Zwrot podatku z Danii - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Danii - rozliczenie dochodów w Polsce
Legalna praca w Danii wiąże się z obowiązkiem opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracownicy zagraniczni nie są wyjątkiem i podobnie, jak Duńczycy muszą się rozliczyć po zakończeniu roku podatkowego z lokalnym fiskusem.

W przypadku osób pracujących na umowę o pracę odpowiednie składki z wypłaty potrąca pracodawca. Duński urząd skarbowy (SKAT) pozwala dokonać licznych ulg, a to oznacza, że dokonując rocznego rozliczenia, można się starać o zwrot nadpłaconego podatku. W jaki sposób rozliczyć się z fiskusem i kiedy należy to zrobić? Przyjrzyjmy się procedurze pozyskiwania zwrotu podatku za pracę w Danii.

Kiedy należy się rozliczyć z podatku dochodowego w Danii?

Rozliczenie z duńskim fiskusem dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego. Ten jest w Danii tożsamy z rokiem kalendarzowym, a więc trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Podatnicy mają obowiązek złożenia stosownych deklaracji podatkowych do 1 maja. Do 1 lipca można składać ewentualne poprawki do zeznań.

Duński urząd skarbowy pozwala na rozliczenie podatku sprzed trzech lat. Tym samym w 2020 roku można złożyć dokumenty za lata 2019, 2018 oraz 2017. Podatnicy, którzy złożą w terminie zeznania podatkowe, mogą liczyć na zwrot podatku w czasie do sześciu miesięcy. SKAT przesyła zwrot na konto bankowe podatnika bez względu czy zostanie zgłoszony polski, czy duński rachunek.

Jakie dokumenty potrzebują do rozliczenia ze SKAT?

Przede wszystkim rozliczenia z duńskim urzędem skarbowym dokonuje się poprzez system on-line: https://www.tastselv.skat.dk. Dzięki temu można ograniczyć ilość dokumentów, jakie należy posiadać przy składaniu deklaracji podatkowej. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą specjalnego kodu TASTSELV, który należy uzyskać w SKAT.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Dania

Årsopgørelse jest najważniejszym dokumentem potrzebnym przy rozliczeniu rocznym. Formularz ten jest przesyłany przez urząd skarbowy do podatników i zawiera wstępne wyliczenie podatków oraz informacje o rocznym dochodzie i potrąconych składkach. Na jego podstawie wypełnia się szczegółowo zeznanie podatkowe.

Pracodawca po zakończeniu roku podatkowego powinien przekazać pracownikom dokument Oplysingsseddel. Odpowiednik polskiego PIT-11 zawiera wszystkie informacje na temat dochodu i zapłaconych składek. Taki sam dokument otrzymuje się w przypadku wcześniejszego zakończenia pracy, co oznacza, że podatnik powinien posiadać do rozliczenia druki od wszystkich firm, którym świadczył prace w minionym roku podatkowym. W przypadku braku stosownego druku można się posiłkować odcinkami z wypłaty, czyli Lonseddel.

Duński urząd skarbowy pozwala na wspólne rozliczenie się małżonków. W tym wypadku konieczne jest przedstawienie kilku dokumentów na drukach europejskich. Ważne jest posiadanie zaświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego oraz zaświadczenia potwierdzającego wspólny adres zamieszkania. Nie obejdzie się także bez przedstawienia zaświadczenia o dochodach na formularzu UE/EOG.

Starając się o zwrot nadpłaconego podatku, można wnioskować o liczne ulgi z różnych tytułów. SKAT nie wymaga przy rozliczeniu przedstawiania rachunków za poniesione koszta podlegające odpisom. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że urząd do 7 lat od złożenia deklaracji może podważyć zasadność przyznania ulgi. Wtedy konieczne będzie przedstawienie stosownych rachunków.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć w Danii?

Najważniejszym odliczeniem w Danii jest indywidualna ulga, która zostaje automatycznie przypisana każdej pełnoletniej osobie czerpiącej w Danii legalny dochód. SKAT co roku ustanawia wysokość ulgi i w 2019 roku z podatku zwolniono dochody w wysokości 10,10% kwoty brutto bądź 37 200 DKK. Osoby, które nie przepracowały całego roku, otrzymują proporcjonalnie pomniejszoną kwotę wolną od podatku.

Duński fiskus oprócz ulgi przyznawanej automatycznie podatnikom pozwala skorzystać również z szeregu innych odpisów.

Podatnicy mogą liczyć na zwroty z tytułu:

  • poniesionych kosztów dojazdów z Polski do Danii oraz z Danii do Polski;
  • poniesionych kosztów na dojazdy do pracy z miejsca zamieszkania;
  • poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywienia;
  • alimentów na dzieci i byłych małżonków;
  • odsetek zaciągniętych kredytów mieszkaniowych i konsumenckich;
  • opłat na składki emerytalne;
  • niepełnosprawności.

Czy muszę rozliczyć dochód z Danii w Polsce?

Polska i Dania podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na mocy wspólnych postanowień urzędy skarbowe stosują metodę wyłączenia z progresją dochodu z kraju nierezydencji podatkowej. Oznacza to, że osoby zachowujące rezydencję Polską muszą w rocznej deklaracji podatkowej wykazać dochód z Danii, ale nie podlega on opodatkowaniu. Jeżeli nie uzyskało się dochodu w Polsce bądź jest się rezydentem Danii, to nie ma w ogóle obowiązku rozliczania się z polskim fiskusem.

Ważne jest to, że mimo nieopodatkowania dochodu z Danii należy go wprowadzić do deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Dochód zagraniczny jest bowiem brany w tym wypadku do ustalenia stopy procentowej podatku nałożonego na polskie dochody.

Rozliczenie się z duńskim fiskusem i uzyskanie zwrotu podatku nie jest trudne. W przypadku gdy ktoś nie jest pewien, czy da radę samodzielnie wykonać wszystkie formalności, może skorzystać z usług fachowców. Nie brakuje firm, które pomagają w uzyskaniu zwrotów nadpłaconego podatku z zagranicy.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Danii - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 4, liczba głosów: 9

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.