Edukacja i kursy zawodowe w Piekarach Śląskich

Edukacja i kursy zawodowe w Piekarach Śląskich
Planowanie kariery warto rozpocząć już na etapie szkolnym. Edukacja w konkretnym kierunku pozwoli zdobyć odpowiednie wykształcenie, które pozwoli znaleźć bardziej atrakcyjne zatrudnienie. Co w przypadku jeżeli bezrobotny nie posiada wykształcenia zawodowego i odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy? Czy osoby chcące zmienić zawód są skazane na tkwienie w pracy, której nie lubią? Na szczęście nie.

W wielu miastach funkcjonują nie tylko szkoły zawodowe kształcące młodzież, ale także placówki edukacyjne dla dorosłych i firmy zajmujące się prowadzeniem szkoleń zawodowych. Piekary Śląskie pod tym względem nie są najlepiej przygotowane, ale w mieście znajdziemy kilka miejsc, w których można podnieść kwalifikacje zawodowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich i rządowe programy wsparcia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych można przeprowadzić na kilka różnych sposobów, a jednym z nich jest odwiedzenie lokalnego urzędu pracy. PUP w Piekarach Śląskich oferuje kilka rozwiązań w tym temacie. Pierwszym z nich jest poradnictwo zawodowe pozwalające na określenie potrzeb bezrobotnego i wskazanie odpowiednich programów szkoleniowych.

PUP prowadzi szkolenia zawodowe oraz może oddelegować na takie zajęcia w prywatnych firmach. Ukończone szkolenia nie tylko pozwalają powiększyć wiedzę na temat danej pracy, ale także owocują uzyskaniem stosownych certyfikatów. Urzędnicy mogą także pomóc w zdobyciu stażu w różnych firmach, co pozwoli zdobywać praktyczną wiedzę i doświadczenie w danym zawodzie. Programy przygotowania do pracy osób dorosłych pozwalają na przystąpienie do egzaminu czeladniczego bądź zawodowego. Informacje o aktualnych kursach i programach można znaleźć na stronie urzędu: https://piekaryslaskie.praca.gov.pl

Publiczne i prywatne szkoły zawodowe w Piekarach Śląskich

Na terenie Piekar Śląskich funkcjonuje kilka publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych ukierunkowanych na kształcenie zawodowe. W takich miejscach wiedzę i odpowiednie kwalifikacje mogą zdobywać młodzi uczniowie oraz dorośli chcący zacząć nową ścieżkę kariery. Przyjrzyjmy się ofercie szkół zawodowych w Piekarach Śląskich.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Piekary Śląskie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia w Piekarach Śląskich

Publiczna placówka kształcąca uczniów w wielu popularnych zawodach. Szkoła posiada zarówno klasy ukierunkowane na konkretny zawód, jak i prowadzi wielozawodowe klasy stawiające na rozwój w kilku kategoriach.

Główne kierunki kształcenia branżowego I stopnia:

 • Cukiernik
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik samochodowy
 • Sprzedawca

Klasy wielozawodowe oferują zajęcia z zawodów:

 • Blacharz samochodowy
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Kominiarz
 • Krawiec
 • Lakiernik samochodowy
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz- tynkarz
 • Piekarz
 • Stolarz
 • Szklarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Wędliniarz

Kierunki kształcenia branżowego II stopnia:

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia prowadzi także technikum oraz klasy politechniczne. W tym wypadku uczniowie mogą wybrać następujące kierunki kształcenia.

Kierunki technikum zawodowego:

 • Technik usług hotelarskich
 • Technik usług kelnerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kierunki klas politechnicznych:

 • Technik automatyk
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik geolog

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich

Jest placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym. Placówka prowadzi szkołę przysposobienia do pracy, w której młodzi uczniowie z różnym stopniem niepełnosprawności mogą zdobyć wiedzę i przygotowanie do pracy zarobkowej.

Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich składa się z kilku szkół, z czego pod kątem zawodowym interesuje nas Technikum Nr 1 im. Jacka Karpińskiego oraz Szkoła Policealna Nr 1.

Technikum Nr 1 im. Jacka Karpińskiego oraz Szkoła Policealna Nr 1

Młodzież może zdobyć w technikum cenne wykształcenie w kilku rozwojowych zawodach. W przypadku szkoły policealnej możliwość kształcenia się mają starsze osoby, które zakończyły zasadniczą część edukacji.

Kierunki kształcenia w technikum:

 • Technik informatyk
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik obsługi turystycznej

Kierunki kształcenia szkoły policealnej:

 • Technik rachunkowości
 • Technik informatyk

PRYMUS Centrum Kształcenia - Branżowa szkoła I stopnia w Piekarach Śląskich

Placówka posiadająca ofertę dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. PRYMUS prowadzi między innymi Technikum Górnicze oraz policealne szkoły zawodowe. Placówka szkoli w zawodzie technika budowy dróg oraz ślusarza-spawacza. W szkole są organizowane również darmowe kursy zawodowe pozwalające podnosić kwalifikacje.

Kursy zawodowe prowadzone przez centrum PRYMUS:

 • Górnicze Kursy Zawodowe
 • Mechaniczne Kursy Zawodowe
 • Budowlane Kursy Zawodowe

Alternatywy dla szkół zawodowych w Piekarach Śląskich

Mieszkańcy Piekar Śląskich nie muszą się ograniczać do wymienionych wyżej szkół zawodowych. Na terenie Górnego Śląska funkcjonuje wiele prywatnych firm oferujących kursy oraz szkolenia zawodowe w różnych branżach. Dobra lokalizacja Piekar Śląskich i rozbudowana komunikacja pozwalają bez większych problemów skorzystać z pomocy firm działających na terenie śląska.

Warto też podkreślić, że część pracodawców sama organizuje kursy dla swoich aktualnych bądź przyszłych pracowników. Przedsiębiorstwa korzystają z firm szkoleniowych i często ściągają instruktorów do swoich siedzib, aby przeprowadzić stosowne kursy. Warto więc dowiedzieć się u pracodawcy, czy nie byłby chętny do podniesienia kwalifikacji swoich pracowników.

Oceń ten wpis
Edukacja i kursy zawodowe w Piekarach Śląskich
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.