medyczne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym podlegają odpisowi. Dotyczy to wydatków na leczenie własne oraz dzieci bądź osób pozostających pod opieką podatnika. Odpis na wydatki medyczne może wynieść maksymalnie 8 532 ALL na każdego członka rodziny, ale nie może łącznie przekroczyć 32 000 ALL rocznie.

Jaką metodą rozliczyć dochody z Albanii w Polsce?

Polskę i Albanię łączy wspólna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów. Zgodnie z jej postanowieniami nad Wisłą stosuje się metodę wyłączenia z progresją w celu rozliczenia albańskich dochodów. Co to oznacza?

Osoby pracujące w Albanii i pozostające rezydentami podatkowymi Polski muszą złożyć roczną deklarację PIT-36 z załącznikiem ZG. W tej należy wykazać dochód uzyskany z pracy w Albanii. Na szczęście wpływy zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu. Umieszczamy je w deklaracji, ponieważ zostają wzięte pod uwagę przy wyliczeniu stawki procentowej podatku dochodowego nakładanego na pozostałe dochody.

Rozliczenie się z albańskim urzędem skarbowym nie powinno być problemem. Wielu podatników nie ma w ogóle obowiązku składania deklaracji podatkowej. Warto jednak dbać o rozliczenie, ponieważ tylko w ten sposób można skorzystać z ewentualnych ulg podatkowych i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Albanii - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.