Zwrot podatku z Chorwacji - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Chorwacji - rozliczenie dochodów w Polsce
Osoby zarabiające na terenie Chorwacji są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę sprawa wygląda dość prosto i o odprowadzenie odpowiednich składek na poczet podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych dba pracodawca. Te są potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika i przekazywane na konto urzędu skarbowego.

Zgodnie z chorwackim prawem co roku dokonuje się rozliczenia podatkowego, które wykazuje czy dany podatnik nie ma nadpłaty bądź niedopłaty podatku dochodowego. Co ciekawe w Chorwacji większość pracowników nie musi samodzielnie składać zeznań podatkowych. Warto jednak zadbać o własne rozliczenie jeżeli chce się skorzystać z pewnych ulg podatkowych. W pewnych sytuacjach należy także złożyć stosowne zeznania podatkowe.

Wyjeżdżając do Chorwacji w celu zarobkowym, warto się zapoznać ze swoimi obowiązkami i prawami podatkowymi. Przyjrzyjmy się bliżej temu, w jaki sposób należy rozliczyć podatek oraz uzyskać jego zwrot.

Kto i kiedy musi złożyć zeznanie podatkowe w Chorwacji?

Rozliczenie podatkowe w Chorwacji dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego. Ten jest podobnie, jak w Polsce tożsamy z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Chorwacki fiskus nie wymaga jednak składania deklaracji przez wszystkich podatników. W tej kwestii system podatkowy pozostaje bardzo wygodny dla sporej części osób pracujących w tym bałkańskim państwie.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Chorwacji?

  • Obowiązek złożenia zeznania podatkowego mają osoby samozatrudnione oraz uzyskujące w rozliczanym roku podatkowym dochód nie tylko z tytułu zatrudnienia.
  • Warto też nadmienić, że obowiązkiem objęto marynarzy pracujących na statkach należących do chorwackich armatorów.

Co z rozliczeniem osób zatrudnionych na umowę o pracę w Chorwacji?

Urząd skarbowy w Chorwacji po zakończeniu roku podatkowego przeprowadza samodzielnie ocenę PIT podatników. Fiskus sprawdza, czy składki zostały odpowiednio wpłacone i czy na koncie podatnika nie ma nadpłaty bądź niedopłaty. Następnie wydaje decyzje podatkowe, po czym przekazuje je podatnikom. Proces rozpoczyna się w kwietniu i może potrwać nawet do końca roku. Osoby, które otrzymały decyzję, a w niej zawarto informację o niedopłacie, muszą uregulować płatność do 15 dni od poznania decyzji.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Chorwacja

Podatnicy mają możliwość starania się o różne odpisy podatkowe. W takim przypadku muszą złożyć stosowny wniosek po zakończeniu roku podatkowego. Rezydenci podatkowi Chorwacji czerpiący dochód zagraniczny muszą złożyć formularz INO-DOH do 31 stycznia następnego roku po zakończonym roku podatkowym. Podatnicy na samozatrudnieniu powinni złożyć deklarację DOH do końca lutego. Podobnie osoby zatrudnione na umowę o pracę, które chcą się starać o ulgi podatkowe i zasiłki obniżające podstawę opodatkowania powinny złożyć do końca lutego deklarację ZPP-DOH.

Chorwackie dokumenty i certyfikatyPobierz odpowiedni certyfikat

W tym miejscu warto zaznaczyć, że rezydenci Chorwacji muszą się rozliczać ze wszystkich dochodów uzyskiwanych na świecie. Rezydentami mogą zostać osoby mające miejsce zamieszkania bądź miejsce stałego pobytu w Chorwacji w okresie 183 dni na przestrzeni dwóch kolejnych lat. To ciekawa sytuacja, ponieważ w większości krajów statusem rezydencji obejmuje się osoby przebywające na terenie kraju 183 dni w czasie 12 miesięcy. Nierezydenci rozliczają się jedynie z dochodów uzyskiwanych na terenie Chorwacji.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć w Chorwacji?

Wszyscy podatnicy w Chorwacji korzystają z kwoty wolnej od podatku nazywanej zasiłkiem osobistym.

Jaka jest wysokość kwoty wolnej od podatku w Chorwacji?

  • Władze kraju w 2020 roku podniosły tę ulgę do 4 000 HRK miesięcznie.
  • W efekcie rocznie kwota wolna od podatku wyniesie 48 000 HRK, czyli w przeliczeniu ponad 27 000 zł.

Urząd skarbowy przewidział także dodatkowe odpisy z tytułu na przykład utrzymania członków rodziny. Ulga wchodzi w życie jeżeli utrzymywany członek rodziny zarabia rocznie nie więcej niż 15 000 HRK. Z wynagrodzenia brutto można odliczyć także obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, płacone w Chorwacji bądź innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Podatnicy mogą także skorzystać z dodatkowych ulg od darowizn czy odpisów na dzieci. Opodatkowaniu nie podlegają także różne dodatki wypłacane pracownikom przez pracodawcę.

Bez podwójnego podatku dochodowego za chorwacki dochód w Polsce

Polacy pracujący w Chorwacji i będący polskimi rezydentami podatkowymi muszą się rozliczyć przed rodzimym fiskusem. Składając deklarację PIT-36 z załącznikiem ZG należy wykazać dochód z Chorwacji. Nie należy się jednak bać podwójnego opodatkowania.

Polska i Chorwacja zawarły umowę, na mocy której stosuje się rozliczenie tak zwaną metodą wyłączenia z progresją. Na czym ona polega? Podatnik wykazuje zagraniczny dochód, w tym przypadku uzyskany w Chorwacji. Ten nie zostaje opodatkowany, ale jest brany pod uwagę przy ustalaniu stawki procentowej dla pozostałych dochodów opodatkowanych w Polsce.

Jak widać rozliczenie podatku w Chorwacji może się dosłownie dokonać samo. Oczywiście w przypadku uprawnienia do skorzystania z pewnych ulg warto pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Chorwacji - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.